Ziemeļjūra


Ziemeļjūra — Atlantijas okeāns piederīga malas jūra, atrodas okeāna ziemeļu daļā, to no trim pusēm ieskauj sauszeme. Vārdu devuši frīzi, kuri dzīvo dienvidos no šīs jūras. Austrumos no frīzu zemēm atradās Baltijas jūra (''Oostzee'' — "Austrumu jūra"), dienvidos — Eiselmērs jeb ''Zuiderzee'' — "Dienvidjūra". Frīzu "Vidusjūra" — ''Middelzee'' — tagad ir nosusināta.
Ziemeļjūra apskalo Eiropas ziemeļrietumu daļu, tā atrodas uz Eiropas kontinentālais šelfs - šī iemesla dēļ jūra ir salīdzinoši sekla, tās vidējais dziļums ir 94 metri. Tā kā Ziemeļjūra atrodas starp Baltijas jūra un Atlantijas okeānu, tā savāc upju noteci gan no saviem krastiem, gan arī no Baltijas jūras. Jūras krastu formas lielā mērā noteikusi pagātnes ledājs darbība. Ziemeļu daļā raksturīgi stāvi krasti ir fjords, savukārt dienvidu daļā ir ļoti lēzeni krasti ar plašiem dubļainiem līdzenumiem. Lai pasargātu Ziemeļjūras blīvi apdzīvoto dienvidu daļu no vētru plūdiem, izbūvēta viena no lielākajām un komplicētākajām dambju sistēmām pasaulē.
Eiropas straujo koloniālo ekspansiju noteica tieši pirms tam notikusī asā tirdzniecības un kara flotes konkurences cīņa starp Ziemeļjūras valstīm vikings un Hanzas savienība laikos. Mūsdienās Ziemeļjūrai ir liela ekonomiskā nozīme gan transporta jomā, gan fosilā kurināmā un vēja enerģijas ieguvē, gan zvejniecībā.

Vispārējs apraksts


Vidējais jūras dziļums — 94 metri. Dienvidu daļa ir seklāka — šeit dziļums nepārsniedz 50 metrus. Ūdens tilpums — ap 94 000 km³. Jūra salīdzinoši maz sāļa — no 10—25 ‰ Skageraks un Kategats un pie lielo upju ietekām līdz 32—34,5 ‰ lielākajā jūras daļā. Ūdens virsējā slāņa temperatūrai ir izteiktas sezonālas izmaiņas, vidējā temperatūra vasarā ap 18 °C, ziemā — ap 1 °C. Atkarībā no reģiona temperatūra atšķiras, piemēram ziemeļos pie Šetlendas salām visu gadu ūdens temperatūra ir ap 10 °C. Pēdējā laikā novērojama gada temperatūras minimuma celšanās jūras ziemeļu daļā - laikaposmā no 1969. gada līdz 1993. gadam šī temperatūra cēlusies par 2 °C. 2006. gads. gadā vidējā ūdens virsējā slāņa temperatūra bija 14,2 °C, kas ir jūtami augstāk, nekā citu gadu vidējā temperatūra.
Plūdmaiņas Ziemeļjūrā ir izteiktas. Anglijas krastos to augstums sasniedz pat 6,8 metrus, savukārt Dienvidnorvēģijā plūdmaiņas ir vismazāk izteiktas — ap 0,5 metri.

Robežas


Attēls:Ziemeljura_tekt.gif
Ziemeļos atrodas Apvienotā Karaliste piederošās Orkneju salas un Šetlendas salas, Norvēģu jūra. Ziemeļu robežu tradicionāli velk no Skotijas ziemeļu punkta caur Orkneju un Šetlandes salām uz Norvēģijas Geirangerfjords. Austrumos atrodas Norvēģijas dienvidu piekraste, Zviedrijas rietumu piekraste, Dānija. Dienvidos atrodas Vācijas ziemeļrietumu piekraste, Nīderlandes un Beļģijas piekraste, arī neliela daļa no Francijas piekrastes. Dienvidrietumos pāriet Lamanšs šaurumā. Rietumos atrodas Lielbritānija.

Ģeoloģija un gultnes reljefs


Lielākā daļa Ziemeļjūras atrodas virs Eiropas kontinentālais šelfs, izņēmums ir tikai šaura josla — dzelme — gar Norvēģijas krastiem. Ģeoloģiskā ziņā sena jūra, pamatā izveidojusies jau pirms aptuveni 350 miljoniem gadu.
Ziemeļjūra klāj trīs kontinentālā Zemes garoza plātnes, kas veidojušās agrīnajā paleozojs - Avalonija, Laurentija un Baltika (tektoniskā plātne). Uz Baltikas plātnes atrodas Ziemeļjūras austrumu piekraste un Skandināvijas valstis, uz Avalonijas - Ziemeļjūras dienvidu un austrumu daļa gar Anglijas, Ziemeļvācijas, Beļģijas, Nīderlandes un Francijas krastiem. Laurentija veido Ziemeļjūras ziemeļu daļu, kas pāriet Atlantijas okeānā. Lūzuma zona līnija, kas stiepjas gar Lamanša šaurumu, izraisa zemestrīces, kuras vēsturiskajā laikā novedušas pie ievērojamiem postījumiem. Arī ziemeļu - dienvidu virzienā vērstie grābens Ziemeļjūras ziemeļu daļā ir tektoniski aktīvi. Zemestrīces stāvajā Norvēģijas piekrastes zemūdens nogāzē izraisa zemes nogruvumus, kas var radīt lielus cunami viļņus. Piemēram, Doveras šauruma zemestrīce un tās izraisītais cunami 1580. gadā radīja lielus postījumus Francijā un Anglijā. Lielākā Apvienotajā karalistē jebkad reģistrētā zemestrīce ir 1931. gada Dogeras sēkļa zemestrīce, kuras jauda atbilda 6,1 ballēm pēc Rihtera skalas. Šī zemestrīce izraisīja cunami, kas applūdināja Lielbritānijas piekrasti.
Attēls:Doggerbank.jpg
Jūrai var izdalīt divas daļas. Lielākā — ziemeļu daļa — atrodas ziemeļos no iedomātas līnijas starp Norfolka, Lielbritānija Anglijā un Frīzija. Mazākā — dienvidu daļa — ir seklāka, ar kritumu uz Lamanšs pusi. Pēdējā ledus laikmets Ziemeļjūras ziemeļu daļu pārsvarā klāja ledājs, savukārt dienvidu daļā bija sauszeme — tundra. Aptuveni pirms 5 000 gadiem jūras dienvidu piekrastē līmenis atradās aptuveni četrus metrus zemāk, kā mūsdienās, pirms 2 000 gadiem — ap 2 metrus zemāk. Pēc tam līmenis pacēlās augstāk nekā tagad, savukārt ap 1000. gadu nokritās atkal 2 metrus zem tagadējā. Kopš šī laika vērojama jūras līmeņa celšanās — pēdējā gadsimta laikā jūras līmenis cēlies par 20—25 centimetriem.
Interesanta Ziemeļjūras iezīme ir Dogera sēklis - plašs, sekls zemūdens līdzenums jūras dienvidrietumu daļā. Dogera sēkļa platība aptuveni atbilst Nīderlandes platībai, dziļums šeit svārstās no 15 līdz 30 metriem. Dogera sēklis pazīstams kā laba zvejas vieta, taču vētras laikā viļņi šeit ir bīstamāki, nekā citur.
Skotijas piekrastē atrodas dzelmes — ''Devil's Hole'' — šeit ap 90 metrus dziļajā jūrā atrodas dažus kilometrus garas ieplakas, kuru dziļums sasniedz 230 metrus.

Līči un salas


Ziemeļaustrumu daļā Ziemeļjūra apskalo Norvēģiju, veidojot dziļus, ainaviskus fjords, piemēram Sognefjords, Hardangerfjords, Geirangerfjords.
Austrumu daļā viens aiz otra atrodas divi šādi šaurumi:
Skageraks starp Dāniju, Norvēģiju un Zviedriju. Sasniedz 809 metru dziļumu, kas arī ir Ziemeļjūras lielākais dziļums. Ziemeļos atrodas Bohusas līcis, kura ziemeļu daļa pāriet Oslo fjords.
Kategats starp Dāniju un Zviedriju. Kategata dienvidu daļā ir trīs šauri savienojumi ar Baltijas jūra — Ēresuns, Lielais Belts un Mazais Belts.
Ziemeļjūras dienvidaustrumu daļu Dānijas, Vācijas un Nīderlandes piekrastē nereti dēvē par Vatu jūra — šeit jūrai raksturīgs ļoti zems krasts, plūdmaiņu rezultātā ūdens periodiski atkāpjas un atgriežas ar vairāku kilometru amplitūdu. Šeit atrodas Ziemeļfrīzu salas, Helgolande (savdabīgs, sens smilšakmens paliksnis), Austrumfrīzu salas un Rietumfrīzu salas. Tālāk izvirzītā dienvidaustrumu daļa ir Helgolandes līcis. Rietumfrīzu salas Nīderlandes piekrastē nošķir Vatu jūras daļu — Vadenzē. Dziļākā Vadenzē daļa ir ar dambi nošķirtais Eiselmērs, kura krastos atrodas arī Amsterdama.
Attēls:Helgoland Vogelperspektive.jpg
Lielbritānijas piekrastē Ziemeļjūra veido vairākus līčus - Voša līcis, Hamberas estuāru, Fērtofforts un Marīfērts. Uz ziemeļiem no Skotijas atrodas Orkneju salas, Fēra un Šetlendas salas, kas kalpo par Ziemeļjūras ziemeļrietumu robežu.

Ūdens pietece


Lielākās jūrā ieplūstošās upes — Reina (2524 m³/sek), Elba (856 m³/sek ), Glomma (Norvēģija) (603 m³/sek), daudz pieminēta upe ir arī Temza, kuras notece gan ir daudz mazāka (76 m³/sek). Kopējais upju sateces baseins — ap 841 500 km², jūrā ik gadus ieplūst 296—354 km³ saldūdens. Salīdzinoši mazāk sāļš ūdens ieplūst arī no Baltijas jūras. No Baltijas jūras izplūstošais ūdens Ziemeļjūrā plūst pa Norvēģijas ieplaku gar Norvēģijas krastiem uz Ziemeļatlantiju.

Bioloģija


Ziemeļjūra ir salīdzinoši ļoti produktīva jūra, kurā dzīvo ap 230 sugu zivis. Tā kā Ziemeļjūrai ir atšķirīgs dziļums, ūdens temperatūra un sāļums, dažādos jūras reģionos ir atšķirīgs zivju sugu sastāvs. Jūra ir bagāta arī ar vēžveidīgie un moluskiem.
Ziemeļjūras krastos izveidots plašs migrējošo putni aizsardzībai domāts dabas aizsargājamā teritorija tīkls, kurā barojas, atpūšas un ligzdo miljoniem gājputnu, tai skaitā pat pelikāns un flamingo. Jūrā dzīvo arī jūras zīdītāji - ronis, delfīni, valis.

Cilvēks un Ziemeļjūra


Ziemeļjūrā ietekošo upju baseinos kopā dzīvo ap 185 miljoni cilvēku, tiek saražoti 15% no pasaules rūpniecības produktu. Šī iemesla dēļ Ziemeļjūras krastos atrodas lielākās Eiropas ostas — Roterdama, Antverpene, Hamburga, Brēmene. Ziemeļjūrā 1990. gadu sākumā notika 27,5% no visas pasaules kuģu satiksmes, uzskata, ka šī proporcija turpina pieaugt.
Attēls:Henne Strand bei Sonnenuntergang.jpg

Politiskais statuss


Līdz 2. pasaules karš beigām Ziemeļjūra juridiski nepiederēja nevienai valstij — valstīm piederēja tikai šaura piekrastes josla. Taču pēdējās desmitgadēs, pēc derīgo izrakteņu atklāšanas Ziemeļjūrā, situācija ir mainījusies. Norvēģija kā kandidāts uz lielāko daļu no jaunatklātajiem resursiem, pieteica savas tiesības uz piekrastes kontinentālo šelfu saistībā ar tai laikā vēl neakceptēto "Kontinentālā šelfa konvenciju". Drīz Norvēģijai sekoja pārējās piekrastes valstis, sadalot Ziemeļjūru pēc "viduslīnijas" principa — t. i., velkot robežu pa iedomātu viduslīniju starp abām valstīm. Nīderlandei, Vācijai un Dānijai bija grūtāk sadalīt Ziemeļjūru savā starpā, un lieta tika risināta Starptautiskajā Hāgas tiesā — sava ģeogrāfiskā novietojuma dēļ Vācijai pēc "viduslīnijas" principa pienāktos neproporcionāli maza Ziemeļjūras daļa.

Plūdi un dambji


Ziemeļjūrā jūras līmeni krasi var mainīt arī spēcīgas vētras, kas reģionos ar zemākiem krastiem agrāk izraisīja postošus plūdus. Sevišķi apdraudēta ir zemā Vācijas, Dānijas dienvidu daļas, Nīderlandes un Beļģijas piekraste. Šeit vētru izraisītajos plūdos gājuši bojā simtiem tūkstoši cilvēku un risinot šo problēmu piekrastes iedzīvotāji gadsimtu gaitā izveidojuši ļoti sarežģītu, grandiozu un efektīvu pretplūdu sistēmu.
Attēls:Afsluitdijk - cropped.jpg
Pirmie katastrofālie vētras uzplūdi reģionā, kas minēti rakstītajos avotos, notika 1164. gada 17. februārī. 1219. gada plūdos Rietumfrīzijā esot gājuši bojā ap 100 000 cilvēku. 1362. gadā pārplūda visa Ziemeļjūras dienvidaustrumu piekraste, gāja bojā ap 100 000 cilvēku un visa piekrastes ģeogrāfija mainījās. Šajos plūdos jūrā nogrimusi nu jau pa pusei teiksmainā Rungholtas pilsēta.
Par spīti pretplūdu sistēmai arī 20. gadsimtā reģionā notikuši postoši plūdi. 1953. gada 1. februārī Nīderlandē plūdos gāja bojā vairāk kā 2 000 cilvēku. 1962. gada 16. - 17. februārī Hamburgas apkaimē gāja bojā 315 cilvēki. 1976. gadā notika "gadsimta plūdi" un 1981. gadā - "Ziemeļfrīzijas plūdi" - abos tika sasniegts vēsturiski augstākais ūdens līmenis. Taču šajā laikā pretplūdu sistēmas jau bija pilnveidotas, un postījumu apmērs bija mazāks. 1990. gada februāra beigās notika vairāki plūdi, vētrās vēja ātrums sasniedza 160 km/h. Aizvien pilnveidotā pretplūdu sistēma ļāva pārciest arī šo vētru bez lieliem postījumiem.
Postošie plūdi un lielais apdzīvotības blīvums piespieda Ziemeļjūras dienvidu piekrastes iedzīvotājus meklēt risinājumu pret šo šķietami neatrisināmo problēmu. Sākotnēji, jau 7. - 8. gadsimtā apmetnes tika veidotas uz vairākus metrus augstiem, mākslīgiem pauguriem. Ja bija nepieciešamība pasargāt plašāku apvidu, ap to tika veidoti gredzenveida Aizsprosts. Viduslaikos šādi dambji bija izveidoti tik daudzās vietās, ka cilvēki sāka tos apvienot, pamazām veidojot grandiozu dambju sistēmu visas Ziemeļjūras dienvidaustrumu piekrastes garumā. Tādējādi agrākā "jūrzeme" - platība, kura vienlīdz bieži bija gan jūra, gan sauszeme - tika pārvērsta par sauszemi.
17./18. gadsimtā Nīderlandē tika izveidots ekonomiskais un tehnoloģiskais pamats modernas dambju būves attīstībai - pēc šādas tehnoloģijas dambjus veido vēl mūsdienās. Jaunā tehnoloģija strauji izplatījās citos reģionos un no šī laika Ziemeļjūras dienvidu piekrastes iedzīvotāji jau varēja justies relatīvi drošāk. Tomēr 1962. gada plūdi piespieda pārskatīt jau esošo dambju sistēmu, to pilnveidot un paaugstināt - vietām dambji ir pat 10 metrus augsti un līdz 100 metrus plati. Aiz pirmā dambja atrodas nedaudz retāk apdzīvota teritorija un vēl viena dambju līnija. Gadsimtu gaitā ir pārveidotas arī upju ietekas - upes var brīvi ieplūst jūrā, taču to krasti vienlaikus ir aizsargāti no plūdiem. Mūsdienās no Ziemeļjūras iegūtas lielas platības, kas atrodas zem jūras līmeņa un daudzviet ir blīvi apdzīvotas. Pašlaik 27% Nīderlandes teritorijas atrodas zem jūras līmeņa un to no applūšanas pasargā dambji, kāpas, pludmales. Tāpēc varbūtējs vairāku dambju pārrāvums var radīt ne mazāk katastrofālas sekas, kā agrajos viduslaikos. Šajā ap 150 kilometrus platajā Ziemeļjūras piekrastes zonā dzīvo ap 80 miljonu cilvēku, šeit atrodas vairākas no pasaulē lielākajām ostām, ļoti daudz rūpniecības uzņēmumu. Tāpēc Ziemeļjūras piekrastes dambju sistēma tiek rūpīgi kontrolēta un pastāvīgi pilnveidota.
Attēls:Keitum Wattenmeer.jpg

Vatu jūras ekosistēma un vides aizsardzība


Zemie krasti un izteiktās plūdmaiņas nosaka to, ka Ziemeļjūras dienvidaustrumu piekrastē - Vatu jūra - izveidojusies savdabīga ekosistēma, ko veido regulāri applūstošās sālspļavas un smilšainie - dubļainie vatu līdzenumi - lielākā šāda veida ekosistēma pasaulē. Vietām jūras ūdens dinamika izveidojusi t.s. barjeru salas - Frīzu salas, kas norobežo seklo jūras daļu no dziļākās. Frīzu salās daudzviet saglabājusies salīdzinoši maz pārveidota kāpu un pludmales ainava - viena no retajām dabiskajām ainavām šajās blīvi apdzīvotajās zemēs.
Visas trīs valstis, kas atrodas pie Vatu jūras - Dānija, Vācija un Nīderlande - izveidojušas dabas aizsargājamās teritorijas šīs neparastās ekosistēmas aizsardzībai.
Ziemeļjūru piesārņo naftas ieguves, transporta un pārstrādes aktivitātes. Ziemeļjūras krastos atrodas rūpnieciski attīstītas un blīvi apdzīvotas valstis ar aktīvu jūras satiksmi, kā rezultātā Ziemeļjūrā un tās piekrastē notiek videi bīstamas katastrofas, piekrastes ainava ir pārveidota un jūra salīdzinoši spēcīgi piesārņota.
1992. gadā Ziemeļjūras ekosistēmas un resursu aizsardzībai tika izveidota OSPAR konvencija un 1972.gadā tās darbību paplašināja Oslo konvencija. Koncencijas īstenošanu pārrauga īpaša OSPAR komisija.

Dabas resursi


Attēls:North Sea oil platform.jpg
Ziemeļjūra ir Eiropai ļoti nozīmīgs naftas un dabasgāzes ieguves rajons, ko kopš 1971. gada aktīvi izmanto gandrīz visas Ziemeļjūrai piegulošās valstis, jo sevišķi Norvēģija un Apvienotā Karaliste. Naftas un dabasgāzes ieguve Ziemeļjūrā ir salīdzinoši dārgāka, taču to atsver augtā naftas kvalitāte, reģiona politiskā stabilitāte un tuvums noieta tirgum.
Pirmās ziņas par šiem dabas resursiem pienāca 1958. gadā, kad ģeologi atklāja pirmās dabasgāzes iegulas Nīderlandes piekrastē. Bija zināms, ka atradnēm jābūt arī tālāk, Ziemeļjūras vidienē, taču vēl nebija atrisināti īpašumtiesību jautājumi. 1966. gadā tika veikti pirmie ģeoloģiskās izpētes urbumi. 1969. gadā tika atklāts viena no lielākajām šajā laikā zināmajām naftas atradnēm - ''Ekofisk'' atradne pie Norvēģijas. Šeit 1971. gadā tika uzsākta ļoti augstvērtīgas naftas ieguve. Sākotnēji naftu uz krastu veda ar tankeriem. 1975. gadā no atradnes uz Lielbritāniju tika izbūvēts naftas vads, 1977. gadā naftas vads tika izbūvēts arī uz Vāciju.
Ļoti aktīva Ziemeļjūras naftas un dabasgāzes resursu apguve sākās līdz ar 1973 - 1980. gadu naftas krīzi - augstās naftas cenas padarīja atradņu apgūšanu ekonomiski ļoti izdevīgu.
Vislielāko naftas un dabasgāzes apjomu šeit ieguva 1999. gadā (gandrīz 6 miljoni barels naftas un 280 miljoni m³ dabasgāzes), pašlaik resursi izsīkst un ieguve samazinās. Jūrā ir ap 450 naftas un gāzes ieguves platformu.
Vislielākā daļa resursu atrodas Norvēģijas zonā - attiecīgi 54% no Ziemeļjūras naftas krājumiem un 45% dabasgāzes krājumiem. Lielākā Norvēģijai piederošā dabasgāzes atradne ir Trollas lauks, kas atrodas Norvēģijas dzelmē 345 metru dziļumā. Tik dziļas atradnes apguve prasīja bezprecedenta risinājumus, tai skaitā 472 metrus augstas un 656 000 tonnu smagas urbšanas platformas būvi un pārvietošanu. Šis ir lielākais objekts, kādu jebkad pārvietojis cilvēks.
Ziemeļjūrā iegūst arī smiltis un granti, ko izmanto galvenokārt pludmaļu izveidei un piekrastes būvēm.
Ziemeļjūra ir ļoti produktīva ekosistēma, kas gadā saražo ap 2,5 miljonus tonnu zivju un molusku. Kopējā biomasa jūrā ir ap 10 miljoni tonnu. Ziemeļjūra, galvenokārt tās dienvidu daļa un piekraste, jau gadsimtiem ir tradicionāla zvejniecības vieta, taču arī šis dabas resurss ir noplicināts un nozveja samazinās. Zivju nozveju un ekosistēmas kopējo stāvokli Ziemeļjūrā novēro jau kopš 1950. gadiem. Zvejniecības tehnoloģiju uzlabošanās 1960. gados ievērojami palielināja nozveju un valstīm nācās ieviest dažādus nozvejas ierobežojumus, ko ievērojami sekmēja valstu pievienošanās Eiropas Savienībai. Pasaules pārtikas organizācijas dati liecina, ka, ja 1990. gadā tika nozvejoti 2,5 miljoni tonnu, 1999. gadā - 2,3 miljoni .
Attēls:DanishWindTurbines.jpg

Vēja enerģētika


Salīdzinājumā ar sauszemi virs jūras vējš ir spēcīgāks, vienmērīgāks un patstāvīgāks. Bez tam no krasta attāli vēja rotori atstāj mazāku ietekmi uz cilvēka redzes lokā esošo ainavu nekā sauszemes vēja rotori. Šī iemesla dēļ seklā Ziemeļjūra ir piemērota vēja enerģētikas attīstībai. Tai pat laikā lielais vēja rotoru skaits apdraud kuģošanu, ietekmē gultnes ekosistēmu. Enerģija no jūras tiek pārvadīta ar kabeļiem, kuriem kādā vietā jāiznāk krastā. Daudzviet Ziemeļjūras krastos izveidotas plašas dabas aizsargājamās teritorijas, kur šādas būves ir aizliegtas.
Tomēr vēja enerģētika Ziemeļjūrā attīstās - pirmie vēja rotori jūrā parādījās pie Anglijas krastiem 2000. gads. gadā, pie Dānijas krastiem - 2002. gadā. Līdz 2005. gads. gada beigām Vācija Ziemeļjūrā izvietoja 697 vēja rotorus.
Skotijas piekrastē 25 km no sauszemes tiek uzstādītas pasaules pirmie divi dziļjūras vēja rotori, kas vienlaikus būs arī pasaules lielākie vēja rotori. Turbīnas būs 88 metrus augstas, rotoru lāsptiņas - 63 m garas, katra rotora jauda būs 5 MW.

Vēsture

Romieši Ziemeļjūras reģionā


12. pmē. Jūlijs Cēzars Germāniks liek būvēt 1000 kuģu flotili, lai no Reinas grīvas dotos Ziemeļjūrā. Vietējo iedzīvotāju spēki nespēja turēties pretī šim karaspēkam un romieši ieņēma Ziemeļjūras piekrasti tagadējās Vācijas teritorijā. 5. pmē. romiešu spēki regulāri kursēja Ziemeļjūrā, sasniedzot Dānijas ziemeļu piekrasti. Pāri Ziemeļjūrai notika arī Britānijas iekarošana.
Ap 400. gadu romieši atstāja Britāniju un Ziemeļjūrā izveidojās varas vakuums. Pēc neilga laika mūsdienu Ziemeļvācijā un Dānijā dzīvojošie sakši, angļi un juti pārņēma iniciatīvu un uzsāka Britānijas iekarošanu.

Vikingu laiks


Ap 7. gadsimtu no mūsdienu Nīderlandes uz Frīzu salām pārcēlās frīzi. Ap 11. gadsimtu frīzi apmetās uz dzīvi arī tagadējās Dānijas piekrastē, izspiežot no turienes jutus.
Ap 790. gadu Ziemeļjūrā pieaugošu ietekmi ieguva vikings, kas cēlās galvenokārt no tagadējās Dānijas un Norvēģijas. Sākotnēji vikingi nodarbojās ar pirāts — laupīja jūrā un piekrastes reģionos. Taču ap 850. gadu vikingi sāka iekarot piekrastes reģionus un apmesties tajos uz pastāvīgu dzīvi. Šāda vikingu pārcelšanās no Skandināvijas turpinājās līdz aptuveni 1050. gadam. Pirmie Ziemeļjūras krastos vikingiem spēja pretoties anglosakši Alfrēds Lielais vadībā, kas izveidoja savu floti un 878. gadā spēja atbrīvoties no dāņu kundzības.
Attēls:Bruges canal.jpg

Hanzas savienība


Kad izveidojās Hanzas savienība, tās galvenā darbība norisinājās Baltijas jūra. Tomēr nozīmīgas ostas un kantori atradās arī Norvēģijas krastos (Bergena), Lielbritānijā (tagadējā Londona), un Brihe, kur atradās Flandrijas Hanzas kantoris.
Brihes kā lielas Ziemeļjūras ostas uzplaukums sākās ar vētras plūdiem 1134. gadā, kas izskaloja pievadkanālu un ļāva Brihē iebraukt lielajiem tirdzniecības kuģiem. Rezultātā Brihe kļuva par galveno ostu, kas savienoja Eiropas kontinentālo daļu ar Lielbritāniju — Londonu. Brihe bija arī tirdzniecības ceļa galapunkts, kas saistīja Eiropu ar Lielā Novgoroda Krievijā.
1441. gadā Hanzas savienībai nācās atzīt nīderlandiešu līdztiesību tirdzniecībā, un Brihei radās nopietns konkurents - Antverpene. Pakāpeniski nīderlandieši un arī dāņi ieguva aizvien lielāku kontroli pār Ziemeļjūras tirdzniecības ceļiem.

Nīderlandes uzplaukums


16. gadsimta laikā Ziemeļjūrai piegulošā Nīderlande attīstījās par pirmo pasaules tirdzniecības lielvalsti. Nīderlandiešiem Ziemeļjūra kalpoja par starta punktu viņu tālajiem ceļojumiem pa visu pasauli un līdz ar to Ziemeļjūra kļuva par sava veida pasaules jūru vārtiem. 17. gadsimts kļuva par Nīderlandes "zelta ēru".
1651. gadā britu parlaments pieņēma t.s. "Navigācijas likumus", kas būtiski samazināja Nīderlandes ietekmi uz tirdzniecību reģionā un izraisīja karu starp Nīderlandi un Angliju. 17. gadsimta beigās Anglija, Spānija, Francija un Vācijas valstis pakāpeniski samazināja Nīderlandes ietekmi.

Anglijas uzplaukums


Anglijas kā jūras lielvaras uzplaukums sākās 1588. gadā, kad tai izdevās sakaut spāņu Armāda. Pēc vairākiem kariem ar Nīderlandi Anglija nostiprināja pozīcijas Ziemeļjūrā un 17. gadsimta beigās kļuva par pasaules jūru lielvaru.
Anglijas pozīcijas nopietni apdraudēja tikai Napoleons, tomēr arī Napoleona floti 1805. gadā britiem izdevās sakaut, tādējādi nodrošinot britu kontroli pār Ziemeļjūru vēl uz gadsimtu.

Pirmais pasaules karš


Attēls:Bluecher sinkend.jpg. gada 25. janvārī.]]
Pirmā pasaules kara laikā Ziemeļjūrā notika galvenokārt Vācijas un Lielbritānijas kara flotu pretstāvēšana. Lielais britu spēku pārsvars ļāva saglabāt kontroli pār Ziemeļjūru un sākt Vācijas blokādi. Vācijai izdevās kontrolēt tikai savu piekrasti.
1914. gada novembrī britu flote pasludināja Ziemeļjūru par kara zonu un uzsāka plašu jūras mīnēšanu, savukārt 1915. gada februārī Vācija uzsāka zemūdeņu karu. 1916. gada 31. maijā un 1. jūnijā notika Skageraka kauja, kurā piedalījās 258 kuģi — viena no lielākajām jūras kaujām pasaules vēsturē. Kauja beidzās bez izteiktas kādas puses uzvaras.

Otrais pasaules karš


Arī otrā pasaules kara laikā Vācija Ziemeļjūrā izmantoja galvenokārt zemūdenes, kas caur Ziemeļjūru izkļuva arī Atlantijas okeānā un pārējās pasaules jūrās un okeānos. Atšķirībā no pirmā pasaules kara, šajā karā notika plaša karadarbība arī Ziemeļjūras piekrastē, kurā piedalījās nelielas zemūdenes, mīnu meklētāji, ātrlaivas. Bez tam šajā karā kļuva skaidrs, ka lielāka stratēģiskā nozīme ir gaisa spēkiem nevis jūras spēkiem.
Jau neilgi pēc kara sākuma sabiedroto puse atguva kontroli pār Ziemeļjūru, tai skaitā pār Ziemeļjūra gaisa telpu. Vācijas blokāde no Ziemeļjūras puses bija viens no iemesliem, kāpēc Vācija nevarēja uzvarēt karu — jo pa jūru Vācija saņēma kara turpināšanai nepieciešamos resursus.
Pēdējos kara gados un pirmajos pēckara gados sabiedroto uzraudzībā Ziemeļjūrā tika nogremdēts liels daudzums ieroču un munīcijas. Skagerakā (un Baltijas jūrā) tika nogremdēti ķīmiskie ieroči, savukārt Vācijas piekrastē — vairāki simti tūkstoši tonnu parasto sprāgstvielu.

Atsauces

Ārējās saites


http://www.north-sea-museum.dk/index.php?sprog=en Ziemeļjūras muzejs Dānijā
http://www.geoberg.de/text/geology/05010101.php Vācijas Ziemeļjūras krasta ģeoloģija
http://www.edc.uri.edu/lme/text/north-sea.htm Ziemeļjūras ekosistēmas apraksts
http://www.ospar.org/eng/doc/pdfs/R2C2.pdf Izvērsts Ziemeļjūras hidrogrāfijas un ģeomorfoloģijas apraksts
Kategorija:Atlantijas okeāns
Kategorija:Jūras
af:Noordsee
als:Nordsee
an:Mar d'o Norte
ang:Norþsǣ
ar:بحر الشمال
arc:ܝܡܐ ܕܓܪܒܝܐ
arz:بحر الشمال
ast:Mar del Norte
az:Şimal dənizi
bar:Nordsee
bat-smg:Šiaurės jūra
be:Паўночнае мора
be-x-old:Паўночнае мора
bg:Северно море
bn:উত্তর সাগর
br:Mor an Hanternoz
bs:Sjeverno more
ca:Mar del Nord
ceb:Dagat Amihanan
cs:Severní moře
cv:Çурçĕр тинĕсĕ
cy:Môr y Gogledd
da:Nordsøen
de:Nordsee
dsb:Pódpołnocne mórjo
el:Βόρεια Θάλασσα
en:North Sea
eo:Norda Maro
es:Mar del Norte
et:Põhjameri
eu:Ipar itsasoa
fa:دریای شمال
fi:Pohjanmeri
fiu-vro:Põh'ameri
fr:Mer du Nord
frp:Mar du Nord
frr:Weestsiie
fy:Noardsee
ga:An Mhuir Thuaidh
gd:An Cuan a Tuath
gl:Mar do Norte
gv:Mooir Hostyn
he:הים הצפוני
hi:उत्तरी सागर
hif:North Sea
hr:Sjeverno more
hsb:Sewjerne morjo
hu:Északi-tenger
hy:Հյուսիսային ծով
id:Laut Utara
io:Norda Maro
is:Norðursjór
it:Mare del Nord
ja:北海
jbo:berti xamsi
jv:Segara Lor
ka:ჩრდილოეთის ზღვა
kk:Солтүстік теңіз
ko:북해
ksh:Nordsee
ku:Deryaya Bakur
kw:Mor Kledh
la:Mare Germanicum
lb:Nordmier
li:Noordzie
lt:Šiaurės jūra
mg:Ranomasina Avaratra
mk:Северно Море
ml:വടക്കൻ കടൽ
mn:Хойд тэнгис
mr:उत्तर समुद्र
ms:Laut Utara
mwl:Mar de l Norte
my:မြောက်ပင်လယ်
mzn:شمال دریا
nds:Noordsee
nds-nl:Noordzee
nl:Noordzee
nn:Nordsjøen
no:Nordsjøen
oc:Mar del Nòrd
pl:Morze Północne
pnb:بحیرہ شمال
pt:Mar do Norte
ro:Marea Nordului
ru:Северное море
rue:Северне море
scn:Mari dû nord
sco:German Ocean
sh:Sjeverno more
simple:North Sea
sk:Severné more
sl:Severno morje
sq:Deti i Veriut
sr:Северно море
stq:Noudsee
su:Laut Kalér
sv:Nordsjön
sw:Bahari ya Kaskazini
ta:வடகடல்
tg:Баҳри Шимолӣ
th:ทะเลเหนือ
tk:Demirgazyk deňzi
tl:Dagat Hilaga
tr:Kuzey Denizi
tt:Төньяк диңгез
uk:Північне море
ur:بحیرہ شمال
vec:Mar del Nord
vi:Biển Bắc
vls:Nôordzêe
wa:Mer do Nôr
war:Dagat Amihanan
xmf:ოორუეშ ზუღა
yi:צפון ים
zea:Noôrdzeê
zh:北海 (大西洋)
zh-min-nan:Pak-hái
zh-yue:北海

Austrālijas Aborigēnu valodu transkripcija

Austrālijas Aborigēnu valodu transkripcija
Līdz saskarsmei ar eiropiešiem, Austrālijas aborigēnu valodas bija tikai sarunvalodas, bez rakstības sistēmas. Līdz ar to Austrālijas Aborigēnu valodu transkripcijai lietoja kolonizētāju lietoto latīņu alfabēts, bet konkrēts skaņu atspoguļojums būtiski variēja, radot ļoti dažādus pierakstus vienam un tam pašam vārdam.

Agrā rakstība


Sākotnēji Austrālijas valodas pierakstīja pēc angļu valodas pareizrakstības likumiem, kā nu rakstītājs to saklausīja. Tas noveda pie tā, ka skaņas, ko Austrālijas valodās uzskatīja par dažādām, mēdza pierakstīt kā vienu angļu valodas skaņu, un savukārt skaņu, kas Austrālijas valodās bija ar vienu nozīmi, pierakstīja kā dažādas angļu valodas skaņas - kā nu kuro reizi izklausījās.
Rakstītāji ar dziļākām valodniecības zināšanām reizēm lietoja zīmes ŋ vai ġ priekš , ñ priekš , kā arī garumzīmes (¯) vai cirkumflekss (^) gariem patskaņiem un īsuma zīmes (˘) īsiem patskaņiem, bet tas tika darīts nekonsistenti.

Mūsdienu praktiskā pareizrakstība


Valodnieki, kas strādā ar Austrālijas valodām, lieto viennozīmīgas fonēmiskas pieraksta sistēmas, kurās katru vārdu var pierakstīt/nolasīt tikai vienā veidā. Parasti tās lieto latīņu alfabētu, lietojot divburtu kombinācijas atsevišķām skaņām.

Patskaņi un puspatskaņi


Vairums Austrālijas valodu lieto tikai trīs patskaņus, ko pieraksta kā i, a and u. Garos patskaņus pieraksta ar dubultburtiem - ii , aa , uu .
Puspatskaņus w un y izrunā tāpat, kā angļu valodā.

Atsauces


Kategorija:Valodniecība
an:Transcripción d'as luengas aboríchens australianas
ast:Trescripción de llingües aboríxenes australianes
ca:Transcripció de les llengües aborígens australianes
da:Transskription af oprindelige australske sprog
en:Transcription of Australian Aboriginal languages
es:Transcripción de las lenguas aborígenes australianas
it:Trascrizione delle lingue australiane aborigene
kw:Treuslytherennans a yethow Genesik yn Ostrali
la:Transcriptio linguarum Indigenarum Australianarum
ru:Письменность и транскрипция австралийских языков
scn:Trascrizzioni dî lingui di l'abborìggini australiani
sv:Transkribering av australiska språk
tr:Avustralya Aborijin dillerinin transkripsiyonu
zh:澳洲原住民口語拼音

Everests


Everests, Džomolungma (; ) jeb Sagarmātha () ir augstākā kalns virsotne uz Zemes. Atrodas uz Nepālas un Ķīnas (Tibetas) robežas Himalaji. Virsotnes augstums ir 8848 metrs virs jūras līmeņa. Tā ir viena no pasaules 14 virsotnēm, kuru augstums pārsniedz 8000 metrus.
Līdz 1852. gadam cilvēce nezināja, ka Everests ir pasaules augstākā virsotne. Tajā laikā tika pabeigta Lielā Indijas uzmērīšana, un tika noskaidrots, ka "Virsotne XV" (), kā tā tajā laikā bija zināma Rietumu pasaulei, ir augstākā pasaulē. 1856. gadā mērnieks Andrew Waugh pabeidza pirmo virsotnes augstuma mērīšanu, un mērījumi uzrādīja, ka tā ir 8840 m augsta. 1865. gadā "Virsotne XV" par godu britu mērniekam seram Džordžs Everests, kas vadīja Indijas uzmērīšanas darbus, tika nosaukta par Everestu.
Pirmie Everesta virsotni sasniedza Jaunzēlande Edmunds Hilarijs un šerpa Tenzings Norgejs. Pirmā sieviete Everestā uzkāpa 1995. gadā. Tā bija Apvienotā Karaliste pārstāve Alison Hargreaves. plkst. 15:15 Everesta virsotnē Latvijas karogu pacēla divi Latvijas alpīnisti — Teodors Ķirsis un Imants Zauls. Savukārt visvairāk — 21 reizi — virsotnē ir uzkāpis Apa Tenzings. Līdz 2010. gada beigām bija reģistrēti 219 alpīnistu nāves gadījumi, cenšoties uzkāpt Everesta virsotnē.

Atsauces

Ārējās saites


http://www.nepal.lv Informācija par ceļošanu uz Nepālu latviešu valodā
Kategorija:Himalaji
Kategorija:Astoņtūkstošnieki
Kategorija:Āzijas ģeogrāfija
Kategorija:Nepālas ģeogrāfija
Kategorija:Ķīnas ģeogrāfija
Kategorija:Fiziskās ģeogrāfijas rekordi
af:Mount Everest
am:ኤቨረስት ተራራ
an:Everest
ar:جبل إفرست
arz:ايفيريست
ast:Everest
az:Everest dağı
ba:Джомолунгма
bat-smg:Everests
bcl:Bukid Everest
be:Гара Джамалунгма
be-x-old:Эвэрэст
bg:Еверест
bh:सगरमाथा
bjn:Everest
bn:মাউন্ট এভারেস্ট
bo:ཇོ་མོ་གླང་མ།
br:Menez Everest
bs:Mount Everest
ca:Everest
ckb:چیای ئێڤەرست
cs:Mount Everest
cy:Mynydd Everest
da:Mount Everest
de:Mount Everest
dv:އެވަރެސްޓް ފަރުބަދަ
el:Έβερεστ
en:Mount Everest
eo:Ĉomolungmo
es:Monte Everest
et:Džomolungma
eu:Everest
fa:کوه اورست
fi:Mount Everest
fo:Mount Everest
fr:Everest
fy:Mount Everest
ga:Sliabh Everest (Teomólungma)
gan:珠穆朗瑪峰
gd:Beinn Everest
gl:Everest
gn:Éverest
gu:માઉન્ટ એવરેસ્ટ
hak:Chû-mu̍k-lòng-mâ-fûng
he:אוורסט
hi:एवरेस्ट पर्वत
hif:Mount Everest
hr:Mount Everest
hu:Csomolungma
hy:Էվերեստ
id:Gunung Everest
ie:Mount Everest
ilo:Bantay Everest
io:Monto Everest
is:Everestfjall
it:Everest
ja:エベレスト
jv:Mount Everest
ka:ევერესტი
ki:Mount Everest
kk:Джомолунгма
kl:Mount Everest
kn:ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್
ko:에베레스트 산
krc:Эверест
ku:Çiyayê Everest
kw:Menydh Everest
la:Everestius mons
lb:Mount Everest
lez:Джомолунгма
lmo:Everest
lt:Džomolungma
mk:Монт Еверест
ml:എവറസ്റ്റ്‌ കൊടുമുടി
mn:Жомолунгма
mr:एव्हरेस्ट
ms:Gunung Everest
my:ဧဝရတ်တောင်
mzn:اورست
ne:सगरमाथा
new:सगरमाथा अञ्चल
nl:Mount Everest
nn:Mount Everest
no:Mount Everest
oc:Mont Everest
or:ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ
os:Джомолунгмæ
pl:Mount Everest
pms:Everest
pnb:ماؤنٹ ایورسٹ
pt:Monte Everest
qu:Chomolungma
rm:Mount Everest
ro:Everest
roa-tara:Everest
ru:Джомолунгма
rue:Монт Еверест
sah:Дьомолууҥма
scn:Everest
se:Mount Everest
sh:Mount Everest
si:එවරස්ට් කන්ද
simple:Mount Everest
sk:Mount Everest
sl:Mount Everest
sq:Mount Everest
sr:Монт Еверест
sv:Mount Everest
sw:Everest (mlima)
szl:Mount Everest
ta:எவரெசுட்டு சிகரம்
te:ఎవరెస్టు పర్వతం
th:ยอดเขาเอเวอเรสต์
tk:Jomolungma
tl:Bundok Everest
tr:Everest Dağı
tt:Джомолунгма
ug:ئېۋېرېست
uk:Джомолунгма
ur:ماؤنٹ ایورسٹ
vec:Monte Everest
vi:Everest
war:Bukid Everest
wuu:珠穆朗玛峰
yi:עווערעסט
zh:珠穆朗瑪峰
zh-classical:珠穆朗瑪峰
zh-min-nan:Chomolangma Hong
zh-yue:珠穆朗瑪峰
zu:Mount Everest

Džomolungma

Everests

Sagarmata

Everests

BK Liepājas Lauvas


BK Liepājas lauvas ir Latvijas Basketbols klubs no Liepājas, kas dibināts 1992. gadā. Agrākie komandas nosaukumi bija "Liepājas Metalurgs", "BK Baltika/Kaija", "BK Liepāja" un "Līvu alus/Liepāja", bet kopš 2006. gada klubs saucās "Liepājas lauvas". Liepājnieku lielākais sasniegums LBL ir 2. vieta 1997. gadā, bet 2000. gadā Liepāja ieguva 3. vietu.

Sastāvs

Izcīnītās vietas

Ārējās saites


http://www.liepajaslauvas.lv/ Kluba oficiālā mājaslapa
Kategorija:BBL klubi
Kategorija:Latvijas basketbola klubi
Kategorija:LBL klubi
en:BK Liepājas Lauvas
es:BK Liepājas lauvas
fr:BK Liepajas Lauvas
it:Basketbola klubs Liepājas lauvas
lt:Liepojos Lauvas
ru:Лиепаяс Лаувас

Aigars Cipruss


Aigars Cipruss (dzimis Rīga) ir bijušais latvieši hokejists, spēlēja centra uzbrucēja pozīcijā. Pašlaik (2012) viņš ir Rīgas "Dinamo" fārmkluba HK Rīga treneris.
Viens no perspektīvākajiem jaunajiem hokejistiem karjeras pirmssākumos paspējis debitēt PSRS čempionātā Rīgas "Dinamo" rindās un pēcāk tās mantinieces Starpvalstu hokeja līgas turnīros spēlējis Latviju pārstāvošajos klubos. Pēc Starpvalstu hokeja līgas izjukšanas 1994. gadā devies uz Ziemeļameriku, kur trīs sezonas spēlējis dažādās zemākajās līgās, taču NHL tuvumā nav spējis nokļūt un atgriezies Eiropā.
Ilgāko savas profesionālās karjeras posmu ''Cipa'' (tā viņu dēvēja komandas biedri) aizvadīja Somijas SM-līgā - no 1997. līdz 2003. gadam. Pēcāk Cipruss pievienojās Krievijas Augstākās (pēc spēka otrā līga) klubam Maskavas "Spartak", kuram palīdzēja atgriezties Krievijas Superlīgā. Šajā pat Krievijas komandā Cipruss aizvadīja arī 2004./2005. gada sezonu, taču pēc visai mazrezultatīvas sezonas "Spartak" atteicās no Ciprusa pakalpojumiem.
Cipruss 2005. gadā izlēma atgriezties Latvijas klubu rindās, palīdzot HK Rīga 2000 komandai izcīnīt Baltkrievijas Atklātā čempionāta bronzas godalgas. Arī nākamo sezonu Cipruss uzsāka Latvijā DHK Latgale sastāvā, taču, nospēlējis trīs spēles, devās prom uz Itālijas ''A&O Asiago''. 2007. gada vasarā viņš pievienojās Dānijas hokeja līgas klubam Esbjergas IF.
Latvijas hokeja izlase sastāvā viņš spēlējis kopš izlases atjaunošanas pirmssākumiem debitējot jau pirmajā Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē pret Lietuvas izlasi 1992. gada 7. novembrī, kur guva pirmos vārtus atjaunotās Latvijas hokeja izlase labā (mača 26. sekundē).
Pavisam Cipruss piedalījies 11 Pasaules čempionāts hokejā un divās Ziemas Olimpiskās spēles. Cipruss pēc Turīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra paziņoja par vēlmi beigt karjeru Latvijas hokeja izlase. Ar 107 (50+57) gūtajiem rezultativitātes punktiem izlases mačos Cipruss ir trešais visu laiku rezultatīvākais Latvijas hokeja izlase hokejists. 2006. gadā viņš paziņoja, ka vairs nespēlēs Latvijas izlasē. Atgriezās 2009. gada Pasaules čempionātā.
Pēc 2008. gada sezonas Kontinentālās hokeja līgas komandā Rīgas "Dinamo", 2009. gadā viņš nolēma beigt profesionālo karjeru, kļūstot par "Dinamo" kluba menedžeri un fārmkluba treneri.

Karjeras statistika

Atsauces

Ārējās saites


Kategorija:1972. gadā dzimušie
Kategorija:Rīgā dzimušie
Kategorija:Latvijas hokejisti
Kategorija:Hokeja treneri
Kategorija:Rīgas "Stars" spēlētāji
Kategorija:HK Rīgas "Pārdaugava" spēlētāji
Kategorija:HK Rīgas 2000 spēlētāji
Kategorija:DHK Latgales spēlētāji
Kategorija:2002. gada Ziemas Olimpisko spēļu dalībnieki
Kategorija:2006. gada Ziemas Olimpisko spēļu dalībnieki
de:Aigars Cipruss
en:Aigars Cipruss
fi:Aigars Cipruss
fr:Aigars Cipruss
hr:Aigars Cipruss
lt:Aigaras Ciprusas

Kategorija:1972. gadā dzimušie


an:Categoría:1972 (naixencias)
ar:تصنيف:مواليد 1972
arz:تصنيف:مواليد 1972
az:Kateqoriya:1972-ci ildə doğulanlar
bar:Kategorie:Geboren 1972
be:Катэгорыя:Нарадзіліся ў 1972 годзе
be-x-old:Катэгорыя:Нарадзіліся ў 1972 годзе
bg:Категория:Родени през 1972 година
bn:বিষয়শ্রেণী:১৯৭২-এ জন্ম
bpy:থাক:মারি ১৯৭২-এ উজ্জিসিতা
br:Rummad:Ganedigezhioù 1972
bs:Kategorija:Rođeni 1972.
ckb:پۆل:لەدایکبووانی ١٩٧٢
crh:Kategoriya:1972 senesinde doğğanlar
cs:Kategorie:Narození 1972
cy:Categori:Genedigaethau 1972
da:Kategori:Født i 1972
de:Kategorie:Geboren 1972
diq:Kategoriye:Merdumê ke 1972 de biyê
dsb:Kategorija:Roź. 1972
ee:Category:1972 vidzidziwo
el:Κατηγορία:Γεννήσεις το 1972
en:Category:1972 births
eo:Kategorio:Naskiĝintoj en 1972
es:Categoría:Nacidos en 1972
et:Kategooria:Sündinud 1972
eu:Kategoria:1972ko jaiotzak
fa:رده:زادگان ۱۹۷۲ (میلادی)
fi:Luokka:Vuonna 1972 syntyneet
fr:Catégorie:Naissance en 1972
ga:Catagóir:Daoine a rugadh i 1972
gan:分類:1972年出世
gl:Categoría:Nados en 1972
gv:Ronney:Ruggyryn 'sy vlein 1972
hsb:Kategorija:Rodź. 1972
hu:Kategória:1972-ben született személyek
hy:Կատեգորիա:1972 ծնունդներ
id:Kategori:Kelahiran 1972
is:Flokkur:Fólk fætt árið 1972
it:Categoria:Nati nel 1972
ja:Category:1972年生
jv:Kategori:Lair 1972
ka:კატეგორია:დაბადებული 1972
kk:Санат:1972 жылы туғандар
ko:분류:1972년 태어남
la:Categoria:Nati 1972
lb:Kategorie:Gebuer 1972
mk:Категорија:Родени во 1972 година
ml:വർഗ്ഗം:1972-ൽ ജനിച്ചവർ
mn:Ангилал:1972 онд төрөгсөд
mr:वर्ग:इ.स. १९७२ मधील जन्म
ms:Kategori:Kelahiran 1972
mt:Kategorija:Twieldu fl-1972
nah:Neneuhcāyōtl:Ōtlācatqueh xiuhpan 1972
new:पुचः:१९७२य् बुगु
nn:Kategori:Fødde i 1972
no:Kategori:Fødsler i 1972
nrm:Category:Naitaé en 1972
oc:Categoria:Naissença en 1972
pam:Category:1972 kebaitan
pl:Kategoria:Urodzeni w 1972
pt:Categoria:Nascidos em 1972
qu:Katiguriya:Paqarisqa 1972
ro:Categorie:Nașteri în 1972
ru:Категория:Родившиеся в 1972 году
sah:Категория:1972 сыллаахха төрөөбүттэр
se:Kategoriija:Riegádeamit 1972
sh:Kategorija:Rođeni 1972.
simple:Category:1972 births
sk:Kategória:Narodenia v 1972
sl:Kategorija:Rojeni leta 1972
sq:Kategoria:Lindje 1972
sr:Категорија:Рођени 1972.
sv:Kategori:Födda 1972
sw:Jamii:Waliozaliwa 1972
szl:Kategoryjo:Rodzyńi we 1972
ta:பகுப்பு:1972 பிறப்புகள்
te:వర్గం:1972 జననాలు
th:หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2515
tl:Kategorya:Ipinanganak noong 1972
tr:Kategori:1972 doğumlular
tt:Төркем:1972 елда туганнар
uk:Категорія:Народились 1972
vi:Thể loại:Sinh 1972
war:Kaarangay:Mga natawo han 1972
xmf:კატეგორია:დუნაბადი 1972
yo:Ẹ̀ka:Àwọn ọjọ́ìbí ní 1972
zh:Category:1972年出生
zh-yue:Category:1972年出世
zu:Category:Ubezalwa ngo-1972

Minerālu uzskaitījums no A līdz C

Pēdējoreiz atjaunots 2006. gada 15. septembrī.
Nav iespējams sastādīt precīzu un nekļūdīgu "pasaules minerālu sarakstu". Ar jaunu minerālu reģistrāciju, aprakstīšanu un nosaukumu došanu nodarbojas Starptautiskā Mineraloģijas asociācija. Tomēr pirms 1959. gada atklātie minerāli nav izgājuši mūsdienās pieņemto oficiālo nosaukuma došanas procedūru - kopš šī laika daļa no šiem agrāk atklātajiem minerāliem ir apstiprināti kā atsevišķi minerāli, toties citi vairs netiek uzskatīti par atsevišķu minerāla veidu. Šajā sarakstā iekļauti dažādi minerālu nosaukumi - gan tie, kas apstiprināti pēc 1959. gada, gan arī agrāk aprakstītie minerāli, par kuriem joprojām pastāv uzskats, ka tie ir atsevišķi minerāli. Ja Jūs šeit neatrodat kādu literatūras avotā minētu minerālu, tas visdrīzāk ir ieguvis citu nosaukumu, sadalīts vairākos minerālos vai atzīts par neesošu.
Tā kā šis saraksta izmērs pārsniedz ērta Vikipēdijas saraksta izmērus, tas sadalīts alfabēta grupās. Minerāli ir grupēti pēc nosaukumiem sekojošā veidā:
A-C - Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem.
Minerāli sakārtoti pēc to nosaukumiem latviešu valodas alfabēta secībā.

A


# Abenakijīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-2.html http://www.webmineral.com/data/Abenakiite-%28Ce%29.shtml
# Abernatijīts http://www.mindat.org/min-3.html http://www.webmineral.com/data/Abernathyite.shtml
# Abhurīts http://www.mindat.org/min-4.html http://www.webmineral.com/data/Abhurite.shtml
# Absvurmbahīts http://www.mindat.org/min-9.html http://www.webmineral.com/data/Abswurmbachite.shtml
# Acetamīds http://www.mindat.org/min-13.html http://www.webmineral.com/data/Acetamide.shtml
# Adamīns http://www.mindat.org/min-21.html http://www.webmineral.com/data/Adamite.shtml
# Adamsīts-(Y) http://www.mindat.org/min-7088.html http://www.webmineral.com/data/Adamsite-%28Y%29.shtml
# Adelīts http://www.mindat.org/min-23.html http://www.webmineral.com/data/Adelite.shtml
# Admontīts http://www.mindat.org/min-27.html http://www.webmineral.com/data/Admontite.shtml
# Adžoīts http://www.mindat.org/min-66.html http://www.webmineral.com/data/Ajoite.shtml
# Afganīts http://www.mindat.org/min-41.html http://www.webmineral.com/data/Afghanite.shtml
# Afvilīts http://www.mindat.org/min-42.html http://www.webmineral.com/data/Afwillite.shtml
# Agardīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-48.html http://www.webmineral.com/data/Agardite-%28Ce%29.shtml
# Agardīts-(Dy) http://www.mindat.org/min-49.html http://www.webmineral.com/data/Agardite-%28Dy%29.shtml (nav apstiprināts)
# Agardīts-(La) http://www.mindat.org/min-50.html http://www.webmineral.com/data/Agardite-%28La%29.shtml
# Agardīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-43.html http://www.webmineral.com/data/Agardite-%28Nd%29.shtml (nav apstiprināts)
# Agardīts-(Y) http://www.mindat.org/min-44.html http://www.webmineral.com/data/Agardite-%28Y%29.shtml
# Agrelīts http://www.mindat.org/min-57.html http://www.webmineral.com/data/Agrellite.shtml
# Agrinierīts http://www.mindat.org/min-58.html http://www.webmineral.com/data/Agrinierite.shtml
# Agvilarīts http://www.mindat.org/min-59.html http://www.webmineral.com/data/Aguilarite.shtml
# Aheilīts http://www.mindat.org/min-60.html http://www.webmineral.com/data/Aheylite.shtml
# Ahtenskīts http://www.mindat.org/min-71.html http://www.webmineral.com/data/Akhtenskite.shtml
# Aijovaīts http://www.mindat.org/min-2038.html http://www.webmineral.com/data/Iowaite.shtml
# Aikinīts http://www.mindat.org/min-63.html http://www.webmineral.com/data/Aikinite.shtml
# Akaganeīts http://www.mindat.org/min-67.html http://www.webmineral.com/data/Akagan%E9ite.shtml
# Akantīts http://www.mindat.org/min-10.html http://www.webmineral.com/data/Acanthite.shtml
# Akatoreīts http://www.mindat.org/min-68.html http://www.webmineral.com/data/Akatoreite.shtml
# Akdalaīts http://www.mindat.org/min-69.html http://www.webmineral.com/data/Akdalaite.shtml
# Akimotoīts http://www.mindat.org/min-6794.html http://www.webmineral.com/data/Akimotoite.shtml
# Akrohordīts http://www.mindat.org/min-72.html http://www.webmineral.com/data/Akrochordite.shtml
# Aksaīts http://www.mindat.org/min-73.html http://www.webmineral.com/data/Aksaite.shtml
# Aktašīts http://www.mindat.org/min-74.html http://www.webmineral.com/data/Aktashite.shtml
# Aktinolīts http://www.mindat.org/min-18.html http://www.webmineral.com/data/Actinolite.shtml
# Akuminīts http://www.mindat.org/min-19.html http://www.webmineral.com/data/Acuminite.shtml
# Alabandīts http://www.mindat.org/min-89.html http://www.webmineral.com/data/Alabandite.shtml
# Alakranīts http://www.mindat.org/min-91.html http://www.webmineral.com/data/Alacranite.shtml
# Alamozīts http://www.mindat.org/min-93.html http://www.webmineral.com/data/Alamosite.shtml
# Alanīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-125.html http://www.webmineral.com/data/Allanite-%28Ce%29.shtml
# Alanīts-(La) http://www.mindat.org/min-126.html http://www.webmineral.com/data/Allanite-%28La%29.shtml
# Alanīts-(Y) http://www.mindat.org/min-127.html http://www.webmineral.com/data/Allanite-%28Y%29.shtml
# Alarsīts http://www.mindat.org/min-94.html http://www.webmineral.com/data/Alarsite.shtml
# Albīts http://www.mindat.org/min-96.html http://www.webmineral.com/data/Albite.shtml
# Albrehtšraufīts http://www.mindat.org/min-97.html http://www.webmineral.com/data/Albrechtschraufite.shtml
# Aldermanīts http://www.mindat.org/min-104.html http://www.webmineral.com/data/Aldermanite.shtml
# Aleksīts http://www.mindat.org/min-108.html http://www.webmineral.com/data/Aleksite.shtml
# Alforsīts http://www.mindat.org/min-112.html http://www.webmineral.com/data/Alforsite.shtml
# Algodonīts http://www.mindat.org/min-114.html http://www.webmineral.com/data/Algodonite.shtml
# Alietīts http://www.mindat.org/min-115.html http://www.webmineral.com/data/Aliettite.shtml
# Allabogdanīts http://www.mindat.org/min-11008.html http://www.webmineral.com/data/Allabogdanite.shtml
# Allaktīts http://www.mindat.org/min-122.html http://www.webmineral.com/data/Allactite.shtml
# Allargentums http://www.mindat.org/min-128.html http://www.webmineral.com/data/Allargentum.shtml
# Alleganijīts http://www.mindat.org/min-129.html http://www.webmineral.com/data/Alleghanyite.shtml
# Alloklazīts http://www.mindat.org/min-134.html http://www.webmineral.com/data/Alloclasite.shtml
# Alluaivīts http://www.mindat.org/min-141.html http://www.webmineral.com/data/Alluaivite.shtml
# Alluaudīts http://www.mindat.org/min-142.html http://www.webmineral.com/data/Alluaudite.shtml
# Almandīns http://www.mindat.org/min-452.html http://www.webmineral.com/data/Almandine.shtml
# Almarudīts http://www.mindat.org/min-25681.html http://www.webmineral.com/data/Almarudite.shtml
# Alofans http://www.mindat.org/min-139.html http://www.webmineral.com/data/Allophane.shtml
# Alsaharovīts-Zn http://www.mindat.org/min-26417.html http://www.webmineral.com/data/Alsakharovite-Zn.shtml
# Alstonīts http://www.mindat.org/min-146.html http://www.webmineral.com/data/Alstonite.shtml
# Altajīts http://www.mindat.org/min-147.html http://www.webmineral.com/data/Altaite.shtml
# Althauzīts http://www.mindat.org/min-148.html http://www.webmineral.com/data/Althausite.shtml
# Altizīts http://www.mindat.org/min-150.html http://www.webmineral.com/data/Altisite.shtml
# Altupīts http://www.mindat.org/min-149.html http://www.webmineral.com/data/Althupite.shtml
# Aluminīts http://www.mindat.org/min-154.html http://www.webmineral.com/data/Aluminite.shtml
# Aluminokopiapīts http://www.mindat.org/min-87.html http://www.webmineral.com/data/Aluminocopiapite.shtml
# Aluminomagneziohulzīts http://www.mindat.org/min-26444.html http://www.webmineral.com/data/Alumino-Magnesiohulsite.shtml
# Aluminoseladonīts http://www.mindat.org/min-6795.html http://www.webmineral.com/data/Aluminoceladonite.shtml
# Alumīnijs http://www.mindat.org/min-107.html http://www.webmineral.com/data/Aluminium.shtml
# Alumofarmakosiderīts http://www.mindat.org/min-158.html http://www.webmineral.com/data/Alumopharmacosiderite.shtml
# Alumohidrokalcīts http://www.mindat.org/min-157.html http://www.webmineral.com/data/Alumohydrocalcite.shtml
# Alumokļučevskīts http://www.mindat.org/min-6799.html http://www.webmineral.com/data/Alumoklyuchevskite.shtml
# Alumotantīts http://www.mindat.org/min-159.html http://www.webmineral.com/data/Alumotantite.shtml
# Alumotungstīts http://www.mindat.org/min-160.html http://www.webmineral.com/data/Alumotungstite.shtml
# Alunīts http://www.mindat.org/min-161.html http://www.webmineral.com/data/Alunite.shtml
# Alunogens http://www.mindat.org/min-162.html http://www.webmineral.com/data/Alunogen.shtml
# Alva http://www.mindat.org/min-3965.html http://www.webmineral.com/data/Tin.shtml
# Alvanīts http://www.mindat.org/min-165.html http://www.webmineral.com/data/Alvanite.shtml
# Amakinīts http://www.mindat.org/min-180.html http://www.webmineral.com/data/Amakinite.shtml
# Amarantīts http://www.mindat.org/min-182.html http://www.webmineral.com/data/Amarantite.shtml
# Amarillīts http://www.mindat.org/min-183.html http://www.webmineral.com/data/Amarillite.shtml
# Ameginīts http://www.mindat.org/min-195.html http://www.webmineral.com/data/Ameghinite.shtml
# Amezīts http://www.mindat.org/min-197.html http://www.webmineral.com/data/Amesite.shtml
# Amicīts http://www.mindat.org/min-199.html http://www.webmineral.com/data/Amicite.shtml
# Aminofīts http://www.mindat.org/min-200.html http://www.webmineral.com/data/Aminoffite.shtml
# Amonioalunīts http://www.mindat.org/min-203.html http://www.webmineral.com/data/Ammonioalunite.shtml
# Amonioborīts http://www.mindat.org/min-204.html http://www.webmineral.com/data/Ammonioborite.shtml
# Amoniojarozīts http://www.mindat.org/min-205.html http://www.webmineral.com/data/Ammoniojarosite.shtml
# Amonioleicīts http://www.mindat.org/min-206.html http://www.webmineral.com/data/Ammonioleucite.shtml
# Amstalīts http://www.mindat.org/min-208.html http://www.webmineral.com/data/Amstallite.shtml
# Analcims http://www.mindat.org/min-210.html http://www.webmineral.com/data/Analcime.shtml
# Anandīts http://www.mindat.org/min-456.html http://www.webmineral.com/data/Anandite.shtml
# Anapaīts http://www.mindat.org/min-211.html http://www.webmineral.com/data/Anapaite.shtml
# Anatazs http://www.mindat.org/min-213.html http://www.webmineral.com/data/Anatase.shtml
# Ancilīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-216.html http://www.webmineral.com/data/Ancylite-%28Ce%29.shtml
# Ancilīts-(La) http://www.mindat.org/min-6800.html http://www.webmineral.com/data/Ancylite-%28La%29.shtml
# Andaluzīts http://www.mindat.org/min-217.html http://www.webmineral.com/data/Andalusite.shtml
# Andersonīts http://www.mindat.org/min-219.html http://www.webmineral.com/data/Andersonite.shtml
# Andorīts http://www.mindat.org/min-222.html http://www.webmineral.com/data/Andorite.shtml
# Andradīts http://www.mindat.org/min-223.html http://www.webmineral.com/data/Andradite.shtml
# Andremeijerīts http://www.mindat.org/min-225.html http://www.webmineral.com/data/Andremeyerite.shtml
# Androzīts-(La) http://www.mindat.org/min-6801.html http://www.webmineral.com/data/Androsite-%28La%29.shtml
# Anduoīts http://www.mindat.org/min-227.html http://www.webmineral.com/data/Anduoite.shtml
# Angelellīts http://www.mindat.org/min-231.html http://www.webmineral.com/data/Angelellite.shtml
# Anglezīts http://www.mindat.org/min-233.html http://www.webmineral.com/data/Anglesite.shtml
# Angelaīts http://www.mindat.org/min-26701.html http://www.webmineral.com/data/Angelaite.shtml
# Anhidrīts http://www.mindat.org/min-234.html http://www.webmineral.com/data/Anhydrite.shtml
# Anilīts http://www.mindat.org/min-236.html http://www.webmineral.com/data/Anilite.shtml
# Ankangīts http://www.mindat.org/min-238.html http://www.webmineral.com/data/Ankangite.shtml
# Ankerīts http://www.mindat.org/min-239.html http://www.webmineral.com/data/Ankerite.shtml
# Ankinovičīts http://www.mindat.org/min-11516.html http://www.webmineral.com/data/Ankinovichite.shtml
# Annabergīts http://www.mindat.org/min-240.html http://www.webmineral.com/data/Annabergite.shtml
# Annīts http://www.mindat.org/min-241.html http://www.webmineral.com/data/Annite.shtml
# Anortoklazs http://www.mindat.org/min-248.html http://www.webmineral.com/data/Anorthoclase.shtml
# Anortominasragrīts http://www.mindat.org/min-25587.html http://www.webmineral.com/data/Anorthominasragrite.shtml
# Ansermetīts http://www.mindat.org/min-26443.html http://www.webmineral.com/data/Ansermetite.shtml
# Antarkticīts http://www.mindat.org/min-251.html http://www.webmineral.com/data/Antarcticite.shtml
# Antigorīts http://www.mindat.org/min-260.html http://www.webmineral.com/data/Antigorite.shtml
# Antimonpīrseīts http://www.mindat.org/min-265.html http://www.webmineral.com/data/Antimonpearceite.shtml
# Antimons http://www.mindat.org/min-262.html http://www.webmineral.com/data/Antimony.shtml
# Antimonselīts http://www.mindat.org/min-266.html http://www.webmineral.com/data/Antimonselite.shtml
# Antlerīts http://www.mindat.org/min-268.html http://www.webmineral.com/data/Antlerite.shtml
# Antofillīts http://www.mindat.org/min-254.html http://www.webmineral.com/data/Anthophyllite.shtml
# Antonijīts http://www.mindat.org/min-253.html http://www.webmineral.com/data/Anthonyite.shtml
# Aņujīts http://www.mindat.org/min-271.html http://www.webmineral.com/data/Anyuiite.shtml
# Apačīts http://www.mindat.org/min-272.html http://www.webmineral.com/data/Apachite.shtml
# Apdžonīts http://www.mindat.org/min-281.html http://www.webmineral.com/data/Apjohnite.shtml
# Aplovīts http://www.mindat.org/min-282.html http://www.webmineral.com/data/Aplowite.shtml
# Aptitalīts http://www.mindat.org/min-280.html http://www.webmineral.com/data/Aphthitalite.shtml
# Apuanīts http://www.mindat.org/min-285.html http://www.webmineral.com/data/Apuanite.shtml
# Aragonīts http://www.mindat.org/min-307.html http://www.webmineral.com/data/Aragonite.shtml
# Arakijīts http://www.mindat.org/min-6805.html http://www.webmineral.com/data/Arakiite.shtml
# Aramajoīts http://www.mindat.org/min-310.html http://www.webmineral.com/data/Aramayoite.shtml
# Aravaipaīts http://www.mindat.org/min-311.html http://www.webmineral.com/data/Aravaipaite.shtml
# Arčerīts http://www.mindat.org/min-315.html http://www.webmineral.com/data/Archerite.shtml
# Ardaīts http://www.mindat.org/min-320.html http://www.webmineral.com/data/Ardaite.shtml
# Ardealīts http://www.mindat.org/min-321.html http://www.webmineral.com/data/Ardealite.shtml
# Ardēnīts http://www.mindat.org/min-322.html http://www.webmineral.com/data/Ardennite.shtml
# Arfvedsonīts http://www.mindat.org/min-325.html http://www.webmineral.com/data/Arfvedsonite.shtml
# Argentojarozīts http://www.mindat.org/min-290.html http://www.webmineral.com/data/Argentojarosite.shtml
# Argentopentlandīts http://www.mindat.org/min-291.html http://www.webmineral.com/data/Argentopentlandite.shtml
# Argentopirīts http://www.mindat.org/min-299.html http://www.webmineral.com/data/Argentopyrite.shtml
# Argentotennantīts http://www.mindat.org/min-319.html http://www.webmineral.com/data/Argentotennantite.shtml
# Argutīts http://www.mindat.org/min-330.html http://www.webmineral.com/data/Argutite.shtml
# Arhbarīts http://www.mindat.org/min-333.html http://www.webmineral.com/data/Arhbarite.shtml
# Aristarainīts http://www.mindat.org/min-334.html http://www.webmineral.com/data/Aristarainite.shtml
# Arkanīts http://www.mindat.org/min-314.html http://www.webmineral.com/data/Arcanite.shtml
# Arktīts http://www.mindat.org/min-316.html http://www.webmineral.com/data/Arctite.shtml
# Arkubizīts http://www.mindat.org/min-318.html http://www.webmineral.com/data/Arcubisite.shtml
# Armalkolīts http://www.mindat.org/min-341.html http://www.webmineral.com/data/Armalcolite.shtml
# Armangīts http://www.mindat.org/min-342.html http://www.webmineral.com/data/Armangite.shtml
# Armenīts http://www.mindat.org/min-343.html http://www.webmineral.com/data/Armenite.shtml
# Arrožadīts http://www.mindat.org/min-351.html http://www.webmineral.com/data/Arrojadite.shtml
# Arseniopleīts http://www.mindat.org/min-359.html http://www.webmineral.com/data/Arseniopleite.shtml
# Arseniosiderīts http://www.mindat.org/min-360.html http://www.webmineral.com/data/Arseniosiderite.shtml
# Arsenoflorensīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-366.html http://www.webmineral.com/data/Arsenoflorencite-%28Ce%29.shtml
# Arsenogojazīts http://www.mindat.org/min-292.html http://www.webmineral.com/data/Arsenogoyazite.shtml
# Arsenogorseiksīts http://www.mindat.org/min-304.html http://www.webmineral.com/data/Arsenogorceixite.shtml
# Arsenohaučekornīts http://www.mindat.org/min-301.html http://www.webmineral.com/data/Arsenohauchecornite.shtml
# Arsenoklazīts http://www.mindat.org/min-364.html http://www.webmineral.com/data/Arsenoclasite.shtml
# Arsenokrandalīts http://www.mindat.org/min-365.html http://www.webmineral.com/data/Arsenocrandallite.shtml
# Arsenolīts http://www.mindat.org/min-294.html http://www.webmineral.com/data/Arsenolite.shtml
# Arsenopalladinīts http://www.mindat.org/min-303.html http://www.webmineral.com/data/Arsenopalladinite.shtml
# Arsenopirīts http://www.mindat.org/min-305.html http://www.webmineral.com/data/Arsenopyrite.shtml
# Arsenosulvanīts http://www.mindat.org/min-297.html http://www.webmineral.com/data/Arsenosulvanite.shtml
# Arsēnbrakebušīts http://www.mindat.org/min-6807.html http://www.webmineral.com/data/Arsenbrackebuschite.shtml
# Arsēncumebīts http://www.mindat.org/min-372.html http://www.webmineral.com/data/Arsentsumebite.shtml
# Arsēndeskloizīts http://www.mindat.org/min-356.html http://www.webmineral.com/data/Arsendescloizite.shtml
# Arsēnpolibazīts http://www.mindat.org/min-367.html http://www.webmineral.com/data/Arsenpolybasite.shtml
# Arsēns http://www.mindat.org/min-357.html http://www.webmineral.com/data/Arsenic.shtml
# Arsēnuranilīts http://www.mindat.org/min-374.html http://www.webmineral.com/data/Arsenuranylite.shtml
# Arsēnuranospatīts http://www.mindat.org/min-373.html http://www.webmineral.com/data/Arsenuranospathite.shtml
# Artinīts http://www.mindat.org/min-377.html http://www.webmineral.com/data/Artinite.shtml
# Artroeīts http://www.mindat.org/min-378.html http://www.webmineral.com/data/Artroeite.shtml
# Artsmitīts http://www.mindat.org/min-26878.html http://www.webmineral.com/data/Artsmithite.shtml
# Arturīts http://www.mindat.org/min-376.html http://www.webmineral.com/data/Arthurite.shtml
# Arupīts http://www.mindat.org/min-379.html http://www.webmineral.com/data/Arupite.shtml
# Arzakīts http://www.mindat.org/min-380.html http://www.webmineral.com/data/Arzakite.shtml
# Aselbornīts http://www.mindat.org/min-397.html http://www.webmineral.com/data/Asselbornite.shtml
# Asizīts http://www.mindat.org/min-391.html http://www.webmineral.com/data/Asisite.shtml
# Aspidolīts http://www.mindat.org/min-396.html http://www.webmineral.com/data/Aspidolite.shtml
# Astrocianīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-404.html http://www.webmineral.com/data/Astrocyanite-%28Ce%29.shtml
# Astrofillīts http://www.mindat.org/min-405.html http://www.webmineral.com/data/Astrophyllite.shtml
# Ašamalmīts http://www.mindat.org/min-386.html http://www.webmineral.com/data/Aschamalmite.shtml
# Atabaskaīts http://www.mindat.org/min-408.html http://www.webmineral.com/data/Athabascaite.shtml
# Atakamīts http://www.mindat.org/min-406.html http://www.webmineral.com/data/Atacamite.shtml
# Atakolīts http://www.mindat.org/min-415.html http://www.webmineral.com/data/Attakolite.shtml
# Atelestīts http://www.mindat.org/min-407.html http://www.webmineral.com/data/Atelestite.shtml
# Ateneīts http://www.mindat.org/min-409.html http://www.webmineral.com/data/Atheneite.shtml
# Atlasovīts http://www.mindat.org/min-412.html http://www.webmineral.com/data/Atlasovite.shtml
# Atokīts http://www.mindat.org/min-413.html http://www.webmineral.com/data/Atokite.shtml
# Aubertīts http://www.mindat.org/min-416.html http://www.webmineral.com/data/Aubertite.shtml
# Augelīts http://www.mindat.org/min-451.html http://www.webmineral.com/data/Augelite.shtml
# Augīts http://www.mindat.org/min-419.html http://www.webmineral.com/data/Augite.shtml
# Aurikalcīts http://www.mindat.org/min-422.html http://www.webmineral.com/data/Aurichalcite.shtml
# Aurikuprīds http://www.mindat.org/min-423.html http://www.webmineral.com/data/Auricupride.shtml
# Aurivilliuzīts http://www.mindat.org/min-26525.html http://www.webmineral.com/data/Aurivilliusite.shtml
# Aurorīts http://www.mindat.org/min-428.html http://www.webmineral.com/data/Aurorite.shtml
# Aurostibīts http://www.mindat.org/min-430.html http://www.webmineral.com/data/Aurostibite.shtml
# Avaruīts http://www.mindat.org/min-439.html http://www.webmineral.com/data/Awaruite.shtml
# Averievīts http://www.mindat.org/min-6811.html http://www.webmineral.com/data/Averievite.shtml
# Avicennīts http://www.mindat.org/min-437.html http://www.webmineral.com/data/Avicennite.shtml
# Avogadrīts http://www.mindat.org/min-438.html http://www.webmineral.com/data/Avogadrite.shtml
# Azbekasīts http://www.mindat.org/min-382.html http://www.webmineral.com/data/Asbecasite.shtml
# Azbolans http://www.mindat.org/min-384.html http://www.webmineral.com/data/Asbolane.shtml
# Azoproīts http://www.mindat.org/min-442.html http://www.webmineral.com/data/Azoproite.shtml
# Azurīts http://www.mindat.org/min-447.html http://www.webmineral.com/data/Azurite.shtml

Ā


# Ābelsonīts http://www.mindat.org/min-1.html http://www.webmineral.com/data/Abelsonite.shtml
# Ālfeldīts http://www.mindat.org/min-61.html http://www.webmineral.com/data/Ahlfeldite.shtml
# Ārmstrongīts http://www.mindat.org/min-344.html http://www.webmineral.com/data/Armstrongite.shtml

B


# Babefīts http://www.mindat.org/min-476.html http://www.webmineral.com/data/Babefphite.shtml
# Babkinīts http://www.mindat.org/min-6812.html http://www.webmineral.com/data/Babkinite.shtml
# Badeleīts http://www.mindat.org/min-480.html http://www.webmineral.com/data/Baddeleyite.shtml
# Bafertizīts http://www.mindat.org/min-482.html http://www.webmineral.com/data/Bafertisite.shtml
# Bagdadīts http://www.mindat.org/min-483.html http://www.webmineral.com/data/Baghdadite.shtml
# Bahčisaraicevīts http://www.mindat.org/min-7074.html http://www.webmineral.com/data/Bakhchisaraitsevite.shtml
# Bahianīts http://www.mindat.org/min-484.html http://www.webmineral.com/data/Bahianite.shtml
# Baijerīts http://www.mindat.org/min-580.html http://www.webmineral.com/data/Bayerite.shtml
# Baildonīts http://www.mindat.org/min-581.html http://www.webmineral.com/data/Bayldonite.shtml
# Baileijīts http://www.mindat.org/min-582.html http://www.webmineral.com/data/Bayleyite.shtml
# Bailisīts http://www.mindat.org/min-583.html http://www.webmineral.com/data/Baylissite.shtml
# Baksanīts http://www.mindat.org/min-6814.html http://www.webmineral.com/data/Baksanite.shtml
# Balanžeroīts http://www.mindat.org/min-492.html http://www.webmineral.com/data/Balangeroite.shtml
# Balifolīts http://www.mindat.org/min-495.html http://www.webmineral.com/data/Balipholite.shtml
# Baljakinīts http://www.mindat.org/min-501.html http://www.webmineral.com/data/Balyakinite.shtml
# Balkanīts http://www.mindat.org/min-496.html http://www.webmineral.com/data/Balkanite.shtml
# Bambolaīts http://www.mindat.org/min-502.html http://www.webmineral.com/data/Bambollaite.shtml
# Bamfordīts http://www.mindat.org/min-6815.html http://www.webmineral.com/data/Bamfordite.shtml
# Banalsīts http://www.mindat.org/min-504.html http://www.webmineral.com/data/Banalsite.shtml
# Bandilīts http://www.mindat.org/min-506.html http://www.webmineral.com/data/Bandylite.shtml
# Banermanīts http://www.mindat.org/min-508.html http://www.webmineral.com/data/Bannermanite.shtml
# Banisterīts http://www.mindat.org/min-509.html http://www.webmineral.com/data/Bannisterite.shtml
# Baotīts http://www.mindat.org/min-510.html http://www.webmineral.com/data/Baotite.shtml
# Bararīts http://www.mindat.org/min-511.html http://www.webmineral.com/data/Bararite.shtml
# Baratovīts http://www.mindat.org/min-512.html http://www.webmineral.com/data/Baratovite.shtml
# Barberijīts http://www.mindat.org/min-513.html http://www.webmineral.com/data/Barberiite.shtml
# Barbertonīts http://www.mindat.org/min-514.html http://www.webmineral.com/data/Barbertonite.shtml
# Barbosalīts http://www.mindat.org/min-516.html http://www.webmineral.com/data/Barbosalite.shtml
# Barencīts http://www.mindat.org/min-520.html http://www.webmineral.com/data/Barentsite.shtml
# Barerīts http://www.mindat.org/min-536.html http://www.webmineral.com/data/Barrerite.shtml
# Bariandīts http://www.mindat.org/min-522.html http://www.webmineral.com/data/Bariandite.shtml
# Baričīts http://www.mindat.org/min-524.html http://www.webmineral.com/data/Bari%26%23269%3Bite.shtml
# Barilīts http://www.mindat.org/min-545.html http://www.webmineral.com/data/Barylite.shtml
# Baringtonīts http://www.mindat.org/min-538.html http://www.webmineral.com/data/Barringtonite.shtml
# Barinžerīts http://www.mindat.org/min-537.html http://www.webmineral.com/data/Barringerite.shtml
# Bariomikrolīts http://www.mindat.org/min-526.html http://www.webmineral.com/data/Bariomicrolite.shtml
# Barioolgīts http://www.mindat.org/min-26520.html http://www.webmineral.com/data/Bario-olgite.shtml
# Barioortožoakinīts http://www.mindat.org/min-525.html http://www.webmineral.com/data/Bario-orthojoaquinite.shtml
# Bariopirohlors http://www.mindat.org/min-527.html http://www.webmineral.com/data/Bariopyrochlore.shtml
# Bariosinkozīts http://www.mindat.org/min-6816.html http://www.webmineral.com/data/Bariosincosite.shtml
# Barisilīts http://www.mindat.org/min-546.html http://www.webmineral.com/data/Barysilite.shtml
# Baritokalcīts http://www.mindat.org/min-466.html http://www.webmineral.com/data/Barytocalcite.shtml
# Baritolamprofillīts http://www.mindat.org/min-462.html http://www.webmineral.com/data/Barytolamprophyllite.shtml
# Barīts http://www.mindat.org/min-549.html http://www.webmineral.com/data/Baryte.shtml
# Barkilīts http://www.mindat.org/min-6820.html http://www.webmineral.com/data/Barquillite.shtml
# Barnezīts http://www.mindat.org/min-533.html http://www.webmineral.com/data/Barnesite.shtml
# Baroizīts http://www.mindat.org/min-539.html http://www.webmineral.com/data/Barroisite.shtml
# Barstovīts http://www.mindat.org/min-540.html http://www.webmineral.com/data/Barstowite.shtml
# Bartelekīts http://www.mindat.org/min-541.html http://www.webmineral.com/data/Bartelkeite.shtml
# Bartonīts http://www.mindat.org/min-544.html http://www.webmineral.com/data/Bartonite.shtml
# Basanīts http://www.mindat.org/min-557.html http://www.webmineral.com/data/Bassanite.shtml
# Basetīts http://www.mindat.org/min-558.html http://www.webmineral.com/data/Bassetite.shtml
# Bastnezīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-560.html http://www.webmineral.com/data/Bastn%E4site-%28Ce%29.shtml
# Bastnezīts-(La) http://www.mindat.org/min-561.html http://www.webmineral.com/data/Bastn%E4site-%28La%29.shtml
# Bastnezīts-(Y) http://www.mindat.org/min-562.html http://www.webmineral.com/data/Bastn%E4site-%28Y%29.shtml
# Batiferīts http://www.mindat.org/min-10174.html http://www.webmineral.com/data/Batiferrite.shtml
# Batizīts http://www.mindat.org/min-568.html http://www.webmineral.com/data/Batisite.shtml
# Baumhauerīts http://www.mindat.org/min-572.html http://www.webmineral.com/data/Baumhauerite.shtml
# Baumhauerīts-2a http://www.mindat.org/min-571.html http://www.webmineral.com/data/Baumhauerite-2a.shtml
# Baumstarkīts http://www.mindat.org/min-10995.html http://www.webmineral.com/data/Baumstarkite.shtml
# Bauranoīts http://www.mindat.org/min-574.html http://www.webmineral.com/data/Bauranoite.shtml
# Bavenīts http://www.mindat.org/min-577.html http://www.webmineral.com/data/Bavenite.shtml
# Bazaluminīts http://www.mindat.org/min-555.html http://www.webmineral.com/data/Basaluminite.shtml
# Bazirīts http://www.mindat.org/min-585.html http://www.webmineral.com/data/Bazirite.shtml
# Bazīts http://www.mindat.org/min-586.html http://www.webmineral.com/data/Bazzite.shtml
# Baženovīts http://www.mindat.org/min-584.html http://www.webmineral.com/data/Bazhenovite.shtml
# Bārija farmakosiderīts http://www.mindat.org/min-472.html http://www.webmineral.com/data/Barium-Pharmacosiderite.shtml
# Bearsīts http://www.mindat.org/min-589.html http://www.webmineral.com/data/Bearsite.shtml
# Beartīts http://www.mindat.org/min-590.html http://www.webmineral.com/data/Bearthite.shtml
# Beaverīts http://www.mindat.org/min-591.html http://www.webmineral.com/data/Beaverite.shtml
# Bebingtonīts http://www.mindat.org/min-478.html http://www.webmineral.com/data/Babingtonite.shtml
# Bederīts http://www.mindat.org/min-6821.html http://www.webmineral.com/data/Bederite.shtml
# Behierīts http://www.mindat.org/min-602.html http://www.webmineral.com/data/Behierite.shtml
# Behoīts http://www.mindat.org/min-603.html http://www.webmineral.com/data/Behoite.shtml
# Beidelīts http://www.mindat.org/min-604.html http://www.webmineral.com/data/Beidellite.shtml
# Beikerīts http://www.mindat.org/min-490.html http://www.webmineral.com/data/Bakerite.shtml
# Beilihlors http://www.mindat.org/min-488.html http://www.webmineral.com/data/Baileychlore.shtml
# Bekerelīts http://www.mindat.org/min-597.html http://www.webmineral.com/data/Becquerelite.shtml
# Belendorfīts http://www.mindat.org/min-608.html http://www.webmineral.com/data/Belendorffite.shtml
# Beljankinīts http://www.mindat.org/min-619.html http://www.webmineral.com/data/Belyankinite.shtml
# Belkovīts http://www.mindat.org/min-609.html http://www.webmineral.com/data/Belkovite.shtml
# Bellbergīts http://www.mindat.org/min-610.html http://www.webmineral.com/data/Bellbergite.shtml
# Bellidoīts http://www.mindat.org/min-611.html http://www.webmineral.com/data/Bellidoite.shtml
# Bellinžerīts http://www.mindat.org/min-612.html http://www.webmineral.com/data/Bellingerite.shtml
# Belloīts http://www.mindat.org/min-7062.html http://www.webmineral.com/data/Belloite.shtml
# Belorusīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-812.html http://www.webmineral.com/data/Byelorussite-%28Ce%29.shtml
# Belovīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-618.html http://www.webmineral.com/data/Belovite-%28Ce%29.shtml
# Belovīts-(La) http://www.mindat.org/min-6822.html http://www.webmineral.com/data/Belovite-%28La%29.shtml
# Bementīts http://www.mindat.org/min-621.html http://www.webmineral.com/data/Bementite.shtml
# Benauīts http://www.mindat.org/min-622.html http://www.webmineral.com/data/Benauite.shtml
# Benavidesīts http://www.mindat.org/min-623.html http://www.webmineral.com/data/Benavidesite.shtml
# Bendžaminīts http://www.mindat.org/min-625.html http://www.webmineral.com/data/Benjaminite.shtml
# Benitoīts http://www.mindat.org/min-624.html http://www.webmineral.com/data/Benitoite.shtml
# Benjakarīts http://www.mindat.org/min-6823.html http://www.webmineral.com/data/Benyacarite.shtml
# Benleonardīts http://www.mindat.org/min-817.html http://www.webmineral.com/data/Benleonardite.shtml
# Benstonīts http://www.mindat.org/min-626.html http://www.webmineral.com/data/Benstonite.shtml
# Bentorīts http://www.mindat.org/min-627.html http://www.webmineral.com/data/Bentorite.shtml
# Beraunīts http://www.mindat.org/min-628.html http://www.webmineral.com/data/Beraunite.shtml
# Berborīts http://www.mindat.org/min-629.html http://www.webmineral.com/data/Berborite.shtml
# Bercelianīts http://www.mindat.org/min-645.html http://www.webmineral.com/data/Berzelianite.shtml
# Bercelijīts http://www.mindat.org/min-646.html http://www.webmineral.com/data/Berzeliite.shtml
# Berdesinskijīts http://www.mindat.org/min-630.html http://www.webmineral.com/data/Berdesinskiite.shtml
# Berezanskīts http://www.mindat.org/min-6824.html http://www.webmineral.com/data/Berezanskite.shtml
# Bergenīts http://www.mindat.org/min-631.html http://www.webmineral.com/data/Bergenite.shtml
# Bergslagīts http://www.mindat.org/min-632.html http://www.webmineral.com/data/Bergslagite.shtml
# Berijīts http://www.mindat.org/min-638.html http://www.webmineral.com/data/Berryite.shtml
# Berillīts http://www.mindat.org/min-643.html http://www.webmineral.com/data/Beryllite.shtml
# Berillonīts http://www.mindat.org/min-644.html http://www.webmineral.com/data/Beryllonite.shtml
# Berils http://www.mindat.org/min-819.html http://www.webmineral.com/data/Beryl.shtml
# Berlinīts http://www.mindat.org/min-633.html http://www.webmineral.com/data/Berlinite.shtml
# Bermanīts http://www.mindat.org/min-634.html http://www.webmineral.com/data/Bermanite.shtml
# Bernalīts http://www.mindat.org/min-635.html http://www.webmineral.com/data/Bernalite.shtml
# Bernardīts http://www.mindat.org/min-636.html http://www.webmineral.com/data/Bernardite.shtml
# Berntīts http://www.mindat.org/min-637.html http://www.webmineral.com/data/Berndtite.shtml
# Bertierīns http://www.mindat.org/min-639.html http://www.webmineral.com/data/Berthierine.shtml
# Bertierīts http://www.mindat.org/min-640.html http://www.webmineral.com/data/Berthierite.shtml
# Bertosaīts http://www.mindat.org/min-641.html http://www.webmineral.com/data/Bertossaite.shtml
# Bertrandīts http://www.mindat.org/min-642.html http://www.webmineral.com/data/Bertrandite.shtml
# Bešererīts http://www.mindat.org/min-593.html http://www.webmineral.com/data/Bechererite.shtml
# Betafīts http://www.mindat.org/min-649.html http://www.webmineral.com/data/Betafite.shtml
# Betpakdalīts http://www.mindat.org/min-651.html http://www.webmineral.com/data/Betpakdalite.shtml
# Beudantīts http://www.mindat.org/min-652.html http://www.webmineral.com/data/Beudantite.shtml
# Beuzīts http://www.mindat.org/min-653.html http://www.webmineral.com/data/Beusite.shtml
# Bezsmertnovīts http://www.mindat.org/min-656.html http://www.webmineral.com/data/Bezsmertnovite.shtml
# Bezvārda (Cu-Fe-Zn-Ge sulfīds) http://www.mindat.org/min-27226.html http://www.webmineral.com/data/Unnamed%20%28Cu-Fe-Zn-Ge%20sulphide%29.shtml
# Bezvārda (Cu-Hg-Pb-Sb sulfosālis) http://www.mindat.org/min-25603.html http://www.webmineral.com/data/Unnamed%20%28Cu-Hg-Pb-Sb%20sulphosalt%29.shtml
# Bēmīts http://www.mindat.org/min-707.html http://www.webmineral.com/data/B%F6hmite.shtml
# Bičulīts http://www.mindat.org/min-661.html http://www.webmineral.com/data/Bicchulite.shtml
# Bidoksīts http://www.mindat.org/min-662.html http://www.webmineral.com/data/Bideauxite.shtml
# Bieberīts http://www.mindat.org/min-664.html http://www.webmineral.com/data/Bieberite.shtml
# Bielīts http://www.mindat.org/min-7581.html http://www.webmineral.com/data/Biehlite.shtml
# Bifosfamīts http://www.mindat.org/min-678.html http://www.webmineral.com/data/Biphosphammite.shtml
# Bigkrīkīts http://www.mindat.org/min-7083.html http://www.webmineral.com/data/Bigcreekite.shtml
# Bikitaīts http://www.mindat.org/min-670.html http://www.webmineral.com/data/Bikitaite.shtml
# Biksbijīts http://www.mindat.org/min-691.html http://www.webmineral.com/data/Bixbyite.shtml
# Bilibinskīts http://www.mindat.org/min-672.html http://www.webmineral.com/data/Bilibinskite.shtml
# Bilinīts http://www.mindat.org/min-673.html http://www.webmineral.com/data/Bilinite.shtml
# Billietīts http://www.mindat.org/min-674.html http://www.webmineral.com/data/Billietite.shtml
# Billingsleijīts http://www.mindat.org/min-675.html http://www.webmineral.com/data/Billingsleyite.shtml
# Bindheimīts http://www.mindat.org/min-676.html http://www.webmineral.com/data/Bindheimite.shtml
# Birgerīts http://www.mindat.org/min-818.html http://www.webmineral.com/data/Buergerite.shtml
# Biringučīts http://www.mindat.org/min-679.html http://www.webmineral.com/data/Biringuccite.shtml
# Birnesīts http://www.mindat.org/min-680.html http://www.webmineral.com/data/Birnessite.shtml
# Bismīts http://www.mindat.org/min-682.html http://www.webmineral.com/data/Bismite.shtml
# Bismoklīts http://www.mindat.org/min-683.html http://www.webmineral.com/data/Bismoclite.shtml
# Bismutinīts http://www.mindat.org/min-686.html http://www.webmineral.com/data/Bismuthinite.shtml
# Bismutoferīts http://www.mindat.org/min-667.html http://www.webmineral.com/data/Bismutoferrite.shtml
# Bismutohaučekornīts http://www.mindat.org/min-658.html http://www.webmineral.com/data/Bismutohauchecornite.shtml
# Bismutokolumbīts http://www.mindat.org/min-688.html http://www.webmineral.com/data/Bismutocolumbite.shtml
# Bismutomikrolīts http://www.mindat.org/min-665.html http://www.webmineral.com/data/Bismutomicrolite.shtml
# Bismutopirohlors http://www.mindat.org/min-7065.html http://www.webmineral.com/data/Bismutopyrochlore.shtml
# Bismutostibikonīts http://www.mindat.org/min-659.html http://www.webmineral.com/data/Bismutostibiconite.shtml
# Bismutotantalīts http://www.mindat.org/min-663.html http://www.webmineral.com/data/Bismutotantalite.shtml
# Bismuts http://www.mindat.org/min-684.html http://www.webmineral.com/data/Bismuth.shtml
# Bistrīts http://www.mindat.org/min-813.html http://www.webmineral.com/data/Bystrite.shtml
# Bistromīts http://www.mindat.org/min-814.html http://www.webmineral.com/data/Bystr%F6mite.shtml
# Bitijīts http://www.mindat.org/min-689.html http://www.webmineral.com/data/Bityite.shtml
# Bižvoetīts-(Y) http://www.mindat.org/min-669.html http://www.webmineral.com/data/Bijvoetite-%28Y%29.shtml
# Bjančīts http://www.mindat.org/min-660.html http://www.webmineral.com/data/Bianchite.shtml
# Bjarebijīts http://www.mindat.org/min-692.html http://www.webmineral.com/data/Bjarebyite.shtml
# Blaterīts http://www.mindat.org/min-694.html http://www.webmineral.com/data/Blatterite.shtml
# Blatonīts http://www.mindat.org/min-6826.html http://www.webmineral.com/data/Blatonite.shtml
# Bliksīts http://www.mindat.org/min-696.html http://www.webmineral.com/data/Blixite.shtml
# Blīzdalejīts http://www.mindat.org/min-7039.html http://www.webmineral.com/data/Bleasdaleite.shtml
# Blodīts http://www.mindat.org/min-695.html http://www.webmineral.com/data/Bl%F6dite.shtml
# Blosīts http://www.mindat.org/min-697.html http://www.webmineral.com/data/Blossite.shtml
# Bobdžonesīts http://www.mindat.org/min-11455.html http://www.webmineral.com/data/Bobjonesite.shtml
# Bobfergusonīts http://www.mindat.org/min-700.html http://www.webmineral.com/data/Bobfergusonite.shtml
# Bobierīts http://www.mindat.org/min-701.html http://www.webmineral.com/data/Bobierrite.shtml
# Bobkingīts http://www.mindat.org/min-11338.html http://www.webmineral.com/data/Bobkingite.shtml
# Bogdanovīts http://www.mindat.org/min-702.html http://www.webmineral.com/data/Bogdanovite.shtml
# Boggildīts http://www.mindat.org/min-703.html http://www.webmineral.com/data/B%F8ggildite.shtml
# Bogsīts http://www.mindat.org/min-704.html http://www.webmineral.com/data/Boggsite.shtml
# Bogvadīts http://www.mindat.org/min-705.html http://www.webmineral.com/data/B%F8gvadite.shtml
# Bohdanovičīts http://www.mindat.org/min-706.html http://www.webmineral.com/data/Bohdanowiczite.shtml
# Boilejīts http://www.mindat.org/min-746.html http://www.webmineral.com/data/Boyleite.shtml
# Bokīts http://www.mindat.org/min-709.html http://www.webmineral.com/data/Bokite.shtml
# Boldirevīts http://www.mindat.org/min-6827.html http://www.webmineral.com/data/Boldyrevite.shtml
# Boleīts http://www.mindat.org/min-712.html http://www.webmineral.com/data/Boleite.shtml
# Bolivarīts http://www.mindat.org/min-713.html http://www.webmineral.com/data/Bolivarite.shtml
# Boltvudīts http://www.mindat.org/min-716.html http://www.webmineral.com/data/Boltwoodite.shtml
# Bonakordīts http://www.mindat.org/min-717.html http://www.webmineral.com/data/Bonaccordite.shtml
# Bonatīts http://www.mindat.org/min-718.html http://www.webmineral.com/data/Bonattite.shtml
# Bonšetīts http://www.mindat.org/min-719.html http://www.webmineral.com/data/Bonshtedtite.shtml
# Boracīts http://www.mindat.org/min-721.html http://www.webmineral.com/data/Boracite.shtml
# Boralsilīts http://www.mindat.org/min-6829.html http://www.webmineral.com/data/Boralsilite.shtml
# Boraks http://www.mindat.org/min-722.html http://www.webmineral.com/data/Borax.shtml
# Borišanskijīts http://www.mindat.org/min-724.html http://www.webmineral.com/data/Borishanskiite.shtml
# Borkarīts http://www.mindat.org/min-723.html http://www.webmineral.com/data/Borcarite.shtml
# Bornemanīts http://www.mindat.org/min-725.html http://www.webmineral.com/data/Bornemanite.shtml
# Bornhardīts http://www.mindat.org/min-726.html http://www.webmineral.com/data/Bornhardtite.shtml
# Bornīts http://www.mindat.org/min-727.html http://www.webmineral.com/data/Bornite.shtml
# Borodajevīts http://www.mindat.org/min-728.html http://www.webmineral.com/data/Borodaevite.shtml
# Boromuscovīts http://www.mindat.org/min-729.html http://www.webmineral.com/data/Boromuscovite.shtml
# Borovskīts http://www.mindat.org/min-730.html http://www.webmineral.com/data/Borovskite.shtml
# Bostvikīts http://www.mindat.org/min-731.html http://www.webmineral.com/data/Bostwickite.shtml
# Botallakīts http://www.mindat.org/min-732.html http://www.webmineral.com/data/Botallackite.shtml
# Botinoīts http://www.mindat.org/min-735.html http://www.webmineral.com/data/Bottinoite.shtml
# Botriogēns http://www.mindat.org/min-733.html http://www.webmineral.com/data/Botryogen.shtml
# Boviejīts http://www.mindat.org/min-745.html http://www.webmineral.com/data/Bowieite.shtml
# Brabantīts http://www.mindat.org/min-747.html http://www.webmineral.com/data/Brabantite.shtml
# Bradačekīts http://www.mindat.org/min-10382.html http://www.webmineral.com/data/Bradaczekite.shtml
# Bradlejīts http://www.mindat.org/min-750.html http://www.webmineral.com/data/Bradleyite.shtml
# Bragīts http://www.mindat.org/min-751.html http://www.webmineral.com/data/Braggite.shtml
# Braianīts http://www.mindat.org/min-771.html http://www.webmineral.com/data/Brianite.shtml
# Braianjongīts http://www.mindat.org/min-772.html http://www.webmineral.com/data/Brianyoungite.shtml
# Braianrolstonīts http://www.mindat.org/min-6834.html http://www.webmineral.com/data/Brianroulstonite.shtml
# Braičīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-752.html http://www.webmineral.com/data/Braitschite-%28Ce%29.shtml
# Brakebušīts http://www.mindat.org/min-749.html http://www.webmineral.com/data/Brackebuschite.shtml
# Bramallīts http://www.mindat.org/min-816.html http://www.webmineral.com/data/Brammallite.shtml
# Brandholcīts http://www.mindat.org/min-7046.html http://www.webmineral.com/data/Brandholzite.shtml
# Brandtīts http://www.mindat.org/min-753.html http://www.webmineral.com/data/Brandtite.shtml
# Brannerīts http://www.mindat.org/min-754.html http://www.webmineral.com/data/Brannerite.shtml
# Brannockīts http://www.mindat.org/min-755.html http://www.webmineral.com/data/Brannockite.shtml
# Brasevelīts http://www.mindat.org/min-748.html http://www.webmineral.com/data/Bracewellite.shtml
# Brasīts http://www.mindat.org/min-756.html http://www.webmineral.com/data/Brassite.shtml
# Braunīts http://www.mindat.org/min-757.html http://www.webmineral.com/data/Braunite.shtml
# Braunmillerīts http://www.mindat.org/min-790.html http://www.webmineral.com/data/Brownmillerite.shtml
# Brazilianīts http://www.mindat.org/min-760.html http://www.webmineral.com/data/Brazilianite.shtml
# Bredigīts http://www.mindat.org/min-762.html http://www.webmineral.com/data/Bredigite.shtml
# Breithauptīts http://www.mindat.org/min-763.html http://www.webmineral.com/data/Breithauptite.shtml
# Brendelīts http://www.mindat.org/min-6831.html http://www.webmineral.com/data/Brendelite.shtml
# Brenkīts http://www.mindat.org/min-764.html http://www.webmineral.com/data/Brenkite.shtml
# Brevsterīts-Ba http://www.mindat.org/min-6832.html http://www.webmineral.com/data/Brewsterite-Ba.shtml
# Brevsterīts-Sr http://www.mindat.org/min-6833.html http://www.webmineral.com/data/Brewsterite-Sr.shtml
# Brezinaīts http://www.mindat.org/min-768.html http://www.webmineral.com/data/Brezinaite.shtml
# Briartīts http://www.mindat.org/min-773.html http://www.webmineral.com/data/Briartite.shtml
# Brigenīts http://www.mindat.org/min-769.html http://www.webmineral.com/data/Br%FCggenite.shtml
# Brindleīts http://www.mindat.org/min-774.html http://www.webmineral.com/data/Brindleyite.shtml
# Brinrobertsīts http://www.mindat.org/min-11001.html http://www.webmineral.com/data/Brinrobertsite.shtml
# Britolīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-775.html http://www.webmineral.com/data/Britholite-%28Ce%29.shtml
# Britolīts-(Y) http://www.mindat.org/min-776.html http://www.webmineral.com/data/Britholite-%28Y%29.shtml
# Brizijīts http://www.mindat.org/min-778.html http://www.webmineral.com/data/Brizziite.shtml
# Brodkorbīts http://www.mindat.org/min-7090.html http://www.webmineral.com/data/Brodtkorbite.shtml
# Brokīts http://www.mindat.org/min-780.html http://www.webmineral.com/data/Brockite.shtml
# Bromargirīts http://www.mindat.org/min-783.html http://www.webmineral.com/data/Bromargyrite.shtml
# Bromellīts http://www.mindat.org/min-784.html http://www.webmineral.com/data/Bromellite.shtml
# Brošantīts http://www.mindat.org/min-779.html http://www.webmineral.com/data/Brochantite.shtml
# Brugnatellīts http://www.mindat.org/min-791.html http://www.webmineral.com/data/Brugnatellite.shtml
# Brunogeijerīts http://www.mindat.org/min-792.html http://www.webmineral.com/data/Brunogeierite.shtml
# Brucīts http://www.mindat.org/min-820.html http://www.webmineral.com/data/Brucite.shtml
# Brušīts http://www.mindat.org/min-793.html http://www.webmineral.com/data/Brushite.shtml
# Brūkīts http://www.mindat.org/min-787.html http://www.webmineral.com/data/Brookite.shtml
# Budingtonīts http://www.mindat.org/min-796.html http://www.webmineral.com/data/Buddingtonite.shtml
# Buhvaldīts http://www.mindat.org/min-794.html http://www.webmineral.com/data/Buchwaldite.shtml
# Bukhornīts http://www.mindat.org/min-795.html http://www.webmineral.com/data/Buckhornite.shtml
# Bukovīts http://www.mindat.org/min-797.html http://www.webmineral.com/data/Bukovite.shtml
# Bukovskijīts http://www.mindat.org/min-798.html http://www.webmineral.com/data/Bukovsk%FDite.shtml
# Bulahīts http://www.mindat.org/min-799.html http://www.webmineral.com/data/Bulachite.shtml
# Bulanžerīts http://www.mindat.org/min-738.html http://www.webmineral.com/data/Boulangerite.shtml
# Bultfonteinīts http://www.mindat.org/min-800.html http://www.webmineral.com/data/Bultfonteinite.shtml
# Bunzenīts http://www.mindat.org/min-801.html http://www.webmineral.com/data/Bunsenite.shtml
# Burangaīts http://www.mindat.org/min-802.html http://www.webmineral.com/data/Burangaite.shtml
# Burbankīts http://www.mindat.org/min-803.html http://www.webmineral.com/data/Burbankite.shtml
# Burgerīts http://www.mindat.org/min-818.html http://www.webmineral.com/data/Buergerite.shtml
# Burjatīts http://www.mindat.org/min-11186.html http://www.webmineral.com/data/Buryatite.shtml
# Burkeīts http://www.mindat.org/min-805.html http://www.webmineral.com/data/Burkeite.shtml
# Burkhardīts http://www.mindat.org/min-804.html http://www.webmineral.com/data/Burckhardtite.shtml
# Burnonīts http://www.mindat.org/min-741.html http://www.webmineral.com/data/Bournonite.shtml
# Burnsīts http://www.mindat.org/min-11157.html http://www.webmineral.com/data/Burnsite.shtml
# Burpalīts http://www.mindat.org/min-806.html http://www.webmineral.com/data/Burpalite.shtml
# Burtīts http://www.mindat.org/min-808.html http://www.webmineral.com/data/Burtite.shtml
# Busenīts http://www.mindat.org/min-11187.html http://www.webmineral.com/data/Bussenite.shtml
# Busingoltīts http://www.mindat.org/min-743.html http://www.webmineral.com/data/Boussingaultite.shtml
# Bustamīts http://www.mindat.org/min-809.html http://www.webmineral.com/data/Bustamite.shtml
# Bušmakinīts http://www.mindat.org/min-11002.html http://www.webmineral.com/data/Bushmakinite.shtml
# Butgenbahīts http://www.mindat.org/min-811.html http://www.webmineral.com/data/Buttgenbachite.shtml
# Butlerīts http://www.mindat.org/min-810.html http://www.webmineral.com/data/Butlerite.shtml
# Būtīts http://www.mindat.org/min-720.html http://www.webmineral.com/data/Boothite.shtml

C


# Calkinzīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-867.html http://www.webmineral.com/data/Calkinsite-%28Ce%29.shtml
# Caregorodcevīts http://www.mindat.org/min-4034.html http://www.webmineral.com/data/Tsaregorodtsevite.shtml
# Cejkaīts http://www.mindat.org/min-7105.html http://www.webmineral.com/data/Cejkaite.shtml
# Celadonīts http://www.mindat.org/min-926.html http://www.webmineral.com/data/Celadonite.shtml
# Celestīts http://www.mindat.org/min-927.html http://www.webmineral.com/data/Celestine.shtml
# Cellerīts http://www.mindat.org/min-4391.html http://www.webmineral.com/data/Zellerite.shtml
# Celzians http://www.mindat.org/min-928.html http://www.webmineral.com/data/Celsian.shtml
# Ceofillīts http://www.mindat.org/min-4396.html http://www.webmineral.com/data/Zeophyllite.shtml
# Cepinīts-Na http://www.mindat.org/min-11013.html http://www.webmineral.com/data/Tsepinite-Na.shtml
# Cerhiaraīts http://www.mindat.org/min-7081.html http://www.webmineral.com/data/Cerchiaraite.shtml
# Cerianīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-929.html http://www.webmineral.com/data/Cerianite-%28Ce%29.shtml
# Ceriopirohlors-(Ce) http://www.mindat.org/min-930.html http://www.webmineral.com/data/Ceriopyrochlore-%28Ce%29.shtml
# Cerīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-931.html http://www.webmineral.com/data/Cerite-%28Ce%29.shtml
# Cerīts-(La) http://www.mindat.org/min-26408.html http://www.webmineral.com/data/Cerite-%28La%29.shtml
# Cerotungstīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-932.html http://www.webmineral.com/data/Cerotungstite-%28Ce%29.shtml
# Ceruleīts http://www.mindat.org/min-933.html http://www.webmineral.com/data/Cerul%E9ite.shtml
# Cerusīts http://www.mindat.org/min-934.html http://www.webmineral.com/data/Cerussite.shtml
# Cervandonīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-935.html http://www.webmineral.com/data/Cervandonite-%28Ce%29.shtml
# Cesbroīts http://www.mindat.org/min-940.html http://www.webmineral.com/data/Cesbronite.shtml
# Cesplumtantīts http://www.mindat.org/min-941.html http://www.webmineral.com/data/Cesplumtantite.shtml
# Cestibtantīts http://www.mindat.org/min-942.html http://www.webmineral.com/data/Cesstibtantite.shtml
# Cetineīts http://www.mindat.org/min-943.html http://www.webmineral.com/data/Cetineite.shtml
# Cezanīts http://www.mindat.org/min-938.html http://www.webmineral.com/data/Cesanite.shtml
# Cezarolīts http://www.mindat.org/min-939.html http://www.webmineral.com/data/Cesarolite.shtml
# Cēzija kupletskīts http://www.mindat.org/min-6853.html http://www.webmineral.com/data/Cesium-kupletskite.shtml
# Cianofillīts http://www.mindat.org/min-1202.html http://www.webmineral.com/data/Cyanophyllite.shtml
# Cianohroīts http://www.mindat.org/min-1200.html http://www.webmineral.com/data/Cyanochroite.shtml
# Cianotrihīts http://www.mindat.org/min-1203.html http://www.webmineral.com/data/Cyanotrichite.shtml
# Ciānciulijīts http://www.mindat.org/min-1051.html http://www.webmineral.com/data/Cianciulliite.shtml
# Ciezīts http://www.mindat.org/min-4402.html http://www.webmineral.com/data/Ziesite.shtml
# Cilindrīts http://www.mindat.org/min-1204.html http://www.webmineral.com/data/Cylindrite.shtml
# Cinalzīts http://www.mindat.org/min-4404.html http://www.webmineral.com/data/Zinalsite.shtml
# Cinigrijīts http://www.mindat.org/min-4038.html http://www.webmineral.com/data/Tsnigriite.shtml
# Cinkaluminīts http://www.mindat.org/min-4409.html http://www.webmineral.com/data/Zincaluminite.shtml
# Cinkenīts http://www.mindat.org/min-4417.html http://www.webmineral.com/data/Zinkenite.shtml
# Cinkgartrelīts http://www.mindat.org/min-7043.html http://www.webmineral.com/data/Zincgartrellite.shtml
# Cinkīts http://www.mindat.org/min-4410.html http://www.webmineral.com/data/Zincite.shtml
# Cinkmelanterīts http://www.mindat.org/min-4406.html http://www.webmineral.com/data/Zinc-melanterite.shtml
# Cinkobotriogēns http://www.mindat.org/min-4411.html http://www.webmineral.com/data/Zincobotryogen.shtml
# Cinkohēgbomīts-2N2S http://www.mindat.org/min-7386.html http://www.webmineral.com/data/Zincoh%F6gbomite-2N2S.shtml
# Cinkohēgbomīts-2N6S http://www.mindat.org/min-11444.html http://www.webmineral.com/data/Zincoh%F6gbomite-2N6S.shtml
# Cinkohromīts http://www.mindat.org/min-4412.html http://www.webmineral.com/data/Zincochromite.shtml
# Cinkolibetenīts http://www.mindat.org/min-25713.html http://www.webmineral.com/data/Zincolibethenite.shtml
# Cinkospirofīts http://www.mindat.org/min-25709.html http://www.webmineral.com/data/Zincospiroffite.shtml
# Cinkostavrolīts http://www.mindat.org/min-27027.html http://www.webmineral.com/data/Zincostaurolite.shtml
# Cinkovoltaīts http://www.mindat.org/min-4438.html http://www.webmineral.com/data/Zincovoltaite.shtml
# Cinkovūdvardīts http://www.mindat.org/min-10811.html http://www.webmineral.com/data/Zincowoodwardite.shtml
# Cinkrosasīts http://www.mindat.org/min-4414.html http://www.webmineral.com/data/Zincrosasite.shtml
# Cinkroselīts http://www.mindat.org/min-4415.html http://www.webmineral.com/data/Zincroselite.shtml
# Cinks http://www.mindat.org/min-4405.html http://www.webmineral.com/data/Zinc.shtml
# Cinksilīts http://www.mindat.org/min-4416.html http://www.webmineral.com/data/Zincsilite.shtml
# Cinkzipeīts http://www.mindat.org/min-4408.html http://www.webmineral.com/data/Zinc-zippeite.shtml
# Cinnvaldīts http://www.mindat.org/min-4419.html http://www.webmineral.com/data/Zinnwaldite.shtml
# Cinobrs http://www.mindat.org/min-1052.html http://www.webmineral.com/data/Cinnabar.shtml
# Ciprianijīts http://www.mindat.org/min-10799.html http://www.webmineral.com/data/Ciprianiite.shtml
# Cirkelīts http://www.mindat.org/min-4425.html http://www.webmineral.com/data/Zirkelite.shtml
# Cirkofillīts http://www.mindat.org/min-4423.html http://www.webmineral.com/data/Zircophyllite.shtml
# Cirkonolīts http://www.mindat.org/min-4422.html http://www.webmineral.com/data/Zirconolite.shtml
# Cirkons http://www.mindat.org/min-4421.html http://www.webmineral.com/data/Zircon.shtml
# Cirkosulfāts http://www.mindat.org/min-4424.html http://www.webmineral.com/data/Zircosulphate.shtml
# Cirklerīts http://www.mindat.org/min-4426.html http://www.webmineral.com/data/Zirklerite.shtml
# Cirsilīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-25675.html http://www.webmineral.com/data/Zirsilite-%28Ce%29.shtml
# Cirsinalīts http://www.mindat.org/min-4427.html http://www.webmineral.com/data/Zirsinalite.shtml
# Coizīts http://www.mindat.org/min-4430.html http://www.webmineral.com/data/Zoisite.shtml
# Cugshunstīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-7023.html http://www.webmineral.com/data/Zugshunstite-%28Ce%29.shtml
# Cukaruīts http://www.mindat.org/min-7344.html http://www.webmineral.com/data/Tsugaruite.shtml
# Cumebīts http://www.mindat.org/min-4040.html http://www.webmineral.com/data/Tsumebite.shtml
# Cumgalīts http://www.mindat.org/min-11481.html http://www.webmineral.com/data/Tsumgallite.shtml
# Cumkorīts http://www.mindat.org/min-4039.html http://www.webmineral.com/data/Tsumcorite.shtml
# Cumoīts http://www.mindat.org/min-4041.html http://www.webmineral.com/data/Tsumoite.shtml
# Cvīzelīts http://www.mindat.org/min-4436.html http://www.webmineral.com/data/Zwieselite.shtml

Ieteicam apmeklēt


Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem

Ārējās saites


http://www.mindat.org/index.php mindat.org - Minerālu datu bāze (angliski)
http://webmineral.com/Alphabetical_Listing.shtml webmineral.com (angliski)
Kategorija:Mineraloģija
Kategorija:Ģeoloģisko jēdzienu uzskaitījumi

Minerālu uzskaitījums no Č līdz G

Pēdējoreiz atjaunots 2006. gada 15. septembrī.
Nav iespējams sastādīt precīzu un nekļūdīgu "pasaules minerālu sarakstu". Ar jaunu minerālu reģistrāciju, aprakstīšanu un nosaukumu došanu nodarbojas Starptautiskā Mineraloģijas asociācija. Tomēr pirms 1959. gada atklātie minerāli nav izgājuši mūsdienās pieņemto oficiālo nosaukuma došanas procedūru - kopš šī laika daļa no šiem agrāk atklātajiem minerāliem ir apstiprināti kā atsevišķi minerāli, toties citi vairs netiek uzskatīti par atsevišķu minerāla veidu. Šajā sarakstā iekļauti dažādi minerālu nosaukumi - gan tie, kas apstiprināti pēc 1959. gada, gan arī agrāk aprakstītie minerāli, par kuriem joprojām pastāv uzskats, ka tie ir atsevišķi minerāli. Ja Jūs šeit neatrodat kādu literatūras avotā minētu minerālu, tas visdrīzāk ir ieguvis citu nosaukumu, sadalīts vairākos minerālos vai atzīts par neesošu.
Tā kā šis saraksta izmērs pārsniedz ērta Vikipēdijas saraksta izmērus, tas sadalīts alfabēta grupās. Minerāli ir grupēti pēc nosaukumiem sekojošā veidā:
Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem - Č-G - Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem.
Minerāli sakārtoti pēc to nosaukumiem latviešu valodas alfabēta secībā.

Č


# Čadvikīts http://www.mindat.org/min-6858.html http://www.webmineral.com/data/Chadwickite.shtml
# Čaidamuīts http://www.mindat.org/min-958.html http://www.webmineral.com/data/Chaidamuite.shtml
# Čambersīts http://www.mindat.org/min-966.html http://www.webmineral.com/data/Chambersite.shtml
# Čangbaijīts http://www.mindat.org/min-968.html http://www.webmineral.com/data/Changbaiite.shtml
# Čangčengīts http://www.mindat.org/min-6860.html http://www.webmineral.com/data/Changchengite.shtml
# Čangoīts http://www.mindat.org/min-6861.html http://www.webmineral.com/data/Changoite.shtml
# Čaoīts http://www.mindat.org/min-1207.html http://www.webmineral.com/data/Chaoite.shtml
# Čapmanīts http://www.mindat.org/min-970.html http://www.webmineral.com/data/Chapmanite.shtml
# Čarlesīts http://www.mindat.org/min-971.html http://www.webmineral.com/data/Charlesite.shtml
# Čarmarīts http://www.mindat.org/min-7582.html http://www.webmineral.com/data/Charmarite.shtml
# Čaroīts http://www.mindat.org/min-972.html http://www.webmineral.com/data/Charoite.shtml
# Čatkalīts http://www.mindat.org/min-973.html http://www.webmineral.com/data/Chatkalite.shtml
# Čehīts http://www.mindat.org/min-925.html http://www.webmineral.com/data/%26%23268%3Bechite.shtml
# Čehovičīts http://www.mindat.org/min-984.html http://www.webmineral.com/data/Chekhovichite.shtml
# Čelkarīts http://www.mindat.org/min-985.html http://www.webmineral.com/data/Chelkarite.shtml
# Čeļabinskīts http://www.mindat.org/min-6864.html http://www.webmineral.com/data/Chelyabinskite.shtml
# Čeneviksīts http://www.mindat.org/min-986.html http://www.webmineral.com/data/Chenevixite.shtml
# Čengdeīts http://www.mindat.org/min-1208.html http://www.webmineral.com/data/Chengdeite.shtml
# Čenīts http://www.mindat.org/min-987.html http://www.webmineral.com/data/Chenite.shtml
# Čeralīts http://www.mindat.org/min-6865.html http://www.webmineral.com/data/Cheralite.shtml
# Černijīts http://www.mindat.org/min-1210.html http://www.webmineral.com/data/%26%23268%3Bern%FDite.shtml
# Čeremnihīts http://www.mindat.org/min-989.html http://www.webmineral.com/data/Cheremnykhite.shtml
# Čerepanovīts http://www.mindat.org/min-990.html http://www.webmineral.com/data/Cherepanovite.shtml
# Čermakīts http://www.mindat.org/min-4035.html http://www.webmineral.com/data/Tschermakite.shtml
# Čermigīts http://www.mindat.org/min-4036.html http://www.webmineral.com/data/Tschermigite.shtml
# Černihīts http://www.mindat.org/min-4037.html http://www.webmineral.com/data/Tschernichite.shtml
# Černikovīts http://www.mindat.org/min-991.html http://www.webmineral.com/data/Chernikovite.shtml
# Černovīts-(Y) http://www.mindat.org/min-992.html http://www.webmineral.com/data/Chernovite-%28Y%29.shtml
# Čerņihīts http://www.mindat.org/min-993.html http://www.webmineral.com/data/Chernykhite.shtml
# Červetīts http://www.mindat.org/min-995.html http://www.webmineral.com/data/Chervetite.shtml
# Česeksīts http://www.mindat.org/min-996.html http://www.webmineral.com/data/Chessexite.shtml
# Česterīts http://www.mindat.org/min-997.html http://www.webmineral.com/data/Chesterite.shtml
# Čestermanīts http://www.mindat.org/min-998.html http://www.webmineral.com/data/Chestermanite.shtml
# Čevkinīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-6867.html http://www.webmineral.com/data/Chevkinite-%28Ce%29.shtml
# Čērčīts-(Y) http://www.mindat.org/min-1047.html http://www.webmineral.com/data/Churchite-%28Y%29.shtml
# Čiavenīts http://www.mindat.org/min-1002.html http://www.webmineral.com/data/Chiavennite.shtml
# Čildrenīts http://www.mindat.org/min-1003.html http://www.webmineral.com/data/Childrenite.shtml
# Čiluīts http://www.mindat.org/min-1004.html http://www.webmineral.com/data/Chiluite.shtml
# Čiolīts http://www.mindat.org/min-1006.html http://www.webmineral.com/data/Chiolite.shtml
# Čkalovīts http://www.mindat.org/min-1007.html http://www.webmineral.com/data/Chkalovite.shtml
# Čortnerīts http://www.mindat.org/min-7343.html http://www.webmineral.com/data/Tsch%F6rtnerite.shtml
# Čudobaīts http://www.mindat.org/min-1043.html http://www.webmineral.com/data/Chudobaite.shtml
# Čuhrovīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1044.html http://www.webmineral.com/data/Chukhrovite-%28Ce%29.shtml
# Čuhrovīts-(Y) http://www.mindat.org/min-1045.html http://www.webmineral.com/data/Chukhrovite-%28Y%29.shtml
# Čursinīts http://www.mindat.org/min-1048.html http://www.webmineral.com/data/Chursinite.shtml
# Čvilevaīts http://www.mindat.org/min-1050.html http://www.webmineral.com/data/Chvilevaite.shtml

D


# Dahiardīts-Ca http://www.mindat.org/min-6895.html http://www.webmineral.com/data/Dachiardite-Ca.shtml
# Dahiardīts-Na http://www.mindat.org/min-6896.html http://www.webmineral.com/data/Dachiardite-Na.shtml
# Dakvingšanīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1224.html http://www.webmineral.com/data/Daqingshanite-%28Ce%29.shtml
# Dalijīts http://www.mindat.org/min-1214.html http://www.webmineral.com/data/Dalyite.shtml
# Damaraīts http://www.mindat.org/min-1215.html http://www.webmineral.com/data/Damaraite.shtml
# Damiaoīts http://www.mindat.org/min-6897.html http://www.webmineral.com/data/Damiaoite.shtml
# Danalīts http://www.mindat.org/min-1341.html http://www.webmineral.com/data/Danalite.shtml
# Danbaīts http://www.mindat.org/min-1217.html http://www.webmineral.com/data/Danbaite.shtml
# Danburīts http://www.mindat.org/min-1218.html http://www.webmineral.com/data/Danburite.shtml
# Danielsīts http://www.mindat.org/min-1219.html http://www.webmineral.com/data/Danielsite.shtml
# D'Ansīts http://www.mindat.org/min-1211.html http://www.webmineral.com/data/D%27Ansite.shtml
# Daomanīts http://www.mindat.org/min-1222.html http://www.webmineral.com/data/Daomanite.shtml
# Darapiosīts http://www.mindat.org/min-1225.html http://www.webmineral.com/data/Darapiosite.shtml
# Darapskīts http://www.mindat.org/min-1226.html http://www.webmineral.com/data/Darapskite.shtml
# Daškovaīts http://www.mindat.org/min-10175.html http://www.webmineral.com/data/Dashkovaite.shtml
# Datolīts http://www.mindat.org/min-1340.html http://www.webmineral.com/data/Datolite.shtml
# Dausonīts http://www.mindat.org/min-1240.html http://www.webmineral.com/data/Dawsonite.shtml
# Davanīts http://www.mindat.org/min-1231.html http://www.webmineral.com/data/Davanite.shtml
# Davidīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1233.html http://www.webmineral.com/data/Davidite-%28Ce%29.shtml
# Davidīts-(La) http://www.mindat.org/min-1234.html http://www.webmineral.com/data/Davidite-%28La%29.shtml
# Davīns http://www.mindat.org/min-1238.html http://www.webmineral.com/data/Davyne.shtml
# Davreksīts http://www.mindat.org/min-1237.html http://www.webmineral.com/data/Davreuxite.shtml
# Dedsonīts http://www.mindat.org/min-1213.html http://www.webmineral.com/data/Dadsonite.shtml
# Defernīts http://www.mindat.org/min-1246.html http://www.webmineral.com/data/Defernite.shtml
# Dekrespigņijīts-(Y) http://www.mindat.org/min-9294.html http://www.webmineral.com/data/Decrespignyite-%28Y%29.shtml
# Delafosīts http://www.mindat.org/min-1248.html http://www.webmineral.com/data/Delafossite.shtml
# Delhajelīts http://www.mindat.org/min-1251.html http://www.webmineral.com/data/Delhayelite.shtml
# Deliensīts http://www.mindat.org/min-6899.html http://www.webmineral.com/data/Deliensite.shtml
# Delindeīts http://www.mindat.org/min-1252.html http://www.webmineral.com/data/Delindeite.shtml
# Dellaīts http://www.mindat.org/min-1253.html http://www.webmineral.com/data/Dellaite.shtml
# Dellaventuraīts http://www.mindat.org/min-27374.html http://www.webmineral.com/data/Dellaventuraite.shtml
# Deloneīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-6900.html http://www.webmineral.com/data/Deloneite-%28Ce%29.shtml
# Delorijīts http://www.mindat.org/min-1254.html http://www.webmineral.com/data/Deloryite.shtml
# Delrioīts http://www.mindat.org/min-1255.html http://www.webmineral.com/data/Delrioite.shtml
# Delvoksīts http://www.mindat.org/min-1257.html http://www.webmineral.com/data/Delvauxite.shtml
# Demesmakerīts http://www.mindat.org/min-1259.html http://www.webmineral.com/data/Demesmaekerite.shtml
# Denisovīts http://www.mindat.org/min-1261.html http://www.webmineral.com/data/Denisovite.shtml
# Denningīts http://www.mindat.org/min-1262.html http://www.webmineral.com/data/Denningite.shtml
# Derbilīts http://www.mindat.org/min-1263.html http://www.webmineral.com/data/Derbylite.shtml
# Derriksīts http://www.mindat.org/min-1264.html http://www.webmineral.com/data/Derriksite.shtml
# Dervillīts http://www.mindat.org/min-1265.html http://www.webmineral.com/data/Dervillite.shtml
# Deskloizīts http://www.mindat.org/min-1267.html http://www.webmineral.com/data/Descloizite.shtml
# Desotelsīts http://www.mindat.org/min-1266.html http://www.webmineral.com/data/Desautelsite.shtml
# Despužolsīts http://www.mindat.org/min-1269.html http://www.webmineral.com/data/Despujolsite.shtml
# Dessoīts-(Y) http://www.mindat.org/min-6902.html http://www.webmineral.com/data/Dessauite-%28Y%29.shtml
# Devillīns http://www.mindat.org/min-1270.html http://www.webmineral.com/data/Devilline.shtml
# Devindtīts http://www.mindat.org/min-1273.html http://www.webmineral.com/data/Dewindtite.shtml
# Diaboleīts http://www.mindat.org/min-1276.html http://www.webmineral.com/data/Diabol%E9ite.shtml
# Diadohīts http://www.mindat.org/min-1279.html http://www.webmineral.com/data/Diadochite.shtml
# Diaforīts http://www.mindat.org/min-1284.html http://www.webmineral.com/data/Diaphorite.shtml
# Diaojudaoīts http://www.mindat.org/min-1283.html http://www.webmineral.com/data/Diaoyudaoite.shtml
# Diaspors http://www.mindat.org/min-1285.html http://www.webmineral.com/data/Diaspore.shtml
# Digenīts http://www.mindat.org/min-1291.html http://webmineral.com/data/Digenite.shtml
# Dikinsonīts http://www.mindat.org/min-1286.html http://www.webmineral.com/data/Dickinsonite.shtml
# Dikīts http://www.mindat.org/min-1287.html http://www.webmineral.com/data/Dickite.shtml
# Diksenīts http://www.mindat.org/min-1298.html http://www.webmineral.com/data/Dixenite.shtml
# Diktomsenīts http://www.mindat.org/min-11216.html http://www.webmineral.com/data/Dickthomssenite.shtml
# Dimants http://www.mindat.org/min-1282.html http://www.webmineral.com/data/Diamond.shtml
# Dimorfīts http://www.mindat.org/min-1292.html http://www.webmineral.com/data/Dimorphite.shtml
# Dinīts http://www.mindat.org/min-6904.html http://www.webmineral.com/data/Dinite.shtml
# Diomignīts http://www.mindat.org/min-1293.html http://www.webmineral.com/data/Diomignite.shtml
# Diopsīds http://www.mindat.org/min-1294.html http://www.webmineral.com/data/Diopside.shtml
# Dioptāzs http://www.mindat.org/min-1295.html http://www.webmineral.com/data/Dioptase.shtml
# Dipingīts http://www.mindat.org/min-1338.html http://www.webmineral.com/data/Dypingite.shtml
# Disakisīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1296.html http://www.webmineral.com/data/Dissakisite-%28Ce%29.shtml
# Diskrazīts http://www.mindat.org/min-1342.html http://www.webmineral.com/data/Dyscrasite.shtml
# Ditmarīts http://www.mindat.org/min-1297.html http://www.webmineral.com/data/Dittmarite.shtml
# Diversilīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-11518.html http://www.webmineral.com/data/Diversilite-%28Ce%29.shtml
# Dīceīts http://www.mindat.org/min-1290.html http://www.webmineral.com/data/Dietzeite.shtml
# Dīnerīts http://www.mindat.org/min-1288.html http://www.webmineral.com/data/Dienerite.shtml
# Dīnesmitīts http://www.mindat.org/min-1242.html http://www.webmineral.com/data/Deanesmithite.shtml
# Dīrīts http://www.mindat.org/min-1245.html http://www.webmineral.com/data/Deerite.shtml
# Dītrihīts http://www.mindat.org/min-1289.html http://www.webmineral.com/data/Dietrichite.shtml
# Djerfišerīts http://www.mindat.org/min-1299.html http://www.webmineral.com/data/Djerfisherite.shtml
# Djumontīts http://www.mindat.org/min-1328.html http://www.webmineral.com/data/Dumontite.shtml
# Djumortjerīts http://www.mindat.org/min-1329.html http://www.webmineral.com/data/Dumortierite.shtml
# Djurleīts http://www.mindat.org/min-1300.html http://www.webmineral.com/data/Djurleite.shtml
# Dmisteinbergīts http://www.mindat.org/min-1301.html http://www.webmineral.com/data/Dmisteinbergite.shtml
# Dobrejeīts http://www.mindat.org/min-1229.html http://www.webmineral.com/data/Daubr%E9eite.shtml
# Dobrejelīts http://www.mindat.org/min-1230.html http://www.webmineral.com/data/Daubre%E9lite.shtml
# Doileīts http://www.mindat.org/min-1316.html http://www.webmineral.com/data/Doyleite.shtml
# Dolerofanīts http://www.mindat.org/min-1302.html http://www.webmineral.com/data/Dolerophanite.shtml
# Dollaseīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1303.html http://www.webmineral.com/data/Dollaseite-%28Ce%29.shtml
# Dolomīts http://www.mindat.org/min-1304.html http://www.webmineral.com/data/Dolomite.shtml
# Doloresīts http://www.mindat.org/min-1305.html http://www.webmineral.com/data/Doloresite.shtml
# Domeikīts http://www.mindat.org/min-1306.html http://www.webmineral.com/data/Domeykite.shtml
# Donharisīts http://www.mindat.org/min-1308.html http://www.webmineral.com/data/Donharrisite.shtml
# Donnaijīts-(Y) http://www.mindat.org/min-1309.html http://www.webmineral.com/data/Donnayite-%28Y%29.shtml
# Donpeakorīts http://www.mindat.org/min-1310.html http://www.webmineral.com/data/Donpeacorite.shtml
# Dorallčarīts http://www.mindat.org/min-1311.html http://www.webmineral.com/data/Dorallcharite.shtml
# Dorfmanīts http://www.mindat.org/min-1312.html http://www.webmineral.com/data/Dorfmanite.shtml
# Dorrīts http://www.mindat.org/min-1313.html http://www.webmineral.com/data/Dorrite.shtml
# Dovneijīts http://www.mindat.org/min-1315.html http://www.webmineral.com/data/Downeyite.shtml
# Dozijīts http://www.mindat.org/min-1317.html http://www.webmineral.com/data/Dozyite.shtml
# Dravīts http://www.mindat.org/min-1318.html http://www.webmineral.com/data/Dravite.shtml
# Dreserīts http://www.mindat.org/min-1319.html http://www.webmineral.com/data/Dresserite.shtml
# Drisdallīts http://www.mindat.org/min-1322.html http://www.webmineral.com/data/Drysdallite.shtml
# Drugmanīts http://www.mindat.org/min-1321.html http://www.webmineral.com/data/Drugmanite.shtml
# Dufrenīts http://www.mindat.org/min-1323.html http://www.webmineral.com/data/Dufr%E9nite.shtml
# Dufrenoisīts http://www.mindat.org/min-1324.html http://www.webmineral.com/data/Dufr%E9noysite.shtml
# Duftīts http://www.mindat.org/min-1325.html http://www.webmineral.com/data/Duftite.shtml
# Duganīts http://www.mindat.org/min-1326.html http://www.webmineral.com/data/Dugganite.shtml
# Dukeīts http://www.mindat.org/min-7089.html http://www.webmineral.com/data/Dukeite.shtml
# Dundasīts http://www.mindat.org/min-1330.html http://www.webmineral.com/data/Dundasite.shtml
# Durangīts http://www.mindat.org/min-1332.html http://www.webmineral.com/data/Durangite.shtml
# Duranusīts http://www.mindat.org/min-1333.html http://www.webmineral.com/data/Duranusite.shtml
# Dusmatovīts http://www.mindat.org/min-6906.html http://www.webmineral.com/data/Dusmatovite.shtml
# Dusertīts http://www.mindat.org/min-1334.html http://www.webmineral.com/data/Dussertite.shtml
# Dutonīts http://www.mindat.org/min-1335.html http://www.webmineral.com/data/Duttonite.shtml
# Dvornikīts http://www.mindat.org/min-1336.html http://www.webmineral.com/data/Dwornikite.shtml
# Dzelzs http://www.mindat.org/min-2047.html http://www.webmineral.com/data/Iron.shtml
# Dzīvsudrabs (mineraloģija) http://www.mindat.org/min-2647.html http://www.webmineral.com/data/Mercury.shtml
# Džaipurīts http://www.mindat.org/min-7119.html http://www.webmineral.com/data/Jaipurite.shtml
# Džalindīts http://www.mindat.org/min-1339.html http://www.webmineral.com/data/Dzhalindite.shtml
# Džarkenīts http://www.mindat.org/min-6907.html http://www.webmineral.com/data/Dzharkenite.shtml
# Džedvabīts http://www.mindat.org/min-7120.html http://www.webmineral.com/data/Jedwabite.shtml
# Džefrejīts http://www.mindat.org/min-2086.html http://www.webmineral.com/data/Jeffreyite.shtml
# Džeimsīts http://www.mindat.org/min-2071.html http://www.webmineral.com/data/Jamesite.shtml
# Džeimsonīts http://www.mindat.org/min-2072.html http://www.webmineral.com/data/Jamesonite.shtml
# Džennīts http://www.mindat.org/min-2087.html http://www.webmineral.com/data/Jennite.shtml
# Džensenīts http://www.mindat.org/min-2088.html http://www.webmineral.com/data/Jensenite.shtml
# Džentšīts http://www.mindat.org/min-5745.html http://www.webmineral.com/data/Jentschite.shtml
# Džepeīts http://www.mindat.org/min-2089.html http://www.webmineral.com/data/Jeppeite.shtml
# Džeromīts http://www.mindat.org/min-2091.html http://www.webmineral.com/data/Jeromite.shtml
# Džerigibsīts http://www.mindat.org/min-2092.html http://www.webmineral.com/data/Jerrygibbsite.shtml
# Džervisīts http://www.mindat.org/min-2093.html http://www.webmineral.com/data/Jervisite.shtml
# Džianelaīts http://www.mindat.org/min-1688.html http://www.webmineral.com/data/Gianellaite.shtml
# Džianšuijīts http://www.mindat.org/min-2094.html http://www.webmineral.com/data/Jianshuiite.shtml
# Džimboīts http://www.mindat.org/min-2095.html http://www.webmineral.com/data/Jimboite.shtml
# Džimtompsonīts http://www.mindat.org/min-2096.html http://www.webmineral.com/data/Jimthompsonite.shtml
# Džinbandijīts http://www.mindat.org/min-2084.html http://www.webmineral.com/data/Jeanbandyite.shtml
# Džinšadžiangīts http://www.mindat.org/min-2097.html http://www.webmineral.com/data/Jinshajiangite.shtml
# Džiksianīts http://www.mindat.org/min-2098.html http://www.webmineral.com/data/Jixianite.shtml
# Džoesmitīts http://www.mindat.org/min-2100.html http://www.webmineral.com/data/Joesmithite.shtml
# Džohahidolīts http://www.mindat.org/min-2101.html http://www.webmineral.com/data/Johachidolite.shtml
# Džonbaumīts http://www.mindat.org/min-2105.html http://www.webmineral.com/data/Johnbaumite.shtml
# Džoninesīts http://www.mindat.org/min-2106.html http://www.webmineral.com/data/Johninnesite.shtml
# Džonsomervileīts http://www.mindat.org/min-2107.html http://www.webmineral.com/data/Johnsomervilleite.shtml
# Džontomaīts http://www.mindat.org/min-7078.html http://www.webmineral.com/data/Johntomaite.shtml
# Džonvalkīts http://www.mindat.org/min-2108.html http://www.webmineral.com/data/Johnwalkite.shtml
# Džolifeīts http://www.mindat.org/min-2111.html http://www.webmineral.com/data/Jolliffeite.shtml
# Džonesīts http://www.mindat.org/min-2112.html http://www.webmineral.com/data/Jonesite.shtml
# Džordanīts http://www.mindat.org/min-2113.html http://www.webmineral.com/data/Jordanite.shtml
# Džordžčaoīts http://www.mindat.org/min-1675.html http://www.webmineral.com/data/Georgechaoite.shtml
# Džordžēriksenīts http://www.mindat.org/min-6968.html http://www.webmineral.com/data/Georgeericksenite.shtml
# Džordžiadesīts http://www.mindat.org/min-1677.html http://www.webmineral.com/data/Georgiadesite.shtml
# Džuzepetīts http://www.mindat.org/min-1703.html http://www.webmineral.com/data/Giuseppettite.shtml

E


# Edenharterīts http://www.mindat.org/min-1350.html http://www.webmineral.com/data/Edenharterite.shtml
# Edenīts http://www.mindat.org/min-1351.html http://www.webmineral.com/data/Edenite.shtml
# Edgarbaileijīts http://www.mindat.org/min-1352.html http://www.webmineral.com/data/Edgarbaileyite.shtml
# Edgarīts http://www.mindat.org/min-6910.html http://www.webmineral.com/data/Edgarite.shtml
# Edingtonīts http://www.mindat.org/min-1353.html http://www.webmineral.com/data/Edingtonite.shtml
# Edoilerīts http://www.mindat.org/min-1354.html http://www.webmineral.com/data/Edoylerite.shtml
# Efenbergerīts http://www.mindat.org/min-6911.html http://www.webmineral.com/data/Effenbergerite.shtml
# Efesīts http://www.mindat.org/min-1387.html http://www.webmineral.com/data/Ephesite.shtml
# Egirīns http://www.mindat.org/min-31.html http://www.webmineral.com/data/Aegirine.shtml
# Eglestonīts http://www.mindat.org/min-1357.html http://www.webmineral.com/data/Eglestonite.shtml
# Egletonīts http://www.mindat.org/min-1356.html http://www.webmineral.com/data/Eggletonite.shtml
# Eidialīts http://www.mindat.org/min-1420.html http://www.webmineral.com/data/Eudialyte.shtml
# Eididimīts http://www.mindat.org/min-1421.html http://www.webmineral.com/data/Eudidymite.shtml
# Eifelīts http://www.mindat.org/min-1359.html http://www.webmineral.com/data/Eifelite.shtml
# Eigsterīts http://www.mindat.org/min-1423.html http://www.webmineral.com/data/Eugsterite.shtml
# Eihroīts http://www.mindat.org/min-1417.html http://www.webmineral.com/data/Euchroite.shtml
# Eikairīts http://www.mindat.org/min-1415.html http://www.webmineral.com/data/Eucairite.shtml
# Eiklazs http://www.mindat.org/min-1418.html http://www.webmineral.com/data/Euclase.shtml
# Eikriptīts http://www.mindat.org/min-1419.html http://www.webmineral.com/data/Eucryptite.shtml
# Eiksenīts-(Y) http://www.mindat.org/min-1425.html http://www.webmineral.com/data/Euxenite-%28Y%29.shtml
# Eiletersīts http://www.mindat.org/min-1430.html http://www.webmineral.com/data/Eylettersite.shtml
# Eilitīns http://www.mindat.org/min-1424.html http://www.webmineral.com/data/Eulytine.shtml
# Eiselīts http://www.mindat.org/min-27221.html http://www.webmineral.com/data/Eyselite.shtml
# Eitelīts http://www.mindat.org/min-1360.html http://www.webmineral.com/data/Eitelite.shtml
# Eiženīts http://www.mindat.org/min-1422.html http://www.webmineral.com/data/Eugenite.shtml
# Ekandrevsīts http://www.mindat.org/min-1346.html http://www.webmineral.com/data/Ecandrewsite.shtml
# Ekanīts http://www.mindat.org/min-1361.html http://www.webmineral.com/data/Ekanite.shtml
# Ekatīts http://www.mindat.org/min-7049.html http://www.webmineral.com/data/Ekatite.shtml
# Ekdemīts http://www.mindat.org/min-1363.html http://www.webmineral.com/data/Ecdemite.shtml
# Ekermanīts http://www.mindat.org/min-1348.html http://www.webmineral.com/data/Eckermannite.shtml
# Eklarīts http://www.mindat.org/min-1349.html http://www.webmineral.com/data/Eclarite.shtml
# Elbaīts http://www.mindat.org/min-1364.html http://www.webmineral.com/data/Elbaite.shtml
# Elijīts http://www.mindat.org/min-1371.html http://www.webmineral.com/data/Elyite.shtml
# Ellenbergerīts http://www.mindat.org/min-1366.html http://www.webmineral.com/data/Ellenbergerite.shtml
# Ellisīts http://www.mindat.org/min-1368.html http://www.webmineral.com/data/Ellisite.shtml
# Elpasolīts http://www.mindat.org/min-1369.html http://www.webmineral.com/data/Elpasolite.shtml
# Elpidīts http://www.mindat.org/min-1370.html http://www.webmineral.com/data/Elpidite.shtml
# Embreijīts http://www.mindat.org/min-1373.html http://www.webmineral.com/data/Embreyite.shtml
# Emeleusīts http://www.mindat.org/min-1374.html http://www.webmineral.com/data/Emeleusite.shtml
# Emilīts http://www.mindat.org/min-5287.html http://www.webmineral.com/data/Emilite.shtml
# Emmonsīts http://www.mindat.org/min-1377.html http://www.webmineral.com/data/Emmonsite.shtml
# Empresīts http://www.mindat.org/min-1379.html http://www.webmineral.com/data/Empressite.shtml
# Enargīts http://www.mindat.org/min-1380.html http://www.webmineral.com/data/Enargite.shtml
# Endelīts http://www.mindat.org/min-1381.html http://www.webmineral.com/data/Endellite.shtml
# Endirobertsīts http://www.mindat.org/min-6802.html http://www.webmineral.com/data/Andyrobertsite.shtml
# Englišīts http://www.mindat.org/min-1383.html http://www.webmineral.com/data/Englishite.shtml
# Enigmatīts http://www.mindat.org/min-33.html http://www.webmineral.com/data/Aenigmatite.shtml
# Enstatīts http://www.mindat.org/min-1384.html http://www.webmineral.com/data/Enstatite.shtml
# Eosforīts http://www.mindat.org/min-1386.html http://www.webmineral.com/data/Eosphorite.shtml
# Epididimīts http://www.mindat.org/min-1388.html http://www.webmineral.com/data/Epididymite.shtml
# Epidots http://www.mindat.org/min-1389.html http://www.webmineral.com/data/Epidote.shtml
# Epistilbīts http://www.mindat.org/min-1391.html http://www.webmineral.com/data/Epistilbite.shtml
# Epistolīts http://www.mindat.org/min-1392.html http://www.webmineral.com/data/Epistolite.shtml
# Epsomīts http://www.mindat.org/min-1393.html http://www.webmineral.com/data/Epsomite.shtml
# Erdīts http://www.mindat.org/min-1394.html http://www.webmineral.com/data/Erdite.shtml
# Erikaīts http://www.mindat.org/min-1396.html http://www.webmineral.com/data/Ericaite.shtml
# Eriksonīts http://www.mindat.org/min-1397.html http://www.webmineral.com/data/Ericssonite.shtml
# Erinīts http://www.mindat.org/min-34.html http://www.webmineral.com/data/Aerinite.shtml
# Eriohalcīts http://www.mindat.org/min-1398.html http://www.webmineral.com/data/Eriochalcite.shtml
# Erionīts-Ca http://www.mindat.org/min-6915.html http://www.webmineral.com/data/Erionite-Ca.shtml
# Erionīts-K http://www.mindat.org/min-6916.html http://www.webmineral.com/data/Erionite-K.shtml
# Erionīts-Na http://www.mindat.org/min-6917.html http://www.webmineral.com/data/Erionite-Na.shtml
# Eritrīts http://www.mindat.org/min-1407.html http://www.webmineral.com/data/Erythrite.shtml
# Eritrosiderīts http://www.mindat.org/min-1408.html http://www.webmineral.com/data/Erythrosiderite.shtml
# Erlianīts http://www.mindat.org/min-1400.html http://www.webmineral.com/data/Erlianite.shtml
# Erlihmanīts http://www.mindat.org/min-1401.html http://www.webmineral.com/data/Erlichmanite.shtml
# Erniglijīts http://www.mindat.org/min-1403.html http://www.webmineral.com/data/Erniggliite.shtml
# Ernstīts http://www.mindat.org/min-1404.html http://www.webmineral.com/data/Ernstite.shtml
# Ersitīts http://www.mindat.org/min-7101.html http://www.webmineral.com/data/Ercitite.shtml
# Ertiksijīts http://www.mindat.org/min-1406.html http://www.webmineral.com/data/Ertixiite.shtml
# Erugīts http://www.mindat.org/min-36.html http://www.webmineral.com/data/Aerugite.shtml
# Eseneīts http://www.mindat.org/min-1413.html http://www.webmineral.com/data/Esseneite.shtml
# Eskebornīts http://www.mindat.org/min-1409.html http://www.webmineral.com/data/Eskebornite.shtml
# Eskimoīts http://www.mindat.org/min-1410.html http://www.webmineral.com/data/Eskimoite.shtml
# Eskolaīts http://www.mindat.org/min-1411.html http://www.webmineral.com/data/Eskolaite.shtml
# Esperanzaīts http://www.mindat.org/min-6919.html http://www.webmineral.com/data/Esperanzaite.shtml
# Esperīts http://www.mindat.org/min-1412.html http://www.webmineral.com/data/Esperite.shtml
# Ešburtonīts http://www.mindat.org/min-388.html http://www.webmineral.com/data/Ashburtonite.shtml
# Ešinīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-37.html http://www.webmineral.com/data/Aeschynite-%28Ce%29.shtml
# Ešinīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-38.html http://www.webmineral.com/data/Aeschynite-%28Nd%29.shtml
# Ešinīts-(Y) http://www.mindat.org/min-39.html http://www.webmineral.com/data/Aeschynite-%28Y%29.shtml
# Eškroftīns-(Y) http://www.mindat.org/min-389.html http://www.webmineral.com/data/Ashcroftine-%28Y%29.shtml
# Ešoverīts http://www.mindat.org/min-453.html http://www.webmineral.com/data/Ashoverite.shtml
# Etringīts http://www.mindat.org/min-1414.html http://www.webmineral.com/data/Ettringite.shtml
# Evaldīts http://www.mindat.org/min-1429.html http://www.webmineral.com/data/Ewaldite.shtml
# Evansīts http://www.mindat.org/min-1426.html http://www.webmineral.com/data/Evansite.shtml
# Eveīts http://www.mindat.org/min-1427.html http://www.webmineral.com/data/Eveite.shtml
# Evenkīts http://www.mindat.org/min-1428.html http://www.webmineral.com/data/Evenkite.shtml
# Eveslogīts http://www.mindat.org/min-27104.html http://www.webmineral.com/data/Eveslogite.shtml
# Ezkurīts http://www.mindat.org/min-1431.html http://www.webmineral.com/data/Ezcurrite.shtml
# Eztlīts http://www.mindat.org/min-1432.html http://www.webmineral.com/data/Eztlite.shtml

Ē


# Ērebruīts http://www.mindat.org/min-3054.html http://www.webmineral.com/data/%D6rebroite.shtml
# Ērleīts http://www.mindat.org/min-1358.html http://www.webmineral.com/data/Ehrleite.shtml
# Ērninikelīts http://www.mindat.org/min-1402.html http://www.webmineral.com/data/Ernienickelite.shtml

F


# Fabianīts http://www.mindat.org/min-1433.html http://www.webmineral.com/data/Fabianite.shtml
# Fahejīts http://www.mindat.org/min-1435.html http://www.webmineral.com/data/Faheyite.shtml
# Fajalīts http://www.mindat.org/min-1458.html http://www.webmineral.com/data/Fayalite.shtml
# Falkondoīts http://www.mindat.org/min-1444.html http://www.webmineral.com/data/Falcondoite.shtml
# Famatinīts http://www.mindat.org/min-1451.html http://www.webmineral.com/data/Famatinite.shtml
# Fangīts http://www.mindat.org/min-1452.html http://www.webmineral.com/data/Fangite.shtml
# Farmakolīts http://www.mindat.org/min-3184.html http://www.webmineral.com/data/Pharmacolite.shtml
# Farmakosiderīts http://www.mindat.org/min-3185.html http://www.webmineral.com/data/Pharmacosiderite.shtml
# Farringtonīts http://www.mindat.org/min-1456.html http://www.webmineral.com/data/Farringtonite.shtml
# Faunoksīts http://www.mindat.org/min-3186.html http://www.webmineral.com/data/Phaunouxite.shtml
# Faustīts http://www.mindat.org/min-1623.html http://www.webmineral.com/data/Faustite.shtml
# Fāleīts http://www.mindat.org/min-1436.html http://www.webmineral.com/data/Fahleite.shtml
# Fedorīts http://www.mindat.org/min-1467.html http://www.webmineral.com/data/Fedorite.shtml
# Fedorovskīts http://www.mindat.org/min-1468.html http://www.webmineral.com/data/Fedorovskite.shtml
# Fedotovīts http://www.mindat.org/min-1469.html http://www.webmineral.com/data/Fedotovite.shtml
# Feinglosīts http://www.mindat.org/min-6923.html http://www.webmineral.com/data/Feinglosite.shtml
# Feirbankīts http://www.mindat.org/min-1439.html http://www.webmineral.com/data/Fairbankite.shtml
# Feirčildīts http://www.mindat.org/min-1442.html http://www.webmineral.com/data/Fairchildite.shtml
# Feirfildīts http://www.mindat.org/min-1443.html http://www.webmineral.com/data/Fairfieldite.shtml
# Feitknehtīts http://www.mindat.org/min-1473.html http://www.webmineral.com/data/Feitknechtite.shtml
# Fekličevīts http://www.mindat.org/min-11029.html http://www.webmineral.com/data/Feklichevite.shtml
# Felbertalīts http://www.mindat.org/min-10999.html http://www.webmineral.com/data/Felbertalite.shtml
# Fenakīts http://www.mindat.org/min-3188.html http://www.webmineral.com/data/Phenakite.shtml
# Fenaksīts http://www.mindat.org/min-1475.html http://www.webmineral.com/data/Fenaksite.shtml
# Fenikohroīts http://www.mindat.org/min-3194.html http://www.webmineral.com/data/Phoenicochroite.shtml
# Fenkooperīts http://www.mindat.org/min-10343.html http://www.webmineral.com/data/Fencooperite.shtml
# Ferarisīts http://www.mindat.org/min-1485.html http://www.webmineral.com/data/Ferrarisite.shtml
# Ferberīts http://www.mindat.org/min-1476.html http://www.webmineral.com/data/Ferberite.shtml
# Ferhromīds http://www.mindat.org/min-1477.html http://www.webmineral.com/data/Ferchromide.shtml
# Ferialanīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-11433.html http://www.webmineral.com/data/Ferriallanite-%28Ce%29.shtml
# Ferihidrīts http://www.mindat.org/min-1493.html http://www.webmineral.com/data/Ferrihydrite.shtml
# Ferilotarmeijerīts http://www.mindat.org/min-1495.html http://www.webmineral.com/data/Ferrilotharmeyerite.shtml
# Ferimolibdīts http://www.mindat.org/min-1496.html http://www.webmineral.com/data/Ferrimolybdite.shtml
# Ferinatrīts http://www.mindat.org/min-1497.html http://www.webmineral.com/data/Ferrinatrite.shtml
# Feriotolinijīts http://www.mindat.org/min-26589.html http://www.webmineral.com/data/Ferri-ottoliniite.shtml
# Feripirofillīts http://www.mindat.org/min-1498.html http://www.webmineral.com/data/Ferripyrophyllite.shtml
# Ferisiklerīts http://www.mindat.org/min-1499.html http://www.webmineral.com/data/Ferrisicklerite.shtml
# Ferisimplesīts http://www.mindat.org/min-1502.html http://www.webmineral.com/data/Ferrisymplesite.shtml
# Feristruncīts http://www.mindat.org/min-1500.html http://www.webmineral.com/data/Ferristrunzite.shtml
# Ferisurīts http://www.mindat.org/min-1501.html http://www.webmineral.com/data/Ferrisurite.shtml
# Feritungstīts http://www.mindat.org/min-1504.html http://www.webmineral.com/data/Ferritungstite.shtml
# Ferjerīts-K http://www.mindat.org/min-6930.html http://www.webmineral.com/data/Ferrierite-K.shtml
# Ferjerīts-Mg http://www.mindat.org/min-6931.html http://www.webmineral.com/data/Ferrierite-Mg.shtml
# Ferjerīts-Na http://www.mindat.org/min-6932.html http://www.webmineral.com/data/Ferrierite-Na.shtml
# Fermorīts http://www.mindat.org/min-1482.html http://www.webmineral.com/data/Fermorite.shtml
# Fernandinīts http://www.mindat.org/min-1483.html http://www.webmineral.com/data/Fernandinite.shtml
# Feroaktinolīts http://www.mindat.org/min-1505.html http://www.webmineral.com/data/Ferro-actinolite.shtml
# Feroalluaudīts http://www.mindat.org/min-1507.html http://www.webmineral.com/data/Ferroalluaudite.shtml
# Feroaluminoseladonīts http://www.mindat.org/min-6933.html http://www.webmineral.com/data/Ferro-aluminoceladonite.shtml
# Feroaksinīts http://www.mindat.org/min-1459.html http://www.webmineral.com/data/Ferro-Axinite.shtml
# Ferobaroizīts http://www.mindat.org/min-1510.html http://www.webmineral.com/data/Ferrobarroisite.shtml
# Ferobustamīts http://www.mindat.org/min-1511.html http://www.webmineral.com/data/Ferrobustamite.shtml
# Feročermakīts http://www.mindat.org/min-1532.html http://www.webmineral.com/data/Ferrotschermakite.shtml
# Ferogedrīts http://www.mindat.org/min-1515.html http://www.webmineral.com/data/Ferrogedrite.shtml
# Feroglaukofans http://www.mindat.org/min-1516.html http://www.webmineral.com/data/Ferroglaucophane.shtml
# Feroheksahidrīts http://www.mindat.org/min-1517.html http://www.webmineral.com/data/Ferrohexahydrite.shtml
# Ferohēgbomīts-2N2S http://www.mindat.org/min-11114.html http://www.webmineral.com/data/Ferroh%F6gbomite-2N2S.shtml
# Feroholmkvistīts http://www.mindat.org/min-8957.html http://www.webmineral.com/data/Ferroholmquistite.shtml
# Ferokarpolīts http://www.mindat.org/min-1512.html http://www.webmineral.com/data/Ferrocarpholite.shtml
# Ferokersutīts http://www.mindat.org/min-1521.html http://www.webmineral.com/data/Ferrokaersutite.shtml
# Ferokentbrūksīts http://www.mindat.org/min-7106.html http://www.webmineral.com/data/Ferrokentbrooksite.shtml
# Ferokēsterīts http://www.mindat.org/min-1522.html http://www.webmineral.com/data/Ferrok%EBsterite.shtml
# Ferokinošitalīts http://www.mindat.org/min-6938.html http://www.webmineral.com/data/Ferrokinoshitalite.shtml
# Ferokolumbīts http://www.mindat.org/min-1514.html http://www.webmineral.com/data/Ferrocolumbite.shtml
# Feronigerīts-2N1S http://www.mindat.org/min-2903.html http://www.webmineral.com/data/Ferronigerite-2N1S.shtml
# Feronigerīts-6N6S http://www.mindat.org/min-11451.html http://www.webmineral.com/data/Ferronigerite-6N6S.shtml
# Feroniķeļplatīns http://www.mindat.org/min-1523.html http://www.webmineral.com/data/Ferronickelplatinum.shtml
# Feronordīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-6941.html http://www.webmineral.com/data/Ferronordite-%28Ce%29.shtml
# Feronordīts-(La) http://www.mindat.org/min-11208.html http://www.webmineral.com/data/Ferronordite-%28La%29.shtml
# Feroksihīts http://www.mindat.org/min-1484.html http://www.webmineral.com/data/Feroxyhyte.shtml
# Feropargasīts http://www.mindat.org/min-1524.html http://www.webmineral.com/data/Ferropargasite.shtml
# Feropirosmalīts http://www.mindat.org/min-1525.html http://www.webmineral.com/data/Ferropyrosmalite.shtml
# Feroragmānis http://www.mindat.org/min-1519.html http://www.webmineral.com/data/Ferrohornblende.shtml
# Ferorihterīts http://www.mindat.org/min-1526.html http://www.webmineral.com/data/Ferrorichterite.shtml
# Ferorodsīts http://www.mindat.org/min-6943.html http://www.webmineral.com/data/Ferrorhodsite.shtml
# Feroseladonīts http://www.mindat.org/min-6935.html http://www.webmineral.com/data/Ferroceladonite.shtml
# Feroselīts http://www.mindat.org/min-1527.html http://www.webmineral.com/data/Ferroselite.shtml
# Ferosilīts http://www.mindat.org/min-1528.html http://www.webmineral.com/data/Ferrosilite.shtml
# Ferostruncīts http://www.mindat.org/min-1529.html http://www.webmineral.com/data/Ferrostrunzite.shtml
# Ferotaafeīts-6N'3S http://www.mindat.org/min-3142.html http://www.webmineral.com/data/Ferrotaaffeite-6N%273S.shtml
# Ferotantalīts http://www.mindat.org/min-1530.html http://www.webmineral.com/data/Ferrotantalite.shtml
# Ferotapiolīts http://www.mindat.org/min-1531.html http://www.webmineral.com/data/Ferrotapiolite.shtml
# Ferotihīts http://www.mindat.org/min-1533.html http://www.webmineral.com/data/Ferrotychite.shtml
# Ferotitanovodžinīts http://www.mindat.org/min-6944.html http://www.webmineral.com/data/Ferrotitanowodginite.shtml
# Ferovillieīts http://www.mindat.org/min-1536.html http://www.webmineral.com/data/Ferrowyllieite.shtml
# Ferovodžinīts http://www.mindat.org/min-1535.html http://www.webmineral.com/data/Ferrowodginite.shtml
# Fersmanīts http://www.mindat.org/min-1538.html http://www.webmineral.com/data/Fersmanite.shtml
# Fersmīts http://www.mindat.org/min-1539.html http://www.webmineral.com/data/Fersmite.shtml
# Feručīts http://www.mindat.org/min-1537.html http://www.webmineral.com/data/Ferruccite.shtml
# Feruvīts http://www.mindat.org/min-1540.html http://www.webmineral.com/data/Feruvite.shtml
# Fervanīts http://www.mindat.org/min-1541.html http://www.webmineral.com/data/Fervanite.shtml
# Fetiasīts http://www.mindat.org/min-1542.html http://www.webmineral.com/data/Fetiasite.shtml
# Fetelīts http://www.mindat.org/min-1543.html http://www.webmineral.com/data/Fettelite.shtml
# Fērgusonīts-beta-(Ce) http://www.mindat.org/min-1481.html http://www.webmineral.com/data/Fergusonite-beta-%28Ce%29.shtml
# Fērgusonīts-beta-(Nd) http://www.mindat.org/min-1466.html http://www.webmineral.com/data/Fergusonite-beta-%28Nd%29.shtml
# Fērgusonīts-beta-(Y) http://www.mindat.org/min-1463.html http://www.webmineral.com/data/Fergusonite-beta-%28Y%29.shtml
# Fērgusonīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1478.html http://www.webmineral.com/data/Fergusonite-%28Ce%29.shtml
# Fērgusonīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-1479.html http://www.webmineral.com/data/Fergusonite-%28Nd%29.shtml
# Fērgusonīts-(Y) http://www.mindat.org/min-1480.html http://www.webmineral.com/data/Fergusonite-%28Y%29.shtml
# Fianelīts http://www.mindat.org/min-6946.html http://www.webmineral.com/data/Fianelite.shtml
# Fibroferrīts http://www.mindat.org/min-1544.html http://www.webmineral.com/data/Fibroferrite.shtml
# Fihtelīts http://www.mindat.org/min-1545.html http://www.webmineral.com/data/Fichtelite.shtml
# Filatovīts http://www.mindat.org/min-26577.html http://www.webmineral.com/data/Filatovite.shtml
# Filipsbornīts http://www.mindat.org/min-3190.html http://www.webmineral.com/data/Philipsbornite.shtml
# Filipsburgīts http://www.mindat.org/min-3191.html http://www.webmineral.com/data/Philipsburgite.shtml
# Filipsīts-Ca http://www.mindat.org/min-7227.html http://www.webmineral.com/data/Phillipsite-Ca.shtml
# Filipsīts-K http://www.mindat.org/min-7228.html http://www.webmineral.com/data/Phillipsite-K.shtml
# Filipsīts-Na http://www.mindat.org/min-7229.html http://www.webmineral.com/data/Phillipsite-Na.shtml
# Filipstadīts http://www.mindat.org/min-1548.html http://www.webmineral.com/data/Filipstadite.shtml
# Fillovīts http://www.mindat.org/min-1549.html http://www.webmineral.com/data/Fillowite.shtml
# Filolitīts http://www.mindat.org/min-7230.html http://www.webmineral.com/data/Philolithite.shtml
# Filotungstīts http://www.mindat.org/min-3203.html http://www.webmineral.com/data/Phyllotungstite.shtml
# Fingerīts http://www.mindat.org/min-1550.html http://www.webmineral.com/data/Fingerite.shtml
# Finnemanīts http://www.mindat.org/min-1551.html http://www.webmineral.com/data/Finnemanite.shtml
# Fišeserīts http://www.mindat.org/min-1552.html http://www.webmineral.com/data/Fischesserite.shtml
# Fizelijīts http://www.mindat.org/min-1554.html http://www.webmineral.com/data/Fiz%E9lyite.shtml
# Fīdlerīts http://www.mindat.org/min-1547.html http://www.webmineral.com/data/Fiedlerite.shtml
# Flagstafīts http://www.mindat.org/min-1555.html http://www.webmineral.com/data/Flagstaffite.shtml
# Flečerīts http://www.mindat.org/min-1557.html http://www.webmineral.com/data/Fletcherite.shtml
# Fleišerīts http://www.mindat.org/min-1556.html http://www.webmineral.com/data/Fleischerite.shtml
# Flinkīts http://www.mindat.org/min-1558.html http://www.webmineral.com/data/Flinkite.shtml
# Flogopīts http://www.mindat.org/min-3193.html http://www.webmineral.com/data/Phlogopite.shtml
# Florensīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1560.html http://www.webmineral.com/data/Florencite-%28Ce%29.shtml
# Florensīts-(La) http://www.mindat.org/min-1561.html http://www.webmineral.com/data/Florencite-%28La%29.shtml
# Florensīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-1562.html http://www.webmineral.com/data/Florencite-%28Nd%29.shtml
# Florenskijīts http://www.mindat.org/min-6947.html http://www.webmineral.com/data/Florenskyite.shtml
# Florensovīts http://www.mindat.org/min-1563.html http://www.webmineral.com/data/Florensovite.shtml
# Flukīts http://www.mindat.org/min-1564.html http://www.webmineral.com/data/Fluckite.shtml
# Fluellīts http://www.mindat.org/min-1565.html http://www.webmineral.com/data/Fluellite.shtml
# Fluoborīts http://www.mindat.org/min-1566.html http://www.webmineral.com/data/Fluoborite.shtml
# Fluocerīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1567.html http://www.webmineral.com/data/Fluocerite-%28Ce%29.shtml
# Fluocerīts-(La) http://www.mindat.org/min-1568.html http://www.webmineral.com/data/Fluocerite-%28La%29.shtml
# Fluorapatīts http://www.mindat.org/min-1572.html http://www.webmineral.com/data/Fluorapatite.shtml
# Fluorapofillīts http://www.mindat.org/min-1573.html http://www.webmineral.com/data/Fluorapophyllite.shtml
# Fluorellestadīts http://www.mindat.org/min-1575.html http://www.webmineral.com/data/Fluorellestadite.shtml
# Fluorīts http://www.mindat.org/min-1576.html http://www.webmineral.com/data/Fluorite.shtml
# Fluorkafīts http://www.mindat.org/min-6948.html http://www.webmineral.com/data/Fluorcaphite.shtml
# Fluornatromikrolīts http://www.mindat.org/min-7047.html http://www.webmineral.com/data/Fluornatromicrolite.shtml
# Fluoroedenīts http://www.mindat.org/min-6950.html http://www.webmineral.com/data/Fluoro-edenite.shtml
# Fluorokanilloīts http://www.mindat.org/min-6949.html http://www.webmineral.com/data/Fluorocannilloite.shtml
# Fluoromagnezioarfvedsonīts http://www.mindat.org/min-10334.html http://www.webmineral.com/data/Fluoro-magnesio-arfvedsonite.shtml
# Fluoroniboīts http://www.mindat.org/min-11479.html http://www.webmineral.com/data/Fluoronyb%F6ite.shtml
# Fluororihterīts http://www.mindat.org/min-6952.html http://www.webmineral.com/data/Fluoro-richterite.shtml
# Fluortalenīts-(Y) http://www.mindat.org/min-6953.html http://www.webmineral.com/data/Fluorthalenite-%28Y%29.shtml
# Fluorvezuvianīts http://www.mindat.org/min-25683.html http://www.webmineral.com/data/Fluorvesuvianite.shtml
# Fodžasīts-Ca http://www.mindat.org/min-6920.html http://www.webmineral.com/data/Faujasite-Ca.shtml
# Fodžasīts-Mg http://www.mindat.org/min-6921.html http://www.webmineral.com/data/Faujasite-Mg.shtml
# Fodžasīts-Na http://www.mindat.org/min-6922.html http://www.webmineral.com/data/Faujasite-Na.shtml
# Fogīts http://www.mindat.org/min-1578.html http://www.webmineral.com/data/Foggite.shtml
# Foitīts http://www.mindat.org/min-1579.html http://www.webmineral.com/data/Foitite.shtml
# Fontanīts http://www.mindat.org/min-1580.html http://www.webmineral.com/data/Fontanite.shtml
# Foordīts http://www.mindat.org/min-1581.html http://www.webmineral.com/data/Foordite.shtml
# Formanīts-(Y) http://www.mindat.org/min-1582.html http://www.webmineral.com/data/Formanite-%28Y%29.shtml
# Formikaīts http://www.mindat.org/min-6954.html http://www.webmineral.com/data/Formicaite.shtml
# Fornacīts http://www.mindat.org/min-1583.html http://www.webmineral.com/data/Fornacite.shtml
# Forsterīts http://www.mindat.org/min-1584.html http://www.webmineral.com/data/Forsterite.shtml
# Fosfammīts http://www.mindat.org/min-3197.html http://www.webmineral.com/data/Phosphammite.shtml
# Fosfoellenbergerīts http://www.mindat.org/min-7232.html http://www.webmineral.com/data/Phosphoellenbergerite.shtml
# Fosfoferīts http://www.mindat.org/min-3199.html http://www.webmineral.com/data/Phosphoferrite.shtml
# Fosfofibrīts http://www.mindat.org/min-3200.html http://www.webmineral.com/data/Phosphofibrite.shtml
# Fosfofillīts http://www.mindat.org/min-3181.html http://www.webmineral.com/data/Phosphophyllite.shtml
# Fosfogartrelīts http://www.mindat.org/min-7233.html http://www.webmineral.com/data/Phosphogartrellite.shtml
# Fosfosiderīts http://www.mindat.org/min-3187.html http://www.webmineral.com/data/Phosphosiderite.shtml
# Fosfovalpurgīts http://www.mindat.org/min-25692.html http://www.webmineral.com/data/Phosphowalpurgite.shtml
# Fosfovanadilīts http://www.mindat.org/min-7234.html http://www.webmineral.com/data/Phosphovanadylite.shtml
# Fosfuranilīts http://www.mindat.org/min-3182.html http://www.webmineral.com/data/Phosphuranylite.shtml
# Fosgenīts http://www.mindat.org/min-3195.html http://www.webmineral.com/data/Phosgenite.shtml
# Fosinaīts-(Ce)http://www.mindat.org/min-7231.html http://www.webmineral.com/data/Phosinaite-%28Ce%29.shtml
# Fošagīts http://www.mindat.org/min-1585.html http://www.webmineral.com/data/Foshagite.shtml
# Fošallasīts http://www.mindat.org/min-1586.html http://www.webmineral.com/data/Foshallasite.shtml
# Fraipontīts http://www.mindat.org/min-1588.html http://www.webmineral.com/data/Fraipontite.shtml
# Franciskanīts http://www.mindat.org/min-1590.html http://www.webmineral.com/data/Franciscanite.shtml
# Francizīts http://www.mindat.org/min-1591.html http://www.webmineral.com/data/Francisite.shtml
# Franckeīts http://www.mindat.org/min-1592.html http://www.webmineral.com/data/Franckeite.shtml
# Frankoanellīts http://www.mindat.org/min-1593.html http://www.webmineral.com/data/Francoanellite.shtml
# Frankoizīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-1594.html http://www.webmineral.com/data/Fran%E7oisite-%28Nd%29.shtml
# Frankonīts http://www.mindat.org/min-1595.html http://www.webmineral.com/data/Franconite.shtml
# Frankamenīts http://www.mindat.org/min-6957.html http://www.webmineral.com/data/Frankamenite.shtml
# Frankdiksonīts http://www.mindat.org/min-1596.html http://www.webmineral.com/data/Frankdicksonite.shtml
# Frankhavtorneīts http://www.mindat.org/min-6958.html http://www.webmineral.com/data/Frankhawthorneite.shtml
# Franklinfillīts http://www.mindat.org/min-1599.html http://www.webmineral.com/data/Franklinphilite.shtml
# Franklinfurnaceīts http://www.mindat.org/min-1597.html http://www.webmineral.com/data/Franklinfurnaceite.shtml
# Franklinīts http://www.mindat.org/min-1598.html http://www.webmineral.com/data/Franklinite.shtml
# Fransevillīts http://www.mindat.org/min-1589.html http://www.webmineral.com/data/Francevillite.shtml
# Fransoletīts http://www.mindat.org/min-1600.html http://www.webmineral.com/data/Fransoletite.shtml
# Franzinīts http://www.mindat.org/min-1601.html http://www.webmineral.com/data/Franzinite.shtml
# Freboldīts http://www.mindat.org/min-1602.html http://www.webmineral.com/data/Freboldite.shtml
# Fredriksonīts http://www.mindat.org/min-1603.html http://www.webmineral.com/data/Fredrikssonite.shtml
# Freibergīts http://www.mindat.org/min-1605.html http://www.webmineral.com/data/Freibergite.shtml
# Freieslebenīts http://www.mindat.org/min-1606.html http://www.webmineral.com/data/Freieslebenite.shtml
# Fresnoīts http://www.mindat.org/min-1607.html http://www.webmineral.com/data/Fresnoite.shtml
# Freudenbergīts http://www.mindat.org/min-1608.html http://www.webmineral.com/data/Freudenbergite.shtml
# Frīdelīts http://www.mindat.org/min-1609.html http://www.webmineral.com/data/Friedelite.shtml
# Frīdīts http://www.mindat.org/min-1604.html http://www.webmineral.com/data/Freedite.shtml
# Frīdrihīts http://www.mindat.org/min-1610.html http://www.webmineral.com/data/Friedrichite.shtml
# Fīlopīts http://www.mindat.org/min-1559.html http://www.webmineral.com/data/F%FCl%F6ppite.shtml
# Frobergīts http://www.mindat.org/min-1612.html http://www.webmineral.com/data/Frohbergite.shtml
# Frolovīts http://www.mindat.org/min-1613.html http://www.webmineral.com/data/Frolovite.shtml
# Frondelīts http://www.mindat.org/min-1614.html http://www.webmineral.com/data/Frondelite.shtml
# Froodīts http://www.mindat.org/min-1615.html http://www.webmineral.com/data/Froodite.shtml
# Fuenzalidaīts http://www.mindat.org/min-1618.html http://www.webmineral.com/data/Fuenzalidaite.shtml
# Fukalīts http://www.mindat.org/min-1619.html http://www.webmineral.com/data/Fukalite.shtml
# Fukuhilīts http://www.mindat.org/min-1620.html http://www.webmineral.com/data/Fukuchilite.shtml
# Furalumīts http://www.mindat.org/min-3201.html http://www.webmineral.com/data/Phuralumite.shtml
# Furkalīts http://www.mindat.org/min-3202.html http://www.webmineral.com/data/Phurcalite.shtml
# Furmarierīts http://www.mindat.org/min-1587.html http://www.webmineral.com/data/Fourmarierite.shtml
# Furongīts http://www.mindat.org/min-1621.html http://www.webmineral.com/data/Furongite.shtml
# Furutobeīts http://www.mindat.org/min-1622.html http://www.webmineral.com/data/Furutobeite.shtml

G


# Gabrielīts http://www.mindat.org/min-26386.html http://www.webmineral.com/data/Gabrielite.shtml
# Gabrielsonīts http://www.mindat.org/min-1626.html http://www.webmineral.com/data/Gabrielsonite.shtml
# Gadolinīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1627.html http://www.webmineral.com/data/Gadolinite-%28Ce%29.shtml
# Gadolinīts-(Y) http://www.mindat.org/min-1628.html http://www.webmineral.com/data/Gadolinite-%28Y%29.shtml
# Gagarinīts-(Y) http://www.mindat.org/min-1629.html http://www.webmineral.com/data/Gagarinite-%28Y%29.shtml
# Gageīts http://www.mindat.org/min-1631.html http://www.webmineral.com/data/Gageite.shtml
# Gaidonaijīts http://www.mindat.org/min-1634.html http://www.webmineral.com/data/Gaidonnayite.shtml
# Gailusīts http://www.mindat.org/min-1662.html http://www.webmineral.com/data/Gaylussite.shtml
# Gainesīts http://www.mindat.org/min-1635.html http://www.webmineral.com/data/Gainesite.shtml
# Gaitīts http://www.mindat.org/min-1636.html http://www.webmineral.com/data/Gaitite.shtml
# Galaksīts http://www.mindat.org/min-1639.html http://www.webmineral.com/data/Galaxite.shtml
# Galeīts http://www.mindat.org/min-1640.html http://www.webmineral.com/data/Galeite.shtml
# Galenīts http://www.mindat.org/min-1641.html http://www.webmineral.com/data/Galena.shtml
# Galenobismutīts http://www.mindat.org/min-1642.html http://www.webmineral.com/data/Galenobismutite.shtml
# Galgenbergīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-11209.html http://www.webmineral.com/data/Galgenbergite-%28Ce%29.shtml
# Galileijīts http://www.mindat.org/min-6961.html http://www.webmineral.com/data/Galileiite.shtml
# Galkhajīts http://www.mindat.org/min-1643.html http://www.webmineral.com/data/Galkhaite.shtml
# Gallīts http://www.mindat.org/min-1644.html http://www.webmineral.com/data/Gallite.shtml
# Gallobeudantīts http://www.mindat.org/min-6962.html http://www.webmineral.com/data/Gallobeudantite.shtml
# Gamagarīts http://www.mindat.org/min-1645.html http://www.webmineral.com/data/Gamagarite.shtml
# Gananīts http://www.mindat.org/min-1646.html http://www.webmineral.com/data/Gananite.shtml
# Ganofillīts http://www.mindat.org/min-1649.html http://www.webmineral.com/data/Ganophyllite.shtml
# Ganomalīts http://www.mindat.org/min-1647.html http://www.webmineral.com/data/Ganomalite.shtml
# Ganterīts http://www.mindat.org/min-25676.html http://www.webmineral.com/data/Ganterite.shtml
# Gaotaijīts http://www.mindat.org/min-6963.html http://www.webmineral.com/data/Gaotaiite.shtml
# Garavellīts http://www.mindat.org/min-1650.html http://www.webmineral.com/data/Garavellite.shtml
# Garelsīts http://www.mindat.org/min-1652.html http://www.webmineral.com/data/Garrelsite.shtml
# Gariansellīts http://www.mindat.org/min-1655.html http://www.webmineral.com/data/Garyansellite.shtml
# Garonīts http://www.mindat.org/min-1653.html http://www.webmineral.com/data/Garronite.shtml
# Gartrellīts http://www.mindat.org/min-1654.html http://www.webmineral.com/data/Gartrellite.shtml
# Gasparīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1656.html http://www.webmineral.com/data/Gasparite-%28Ce%29.shtml
# Gaspeīts http://www.mindat.org/min-1657.html http://www.webmineral.com/data/Gasp%E9ite.shtml
# Gatumbaīts http://www.mindat.org/min-1659.html http://www.webmineral.com/data/Gatumbaite.shtml
# Gaudefroijīts http://www.mindat.org/min-1660.html http://www.webmineral.com/data/Gaudefroyite.shtml
# Gaultīts http://www.mindat.org/min-1661.html http://www.webmineral.com/data/Gaultite.shtml
# Gānīts http://www.mindat.org/min-1632.html http://www.webmineral.com/data/Gahnite.shtml
# Gebhardīts http://www.mindat.org/min-1664.html http://www.webmineral.com/data/Gebhardite.shtml
# Gedrīts http://www.mindat.org/min-1665.html http://www.webmineral.com/data/Gedrite.shtml
# Gefroijīts http://www.mindat.org/min-1667.html http://www.webmineral.com/data/Geffroyite.shtml
# Geigerīts http://www.mindat.org/min-1669.html http://www.webmineral.com/data/Geigerite.shtml
# Geikielīts http://www.mindat.org/min-1670.html http://www.webmineral.com/data/Geikielite.shtml
# Geitehouseīts http://www.mindat.org/min-6966.html http://www.webmineral.com/data/Gatehouseite.shtml
# Geitelīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-27350.html http://www.webmineral.com/data/Gatelite-%28Ce%29.shtml
# Geminīts http://www.mindat.org/min-1671.html http://www.webmineral.com/data/Geminite.shtml
# Genkinīts http://www.mindat.org/min-1672.html http://www.webmineral.com/data/Genkinite.shtml
# Genthelvīts http://www.mindat.org/min-1673.html http://www.webmineral.com/data/Genthelvite.shtml
# Geokronīts http://www.mindat.org/min-1674.html http://www.webmineral.com/data/Geocronite.shtml
# Georgbokijīts http://www.mindat.org/min-6967.html http://www.webmineral.com/data/Georgbokiite.shtml
# Georgeīts http://www.mindat.org/min-1676.html http://www.webmineral.com/data/Georgeite.shtml
# Gerasimovskīts http://www.mindat.org/min-1678.html http://www.webmineral.com/data/Gerasimovskite.shtml
# Gerdtremmelīts http://www.mindat.org/min-1679.html http://www.webmineral.com/data/Gerdtremmelite.shtml
# Gerenīts-(Y) http://www.mindat.org/min-6969.html http://www.webmineral.com/data/Gerenite-%28Y%29.shtml
# Gerhardīts http://www.mindat.org/min-1680.html http://www.webmineral.com/data/Gerhardtite.shtml
# Germanīts http://www.mindat.org/min-1681.html http://www.webmineral.com/data/Germanite.shtml
# Germanokolusīts http://www.mindat.org/min-1682.html http://www.webmineral.com/data/Germanocolusite.shtml
# Gersdorfīts http://www.mindat.org/min-1683.html http://www.webmineral.com/data/Gersdorffite.shtml
# Gerstlejīts http://www.mindat.org/min-1684.html http://www.webmineral.com/data/Gerstleyite.shtml
# Gerstmanīts http://www.mindat.org/min-1685.html http://www.webmineral.com/data/Gerstmannite.shtml
# Getčelīts http://www.mindat.org/min-1686.html http://www.webmineral.com/data/Getchellite.shtml
# Getīts http://www.mindat.org/min-1719.html http://www.webmineral.com/data/Goethite.shtml
# Geversīts http://www.mindat.org/min-1687.html http://www.webmineral.com/data/Geversite.shtml
# Gēdkenīts http://www.mindat.org/min-1718.html http://www.webmineral.com/data/Goedkenite.shtml
# Gēlenīts http://www.mindat.org/min-1668.html http://www.webmineral.com/data/Gehlenite.shtml
# Gērīts http://www.mindat.org/min-1666.html http://www.webmineral.com/data/Geerite.shtml
# Gibsīts http://www.mindat.org/min-1689.html http://www.webmineral.com/data/Gibbsite.shtml
# Gilalīts http://www.mindat.org/min-1691.html http://www.webmineral.com/data/Gilalite.shtml
# Gillespīts http://www.mindat.org/min-1693.html http://www.webmineral.com/data/Gillespite.shtml
# Gillulijīts http://www.mindat.org/min-1694.html http://www.webmineral.com/data/Gillulyite.shtml
# Gilmarīts http://www.mindat.org/min-6970.html http://www.webmineral.com/data/Gilmarite.shtml
# Ginijīts http://www.mindat.org/min-1695.html http://www.webmineral.com/data/Giniite.shtml
# Ginorīts http://www.mindat.org/min-1696.html http://www.webmineral.com/data/Ginorite.shtml
# Giorgiosīts http://www.mindat.org/min-1697.html http://www.webmineral.com/data/Giorgiosite.shtml
# Girdīts http://www.mindat.org/min-1699.html http://www.webmineral.com/data/Girdite.shtml
# Girodīts http://www.mindat.org/min-1698.html http://www.webmineral.com/data/Giraudite.shtml
# Girolīts http://www.mindat.org/min-1785.html http://www.webmineral.com/data/Gyrolite.shtml
# Girvasīts http://www.mindat.org/min-1700.html http://www.webmineral.com/data/Girvasite.shtml
# Gisinīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-1786.html http://www.webmineral.com/data/Gysinite-%28Nd%29.shtml
# Gismondīns http://www.mindat.org/min-10315.html http://www.webmineral.com/data/Gismondine.shtml
# Gismondīns-Ca http://www.mindat.org/min-1701.html http://www.webmineral.com/data/Gismondine-Ca.shtml
# Gitinsīts http://www.mindat.org/min-1702.html http://www.webmineral.com/data/Gittinsite.shtml
# Gīrksutīts http://www.mindat.org/min-1663.html http://www.webmineral.com/data/Gearksutite.shtml
# Gīsenīts http://www.mindat.org/min-1690.html http://www.webmineral.com/data/Giessenite.shtml
# Gjerdingenīts-Fe http://www.mindat.org/min-11458.html http://www.webmineral.com/data/Gjerdingenite-Fe.shtml
# Gjerdingenīts-Mn http://www.mindat.org/min-26442.html http://www.webmineral.com/data/Gjerdingenite-Mn.shtml
# Gladiusīts http://www.mindat.org/min-11032.html http://www.webmineral.com/data/Gladiusite.shtml
# Gladīts http://www.mindat.org/min-1705.html http://www.webmineral.com/data/Gladite.shtml
# Glauberīts http://www.mindat.org/min-1706.html http://www.webmineral.com/data/Glauberite.shtml
# Glaukocerinīts http://www.mindat.org/min-1707.html http://www.webmineral.com/data/Glaucocerinite.shtml
# Glaukodots http://www.mindat.org/min-1709.html http://www.webmineral.com/data/Glaucodot.shtml
# Glaukofans http://www.mindat.org/min-1704.html http://www.webmineral.com/data/Glaucophane.shtml
# Glaukohroīts http://www.mindat.org/min-1708.html http://www.webmineral.com/data/Glaucochroite.shtml
# Glaukonīts http://www.mindat.org/min-1710.html http://www.webmineral.com/data/Glauconite.shtml
# Glaukosferīts http://www.mindat.org/min-1711.html http://www.webmineral.com/data/Glaukosphaerite.shtml
# Glets http://www.mindat.org/min-2466.html http://www.webmineral.com/data/Litharge.shtml
# Glucīns http://www.mindat.org/min-1712.html http://www.webmineral.com/data/Glucine.shtml
# Glušinskīts http://www.mindat.org/min-1713.html http://www.webmineral.com/data/Glushinskite.shtml
# Gmelinīts-Ca http://www.mindat.org/min-6971.html http://www.webmineral.com/data/Gmelinite-Ca.shtml
# Gmelinīts-K http://www.mindat.org/min-6972.html http://www.webmineral.com/data/Gmelinite-K.shtml
# Gmelinīts-Na http://www.mindat.org/min-6973.html http://www.webmineral.com/data/Gmelinite-Na.shtml
# Gobinsīts http://www.mindat.org/min-1715.html http://www.webmineral.com/data/Gobbinsite.shtml
# Gocenīts http://www.mindat.org/min-1760.html http://www.webmineral.com/data/G%F6tzenite.shtml
# Godlevskīts http://www.mindat.org/min-1716.html http://www.webmineral.com/data/Godlevskite.shtml
# Godovikovīts http://www.mindat.org/min-1717.html http://www.webmineral.com/data/Godovikovite.shtml
# Gojazīts http://www.mindat.org/min-1787.html http://www.webmineral.com/data/Goyazite.shtml
# Goldfīldīts http://www.mindat.org/min-1721.html http://www.webmineral.com/data/Goldfieldite.shtml
# Goldičīts http://www.mindat.org/min-1722.html http://www.webmineral.com/data/Goldichite.shtml
# Goldkvarijīts http://www.mindat.org/min-25588.html http://www.webmineral.com/data/Goldquarryite.shtml
# Goldmanīts http://www.mindat.org/min-1723.html http://www.webmineral.com/data/Goldmanite.shtml
# Gonierīts http://www.mindat.org/min-1725.html http://www.webmineral.com/data/Gonyerite.shtml
# Gonnardīts http://www.mindat.org/min-1724.html http://www.webmineral.com/data/Gonnardite.shtml
# Gordaīts http://www.mindat.org/min-6975.html http://www.webmineral.com/data/Gordaite.shtml
# Gordonīts http://www.mindat.org/min-1728.html http://www.webmineral.com/data/Gordonite.shtml
# Gordrumīts http://www.mindat.org/min-1730.html http://www.webmineral.com/data/Gortdrumite.shtml
# Gorgeijīts http://www.mindat.org/min-1748.html http://www.webmineral.com/data/G%F6rgeyite.shtml
# Gormanīts http://www.mindat.org/min-1729.html http://www.webmineral.com/data/Gormanite.shtml
# Gorseiksīts http://www.mindat.org/min-1727.html http://www.webmineral.com/data/Gorceixite.shtml
# Goslarīts http://www.mindat.org/min-1731.html http://www.webmineral.com/data/Goslarite.shtml
# Gotardijīts http://www.mindat.org/min-6976.html http://www.webmineral.com/data/Gottardiite.shtml
# Gotlobīts http://www.mindat.org/min-7069.html http://www.webmineral.com/data/Gottlobite.shtml
# Goudeijīts http://www.mindat.org/min-1732.html http://www.webmineral.com/data/Goudeyite.shtml
# Goverīts http://www.mindat.org/min-1733.html http://www.webmineral.com/data/Gowerite.shtml
# Grafīts http://www.mindat.org/min-1740.html http://www.webmineral.com/data/Graphite.shtml
# Graftonīts http://www.mindat.org/min-1735.html http://www.webmineral.com/data/Graftonite.shtml
# Gramačolijīts-(Y) http://www.mindat.org/min-26445.html http://www.webmineral.com/data/Gramaccioliite-%28Y%29.shtml
# Grandidjerīts http://www.mindat.org/min-1737.html http://www.webmineral.com/data/Grandidierite.shtml
# Grandrīfīts http://www.mindat.org/min-1738.html http://www.webmineral.com/data/Grandreefite.shtml
# Grantsīts http://www.mindat.org/min-1739.html http://www.webmineral.com/data/Grantsite.shtml
# Gratarolaīts http://www.mindat.org/min-6978.html http://www.webmineral.com/data/Grattarolaite.shtml
# Gratonīts http://www.mindat.org/min-1741.html http://www.webmineral.com/data/Gratonite.shtml
# Grauličīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-11383.html http://www.webmineral.com/data/Graulichite-%28Ce%29.shtml
# Gravegliaīts http://www.mindat.org/min-1742.html http://www.webmineral.com/data/Gravegliaite.shtml
# Grečiščevīts http://www.mindat.org/min-1744.html http://www.webmineral.com/data/Grechishchevite.shtml
# Gregorijīts http://www.mindat.org/min-6979.html http://www.webmineral.com/data/Gregoryite.shtml
# Grehemīts http://www.mindat.org/min-1734.html http://www.webmineral.com/data/Graemite.shtml
# Greifenšteinīts http://www.mindat.org/min-11356.html http://www.webmineral.com/data/Greifensteinite.shtml
# Greigīts http://www.mindat.org/min-1747.html http://www.webmineral.com/data/Greigite.shtml
# Greijīts http://www.mindat.org/min-1743.html http://www.webmineral.com/data/Grayite.shtml
# Grezerīts http://www.mindat.org/min-6977.html http://www.webmineral.com/data/Graeserite.shtml
# Griceīts http://www.mindat.org/min-1749.html http://www.webmineral.com/data/Griceite.shtml
# Grifīts http://www.mindat.org/min-1752.html http://www.webmineral.com/data/Griphite.shtml
# Grimaldijīts http://www.mindat.org/min-1750.html http://www.webmineral.com/data/Grimaldiite.shtml
# Grimselīts http://www.mindat.org/min-1751.html http://www.webmineral.com/data/Grimselite.shtml
# Grišhunīts http://www.mindat.org/min-1753.html http://www.webmineral.com/data/Grischunite.shtml
# Grīnalīts http://www.mindat.org/min-1745.html http://www.webmineral.com/data/Greenalite.shtml
# Grīnerīts http://www.mindat.org/min-1758.html http://www.webmineral.com/data/Gr%FCnerite.shtml
# Grīnockīts http://www.mindat.org/min-1746.html http://www.webmineral.com/data/Greenockite.shtml
# Grosīts http://www.mindat.org/min-1754.html http://www.webmineral.com/data/Grossite.shtml
# Grosulārs http://www.mindat.org/min-1755.html http://www.webmineral.com/data/Grossular.shtml
# Groutīts http://www.mindat.org/min-1756.html http://www.webmineral.com/data/Groutite.shtml
# Grumantīts http://www.mindat.org/min-1757.html http://www.webmineral.com/data/Grumantite.shtml
# Grumiplucīts http://www.mindat.org/min-6981.html http://www.webmineral.com/data/Grumiplucite.shtml
# Gruzdevīts http://www.mindat.org/min-1759.html http://www.webmineral.com/data/Gruzdevite.shtml
# Guanahuatīts http://www.mindat.org/min-1761.html http://www.webmineral.com/data/Guanajuatite.shtml
# Guanīns http://www.mindat.org/min-1763.html http://www.webmineral.com/data/Guanine.shtml
# Guarinoīts http://www.mindat.org/min-1765.html http://www.webmineral.com/data/Guarinoite.shtml
# Gudmundīts http://www.mindat.org/min-1766.html http://www.webmineral.com/data/Gudmundite.shtml
# Gugiaīts http://www.mindat.org/min-1769.html http://www.webmineral.com/data/Gugiaite.shtml
# Gunningīts http://www.mindat.org/min-1778.html http://www.webmineral.com/data/Gunningite.shtml
# Gupeijīts http://www.mindat.org/min-1780.html http://www.webmineral.com/data/Gupeiite.shtml
# Gustavīts http://www.mindat.org/min-1782.html http://www.webmineral.com/data/Gustavite.shtml
# Gūsekrīkīts http://www.mindat.org/min-1726.html http://www.webmineral.com/data/Goosecreekite.shtml
# Gvajanaīts http://www.mindat.org/min-1783.html http://www.webmineral.com/data/Guyanaite.shtml
# Gverinīts http://www.mindat.org/min-1767.html http://www.webmineral.com/data/Gu%E9rinite.shtml
# Gvetardīts http://www.mindat.org/min-1768.html http://www.webmineral.com/data/Guettardite.shtml
# Gvihabaīts http://www.mindat.org/min-6983.html http://www.webmineral.com/data/Gwihabaite.shtml
# Gvildīts http://www.mindat.org/min-1770.html http://www.webmineral.com/data/Guildite.shtml
# Gvilleminīts http://www.mindat.org/min-1771.html http://www.webmineral.com/data/Guilleminite.shtml

Ieteicam apmeklēt


Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem

Ārējās saites


http://www.mindat.org/index.php mindat.org - Minerālu datu bāze (angliski)
http://webmineral.com/Alphabetical_Listing.shtml webmineral.com (angliski)
Kategorija:Mineraloģija
Kategorija:Ģeoloģisko jēdzienu uzskaitījumi

Minerālu uzskaitījums no Ģ līdz J

Pēdējoreiz atjaunots 2006. gada 15. septembrī.
Nav iespējams sastādīt precīzu un nekļūdīgu "pasaules minerālu sarakstu". Ar jaunu minerālu reģistrāciju, aprakstīšanu un nosaukumu došanu nodarbojas Starptautiskā Mineraloģijas asociācija. Tomēr pirms 1959. gada atklātie minerāli nav izgājuši mūsdienās pieņemto oficiālo nosaukuma došanas procedūru - kopš šī laika daļa no šiem agrāk atklātajiem minerāliem ir apstiprināti kā atsevišķi minerāli, toties citi vairs netiek uzskatīti par atsevišķu minerāla veidu. Šajā sarakstā iekļauti dažādi minerālu nosaukumi - gan tie, kas apstiprināti pēc 1959. gada, gan arī agrāk aprakstītie minerāli, par kuriem joprojām pastāv uzskats, ka tie ir atsevišķi minerāli. Ja Jūs šeit neatrodat kādu literatūras avotā minētu minerālu, tas visdrīzāk ir ieguvis citu nosaukumu, sadalīts vairākos minerālos vai atzīts par neesošu.
Tā kā šis saraksta izmērs pārsniedz ērta Vikipēdijas saraksta izmērus, tas sadalīts alfabēta grupās. Minerāli ir grupēti pēc nosaukumiem sekojošā veidā:
Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem - Ģ-J - Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem.
Minerāli sakārtoti pēc to nosaukumiem latviešu valodas alfabēta secībā.

Ģ


# Ģipsis http://www.mindat.org/min-1784.html http://www.webmineral.com/data/Gypsum.shtml

H


# Hačinsonīts http://www.mindat.org/min-1954.html http://www.webmineral.com/data/Hutchinsonite.shtml
# Hačīts http://www.mindat.org/min-1827.html http://www.webmineral.com/data/Hatchite.shtml
# Hademīts http://www.mindat.org/min-2193.html http://www.webmineral.com/data/Khademite.shtml
# Hafnons http://www.mindat.org/min-1792.html http://www.webmineral.com/data/Hafnon.shtml
# Hagertijīts http://www.mindat.org/min-6984.html http://www.webmineral.com/data/Haggertyite.shtml
# Haidarkanīts http://www.mindat.org/min-7135.html http://www.webmineral.com/data/Khaidarkanite.shtml
# Haidingerīts http://www.mindat.org/min-1797.html http://www.webmineral.com/data/Haidingerite.shtml
# Haigerahīts http://www.mindat.org/min-6985.html http://www.webmineral.com/data/Haigerachite.shtml
# Haikokīts http://www.mindat.org/min-1837.html http://www.webmineral.com/data/Haycockite.shtml
# Haineoltīts http://www.mindat.org/min-25707.html http://www.webmineral.com/data/Haineaultite.shtml
# Hainesīts http://www.mindat.org/min-1838.html http://www.webmineral.com/data/Haynesite.shtml
# Hainīts http://www.mindat.org/min-1798.html http://www.webmineral.com/data/Hainite.shtml
# Haivejeīts http://www.mindat.org/min-1802.html http://www.webmineral.com/data/Haiweeite.shtml
# Hakīts http://www.mindat.org/min-1803.html http://www.webmineral.com/data/Hakite.shtml
# Haksonīts http://www.mindat.org/min-1836.html http://www.webmineral.com/data/Haxonite.shtml
# Halīts http://www.mindat.org/min-1804.html http://www.webmineral.com/data/Halite.shtml
# Halkantīts http://www.mindat.org/min-959.html http://www.webmineral.com/data/Chalcanthite.shtml
# Halkoalumīts http://www.mindat.org/min-961.html http://www.webmineral.com/data/Chalcoalumite.shtml
# Halkocianīts http://www.mindat.org/min-963.html http://www.webmineral.com/data/Chalcocyanite.shtml
# Halkocīts http://www.mindat.org/min-962.html http://www.webmineral.com/data/Chalcocite.shtml
# Halkofanīts http://www.mindat.org/min-947.html http://www.webmineral.com/data/Chalcophanite.shtml
# Halkofillīts http://www.mindat.org/min-979.html http://www.webmineral.com/data/Chalcophyllite.shtml
# Halkomenīts http://www.mindat.org/min-949.html http://www.webmineral.com/data/Chalcomenite.shtml
# Halkonatronīts http://www.mindat.org/min-954.html http://www.webmineral.com/data/Chalconatronite.shtml
# Halkopirīts http://www.mindat.org/min-955.html http://www.webmineral.com/data/Chalcopyrite.shtml
# Halkosiderīts http://www.mindat.org/min-945.html http://www.webmineral.com/data/Chalcosiderite.shtml
# Halkotallīts http://www.mindat.org/min-978.html http://www.webmineral.com/data/Chalcothallite.shtml
# Hallakolloīts http://www.mindat.org/min-27422.html http://webmineral.com/data/Challacolloite.shtml
# Hallimondīts http://www.mindat.org/min-1807.html http://www.webmineral.com/data/Hallimondite.shtml
# Halloizīts http://www.mindat.org/min-1808.html http://www.webmineral.com/data/Halloysite.shtml
# Halotrihīts http://www.mindat.org/min-1809.html http://www.webmineral.com/data/Halotrichite.shtml
# Halurgīts http://www.mindat.org/min-1810.html http://www.webmineral.com/data/Halurgite.shtml
# Hambergīts http://www.mindat.org/min-1811.html http://www.webmineral.com/data/Hambergite.shtml
# Hammarīts http://www.mindat.org/min-1812.html http://www.webmineral.com/data/Hammarite.shtml
# Hamrabevīts http://www.mindat.org/min-2194.html http://www.webmineral.com/data/Khamrabaevite.shtml
# Hanavaltīts http://www.mindat.org/min-1813.html http://www.webmineral.com/data/Hanawaltite.shtml
# Hannajīts http://www.mindat.org/min-1816.html http://www.webmineral.com/data/Hannayite.shtml
# Hannebahīts http://www.mindat.org/min-1997.html http://www.webmineral.com/data/Hannebachite.shtml
# Hannešīts http://www.mindat.org/min-2195.html http://www.webmineral.com/data/Khanneshite.shtml
# Hapkeīts http://www.mindat.org/min-26419.html http://www.webmineral.com/data/Hapkeite.shtml
# Haradaīts http://www.mindat.org/min-1817.html http://www.webmineral.com/data/Haradaite.shtml
# Hardistonīts http://www.mindat.org/min-1818.html http://www.webmineral.com/data/Hardystonite.shtml
# Harelahīts http://www.mindat.org/min-2196.html http://www.webmineral.com/data/Kharaelakhite.shtml
# Harisonīts http://www.mindat.org/min-1821.html http://www.webmineral.com/data/Harrisonite.shtml
# Harkerīts http://www.mindat.org/min-1819.html http://www.webmineral.com/data/Harkerite.shtml
# Harmotoms http://www.mindat.org/min-1820.html http://www.webmineral.com/data/Harmotome.shtml
# Harstigīts http://www.mindat.org/min-1822.html http://www.webmineral.com/data/Harstigite.shtml
# Hastingsīts http://www.mindat.org/min-1824.html http://www.webmineral.com/data/Hastingsite.shtml
# Hastīts http://www.mindat.org/min-1825.html http://www.webmineral.com/data/Hastite.shtml
# Hašemīts http://www.mindat.org/min-1823.html http://www.webmineral.com/data/Hashemite.shtml
# Hatirkīts http://www.mindat.org/min-2197.html http://www.webmineral.com/data/Khatyrkite.shtml
# Hatrurīts http://www.mindat.org/min-1828.html http://www.webmineral.com/data/Hatrurite.shtml
# Haučekornīts http://www.mindat.org/min-1829.html http://www.webmineral.com/data/Hauchecornite.shtml
# Hauerīts http://www.mindat.org/min-1831.html http://www.webmineral.com/data/Hauerite.shtml
# Hauīns http://www.mindat.org/min-1833.html http://www.webmineral.com/data/Ha%FCyne.shtml
# Haukīts http://www.mindat.org/min-1830.html http://www.webmineral.com/data/Hauckite.shtml
# Havlejīts http://www.mindat.org/min-1834.html http://www.webmineral.com/data/Hawleyite.shtml
# Havtorneīts http://www.mindat.org/min-1835.html http://www.webmineral.com/data/Hawthorneite.shtml
# Hāgendorfīts http://www.mindat.org/min-1795.html http://www.webmineral.com/data/Hagendorfite.shtml
# Hāpalaīts http://www.mindat.org/min-1788.html http://www.webmineral.com/data/Haapalaite.shtml
# Hedenbergīts http://www.mindat.org/min-1842.html http://www.webmineral.com/data/Hedenbergite.shtml
# Hedifans http://www.mindat.org/min-1844.html http://www.webmineral.com/data/Hedyphane.shtml
# Hedlejīts http://www.mindat.org/min-1843.html http://www.webmineral.com/data/Hedleyite.shtml
# Hehtsbergīts http://www.mindat.org/min-6986.html http://www.webmineral.com/data/Hechtsbergite.shtml
# Heideīts http://www.mindat.org/min-1845.html http://www.webmineral.com/data/Heideite.shtml
# Heidornīts http://www.mindat.org/min-1846.html http://www.webmineral.com/data/Heidornite.shtml
# Heijīts http://www.mindat.org/min-1894.html http://www.webmineral.com/data/Heyite.shtml
# Heinrihīts http://www.mindat.org/min-1848.html http://www.webmineral.com/data/Heinrichite.shtml
# Heirovskijīts http://www.mindat.org/min-6993.html http://www.webmineral.com/data/Heyrovsk%FDite.shtml
# Heitmanīts http://www.mindat.org/min-1849.html http://www.webmineral.com/data/Hejtmanite.shtml
# Heksaferums http://www.mindat.org/min-6992.html http://www.webmineral.com/data/Hexaferrum.shtml
# Heksahidrīts http://www.mindat.org/min-1891.html http://www.webmineral.com/data/Hexahydrite.shtml
# Heksahidroborīts http://www.mindat.org/min-1892.html http://www.webmineral.com/data/Hexahydroborite.shtml
# Heksatestibiopanikelīts http://www.mindat.org/min-1893.html http://www.webmineral.com/data/Hexatestibiopanickelite.shtml
# Hektorfloresīts http://www.mindat.org/min-1840.html http://www.webmineral.com/data/Hectorfloresite.shtml
# Hektorīts http://www.mindat.org/min-1841.html http://www.webmineral.com/data/Hectorite.shtml
# Heliofillīts http://www.mindat.org/min-1850.html http://www.webmineral.com/data/Heliophyllite.shtml
# Hellandīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-27087.html http://www.webmineral.com/data/Hellandite-%28Ce%29.shtml
# Hellandīts-(Y) http://www.mindat.org/min-1852.html http://www.webmineral.com/data/Hellandite-%28Y%29.shtml
# Hellierīts http://www.mindat.org/min-1853.html http://www.webmineral.com/data/Hellyerite.shtml
# Helmutvinklerīts http://www.mindat.org/min-1854.html http://www.webmineral.com/data/Helmutwinklerite.shtml
# Hematīts http://www.mindat.org/min-1856.html http://www.webmineral.com/data/Hematite.shtml
# Hematolīts http://www.mindat.org/min-1857.html http://www.webmineral.com/data/Hematolite.shtml
# Hematofanīts http://www.mindat.org/min-1858.html http://www.webmineral.com/data/Hematophanite.shtml
# Hemihedrīts http://www.mindat.org/min-1859.html http://www.webmineral.com/data/Hemihedrite.shtml
# Hemimorfīts http://www.mindat.org/min-1860.html http://www.webmineral.com/data/Hemimorphite.shtml
# Hemloīts http://www.mindat.org/min-1861.html http://www.webmineral.com/data/Hemloite.shtml
# Hemusīts http://www.mindat.org/min-1862.html http://www.webmineral.com/data/Hemusite.shtml
# Henčelīts http://www.mindat.org/min-1869.html http://www.webmineral.com/data/Hentschelite.shtml
# Hendersonīts http://www.mindat.org/min-1863.html http://www.webmineral.com/data/Hendersonite.shtml
# Hendriksīts http://www.mindat.org/min-1864.html http://www.webmineral.com/data/Hendricksite.shtml
# Heneujīts http://www.mindat.org/min-1865.html http://www.webmineral.com/data/Heneuite.shtml
# Henkokīts http://www.mindat.org/min-1814.html http://www.webmineral.com/data/Hancockite.shtml
# Henksīts http://www.mindat.org/min-1815.html http://www.webmineral.com/data/Hanksite.shtml
# Henmilīts http://www.mindat.org/min-1866.html http://www.webmineral.com/data/Henmilite.shtml
# Hennomartinīts http://www.mindat.org/min-1867.html http://www.webmineral.com/data/Hennomartinite.shtml
# Henrijīts http://www.mindat.org/min-1998.html http://www.webmineral.com/data/Henryite.shtml
# Henrimeijerīts http://www.mindat.org/min-7084.html http://www.webmineral.com/data/Henrymeyerite.shtml
# Henritermierīts http://www.mindat.org/min-1868.html http://www.webmineral.com/data/Henritermierite.shtml
# Herbertsmitīts http://www.mindat.org/min-26600.html http://www.webmineral.com/data/Herbertsmithite.shtml
# Hercenbergīts http://www.mindat.org/min-1880.html http://www.webmineral.com/data/Herzenbergite.shtml
# Hercinīts http://www.mindat.org/min-1875.html http://www.webmineral.com/data/Hercynite.shtml
# Herderīts http://www.mindat.org/min-1876.html http://www.webmineral.com/data/Herderite.shtml
# Hesīts http://www.mindat.org/min-1881.html http://www.webmineral.com/data/Hessite.shtml
# Hetaerolīts http://www.mindat.org/min-1883.html http://www.webmineral.com/data/Hetaerolite.shtml
# Heterogenīts http://www.mindat.org/min-1885.html http://www.webmineral.com/data/Heterogenite.shtml
# Heteromorfīts http://www.mindat.org/min-1886.html http://www.webmineral.com/data/Heteromorphite.shtml
# Heterozīts http://www.mindat.org/min-1887.html http://www.webmineral.com/data/Heterosite.shtml
# Heulandīts-Ba http://www.mindat.org/min-25719.html http://www.webmineral.com/data/Heulandite-Ba.shtml
# Heulandīts-Ca http://www.mindat.org/min-6988.html http://www.webmineral.com/data/Heulandite-Ca.shtml
# Heulandīts-K http://www.mindat.org/min-6989.html http://www.webmineral.com/data/Heulandite-K.shtml
# Heulandīts-Na http://www.mindat.org/min-6990.html http://www.webmineral.com/data/Heulandite-Na.shtml
# Heulandīts-Sr http://www.mindat.org/min-6991.html http://www.webmineral.com/data/Heulandite-Sr.shtml
# Hēgīts http://www.mindat.org/min-1796.html http://www.webmineral.com/data/H%E4ggite.shtml
# Hēgtuvaīts http://www.mindat.org/min-1917.html http://www.webmineral.com/data/H%F8gtuvaite.shtml
# Hērlbutīts http://www.mindat.org/min-1953.html http://www.webmineral.com/data/Hurlbutite.shtml
# Hialofans http://www.mindat.org/min-1960.html http://www.webmineral.com/data/Hyalophane.shtml
# Hialotekīts http://www.mindat.org/min-1961.html http://www.webmineral.com/data/Hyalotekite.shtml
# Hibingīts http://www.mindat.org/min-1896.html http://www.webmineral.com/data/Hibbingite.shtml
# Hibinskīts http://www.mindat.org/min-2198.html http://www.webmineral.com/data/Khibinskite.shtml
# Hibonīts http://www.mindat.org/min-1897.html http://www.webmineral.com/data/Hibonite.shtml
# Hidalgoīts http://www.mindat.org/min-1899.html http://www.webmineral.com/data/Hidalgoite.shtml
# Hidroastrofillīts http://www.mindat.org/min-1964.html http://www.webmineral.com/data/Hydroastrophyllite.shtml
# Hidrobazaluminīts http://www.mindat.org/min-1965.html http://www.webmineral.com/data/Hydrobasaluminite.shtml
# Hidrobiotīts http://www.mindat.org/min-1966.html http://www.webmineral.com/data/Hydrobiotite.shtml
# Hidroboracīts http://www.mindat.org/min-1967.html http://www.webmineral.com/data/Hydroboracite.shtml
# Hidrocerussīts http://www.mindat.org/min-1969.html http://www.webmineral.com/data/Hydrocerussite.shtml
# Hidrocinkīts http://www.mindat.org/min-1993.html http://www.webmineral.com/data/Hydrozincite.shtml
# Hidrodelhaijelīts http://www.mindat.org/min-1971.html http://www.webmineral.com/data/Hydrodelhayelite.shtml
# Hidrodresserīts http://www.mindat.org/min-1972.html http://www.webmineral.com/data/Hydrodresserite.shtml
# Hidrofilīts http://www.mindat.org/min-1984.html http://www.webmineral.com/data/Hydrophilite.shtml
# Hidroglauberīts http://www.mindat.org/min-1973.html http://www.webmineral.com/data/Hydroglauberite.shtml
# Hidrohalīts http://www.mindat.org/min-1975.html http://www.webmineral.com/data/Hydrohalite.shtml
# Hidroheterolīts http://www.mindat.org/min-1977.html http://www.webmineral.com/data/Hydrohetaerolite.shtml
# Hidrohlorborīts http://www.mindat.org/min-1970.html http://www.webmineral.com/data/Hydrochlorborite.shtml
# Hidrohonesīts http://www.mindat.org/min-1978.html http://www.webmineral.com/data/Hydrohonessite.shtml
# Hidrokalumīts http://www.mindat.org/min-1968.html http://www.webmineral.com/data/Hydrocalumite.shtml
# Hidroksiapofillīts http://www.mindat.org/min-1989.html http://www.webmineral.com/data/Hydroxyapophyllite.shtml
# Hidroksikankrinīts http://www.mindat.org/min-1990.html http://www.webmineral.com/data/Hydroxycancrinite.shtml
# Hidroksilapatīts http://www.mindat.org/min-1992.html http://www.webmineral.com/data/Hydroxylapatite.shtml
# Hidroksilbastnezīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1956.html http://www.webmineral.com/data/Hydroxylbastn%E4site-%28Ce%29.shtml
# Hidroksilbastnezīts-(La) http://www.mindat.org/min-1996.html http://www.webmineral.com/data/Hydroxylbastn%E4site-%28La%29.shtml
# Hidroksilbastnezīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-1957.html http://www.webmineral.com/data/Hydroxylbastn%E4site-%28Nd%29.shtml
# Hidroksilellestadīts http://www.mindat.org/min-1958.html http://www.webmineral.com/data/Hydroxylellestadite.shtml
# Hidroksilherderīts http://www.mindat.org/min-1962.html http://www.webmineral.com/data/Hydroxylherderite.shtml
# Hidroksilklinohumīts http://www.mindat.org/min-7729.html http://www.webmineral.com/data/Hydroxylclinohumite.shtml
# Hidromagnezīts http://www.mindat.org/min-1979.html http://www.webmineral.com/data/Hydromagnesite.shtml
# Hidrombobomkulīts http://www.mindat.org/min-1981.html http://www.webmineral.com/data/Hydrombobomkulite.shtml
# Hidronijjarozīts http://www.mindat.org/min-1983.html http://www.webmineral.com/data/Hydronium%20jarosite.shtml
# Hidroromaršīts http://www.mindat.org/min-1985.html http://www.webmineral.com/data/Hydroromarchite.shtml
# Hidroskarbroīts http://www.mindat.org/min-1986.html http://www.webmineral.com/data/Hydroscarbroite.shtml
# Hidrotalkīts http://www.mindat.org/min-1987.html http://www.webmineral.com/data/Hydrotalcite.shtml
# Hidrotungstīts http://www.mindat.org/min-1988.html http://www.webmineral.com/data/Hydrotungstite.shtml
# Hidrovūdvardīts http://www.mindat.org/min-7004.html http://www.webmineral.com/data/Hydrowoodwardite.shtml
# Hieratīts http://www.mindat.org/min-1900.html http://www.webmineral.com/data/Hieratite.shtml
# Hierneīts http://www.mindat.org/min-6994.html http://www.webmineral.com/data/Hi%E4rneite.shtml
# Hilairīts http://www.mindat.org/min-1901.html http://www.webmineral.com/data/Hilairite.shtml
# Hilgardīts http://www.mindat.org/min-1902.html http://www.webmineral.com/data/Hilgardite.shtml
# Hillebrandīts http://www.mindat.org/min-1904.html http://www.webmineral.com/data/Hillebrandite.shtml
# Hillīts http://www.mindat.org/min-25585.html http://www.webmineral.com/data/Hillite.shtml
# Hinganīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1905.html http://www.webmineral.com/data/Hingganite-%28Ce%29.shtml
# Hinganīts-(Y) http://www.mindat.org/min-1906.html http://www.webmineral.com/data/Hingganite-%28Y%29.shtml
# Hinganīts-(Yb) http://www.mindat.org/min-1907.html http://www.webmineral.com/data/Hingganite-%28Yb%29.shtml
# Hinīts http://www.mindat.org/min-2199.html http://www.webmineral.com/data/Khinite.shtml
# Hinsdalīts http://www.mindat.org/min-1908.html http://www.webmineral.com/data/Hinsdalite.shtml
# Hipercinobrs http://www.mindat.org/min-1994.html http://www.webmineral.com/data/Hypercinnabar.shtml
# Hisingerīts http://www.mindat.org/min-1910.html http://www.webmineral.com/data/Hisingerite.shtml
# Hitsjoīts http://www.mindat.org/min-7005.html http://www.webmineral.com/data/Hyttsj%F6ite.shtml
# Hībnerīts http://www.mindat.org/min-1940.html http://www.webmineral.com/data/H%FCbnerite.shtml
# Hīgelīts http://www.mindat.org/min-1942.html http://www.webmineral.com/data/H%FCgelite.shtml
# Hīzlevūdīts http://www.mindat.org/min-1839.html http://www.webmineral.com/data/Heazlewoodite.shtml
# Hjūvetīts http://www.mindat.org/min-1890.html http://www.webmineral.com/data/Hewettite.shtml
# Hladnijīts http://www.mindat.org/min-1008.html http://www.webmineral.com/data/Chladniite.shtml
# Hloraluminīts http://www.mindat.org/min-1012.html http://www.webmineral.com/data/Chloraluminite.shtml
# Hlorapatīts http://www.mindat.org/min-1013.html http://www.webmineral.com/data/Chlorapatite.shtml
# Hlorargirīts http://www.mindat.org/min-1014.html http://www.webmineral.com/data/Chlorargyrite.shtml
# Hlorartinīts http://www.mindat.org/min-6868.html http://www.webmineral.com/data/Chlorartinite.shtml
# Hlorbartonīts http://www.mindat.org/min-27207.html http://www.webmineral.com/data/Chlorbartonite.shtml
# Hlorellestadīts http://www.mindat.org/min-1015.html http://www.webmineral.com/data/Chlorellestadite.shtml
# Hloritoīds http://www.mindat.org/min-1017.html http://www.webmineral.com/data/Chloritoid.shtml
# Hlormagaluminīts http://www.mindat.org/min-1018.html http://www.webmineral.com/data/Chlormagaluminite.shtml
# Hlorofenicīts http://www.mindat.org/min-946.html http://www.webmineral.com/data/Chlorophoenicite.shtml
# Hlorokalcīts http://www.mindat.org/min-1020.html http://www.webmineral.com/data/Chlorocalcite.shtml
# Hloroksifīts http://www.mindat.org/min-953.html http://www.webmineral.com/data/Chloroxiphite.shtml
# Hloromenīts http://www.mindat.org/min-6869.html http://www.webmineral.com/data/Chloromenite.shtml
# Hlorotionīts http://www.mindat.org/min-982.html http://www.webmineral.com/data/Chlorothionite.shtml
# Hmaralīts http://www.mindat.org/min-7136.html http://www.webmineral.com/data/Khmaralite.shtml
# Hocartīts http://www.mindat.org/min-1911.html http://www.webmineral.com/data/Hocartite.shtml
# Hočelagaīts http://www.mindat.org/min-1912.html http://www.webmineral.com/data/Hochelagaite.shtml
# Hodrušīts http://www.mindat.org/min-1914.html http://www.webmineral.com/data/Hodru%26%23353%3Bhite.shtml
# Hodžkinsonīts http://www.mindat.org/min-1913.html http://www.webmineral.com/data/Hodgkinsonite.shtml
# Hoelīts http://www.mindat.org/min-1915.html http://www.webmineral.com/data/Hoelite.shtml
# Hoganīts http://www.mindat.org/min-10919.html http://www.webmineral.com/data/Hoganite.shtml
# Hohmannīts http://www.mindat.org/min-1918.html http://www.webmineral.com/data/Hohmannite.shtml
# Holandīts http://www.mindat.org/min-1921.html http://www.webmineral.com/data/Hollandite.shtml
# Holdavaijīts http://www.mindat.org/min-1919.html http://www.webmineral.com/data/Holdawayite.shtml
# Holdenīts http://www.mindat.org/min-1920.html http://www.webmineral.com/data/Holdenite.shtml
# Holeniusīts-(La) http://www.mindat.org/min-25691.html http://www.webmineral.com/data/H%E5leniusite-%28La%29.shtml
# Holfertīts http://www.mindat.org/min-11514.html http://www.webmineral.com/data/Holfertite.shtml
# Hollingvortīts http://www.mindat.org/min-1922.html http://www.webmineral.com/data/Hollingworthite.shtml
# Holmkvistīts http://www.mindat.org/min-1923.html http://www.webmineral.com/data/Holmquistite.shtml
# Holoalīts http://www.mindat.org/min-1026.html http://www.webmineral.com/data/Choloalite.shtml
# Holtedālīts http://www.mindat.org/min-1924.html http://www.webmineral.com/data/Holtedahlite.shtml
# Holtīts http://www.mindat.org/min-1925.html http://www.webmineral.com/data/Holtite.shtml
# Homilīts http://www.mindat.org/min-1926.html http://www.webmineral.com/data/Homilite.shtml
# Homjakovīts http://www.mindat.org/min-7137.html http://www.webmineral.com/data/Khomyakovite.shtml
# Hondrodīts http://www.mindat.org/min-1027.html http://www.webmineral.com/data/Chondrodite.shtml
# Honesīts http://www.mindat.org/min-1927.html http://www.webmineral.com/data/Honessite.shtml
# Hongšijīts http://www.mindat.org/min-1929.html http://www.webmineral.com/data/Hongshiite.shtml
# Hopeīts http://www.mindat.org/min-1999.html http://www.webmineral.com/data/Hopeite.shtml
# Hornesīts http://www.mindat.org/min-1931.html http://www.webmineral.com/data/H%F6rnesite.shtml
# Horvatīts-(Y) http://www.mindat.org/min-6999.html http://www.webmineral.com/data/Horv%E1thite-%28Y%29.shtml
# Hotsonīts http://www.mindat.org/min-1933.html http://www.webmineral.com/data/Hotsonite.shtml
# Hovardevansīts http://www.mindat.org/min-1934.html http://www.webmineral.com/data/Howardevansite.shtml
# Hovieīts http://www.mindat.org/min-1935.html http://www.webmineral.com/data/Howieite.shtml
# Hovlīts http://www.mindat.org/min-1936.html http://www.webmineral.com/data/Howlite.shtml
# Hristovīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-2200.html http://www.webmineral.com/data/Khristovite-%28Ce%29.shtml
# Hrizoberils http://www.mindat.org/min-1039.html http://www.webmineral.com/data/Chrysoberyl.shtml
# Hrizokolla http://www.mindat.org/min-1040.html http://www.webmineral.com/data/Chrysocolla.shtml
# Hromatīts http://www.mindat.org/min-1030.html http://www.webmineral.com/data/Chromatite.shtml
# Hrombismīts http://www.mindat.org/min-6871.html http://www.webmineral.com/data/Chrombismite.shtml
# Hromdravīts http://www.mindat.org/min-1031.html http://www.webmineral.com/data/Chromdravite.shtml
# Hromferīds http://www.mindat.org/min-1035.html http://www.webmineral.com/data/Chromferide.shtml
# Hromfillīts http://www.mindat.org/min-6872.html http://www.webmineral.com/data/Chromphyllite.shtml
# Hromīts http://www.mindat.org/min-1036.html http://www.webmineral.com/data/Chromite.shtml
# Hroms http://www.mindat.org/min-1037.html http://www.webmineral.com/data/Chromium.shtml
# Hromseladonīts http://www.mindat.org/min-7091.html http://www.webmineral.com/data/Chromceladonite.shtml
# Hsianghualīts http://www.mindat.org/min-1937.html http://www.webmineral.com/data/Hsianghualite.shtml
# Huanghoīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1938.html http://www.webmineral.com/data/Huanghoite-%28Ce%29.shtml
# Huangīts http://www.mindat.org/min-1939.html http://www.webmineral.com/data/Huangite.shtml
# Hubeīts http://www.mindat.org/min-8864.html http://www.webmineral.com/data/Hubeite.shtml
# Huemulīts http://www.mindat.org/min-1941.html http://www.webmineral.com/data/Huemulite.shtml
# Hulzīts http://www.mindat.org/min-1943.html http://www.webmineral.com/data/Hulsite.shtml
# Humberstonīts http://www.mindat.org/min-1944.html http://www.webmineral.com/data/Humberstonite.shtml
# Humboltīns http://www.mindat.org/min-1946.html http://www.webmineral.com/data/Humboldtine.shtml
# Humīts http://www.mindat.org/min-1947.html http://www.webmineral.com/data/Humite.shtml
# Hummerīts http://www.mindat.org/min-1948.html http://www.webmineral.com/data/Hummerite.shtml
# Hunčunīts http://www.mindat.org/min-1949.html http://www.webmineral.com/data/Hunchunite.shtml
# Hungčaoīts http://www.mindat.org/min-1950.html http://www.webmineral.com/data/Hungchaoite.shtml
# Huntīts http://www.mindat.org/min-1951.html http://www.webmineral.com/data/Huntite.shtml
# Hureaulīts http://www.mindat.org/min-1952.html http://www.webmineral.com/data/Hur%E9aulite.shtml
# Hutonīts http://www.mindat.org/min-1955.html http://www.webmineral.com/data/Huttonite.shtml
# Hvaleticeīts http://www.mindat.org/min-1049.html http://www.webmineral.com/data/Chvaleticeite.shtml

I


# Idaīts http://www.mindat.org/min-2002.html http://www.webmineral.com/data/Idaite.shtml
# Idrialīts http://www.mindat.org/min-2003.html http://www.webmineral.com/data/Idrialite.shtml
# Iftizīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4360.html http://www.webmineral.com/data/Yftisite-%28Y%29.shtml
# Ikaīts http://www.mindat.org/min-2007.html http://www.webmineral.com/data/Ikaite.shtml
# Ikikeīts http://www.mindat.org/min-2039.html http://www.webmineral.com/data/Iquiqueite.shtml
# Ikranīts http://www.mindat.org/min-25686.html http://www.webmineral.com/data/Ikranite.shtml
# Iksiolīts http://www.mindat.org/min-2059.html http://www.webmineral.com/data/Ixiolite.shtml
# Ikunolīts http://www.mindat.org/min-2008.html http://www.webmineral.com/data/Ikunolite.shtml
# Ilesīts http://www.mindat.org/min-2009.html http://www.webmineral.com/data/Ilesite.shtml
# Ilimosīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-2010.html http://www.webmineral.com/data/Il%EDmaussite-%28Ce%29.shtml
# Ilinskīts http://www.mindat.org/min-7007.html http://www.webmineral.com/data/Ilinskite.shtml
# Illīts http://www.mindat.org/min-2011.html http://www.webmineral.com/data/Illite.shtml
# Ilmajokīts http://www.mindat.org/min-2012.html http://www.webmineral.com/data/Ilmajokite.shtml
# Ilmenīts http://www.mindat.org/min-2013.html http://www.webmineral.com/data/Ilmenite.shtml
# Iltizīts http://www.mindat.org/min-7008.html http://www.webmineral.com/data/Iltisite.shtml
# Ilvaīts http://www.mindat.org/min-2016.html http://www.webmineral.com/data/Ilvaite.shtml
# Ilzemanīts http://www.mindat.org/min-2015.html http://www.webmineral.com/data/Ilsemannite.shtml
# IMA1988-047 http://www.mindat.org/min-26566.html http://www.webmineral.com/data/IMA%201988-047.shtml
# IMA2001-002 http://www.mindat.org/min-11109.html http://www.webmineral.com/data/IMA2001-002.shtml
# IMA2001-004 http://www.mindat.org/min-11110.html http://www.webmineral.com/data/IMA2001-004.shtml
# IMA2001-005 http://www.mindat.org/min-11111.html http://www.webmineral.com/data/IMA2001-005.shtml
# IMA2003-021 http://www.mindat.org/min-11511.html http://www.webmineral.com/data/IMA2003-021.shtml
# IMA2004-046 http://www.mindat.org/min-26983.html http://www.webmineral.com/data/IMA%202004-046.shtml
# Imandrīts http://www.mindat.org/min-2017.html http://www.webmineral.com/data/Imandrite.shtml
# Imgreīts http://www.mindat.org/min-2018.html http://www.webmineral.com/data/Imgreite.shtml
# Imhofīts http://www.mindat.org/min-2019.html http://www.webmineral.com/data/Imhofite.shtml
# Imiterīts http://www.mindat.org/min-2020.html http://www.webmineral.com/data/Imiterite.shtml
# Inaglijīts http://www.mindat.org/min-2022.html http://www.webmineral.com/data/Inaglyite.shtml
# Inderborīts http://www.mindat.org/min-2024.html http://www.webmineral.com/data/Inderborite.shtml
# Inderīts http://www.mindat.org/min-2025.html http://www.webmineral.com/data/Inderite.shtml
# Indialīts http://www.mindat.org/min-2026.html http://www.webmineral.com/data/Indialite.shtml
# Indigirīts http://www.mindat.org/min-2028.html http://www.webmineral.com/data/Indigirite.shtml
# Indijs http://www.mindat.org/min-2030.html http://www.webmineral.com/data/Indium.shtml
# Indīts http://www.mindat.org/min-2029.html http://www.webmineral.com/data/Indite.shtml
# Inesīts http://www.mindat.org/min-2031.html http://www.webmineral.com/data/Inesite.shtml
# Ingersonīts http://www.mindat.org/min-2032.html http://www.webmineral.com/data/Ingersonite.shtml
# Ingodīts http://www.mindat.org/min-2033.html http://www.webmineral.com/data/Ingodite.shtml
# Injoīts http://www.mindat.org/min-2036.html http://www.webmineral.com/data/Inyoite.shtml
# Inkaīts http://www.mindat.org/min-2023.html http://www.webmineral.com/data/Incaite.shtml
# Innelīts http://www.mindat.org/min-2034.html http://www.webmineral.com/data/Innelite.shtml
# Insizvaīts http://www.mindat.org/min-2035.html http://www.webmineral.com/data/Insizwaite.shtml
# Intersilīts http://www.mindat.org/min-7111.html http://www.webmineral.com/data/Intersilite.shtml
# Iranīts http://www.mindat.org/min-2040.html http://www.webmineral.com/data/Iranite.shtml
# Irarsīts http://www.mindat.org/min-2042.html http://www.webmineral.com/data/Irarsite.shtml
# Irākīts-(La) http://www.mindat.org/min-2041.html http://www.webmineral.com/data/Iraqite-%28La%29.shtml
# Irhtemīts http://www.mindat.org/min-2043.html http://www.webmineral.com/data/Irhtemite.shtml
# Iridarsenīts http://www.mindat.org/min-2044.html http://www.webmineral.com/data/Iridarsenite.shtml
# Iriginīts http://www.mindat.org/min-2046.html http://www.webmineral.com/data/Iriginite.shtml
# Irīdijs http://www.mindat.org/min-2045.html http://www.webmineral.com/data/Iridium.shtml
# Irtišīts http://www.mindat.org/min-2049.html http://www.webmineral.com/data/Irtyshite.shtml
# Itoigavaīts http://www.mindat.org/min-7116.html http://www.webmineral.com/data/Itoigawaite.shtml
# Itojīts http://www.mindat.org/min-2056.html http://www.webmineral.com/data/Itoite.shtml
# Itrialīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4367.html http://www.webmineral.com/data/Yttrialite-%28Y%29.shtml
# Itrobetafīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4368.html http://www.webmineral.com/data/Yttrobetafite-%28Y%29.shtml
# Itrokolumbīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4369.html http://www.webmineral.com/data/Yttrocolumbite-%28Y%29.shtml
# Itrokrazīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4370.html http://www.webmineral.com/data/Yttrocrasite-%28Y%29.shtml
# Itropirohlors-(Y) http://www.mindat.org/min-4372.html http://www.webmineral.com/data/Yttropyrochlore-%28Y%29.shtml
# Itrotantalīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4373.html http://www.webmineral.com/data/Yttrotantalite-%28Y%29.shtml
# Itrotungstīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4374.html http://www.webmineral.com/data/Yttrotungstite-%28Y%29.shtml
# Ivakijīts http://www.mindat.org/min-2058.html http://www.webmineral.com/data/Iwakiite.shtml
# Ivaširoīts-(Y) http://www.mindat.org/min-25650.html http://www.webmineral.com/data/Iwashiroite-%28Y%29.shtml
# Ivonīts http://www.mindat.org/min-7382.html http://www.webmineral.com/data/Yvonite.shtml
# Izoferoplatīns http://www.mindat.org/min-2053.html http://www.webmineral.com/data/Isoferroplatinum.shtml
# Izokīts http://www.mindat.org/min-2054.html http://www.webmineral.com/data/Isokite.shtml
# Izoklakeīts http://www.mindat.org/min-2060.html http://www.webmineral.com/data/Izoklakeite.shtml
# Izokubanīts http://www.mindat.org/min-2052.html http://www.webmineral.com/data/Isocubanite.shtml
# Izoluešīts http://www.mindat.org/min-7114.html http://www.webmineral.com/data/Isolueshite.shtml
# Izomertijeīts http://www.mindat.org/min-2055.html http://www.webmineral.com/data/Isomertieite.shtml
# Izovīts http://www.mindat.org/min-7115.html http://www.webmineral.com/data/Isovite.shtml

Ī


# Īkerīts http://www.mindat.org/min-1343.html http://www.webmineral.com/data/Eakerite.shtml
# Īmorijīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2006.html http://www.webmineral.com/data/Iimoriite-%28Y%29.shtml
# Īrlandīts http://www.mindat.org/min-1344.html http://www.webmineral.com/data/Earlandite.shtml
# Īrlshannonīts http://www.mindat.org/min-1345.html http://www.webmineral.com/data/Earlshannonite.shtml
# Īstonīts http://www.mindat.org/min-6909.html http://www.webmineral.com/data/Eastonite.shtml

J


# Jahimovīts http://www.mindat.org/min-7117.html http://www.webmineral.com/data/J%E1chymovite.shtml
# Jakobsīts http://www.mindat.org/min-2061.html http://www.webmineral.com/data/Jacobsite.shtml
# Jafeīts http://www.mindat.org/min-2063.html http://www.webmineral.com/data/Jaffeite.shtml
# Jafsoanīts http://www.mindat.org/min-4349.html http://www.webmineral.com/data/Yafsoanite.shtml
# Jagijīts http://www.mindat.org/min-4350.html http://www.webmineral.com/data/Yagiite.shtml
# Jagoīts http://www.mindat.org/min-2064.html http://www.webmineral.com/data/Jagoite.shtml
# Jagoverīts http://www.mindat.org/min-2065.html http://www.webmineral.com/data/Jagowerite.shtml
# Jaguveīts http://www.mindat.org/min-26391.html http://www.webmineral.com/data/Jagu%E9ite.shtml
# Jahontovīts http://www.mindat.org/min-4351.html http://www.webmineral.com/data/Yakhontovite.shtml
# Jalpaīts http://www.mindat.org/min-2069.html http://www.webmineral.com/data/Jalpaite.shtml
# Jamborīts http://www.mindat.org/min-2070.html http://www.webmineral.com/data/Jamborite.shtml
# Janggunīts http://www.mindat.org/min-2073.html http://www.webmineral.com/data/Janggunite.shtml
# Janhaugīts http://www.mindat.org/min-2074.html http://www.webmineral.com/data/Janhaugite.shtml
# Jankovičīts http://www.mindat.org/min-2075.html http://www.webmineral.com/data/Jankovi%26%23263%3Bite.shtml
# Janomamīts http://www.mindat.org/min-4352.html http://www.webmineral.com/data/Yanomamite.shtml
# Janthinīts http://www.mindat.org/min-2000.html http://www.webmineral.com/data/Ianthinite.shtml
# Jarandolīts http://www.mindat.org/min-27105.html http://www.webmineral.com/data/Jarandolite.shtml
# Jarlīts http://www.mindat.org/min-2076.html http://www.webmineral.com/data/Jarlite.shtml
# Jaroslavīts http://www.mindat.org/min-4353.html http://www.webmineral.com/data/Yaroslavite.shtml
# Jarovīts http://www.mindat.org/min-4354.html http://www.webmineral.com/data/Yarrowite.shtml
# Jarozevičīts http://www.mindat.org/min-2077.html http://www.webmineral.com/data/Jarosewichite.shtml
# Jarozīts http://www.mindat.org/min-2078.html http://www.webmineral.com/data/Jarosite.shtml
# Jaskolskijīts http://www.mindat.org/min-2079.html http://www.webmineral.com/data/Jask%F3lskiite.shtml
# Jasmundīts http://www.mindat.org/min-2080.html http://www.webmineral.com/data/Jasmundite.shtml
# Javapaijīts http://www.mindat.org/min-4355.html http://www.webmineral.com/data/Yavapaiite.shtml
# Jānsīts-(CaMnFe) http://www.mindat.org/min-2066.html http://www.webmineral.com/data/Jahnsite-%28CaMnFe%29.shtml
# Jānsīts-(CaMnMg) http://www.mindat.org/min-2067.html http://www.webmineral.com/data/Jahnsite-%28CaMnMg%29.shtml
# Jānsīts-(CaMnMn) http://www.mindat.org/min-2068.html http://www.webmineral.com/data/Jahnsite-%28CaMnMn%29.shtml
# Jānsīts-(MnMnMn) http://www.mindat.org/min-7118.html http://www.webmineral.com/data/Jahnsite-%28MnMnMn%29.shtml
# Jedlinīts http://www.mindat.org/min-4359.html http://www.webmineral.com/data/Yedlinite.shtml
# Jeelimīts http://www.mindat.org/min-4356.html http://www.webmineral.com/data/Ye%27elimite.shtml
# Jefremovīts http://www.mindat.org/min-1355.html http://www.webmineral.com/data/Efremovite.shtml
# Jekaterinīts http://www.mindat.org/min-1362.html http://www.webmineral.com/data/Ekaterinite.shtml
# Jekoraīts http://www.mindat.org/min-4358.html http://www.webmineral.com/data/Yecoraite.shtml
# Jeremejevīts http://www.mindat.org/min-2090.html http://www.webmineral.com/data/Jeremejevite.shtml
# Jeršovīts http://www.mindat.org/min-1405.html http://www.webmineral.com/data/Ershovite.shtml
# Jiksunīts http://www.mindat.org/min-7378.html http://www.webmineral.com/data/Yixunite.shtml
# Jimengīts http://www.mindat.org/min-4361.html http://www.webmineral.com/data/Yimengite.shtml
# Jingdžiangīts http://www.mindat.org/min-4362.html http://www.webmineral.com/data/Yingjiangite.shtml
# Jītmanīts http://www.mindat.org/min-4357.html http://www.webmineral.com/data/Yeatmanite.shtml
# Jodargirīts http://www.mindat.org/min-2037.html http://www.webmineral.com/data/Iodargyrite.shtml
# Joderīts http://www.mindat.org/min-4363.html http://www.webmineral.com/data/Yoderite.shtml
# Jofortierīts http://www.mindat.org/min-4364.html http://www.webmineral.com/data/Yofortierite.shtml
# Johannīts http://www.mindat.org/min-2102.html http://www.webmineral.com/data/Johannite.shtml
# Johansenīts http://www.mindat.org/min-2103.html http://www.webmineral.com/data/Johannsenite.shtml
# Johillerīts http://www.mindat.org/min-2104.html http://www.webmineral.com/data/Johillerite.shtml
# Jokokuīts http://www.mindat.org/min-2109.html http://www.webmineral.com/data/Jokokuite.shtml
# Joliotīts http://www.mindat.org/min-2110.html http://www.webmineral.com/data/Joliotite.shtml
# Jorgensenīts http://www.mindat.org/min-7121.html http://www.webmineral.com/data/J%F8rgensenite.shtml
# Joseīts http://www.mindat.org/min-2115.html http://www.webmineral.com/data/Jos%E9ite.shtml
# Joseīts-B http://www.mindat.org/min-2117.html http://www.webmineral.com/data/Jos%E9ite-B.shtml
# Jošimuraīts http://www.mindat.org/min-4365.html http://www.webmineral.com/data/Yoshimuraite.shtml
# Jošiokaīts http://www.mindat.org/min-4366.html http://www.webmineral.com/data/Yoshiokaite.shtml
# Juabīts http://www.mindat.org/min-7122.html http://www.webmineral.com/data/Juabite.shtml
# Juanfulijīts http://www.mindat.org/min-4375.html http://www.webmineral.com/data/Yuanfuliite.shtml
# Juanitaīts http://www.mindat.org/min-7123.html http://www.webmineral.com/data/Juanitaite.shtml
# Juanīts http://www.mindat.org/min-2119.html http://www.webmineral.com/data/Juanite.shtml
# Juanžiangīts http://www.mindat.org/min-7381.html http://www.webmineral.com/data/Yuanjiangite.shtml
# Jugavaralīts http://www.mindat.org/min-4376.html http://www.webmineral.com/data/Yugawaralite.shtml
# Jukonīts http://www.mindat.org/min-4377.html http://www.webmineral.com/data/Yukonite.shtml
# Juksporīts http://www.mindat.org/min-4378.html http://www.webmineral.com/data/Yuksporite.shtml
# Julgoldīts-(Fe2+) http://www.mindat.org/min-2120.html http://www.webmineral.com/data/Julgoldite-%28Fe2%2B%29.shtml
# Jungīts http://www.mindat.org/min-2122.html http://www.webmineral.com/data/Jungite.shtml
# Junitoīts http://www.mindat.org/min-2123.html http://www.webmineral.com/data/Junitoite.shtml
# Junoīts http://www.mindat.org/min-2124.html http://www.webmineral.com/data/Junoite.shtml
# Juonijīts http://www.mindat.org/min-7126.html http://www.webmineral.com/data/Juonniite.shtml
# Jurbanīts http://www.mindat.org/min-2125.html http://www.webmineral.com/data/Jurbanite.shtml
# Juškinīts http://www.mindat.org/min-4379.html http://www.webmineral.com/data/Yushkinite.shtml
# Jutahīts http://www.mindat.org/min-7348.html http://www.webmineral.com/data/Utahite.shtml

Ieteicam apmeklēt


Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem

Ārējās saites


http://www.mindat.org/index.php mindat.org - Minerālu datu bāze (angliski)
http://webmineral.com/Alphabetical_Listing.shtml webmineral.com (angliski)
Kategorija:Mineraloģija
Kategorija:Ģeoloģisko jēdzienu uzskaitījumi

Minerālu uzskaitījums no K līdz Ļ

Pēdējoreiz atjaunots 2006. gada 15. septembrī.
Nav iespējams sastādīt precīzu un nekļūdīgu "pasaules minerālu sarakstu". Ar jaunu minerālu reģistrāciju, aprakstīšanu un nosaukumu došanu nodarbojas Starptautiskā Mineraloģijas asociācija. Tomēr pirms 1959. gada atklātie minerāli nav izgājuši mūsdienās pieņemto oficiālo nosaukuma došanas procedūru - kopš šī laika daļa no šiem agrāk atklātajiem minerāliem ir apstiprināti kā atsevišķi minerāli, toties citi vairs netiek uzskatīti par atsevišķu minerāla veidu. Šajā sarakstā iekļauti dažādi minerālu nosaukumi - gan tie, kas apstiprināti pēc 1959. gada, gan arī agrāk aprakstītie minerāli, par kuriem joprojām pastāv uzskats, ka tie ir atsevišķi minerāli. Ja Jūs šeit neatrodat kādu literatūras avotā minētu minerālu, tas visdrīzāk ir ieguvis citu nosaukumu, sadalīts vairākos minerālos vai atzīts par neesošu.
Tā kā šis saraksta izmērs pārsniedz ērta Vikipēdijas saraksta izmērus, tas sadalīts alfabēta grupās. Minerāli ir grupēti pēc nosaukumiem sekojošā veidā:
Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem - K-Ļ - Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem.
Minerāli sakārtoti pēc to nosaukumiem latviešu valodas alfabēta secībā.

K


# Kabalzarīts http://www.mindat.org/min-7027.html http://www.webmineral.com/data/Cabalzarite.shtml
# Kabrijīts http://www.mindat.org/min-837.html http://www.webmineral.com/data/Cabriite.shtml
# Kadirelīts http://www.mindat.org/min-2128.html http://www.webmineral.com/data/Kadyrelite.shtml
# Kadmijs http://www.mindat.org/min-842.html http://www.webmineral.com/data/Cadmium.shtml
# Kadmoindīts http://www.mindat.org/min-27212.html http://www.webmineral.com/data/Cadmoindite.shtml
# Kadmozelīts http://www.mindat.org/min-844.html http://www.webmineral.com/data/Cadmoselite.shtml
# Kadvaladerīts http://www.mindat.org/min-845.html http://www.webmineral.com/data/Cadwaladerite.shtml
# Kafarsīts http://www.mindat.org/min-849.html http://www.webmineral.com/data/Cafarsite.shtml
# Kafetīts http://www.mindat.org/min-850.html http://www.webmineral.com/data/Cafetite.shtml
# Kainozīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2133.html http://www.webmineral.com/data/Kainosite-%28Y%29.shtml
# Kaizihīts-(Y) http://www.mindat.org/min-922.html http://www.webmineral.com/data/Caysichite-%28Y%29.shtml
# Kakoksenīts http://www.mindat.org/min-840.html http://www.webmineral.com/data/Cacoxenite.shtml
# Kalaverīts http://www.mindat.org/min-852.html http://www.webmineral.com/data/Calaverite.shtml
# Kalborsīts http://www.mindat.org/min-2135.html http://www.webmineral.com/data/Kalborsite.shtml
# Kalcibeborosilīts-(Y) http://www.mindat.org/min-6843.html http://www.webmineral.com/data/Calcybeborosilite-%28Y%29.shtml
# Kalciborīts http://www.mindat.org/min-854.html http://www.webmineral.com/data/Calciborite.shtml
# Kalcioancilīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-855.html http://www.webmineral.com/data/Calcio-ancylite-%28Ce%29.shtml
# Kalcioancilīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-856.html http://www.webmineral.com/data/Calcio-ancylite-%28Nd%29.shtml
# Kalcioaravaipaīts http://www.mindat.org/min-829.html http://www.webmineral.com/data/Calcioaravaipaite.shtml
# Kalciobetafīts http://www.mindat.org/min-846.html http://www.webmineral.com/data/Calciobetafite.shtml
# Kalciobērbankīts http://www.mindat.org/min-827.html http://www.webmineral.com/data/Calcioburbankite.shtml
# Kalcioendirobertsīts http://www.mindat.org/min-6840.html http://www.webmineral.com/data/Calcioandyrobertsite.shtml
# Kalcioferīts http://www.mindat.org/min-832.html http://www.webmineral.com/data/Calcioferrite.shtml
# Kalciohilairīts http://www.mindat.org/min-831.html http://www.webmineral.com/data/Calciohilairite.shtml
# Kalciokopiapīts http://www.mindat.org/min-826.html http://www.webmineral.com/data/Calciocopiapite.shtml
# Kalciosamarskīts http://www.mindat.org/min-7962.html http://www.webmineral.com/data/Calciosamarskite.shtml
# Kalciotantīts http://www.mindat.org/min-834.html http://www.webmineral.com/data/Calciotantite.shtml
# Kalciouranoīts http://www.mindat.org/min-828.html http://www.webmineral.com/data/Calciouranoite.shtml
# Kalcīts http://www.mindat.org/min-859.html http://www.webmineral.com/data/Calcite.shtml
# Kalderīts http://www.mindat.org/min-864.html http://www.webmineral.com/data/Calderite.shtml
# Kalderonīts http://www.mindat.org/min-25597.html http://www.webmineral.com/data/Calderonite.shtml
# Kaledonīts http://www.mindat.org/min-865.html http://www.webmineral.com/data/Caledonite.shtml
# Kalicinīts http://www.mindat.org/min-2305.html http://www.webmineral.com/data/Kalicinite.shtml
# Kalifersīts http://www.mindat.org/min-7127.html http://www.webmineral.com/data/Kalifersite.shtml
# Kalininīts http://www.mindat.org/min-2138.html http://www.webmineral.com/data/Kalininite.shtml
# Kalinīts http://www.mindat.org/min-2137.html http://www.webmineral.com/data/Kalinite.shtml
# Kaliofilīts http://www.mindat.org/min-2139.html http://www.webmineral.com/data/Kaliophilite.shtml
# Kalipirohlors http://www.mindat.org/min-2140.html http://www.webmineral.com/data/Kalipyrochlore.shtml
# Kalistroncīts http://www.mindat.org/min-2141.html http://www.webmineral.com/data/Kalistrontite.shtml
# Kalkurmolīts http://www.mindat.org/min-863.html http://www.webmineral.com/data/Calcurmolite.shtml
# Kalkžarlīts http://www.mindat.org/min-861.html http://www.webmineral.com/data/Calcjarlite.shtml
# Kallaganīts http://www.mindat.org/min-868.html http://www.webmineral.com/data/Callaghanite.shtml
# Kalomels http://www.mindat.org/min-869.html http://www.webmineral.com/data/Calomel.shtml
# Kalometīts http://www.mindat.org/min-870.html http://www.webmineral.com/data/Calumetite.shtml
# Kalsilīts http://www.mindat.org/min-2142.html http://www.webmineral.com/data/Kalsilite.shtml
# Kalzirtīts http://www.mindat.org/min-871.html http://www.webmineral.com/data/Calzirtite.shtml
# Kaļķis (minerāls) http://www.mindat.org/min-2401.html http://www.webmineral.com/data/Lime.shtml
# Kamaišilīts http://www.mindat.org/min-2144.html http://www.webmineral.com/data/Kamaishilite.shtml
# Kamasīts http://www.mindat.org/min-2143.html http://www.webmineral.com/data/Kamacite.shtml
# Kambaldaīts http://www.mindat.org/min-2145.html http://www.webmineral.com/data/Kambaldaite.shtml
# Kamčatkīts http://www.mindat.org/min-2146.html http://www.webmineral.com/data/Kamchatkite.shtml
# Kamerolaīts http://www.mindat.org/min-872.html http://www.webmineral.com/data/Camerolaite.shtml
# Kameronīts http://www.mindat.org/min-873.html http://www.webmineral.com/data/Cameronite.shtml
# Kamgasīts http://www.mindat.org/min-874.html http://www.webmineral.com/data/Camgasite.shtml
# Kaminīts http://www.mindat.org/min-875.html http://www.webmineral.com/data/Caminite.shtml
# Kamiokīts http://www.mindat.org/min-2147.html http://www.webmineral.com/data/Kamiokite.shtml
# Kamitugaīts http://www.mindat.org/min-2148.html http://www.webmineral.com/data/Kamitugaite.shtml
# Kamotoīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2150.html http://www.webmineral.com/data/Kamotoite-%28Y%29.shtml
# Kampfīts http://www.mindat.org/min-10386.html http://www.webmineral.com/data/Kampfite.shtml
# Kamphaugīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2151.html http://www.webmineral.com/data/Kamphaugite-%28Y%29.shtml
# Kampiglaīts http://www.mindat.org/min-876.html http://www.webmineral.com/data/Campigliaite.shtml
# Kanafīts http://www.mindat.org/min-877.html http://www.webmineral.com/data/Canaphite.shtml
# Kanavesīts http://www.mindat.org/min-879.html http://www.webmineral.com/data/Canavesite.shtml
# Kanazīts http://www.mindat.org/min-878.html http://www.webmineral.com/data/Canasite.shtml
# Kanemīts http://www.mindat.org/min-2152.html http://www.webmineral.com/data/Kanemite.shtml
# Kanfieldīts http://www.mindat.org/min-882.html http://www.webmineral.com/data/Canfieldite.shtml
# Kanizarīts http://www.mindat.org/min-883.html http://www.webmineral.com/data/Cannizzarite.shtml
# Kankīts http://www.mindat.org/min-2153.html http://www.webmineral.com/data/Kankite.shtml
# Kankrinīts http://www.mindat.org/min-880.html http://www.webmineral.com/data/Cancrinite.shtml
# Kankrisilīts http://www.mindat.org/min-881.html http://www.webmineral.com/data/Cancrisilite.shtml
# Kanoīts http://www.mindat.org/min-2154.html http://www.webmineral.com/data/Kanoite.shtml
# Kanonaīts http://www.mindat.org/min-2155.html http://www.webmineral.com/data/Kanonaite.shtml
# Kanonerovīts http://www.mindat.org/min-11476.html http://www.webmineral.com/data/Kanonerovite.shtml
# Kanonīts http://www.mindat.org/min-884.html http://www.webmineral.com/data/Cannonite.shtml
# Kaoksīts http://www.mindat.org/min-6845.html http://www.webmineral.com/data/Caoxite.shtml
# Kaolinīts http://www.mindat.org/min-2156.html http://www.webmineral.com/data/Kaolinite.shtml
# Kapelenīts-(Y) http://www.mindat.org/min-889.html http://www.webmineral.com/data/Cappelenite-%28Y%29.shtml
# Kapgaronīts http://www.mindat.org/min-886.html http://www.webmineral.com/data/Capgaronnite.shtml
# Kapitsaīts-(Y) http://www.mindat.org/min-7064.html http://www.webmineral.com/data/Kapitsaite-%28Y%29.shtml
# Kapustinīts http://www.mindat.org/min-26446.html http://www.webmineral.com/data/Kapustinite.shtml
# Karakolīts http://www.mindat.org/min-890.html http://www.webmineral.com/data/Caracolite.shtml
# Karasugīts http://www.mindat.org/min-2157.html http://www.webmineral.com/data/Karasugite.shtml
# Karbamīds http://www.mindat.org/min-4117.html http://www.webmineral.com/data/Urea.shtml
# Karboborīts http://www.mindat.org/min-891.html http://www.webmineral.com/data/Carboborite.shtml
# Karbocernaīts http://www.mindat.org/min-892.html http://www.webmineral.com/data/Carbocernaite.shtml
# Karboirīts http://www.mindat.org/min-893.html http://www.webmineral.com/data/Carboirite.shtml
# Karbokentbrūksīts http://www.mindat.org/min-25674.html http://www.webmineral.com/data/Carbokentbrooksite.shtml
# Karbonātu cianotrihīts http://www.mindat.org/min-894.html http://www.webmineral.com/data/Carbonate-cyanotrichite.shtml
# Karbonātu fluorapatīts http://www.mindat.org/min-895.html http://www.webmineral.com/data/Carbonate-fluorapatite.shtml
# Karbonātu hidroksilapatīts http://www.mindat.org/min-896.html http://www.webmineral.com/data/Carbonate-hydroxylapatite.shtml
# Karelianīts http://www.mindat.org/min-2158.html http://www.webmineral.com/data/Karelianite.shtml
# Karesīts http://www.mindat.org/min-6848.html http://www.webmineral.com/data/Caresite.shtml
# Karibibīts http://www.mindat.org/min-2159.html http://www.webmineral.com/data/Karibibite.shtml
# Karijinīts http://www.mindat.org/min-912.html http://www.webmineral.com/data/Caryinite.shtml
# Kariopilīts http://www.mindat.org/min-913.html http://www.webmineral.com/data/Caryopilite.shtml
# Karletonīts http://www.mindat.org/min-898.html http://www.webmineral.com/data/Carletonite.shtml
# Karlīts http://www.mindat.org/min-2160.html http://www.webmineral.com/data/Karlite.shtml
# Karlfrīzīts http://www.mindat.org/min-899.html http://www.webmineral.com/data/Carlfriesite.shtml
# Karlhinceīts http://www.mindat.org/min-900.html http://www.webmineral.com/data/Carlhintzeite.shtml
# Karlinīts http://www.mindat.org/min-901.html http://www.webmineral.com/data/Carlinite.shtml
# Karlosruizīts http://www.mindat.org/min-902.html http://www.webmineral.com/data/Carlosruizite.shtml
# Karlosturanīts http://www.mindat.org/min-903.html http://www.webmineral.com/data/Carlosturanite.shtml
# Karlsbergīts http://www.mindat.org/min-904.html http://www.webmineral.com/data/Carlsbergite.shtml
# Karmihaelīts http://www.mindat.org/min-6849.html http://www.webmineral.com/data/Carmichaelite.shtml
# Karminīts http://www.mindat.org/min-905.html http://www.webmineral.com/data/Carminite.shtml
# Karnalīts http://www.mindat.org/min-906.html http://www.webmineral.com/data/Carnallite.shtml
# Karnasurtīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-2161.html http://www.webmineral.com/data/Karnasurtite-%28Ce%29.shtml
# Karnotīts http://www.mindat.org/min-907.html http://www.webmineral.com/data/Carnotite.shtml
# Karobijīts http://www.mindat.org/min-908.html http://www.webmineral.com/data/Carobbiite.shtml
# Karpatīts http://www.mindat.org/min-2162.html http://www.webmineral.com/data/Karpatite.shtml
# Karpinskīts http://www.mindat.org/min-2163.html http://www.webmineral.com/data/Karpinskite.shtml
# Karpolīts http://www.mindat.org/min-909.html http://www.webmineral.com/data/Carpholite.shtml
# Karraraīts http://www.mindat.org/min-7038.html http://www.webmineral.com/data/Carraraite.shtml
# Karrboidīts http://www.mindat.org/min-910.html http://www.webmineral.com/data/Carrboydite.shtml
# Karrolīts http://www.mindat.org/min-911.html http://www.webmineral.com/data/Carrollite.shtml
# Karupmellerīts-Ca http://www.mindat.org/min-11159.html http://www.webmineral.com/data/Karupm%F8llerite-Ca.shtml
# Kasedanneīts http://www.mindat.org/min-915.html http://www.webmineral.com/data/Cassedanneite.shtml
# Kasidijīts http://www.mindat.org/min-916.html http://www.webmineral.com/data/Cassidyite.shtml
# Kasiterīts http://www.mindat.org/min-917.html http://www.webmineral.com/data/Cassiterite.shtml
# Kasīts http://www.mindat.org/min-2166.html http://www.webmineral.com/data/Kassite.shtml
# Kaskandīts http://www.mindat.org/min-914.html http://www.webmineral.com/data/Cascandite.shtml
# Kasolīts http://www.mindat.org/min-2165.html http://www.webmineral.com/data/Kasolite.shtml
# Kastningīts http://www.mindat.org/min-7129.html http://www.webmineral.com/data/Kastningite.shtml
# Kasvelsilverīts http://www.mindat.org/min-918.html http://www.webmineral.com/data/Caswellsilverite.shtml
# Kašinīts http://www.mindat.org/min-2164.html http://www.webmineral.com/data/Kashinite.shtml
# Katalanoīts http://www.mindat.org/min-25690.html http://www.webmineral.com/data/Catalanoite.shtml
# Katamarkoīts http://www.mindat.org/min-27224.html http://www.webmineral.com/data/Catamarcaite.shtml
# Katapleijīts http://www.mindat.org/min-919.html http://www.webmineral.com/data/Catapleiite.shtml
# Katierīts http://www.mindat.org/min-920.html http://www.webmineral.com/data/Cattierite.shtml
# Katijīts http://www.mindat.org/min-11456.html http://www.webmineral.com/data/Cattiite.shtml
# Katoīts http://www.mindat.org/min-2167.html http://www.webmineral.com/data/Katoite.shtml
# Katoforīts http://www.mindat.org/min-2168.html http://www.webmineral.com/data/Katophorite.shtml
# Katoptrīts http://www.mindat.org/min-2169.html http://www.webmineral.com/data/Katoptrite.shtml
# Kavansīts http://www.mindat.org/min-921.html http://www.webmineral.com/data/Cavansite.shtml
# Kavazulīts http://www.mindat.org/min-2170.html http://www.webmineral.com/data/Kawazulite.shtml
# Kavoīts http://www.mindat.org/min-26440.html http://www.webmineral.com/data/Cavoite.shtml
# Kazahstanīts http://www.mindat.org/min-2171.html http://www.webmineral.com/data/Kazakhstanite.shtml
# Kazakovīts http://www.mindat.org/min-2172.html http://www.webmineral.com/data/Kazakovite.shtml
# Kālerīts http://www.mindat.org/min-2131.html http://www.webmineral.com/data/Kahlerite.shtml
# Kālija karpolīts http://www.mindat.org/min-25704.html http://www.webmineral.com/data/Potassic-carpholite.shtml
# Kālija ferisadanagaīts http://www.mindat.org/min-7033.html http://www.webmineral.com/data/Potassic-ferrisadanagaite.shtml
# Kālijlīkeīts http://www.mindat.org/min-11434.html http://www.webmineral.com/data/Potassicleakeite.shtml
# Kālijpargasīts http://www.mindat.org/min-7246.html http://www.webmineral.com/data/Potassicpargasite.shtml
# Kālijsadanagaīts http://www.mindat.org/min-7248.html http://www.webmineral.com/data/Potassicsadanagaite.shtml
# Kānīts http://www.mindat.org/min-851.html http://www.webmineral.com/data/Cahnite.shtml
# Kātialaīts http://www.mindat.org/min-2126.html http://www.webmineral.com/data/Kaatialaite.shtml
# Kecalkoatlīts http://www.mindat.org/min-3343.html http://www.webmineral.com/data/Quetzalcoatlite.shtml
# Keckīts http://www.mindat.org/min-2174.html http://www.webmineral.com/data/Keckite.shtml
# Kegelīts http://www.mindat.org/min-2175.html http://www.webmineral.com/data/Kegelite.shtml
# Kehlinīts http://www.mindat.org/min-2235.html http://www.webmineral.com/data/Koechlinite.shtml
# Keijīts http://www.mindat.org/min-2191.html http://www.webmineral.com/data/Keyite.shtml
# Keilīts http://www.mindat.org/min-27196.html http://www.webmineral.com/data/Keilite.shtml
# Keistoneīts http://www.mindat.org/min-2192.html http://www.webmineral.com/data/Keystoneite.shtml
# Keitkonīts http://www.mindat.org/min-2176.html http://www.webmineral.com/data/Keithconnite.shtml
# Keivijīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2177.html http://www.webmineral.com/data/Keiviite-%28Y%29.shtml
# Keivijīts-(Yb) http://www.mindat.org/min-2178.html http://www.webmineral.com/data/Keiviite-%28Yb%29.shtml
# Keldišīts http://www.mindat.org/min-2179.html http://www.webmineral.com/data/Keldyshite.shtml
# Kelianīts http://www.mindat.org/min-2181.html http://www.webmineral.com/data/Kelyanite.shtml
# Kellijīts http://www.mindat.org/min-2180.html http://www.webmineral.com/data/Kellyite.shtml
# Kemmlicīts http://www.mindat.org/min-2182.html http://www.webmineral.com/data/Kemmlitzite.shtml
# Kempīts http://www.mindat.org/min-2183.html http://www.webmineral.com/data/Kempite.shtml
# Kenenīts http://www.mindat.org/min-2306.html http://www.webmineral.com/data/Koenenite.shtml
# Keniaīts http://www.mindat.org/min-2186.html http://www.webmineral.com/data/Kenyaite.shtml
# Kenšuīts http://www.mindat.org/min-7131.html http://www.webmineral.com/data/Kenhsuite.shtml
# Kentbrūksīts http://www.mindat.org/min-7132.html http://www.webmineral.com/data/Kentbrooksite.shtml
# Kentrolīts http://www.mindat.org/min-2185.html http://www.webmineral.com/data/Kentrolite.shtml
# Kermesīts http://www.mindat.org/min-2187.html http://www.webmineral.com/data/Kermesite.shtml
# Kernīts http://www.mindat.org/min-2188.html http://www.webmineral.com/data/Kernite.shtml
# Kerolīts http://www.mindat.org/min-7133.html http://www.webmineral.com/data/Kerolite.shtml
# Kersutīts http://www.mindat.org/min-2129.html http://www.webmineral.com/data/Kaersutite.shtml
# Kesterīts http://www.mindat.org/min-2189.html http://www.webmineral.com/data/K%EBsterite.shtml
# Ketigīts http://www.mindat.org/min-2263.html http://www.webmineral.com/data/K%F6ttigite.shtml
# Ketnerīts http://www.mindat.org/min-2190.html http://www.webmineral.com/data/Kettnerite.shtml
# Kianīts http://www.mindat.org/min-2303.html http://www.webmineral.com/data/Kyanite.shtml
# Kidkrīkīts http://www.mindat.org/min-2201.html http://www.webmineral.com/data/Kiddcreekite.shtml
# Kidvellīts http://www.mindat.org/min-2202.html http://www.webmineral.com/data/Kidwellite.shtml
# Kilčoanīts http://www.mindat.org/min-2205.html http://www.webmineral.com/data/Kilchoanite.shtml
# Killalaīts http://www.mindat.org/min-2206.html http://www.webmineral.com/data/Killalaite.shtml
# Kimrīts http://www.mindat.org/min-1205.html http://www.webmineral.com/data/Cymrite.shtml
# Kimrobinsonīts http://www.mindat.org/min-2207.html http://www.webmineral.com/data/Kimrobinsonite.shtml
# Kimuraīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2208.html http://www.webmineral.com/data/Kimuraite-%28Y%29.shtml
# Kimzeijīts http://www.mindat.org/min-2209.html http://www.webmineral.com/data/Kimzeyite.shtml
# Kingīts http://www.mindat.org/min-2210.html http://www.webmineral.com/data/Kingite.shtml
# Kingsmountīts http://www.mindat.org/min-2211.html http://www.webmineral.com/data/Kingsmountite.shtml
# Kiničilīts http://www.mindat.org/min-2212.html http://www.webmineral.com/data/Kinichilite.shtml
# Kinoīts http://www.mindat.org/min-2213.html http://www.webmineral.com/data/Kinoite.shtml
# Kinošitalīts http://www.mindat.org/min-2307.html http://www.webmineral.com/data/Kinoshitalite.shtml
# Kintoreīts http://www.mindat.org/min-2214.html http://www.webmineral.com/data/Kintoreite.shtml
# Kipušīts http://www.mindat.org/min-2215.html http://www.webmineral.com/data/Kipushite.shtml
# Kirilovīts http://www.mindat.org/min-1206.html http://www.webmineral.com/data/Cyrilovite.shtml
# Kirkijīts http://www.mindat.org/min-2216.html http://www.webmineral.com/data/Kirkiite.shtml
# Kiršsteinīts http://www.mindat.org/min-2217.html http://www.webmineral.com/data/Kirschsteinite.shtml
# Kitatinijīts http://www.mindat.org/min-2220.html http://www.webmineral.com/data/Kittatinnyite.shtml
# Kitkaīts http://www.mindat.org/min-2219.html http://www.webmineral.com/data/Kitkaite.shtml
# Kizilkumīts http://www.mindat.org/min-2304.html http://www.webmineral.com/data/Kyzylkumite.shtml
# Kīftīts http://www.mindat.org/min-2203.html http://www.webmineral.com/data/Kieftite.shtml
# Kīserīts http://www.mindat.org/min-2204.html http://www.webmineral.com/data/Kieserite.shtml
# Kladnoīts http://www.mindat.org/min-2222.html http://www.webmineral.com/data/Kladnoite.shtml
# Klairīts http://www.mindat.org/min-1056.html http://www.webmineral.com/data/Clairite.shtml
# Klaraīts http://www.mindat.org/min-1057.html http://www.webmineral.com/data/Claraite.shtml
# Klaringbullīts http://www.mindat.org/min-1058.html http://www.webmineral.com/data/Claringbullite.shtml
# Klarkeīts http://www.mindat.org/min-1059.html http://www.webmineral.com/data/Clarkeite.shtml
# Klaudetīts http://www.mindat.org/min-1060.html http://www.webmineral.com/data/Claudetite.shtml
# Klausthalīts http://www.mindat.org/min-1061.html http://www.webmineral.com/data/Clausthalite.shtml
# Klebelsbergīts http://www.mindat.org/min-2223.html http://www.webmineral.com/data/Klebelsbergite.shtml
# Kleinīts http://www.mindat.org/min-2225.html http://www.webmineral.com/data/Kleinite.shtml
# Klerīts http://www.mindat.org/min-6876.html http://www.webmineral.com/data/Clerite.shtml
# Klēmanīts http://www.mindat.org/min-2224.html http://www.webmineral.com/data/Kleemanite.shtml
# Klifordīts http://www.mindat.org/min-1064.html http://www.webmineral.com/data/Cliffordite.shtml
# Klinoatakamīts http://www.mindat.org/min-1065.html http://www.webmineral.com/data/Clinoatacamite.shtml
# Klinobehoīts http://www.mindat.org/min-1066.html http://www.webmineral.com/data/Clinobehoite.shtml
# Klinobisvanīts http://www.mindat.org/min-1067.html http://www.webmineral.com/data/Clinobisvanite.shtml
# Klinocoizīts http://www.mindat.org/min-1087.html http://www.webmineral.com/data/Clinozoisite.shtml
# Klinodžimtompsonīts http://www.mindat.org/min-1078.html http://www.webmineral.com/data/Clinojimthompsonite.shtml
# Klinoenstatīts http://www.mindat.org/min-1072.html http://www.webmineral.com/data/Clinoenstatite.shtml
# Klinoferosilīts http://www.mindat.org/min-1073.html http://www.webmineral.com/data/Clinoferrosilite.shtml
# Klinofosinaīts http://www.mindat.org/min-1081.html http://www.webmineral.com/data/Clinophosinaite.shtml
# Klinohalkomenīts http://www.mindat.org/min-1068.html http://www.webmineral.com/data/Clinochalcomenite.shtml
# Klinohedrīts http://www.mindat.org/min-1075.html http://www.webmineral.com/data/Clinohedrite.shtml
# Klinoholmkvistīts http://www.mindat.org/min-6881.html http://www.webmineral.com/data/Clinoholmquistite.shtml
# Klinohumīts http://www.mindat.org/min-1077.html http://www.webmineral.com/data/Clinohumite.shtml
# Klinohlors http://www.mindat.org/min-1070.html http://www.webmineral.com/data/Clinochlore.shtml
# Klinohrizotils http://www.mindat.org/min-1071.html http://www.webmineral.com/data/Clinochrysotile.shtml
# Klinoklazs http://www.mindat.org/min-1055.html http://www.webmineral.com/data/Clinoclase.shtml
# Klinokurčatovīts http://www.mindat.org/min-1079.html http://www.webmineral.com/data/Clinokurchatovite.shtml
# Klinomimetīts http://www.mindat.org/min-1080.html http://www.webmineral.com/data/Clinomimetite.shtml
# Klinoptilolīts-Ca http://www.mindat.org/min-6882.html http://www.webmineral.com/data/Clinoptilolite-Ca.shtml
# Klinoptilolīts-K http://www.mindat.org/min-6883.html http://www.webmineral.com/data/Clinoptilolite-K.shtml
# Klinoptilolīts-Na http://www.mindat.org/min-6884.html http://www.webmineral.com/data/Clinoptilolite-Na.shtml
# Klinosaflorīts http://www.mindat.org/min-1083.html http://www.webmineral.com/data/Clinosafflorite.shtml
# Klinoservantīts http://www.mindat.org/min-6879.html http://www.webmineral.com/data/Clinocervantite.shtml
# Klinotobermorīts http://www.mindat.org/min-1084.html http://www.webmineral.com/data/Clinotobermorite.shtml
# Klinoungemahīts http://www.mindat.org/min-1086.html http://www.webmineral.com/data/Clinoungemachite.shtml
# Klintonīts http://www.mindat.org/min-1088.html http://www.webmineral.com/data/Clintonite.shtml
# Klīrkrīkīts http://www.mindat.org/min-7073.html http://www.webmineral.com/data/Clearcreekite.shtml
# Klokmanīts http://www.mindat.org/min-2226.html http://www.webmineral.com/data/Klockmannite.shtml
# Kļučevskīts http://www.mindat.org/min-2227.html http://www.webmineral.com/data/Klyuchevskite.shtml
# Knoringīts http://www.mindat.org/min-2229.html http://www.webmineral.com/data/Knorringite.shtml
# Koalingīts http://www.mindat.org/min-1095.html http://www.webmineral.com/data/Coalingite.shtml
# Koašvīts http://www.mindat.org/min-2230.html http://www.webmineral.com/data/Koashvite.shtml
# Kobaltarturīts http://www.mindat.org/min-11113.html http://www.webmineral.com/data/Cobaltarthurite.shtml
# Kobaltcumkorīts http://www.mindat.org/min-7095.html http://www.webmineral.com/data/Cobalttsumcorite.shtml
# Kobaltīts http://www.mindat.org/min-1093.html http://www.webmineral.com/data/Cobaltite.shtml
# Kobaltkīzerīts http://www.mindat.org/min-26414.html http://www.webmineral.com/data/Cobaltkieserite.shtml
# Kobaltkoritnigīts http://www.mindat.org/min-1091.html http://www.webmineral.com/data/Cobaltkoritnigite.shtml
# Kobaltlotarmeijerīts http://www.mindat.org/min-6885.html http://www.webmineral.com/data/Cobaltlotharmeyerite.shtml
# Kobaltnoištatelīts http://www.mindat.org/min-11015.html http://www.webmineral.com/data/Cobaltneust%E4dtelite.shtml
# Kobaltomenīts http://www.mindat.org/min-1092.html http://www.webmineral.com/data/Cobaltomenite.shtml
# Kobaltostinīts http://www.mindat.org/min-1099.html http://www.webmineral.com/data/Cobaltaustinite.shtml
# Kobaltpentlandīts http://www.mindat.org/min-1097.html http://www.webmineral.com/data/Cobalt-Pentlandite.shtml
# Kobaltzipeīts http://www.mindat.org/min-1098.html http://www.webmineral.com/data/Cobalt-Zippeite.shtml
# Kobeīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2232.html http://www.webmineral.com/data/Kobeite-%28Y%29.shtml
# Kobellīts http://www.mindat.org/min-2233.html http://www.webmineral.com/data/Kobellite.shtml
# Kočīts http://www.mindat.org/min-25598.html http://www.webmineral.com/data/Kochite.shtml
# Kočkarīts http://www.mindat.org/min-2234.html http://www.webmineral.com/data/Kochkarite.shtml
# Koesīts http://www.mindat.org/min-1104.html http://www.webmineral.com/data/Coesite.shtml
# Kofinīts http://www.mindat.org/min-1106.html http://www.webmineral.com/data/Coffinite.shtml
# Kogarkoīts http://www.mindat.org/min-2236.html http://www.webmineral.com/data/Kogarkoite.shtml
# Kohenīts http://www.mindat.org/min-1107.html http://www.webmineral.com/data/Cohenite.shtml
# Kohromīts http://www.mindat.org/min-1101.html http://www.webmineral.com/data/Cochromite.shtml
# Koijoteīts http://www.mindat.org/min-1146.html http://www.webmineral.com/data/Coyoteite.shtml
# Kokoninoīts http://www.mindat.org/min-1102.html http://www.webmineral.com/data/Coconinoite.shtml
# Koktaīts http://www.mindat.org/min-2237.html http://www.webmineral.com/data/Koktaite.shtml
# Kokvandīts http://www.mindat.org/min-1125.html http://www.webmineral.com/data/Coquandite.shtml
# Kolarīts http://www.mindat.org/min-2238.html http://www.webmineral.com/data/Kolarite.shtml
# Kolbeckīts http://www.mindat.org/min-2239.html http://www.webmineral.com/data/Kolbeckite.shtml
# Kolemanīts http://www.mindat.org/min-1108.html http://www.webmineral.com/data/Colemanite.shtml
# Kolfanīts http://www.mindat.org/min-2240.html http://www.webmineral.com/data/Kolfanite.shtml
# Kolicīts http://www.mindat.org/min-2241.html http://www.webmineral.com/data/Kolicite.shtml
# Kolimīts http://www.mindat.org/min-2244.html http://www.webmineral.com/data/Kolymite.shtml
# Kolinsīts http://www.mindat.org/min-1109.html http://www.webmineral.com/data/Collinsite.shtml
# Kolkvirijīts http://www.mindat.org/min-1111.html http://www.webmineral.com/data/Colquiriite.shtml
# Koloradoīts http://www.mindat.org/min-1110.html http://www.webmineral.com/data/Coloradoite.shtml
# Kolovratīts http://www.mindat.org/min-2242.html http://www.webmineral.com/data/Kolovratite.shtml
# Koluzīts http://www.mindat.org/min-1113.html http://www.webmineral.com/data/Colusite.shtml
# Kolvezīts http://www.mindat.org/min-2243.html http://www.webmineral.com/data/Kolwezite.shtml
# Komančeīts http://www.mindat.org/min-1114.html http://www.webmineral.com/data/Comancheite.shtml
# Komarovīts http://www.mindat.org/min-2245.html http://www.webmineral.com/data/Komarovite.shtml
# Kombatīts http://www.mindat.org/min-2246.html http://www.webmineral.com/data/Kombatite.shtml
# Kombeīts http://www.mindat.org/min-1115.html http://www.webmineral.com/data/Combeite.shtml
# Komblainīts http://www.mindat.org/min-1116.html http://www.webmineral.com/data/Comblainite.shtml
# Komkovīts http://www.mindat.org/min-2247.html http://www.webmineral.com/data/Komkovite.shtml
# Kompreignasīts http://www.mindat.org/min-1117.html http://www.webmineral.com/data/Compreignacite.shtml
# Konderīts http://www.mindat.org/min-2248.html http://www.webmineral.com/data/Konderite.shtml
# Konelīts http://www.mindat.org/min-1120.html http://www.webmineral.com/data/Connellite.shtml
# Kongolīts http://www.mindat.org/min-1118.html http://www.webmineral.com/data/Congolite.shtml
# Koniajīts http://www.mindat.org/min-2251.html http://www.webmineral.com/data/Konyaite.shtml
# Konihalcīts http://www.mindat.org/min-1119.html http://www.webmineral.com/data/Conichalcite.shtml
# Koninckīts http://www.mindat.org/min-2249.html http://www.webmineral.com/data/Koninckite.shtml
# Koombsīts http://www.mindat.org/min-1122.html http://www.webmineral.com/data/Coombsite.shtml
# Koparsīts http://www.mindat.org/min-6889.html http://www.webmineral.com/data/Coparsite.shtml
# Kopiapīts http://www.mindat.org/min-1124.html http://www.webmineral.com/data/Copiapite.shtml
# Koragoīts http://www.mindat.org/min-7140.html http://www.webmineral.com/data/Koragoite.shtml
# Korensīts http://www.mindat.org/min-1135.html http://www.webmineral.com/data/Corrensite.shtml
# Korderoīts http://www.mindat.org/min-1127.html http://www.webmineral.com/data/Corderoite.shtml
# Kordierīts http://www.mindat.org/min-1128.html http://www.webmineral.com/data/Cordierite.shtml
# Kordilīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-1129.html http://www.webmineral.com/data/Cordylite-%28Ce%29.shtml
# Koritnigīts http://www.mindat.org/min-2252.html http://www.webmineral.com/data/Koritnigite.shtml
# Korkīts http://www.mindat.org/min-1130.html http://www.webmineral.com/data/Corkite.shtml
# Kornelīts http://www.mindat.org/min-2253.html http://www.webmineral.com/data/Kornelite.shtml
# Kornerupīns http://www.mindat.org/min-2254.html http://www.webmineral.com/data/Kornerupine.shtml
# Kornetīts http://www.mindat.org/min-1131.html http://www.webmineral.com/data/Cornetite.shtml
# Kornīts http://www.mindat.org/min-2255.html http://www.webmineral.com/data/Kornite.shtml
# Kornubīts http://www.mindat.org/min-1132.html http://www.webmineral.com/data/Cornubite.shtml
# Kornvolīts http://www.mindat.org/min-1133.html http://www.webmineral.com/data/Cornwallite.shtml
# Korobicinīts http://www.mindat.org/min-7141.html http://www.webmineral.com/data/Korobitsynite.shtml
# Koronadīts http://www.mindat.org/min-1134.html http://www.webmineral.com/data/Coronadite.shtml
# Koršunovskīts http://www.mindat.org/min-2256.html http://www.webmineral.com/data/Korshunovskite.shtml
# Korunds http://www.mindat.org/min-1136.html http://www.webmineral.com/data/Corundum.shtml
# Korvusīts http://www.mindat.org/min-1138.html http://www.webmineral.com/data/Corvusite.shtml
# Koržinskīts http://www.mindat.org/min-2257.html http://www.webmineral.com/data/Korzhinskite.shtml
# Kosalīts http://www.mindat.org/min-1139.html http://www.webmineral.com/data/Cosalite.shtml
# Koskrenīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-6890.html http://www.webmineral.com/data/Coskrenite-%28Ce%29.shtml
# Kosmohlors http://www.mindat.org/min-2258.html http://www.webmineral.com/data/Kosmochlor.shtml
# Kosnarīts http://www.mindat.org/min-2259.html http://www.webmineral.com/data/Kosnarite.shtml
# Kostibīts http://www.mindat.org/min-1140.html http://www.webmineral.com/data/Costibite.shtml
# Kostiļevīts http://www.mindat.org/min-2261.html http://www.webmineral.com/data/Kostylevite.shtml
# Kostovīts http://www.mindat.org/min-2260.html http://www.webmineral.com/data/Kostovite.shtml
# Kotoīts http://www.mindat.org/min-2262.html http://www.webmineral.com/data/Kotoite.shtml
# Kotulskīts http://www.mindat.org/min-2264.html http://www.webmineral.com/data/Kotulskite.shtml
# Kotunīts http://www.mindat.org/min-1141.html http://www.webmineral.com/data/Cotunnite.shtml
# Koulsonīts http://www.mindat.org/min-1142.html http://www.webmineral.com/data/Coulsonite.shtml
# Koutekīts http://www.mindat.org/min-2265.html http://www.webmineral.com/data/Koutekite.shtml
# Kovdorskīts http://www.mindat.org/min-2266.html http://www.webmineral.com/data/Kovdorskite.shtml
# Kovelīts http://www.mindat.org/min-1144.html http://www.webmineral.com/data/Covellite.shtml
# Kovlezīts http://www.mindat.org/min-1145.html http://www.webmineral.com/data/Cowlesite.shtml
# Kozoīts-(La) http://www.mindat.org/min-25673.html http://www.webmineral.com/data/Kozoite-%28La%29.shtml
# Kozoīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-7142.html http://www.webmineral.com/data/Kozoite-%28Nd%29.shtml
# Kozulīts http://www.mindat.org/min-2267.html http://www.webmineral.com/data/Kozulite.shtml
# Kraislīts http://www.mindat.org/min-2268.html http://www.webmineral.com/data/Kraisslite.shtml
# Krandalīts http://www.mindat.org/min-1147.html http://www.webmineral.com/data/Crandallite.shtml
# Krasnovīts http://www.mindat.org/min-7145.html http://www.webmineral.com/data/Krasnovite.shtml
# Kratočvilīts http://www.mindat.org/min-2269.html http://www.webmineral.com/data/Kratochvilite.shtml
# Krauskopfīts http://www.mindat.org/min-2271.html http://www.webmineral.com/data/Krauskopfite.shtml
# Krautīts http://www.mindat.org/min-2272.html http://www.webmineral.com/data/Krautite.shtml
# Krauzīts http://www.mindat.org/min-2270.html http://www.webmineral.com/data/Krausite.shtml
# Kreazeīts http://www.mindat.org/min-1149.html http://www.webmineral.com/data/Creaseyite.shtml
# Krednerīts http://www.mindat.org/min-1150.html http://www.webmineral.com/data/Crednerite.shtml
# Kremersīts http://www.mindat.org/min-2273.html http://www.webmineral.com/data/Kremersite.shtml
# Krennerīts http://www.mindat.org/min-2274.html http://www.webmineral.com/data/Krennerite.shtml
# Krerarīts http://www.mindat.org/min-6891.html http://www.webmineral.com/data/Crerarite.shtml
# Kretničīts http://www.mindat.org/min-7059.html http://www.webmineral.com/data/Krettnichite.shtml
# Krēnkīts http://www.mindat.org/min-2277.html http://www.webmineral.com/data/Kr%F6hnkite.shtml
# Kribergīts http://www.mindat.org/min-2275.html http://www.webmineral.com/data/Kribergite.shtml
# Kričtonīts http://www.mindat.org/min-1153.html http://www.webmineral.com/data/Crichtonite.shtml
# Kridleīts http://www.mindat.org/min-1154.html http://www.webmineral.com/data/Criddleite.shtml
# Krinovīts http://www.mindat.org/min-2276.html http://www.webmineral.com/data/Krinovite.shtml
# Kriolitionīts http://www.mindat.org/min-1162.html http://www.webmineral.com/data/Cryolithionite.shtml
# Kriolīts http://www.mindat.org/min-1161.html http://www.webmineral.com/data/Cryolite.shtml
# Kriptohalīts http://www.mindat.org/min-1163.html http://www.webmineral.com/data/Cryptohalite.shtml
# Kriptomelāns http://www.mindat.org/min-1164.html http://www.webmineral.com/data/Cryptomelane.shtml
# Krisstanleīts http://www.mindat.org/min-1028.html http://www.webmineral.com/data/Chrisstanleyite.shtml
# Kristelīts http://www.mindat.org/min-6870.html http://www.webmineral.com/data/Christelite.shtml
# Kristiansenīts http://www.mindat.org/min-10814.html http://www.webmineral.com/data/Kristiansenite.shtml
# Kristīts http://www.mindat.org/min-1029.html http://www.webmineral.com/data/Christite.shtml
# Kristobalīts http://www.mindat.org/min-1155.html http://www.webmineral.com/data/Cristobalite.shtml
# Križanovskīts http://www.mindat.org/min-2281.html http://www.webmineral.com/data/Kryzhanovskite.shtml
# Krīdīts http://www.mindat.org/min-1151.html http://www.webmineral.com/data/Creedite.shtml
# Krokoīts http://www.mindat.org/min-1157.html http://www.webmineral.com/data/Crocoite.shtml
# Kronštetīts http://www.mindat.org/min-1158.html http://www.webmineral.com/data/Cronstedtite.shtml
# Kronusīts http://www.mindat.org/min-11188.html http://www.webmineral.com/data/Cronusite.shtml
# Kroufordīts http://www.mindat.org/min-1148.html http://www.webmineral.com/data/Crawfordite.shtml
# Krupkaīts http://www.mindat.org/min-2278.html http://www.webmineral.com/data/Krupkaite.shtml
# Krutaīts http://www.mindat.org/min-2279.html http://www.webmineral.com/data/Krutaite.shtml
# Krutovīts http://www.mindat.org/min-2280.html http://www.webmineral.com/data/Krutovite.shtml
# Krūkesīts http://www.mindat.org/min-1159.html http://www.webmineral.com/data/Crookesite.shtml
# Ksantiozīts http://www.mindat.org/min-4327.html http://www.webmineral.com/data/Xanthiosite.shtml
# Ksantokonīts http://www.mindat.org/min-4330.html http://www.webmineral.com/data/Xanthoconite.shtml
# Ksantoksenīts http://www.mindat.org/min-4347.html http://www.webmineral.com/data/Xanthoxenite.shtml
# Ksenotims-(Yb) http://www.mindat.org/min-7374.html http://www.webmineral.com/data/Xenotime-%28Yb%29.shtml
# Ksifengīts http://www.mindat.org/min-4335.html http://www.webmineral.com/data/Xifengite.shtml
# Ksilingolīts http://www.mindat.org/min-4336.html http://www.webmineral.com/data/Xilingolite.shtml
# Ksimengīts http://www.mindat.org/min-4337.html http://www.webmineral.com/data/Ximengite.shtml
# Ksingžongīts http://www.mindat.org/min-4339.html http://www.webmineral.com/data/Xingzhongite.shtml
# Ksitiešanīts http://www.mindat.org/min-4341.html http://www.webmineral.com/data/Xitieshanite.shtml
# Ksokomekatlīts http://www.mindat.org/min-4342.html http://www.webmineral.com/data/Xocomecatlite.shtml
# Ksonotlīts http://www.mindat.org/min-4343.html http://www.webmineral.com/data/Xonotlite.shtml
# Ktenasīts http://www.mindat.org/min-2282.html http://www.webmineral.com/data/Ktenasite.shtml
# Kualstibīts http://www.mindat.org/min-1167.html http://www.webmineral.com/data/Cualstibite.shtml
# Kubanīts http://www.mindat.org/min-1168.html http://www.webmineral.com/data/Cubanite.shtml
# Kuboargirīts http://www.mindat.org/min-6893.html http://www.webmineral.com/data/Cuboargyrite.shtml
# Kudriavīts http://www.mindat.org/min-26708.html http://www.webmineral.com/data/Kudriavite.shtml
# Kuharenkoīts-(Ce)http://www.mindat.org/min-7146.html http://www.webmineral.com/data/Kukharenkoite-%28Ce%29.shtml
# Kuharenkoīts-(La) http://www.mindat.org/min-25586.html http://www.webmineral.com/data/Kukharenkoite-%28La%29.shtml
# Kukeīts http://www.mindat.org/min-1121.html http://www.webmineral.com/data/Cookeite.shtml
# Kukisvumīts http://www.mindat.org/min-2283.html http://www.webmineral.com/data/Kukisvumite.shtml
# Kuksīts http://www.mindat.org/min-2284.html http://www.webmineral.com/data/Kuksite.shtml
# Kulanīts http://www.mindat.org/min-2285.html http://www.webmineral.com/data/Kulanite.shtml
# Kuliokīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2286.html http://www.webmineral.com/data/Kuliokite-%28Y%29.shtml
# Kulkeīts http://www.mindat.org/min-2287.html http://www.webmineral.com/data/Kulkeite.shtml
# Kullerudīts http://www.mindat.org/min-2288.html http://www.webmineral.com/data/Kullerudite.shtml
# Kumengīts http://www.mindat.org/min-6894.html http://www.webmineral.com/data/Cumengite.shtml
# Kumingtonīts http://www.mindat.org/min-1170.html http://www.webmineral.com/data/Cummingtonite.shtml
# Kupalīts http://www.mindat.org/min-1171.html http://www.webmineral.com/data/Cupalite.shtml
# Kupcikīts http://www.mindat.org/min-26458.html http://www.webmineral.com/data/Kupcikite.shtml
# Kupleckīts http://www.mindat.org/min-2290.html http://www.webmineral.com/data/Kupletskite.shtml
# Kuprīts http://www.mindat.org/min-1172.html http://www.webmineral.com/data/Cuprite.shtml
# Kuprobismutīts http://www.mindat.org/min-1177.html http://www.webmineral.com/data/Cuprobismutite.shtml
# Kuproiridsīts http://www.mindat.org/min-1186.html http://www.webmineral.com/data/Cuproiridsite.shtml
# Kuprokopiapīts http://www.mindat.org/min-1181.html http://www.webmineral.com/data/Cuprocopiapite.shtml
# Kupromakovickijīts http://www.mindat.org/min-26457.html http://www.webmineral.com/data/Cupromakovickyite.shtml
# Kupropavonīts http://www.mindat.org/min-1187.html http://www.webmineral.com/data/Cupropavonite.shtml
# Kuprorodsīts http://www.mindat.org/min-1188.html http://www.webmineral.com/data/Cuprorhodsite.shtml
# Kuprorivaīts http://www.mindat.org/min-1189.html http://www.webmineral.com/data/Cuprorivaite.shtml
# Kuprosklodovskīts http://www.mindat.org/min-1191.html http://www.webmineral.com/data/Cuprosklodowskite.shtml
# Kuprostibīts http://www.mindat.org/min-1193.html http://www.webmineral.com/data/Cuprostibite.shtml
# Kuprošpinelis http://www.mindat.org/min-1192.html http://www.webmineral.com/data/Cuprospinel.shtml
# Kuprotungstīts http://www.mindat.org/min-1194.html http://www.webmineral.com/data/Cuprotungstite.shtml
# Kuramīts http://www.mindat.org/min-2291.html http://www.webmineral.com/data/Kuramite.shtml
# Kuranahīts http://www.mindat.org/min-2292.html http://www.webmineral.com/data/Kuranakhite.shtml
# Kurčatovīts http://www.mindat.org/min-2293.html http://www.webmineral.com/data/Kurchatovite.shtml
# Kuretonīts http://www.mindat.org/min-1195.html http://www.webmineral.com/data/Curetonite.shtml
# Kurgantaīts http://www.mindat.org/min-8212.html http://www.webmineral.com/data/Kurgantaite.shtml
# Kurienīts http://www.mindat.org/min-1196.html http://www.webmineral.com/data/Curienite.shtml
# Kurīts http://www.mindat.org/min-1197.html http://www.webmineral.com/data/Curite.shtml
# Kurnakovīts http://www.mindat.org/min-2295.html http://www.webmineral.com/data/Kurnakovite.shtml
# Kurumsakīts http://www.mindat.org/min-2296.html http://www.webmineral.com/data/Kurumsakite.shtml
# Kusačijīts http://www.mindat.org/min-2297.html http://www.webmineral.com/data/Kusachiite.shtml
# Kuspidīns http://www.mindat.org/min-1198.html http://www.webmineral.com/data/Cuspidine.shtml
# Kutinaīts http://www.mindat.org/min-2298.html http://www.webmineral.com/data/Kut%EDnaite.shtml
# Kutinoīts http://www.mindat.org/min-26529.html http://www.webmineral.com/data/Coutinhoite.shtml
# Kutnohorīts http://www.mindat.org/min-2299.html http://www.webmineral.com/data/Kutnohorite.shtml
# Kuzelīts http://www.mindat.org/min-7147.html http://www.webmineral.com/data/Kuzelite.shtml
# Kuzmenkoīts http://www.mindat.org/min-7148.html http://www.webmineral.com/data/Kuzmenkoite.shtml
# Kuzminīts http://www.mindat.org/min-2300.html http://www.webmineral.com/data/Kuzminite.shtml
# Kuzņecovīts http://www.mindat.org/min-2301.html http://www.webmineral.com/data/Kuznetsovite.shtml
# Kuzticīts http://www.mindat.org/min-1199.html http://www.webmineral.com/data/Cuzticite.shtml
# Kūperīts http://www.mindat.org/min-1123.html http://www.webmineral.com/data/Cooperite.shtml
# Kvadratīts http://www.mindat.org/min-7262.html http://www.webmineral.com/data/Quadratite.shtml
# Kvadridavīns http://www.mindat.org/min-3335.html http://www.webmineral.com/data/Quadridavyne.shtml
# Kvadrufīts http://www.mindat.org/min-3336.html http://www.webmineral.com/data/Quadruphite.shtml
# Kvandilīts http://www.mindat.org/min-3331.html http://www.webmineral.com/data/Qandilite.shtml
# Kvanefjeldīts http://www.mindat.org/min-2302.html http://www.webmineral.com/data/Kvanefjeldite.shtml
# Kvannersuīts-(Ce)http://www.mindat.org/min-25711.html http://www.webmineral.com/data/Kuannersuite-%28Ce%29.shtml
# Kvarcs http://www.mindat.org/min-3337.html http://www.webmineral.com/data/Quartz.shtml
# Kvatrandorīts http://www.mindat.org/min-11345.html http://www.webmineral.com/data/Quatrandorite.shtml
# Kveitīts http://www.mindat.org/min-3339.html http://www.webmineral.com/data/Queitite.shtml
# Kvenselīts http://www.mindat.org/min-3340.html http://www.webmineral.com/data/Quenselite.shtml
# Kvenštetīts http://www.mindat.org/min-3341.html http://www.webmineral.com/data/Quenstedtite.shtml
# Kvilianšanīts http://www.mindat.org/min-3332.html http://www.webmineral.com/data/Qilianshanite.shtml
# Kvingheijīts http://www.mindat.org/min-3333.html http://www.webmineral.com/data/Qingheiite.shtml
# Kvintinīts http://www.mindat.org/min-7265.html http://www.webmineral.com/data/Quintinite.shtml
# Kvitianlingīts http://www.mindat.org/min-3334.html http://www.webmineral.com/data/Qitianlingite.shtml

L


# Labuncovīts-(Fe)http://www.mindat.org/min-11425.html http://www.webmineral.com/data/Labuntsovite-Fe.shtml
# Labuncovīts-(Mg) http://www.mindat.org/min-11424.html http://www.webmineral.com/data/Labuntsovite-Mg.shtml
# Labuncovīts-(Mn) http://www.mindat.org/min-2309.html http://www.webmineral.com/data/Labuntsovite-Mn.shtml
# Lafamīts http://www.mindat.org/min-2328.html http://www.webmineral.com/data/Laphamite.shtml
# Lafitīts http://www.mindat.org/min-2311.html http://www.webmineral.com/data/Laffittite.shtml
# Laflammeīts http://www.mindat.org/min-10743.html http://www.webmineral.com/data/Laflammeite.shtml
# Laforetīts http://www.mindat.org/min-7149.html http://www.webmineral.com/data/Lafor%EAtite.shtml
# Laihunīts http://www.mindat.org/min-2312.html http://www.webmineral.com/data/Laihunite.shtml
# Laitakarīts http://www.mindat.org/min-2313.html http://www.webmineral.com/data/Laitakarite.shtml
# Lakruāzīts http://www.mindat.org/min-2310.html http://www.webmineral.com/data/Lacroixite.shtml
# Lammerīts http://www.mindat.org/min-2314.html http://www.webmineral.com/data/Lammerite.shtml
# Lamprofillīts http://www.mindat.org/min-2315.html http://www.webmineral.com/data/Lamprophyllite.shtml
# Lamprofillīts-2O http://www.mindat.org/min-7639.html http://www.webmineral.com/data/Lamprophyllite-2O.shtml
# Lanarkīts http://www.mindat.org/min-2316.html http://www.webmineral.com/data/Lanarkite.shtml
# Landauīts http://www.mindat.org/min-2317.html http://www.webmineral.com/data/Landauite.shtml
# Landesīts http://www.mindat.org/min-2318.html http://www.webmineral.com/data/Landesite.shtml
# Langbeinīts http://www.mindat.org/min-2320.html http://www.webmineral.com/data/Langbeinite.shtml
# Langisīts http://www.mindat.org/min-2321.html http://www.webmineral.com/data/Langisite.shtml
# Langīts http://www.mindat.org/min-2322.html http://www.webmineral.com/data/Langite.shtml
# Lanmučangīts http://www.mindat.org/min-11003.html http://www.webmineral.com/data/Lanmuchangite.shtml
# Lannonīts http://www.mindat.org/min-2323.html http://www.webmineral.com/data/Lannonite.shtml
# Lansfordīts http://www.mindat.org/min-2324.html http://www.webmineral.com/data/Lansfordite.shtml
# Lantanīts-(Ce)http://www.mindat.org/min-2325.html http://www.webmineral.com/data/Lanthanite-%28Ce%29.shtml
# Lantanīts-(La) http://www.mindat.org/min-2326.html http://www.webmineral.com/data/Lanthanite-%28La%29.shtml
# Lantanīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-2327.html http://www.webmineral.com/data/Lanthanite-%28Nd%29.shtml
# Lapijeīts http://www.mindat.org/min-2329.html http://www.webmineral.com/data/Lapieite.shtml
# Laplandīts-(Ce)http://www.mindat.org/min-2331.html http://www.webmineral.com/data/Laplandite-%28Ce%29.shtml
# Larderellīts http://www.mindat.org/min-2332.html http://www.webmineral.com/data/Larderellite.shtml
# Larisaīts http://www.mindat.org/min-26392.html http://www.webmineral.com/data/Larisaite.shtml
# Larnīts http://www.mindat.org/min-2333.html http://www.webmineral.com/data/Larnite.shtml
# Larozīts http://www.mindat.org/min-2334.html http://www.webmineral.com/data/Larosite.shtml
# Larsenīts http://www.mindat.org/min-2335.html http://www.webmineral.com/data/Larsenite.shtml
# Latiumīts http://www.mindat.org/min-2336.html http://www.webmineral.com/data/Latiumite.shtml
# Latrapīts http://www.mindat.org/min-2337.html http://www.webmineral.com/data/Latrappite.shtml
# Laueīts http://www.mindat.org/min-2339.html http://www.webmineral.com/data/Laueite.shtml
# Launaijīts http://www.mindat.org/min-2341.html http://www.webmineral.com/data/Launayite.shtml
# Laurelīts http://www.mindat.org/min-2342.html http://www.webmineral.com/data/Laurelite.shtml
# Laurensīts http://www.mindat.org/min-2351.html http://www.webmineral.com/data/Lawrencite.shtml
# Laurionīts http://www.mindat.org/min-2343.html http://www.webmineral.com/data/Laurionite.shtml
# Laurīts http://www.mindat.org/min-2344.html http://www.webmineral.com/data/Laurite.shtml
# Lausenīts http://www.mindat.org/min-2345.html http://www.webmineral.com/data/Lausenite.shtml
# Lautarīts http://www.mindat.org/min-2346.html http://www.webmineral.com/data/Lautarite.shtml
# Lautentalīts http://www.mindat.org/min-2347.html http://www.webmineral.com/data/Lautenthalite.shtml
# Lavendulāns http://www.mindat.org/min-2349.html http://www.webmineral.com/data/Lavendulan.shtml
# Lavrentjevīts http://www.mindat.org/min-2350.html http://www.webmineral.com/data/Lavrentievite.shtml
# Lazarenkoīts http://www.mindat.org/min-2354.html http://www.webmineral.com/data/Lazarenkoite.shtml
# Lazulīts http://www.mindat.org/min-2356.html http://www.webmineral.com/data/Lazulite.shtml
# Lazurīts http://www.mindat.org/min-2357.html http://www.webmineral.com/data/Lazurite.shtml
# Ledus http://www.mindat.org/min-2001.html http://www.webmineral.com/data/Ice.shtml
# Legrandīts http://www.mindat.org/min-2365.html http://www.webmineral.com/data/Legrandite.shtml
# Leicīts http://www.mindat.org/min-2465.html http://www.webmineral.com/data/Leucite.shtml
# Leifīts http://www.mindat.org/min-2368.html http://www.webmineral.com/data/Leifite.shtml
# Leikofanīts http://www.mindat.org/min-2383.html http://www.webmineral.com/data/Leucophanite.shtml
# Leikofenicīts http://www.mindat.org/min-2384.html http://www.webmineral.com/data/Leucophoenicite.shtml
# Leikofosfīts http://www.mindat.org/min-2385.html http://www.webmineral.com/data/Leucophosphite.shtml
# Leikosfenīts http://www.mindat.org/min-2386.html http://www.webmineral.com/data/Leucosphenite.shtml
# Leitonīts http://www.mindat.org/min-2369.html http://www.webmineral.com/data/Leightonite.shtml
# Leiteīts http://www.mindat.org/min-2370.html http://www.webmineral.com/data/Leiteite.shtml
# Leizingīts http://www.mindat.org/min-7151.html http://www.webmineral.com/data/Leisingite.shtml
# Lekontīts http://www.mindat.org/min-2364.html http://www.webmineral.com/data/Lecontite.shtml
# Lellingīts http://www.mindat.org/min-2426.html http://www.webmineral.com/data/L%F6llingite.shtml
# Lemanskijīts http://www.mindat.org/min-9658.html http://www.webmineral.com/data/Lemanskiite.shtml
# Lemmleinīts-Ba http://www.mindat.org/min-11440.html http://www.webmineral.com/data/Lemmleinite-Ba.shtml
# Lemmleinīts-K http://www.mindat.org/min-7048.html http://www.webmineral.com/data/Lemmleinite-K.shtml
# Lemoinīts http://www.mindat.org/min-2371.html http://www.webmineral.com/data/Lemoynite.shtml
# Lenaīts http://www.mindat.org/min-2372.html http://www.webmineral.com/data/Lenaite.shtml
# Lengenbahīts http://www.mindat.org/min-2373.html http://www.webmineral.com/data/Lengenbachite.shtml
# Lennilenapeīts http://www.mindat.org/min-2375.html http://www.webmineral.com/data/Lennilenapeite.shtml
# Lenoblīts http://www.mindat.org/min-2376.html http://www.webmineral.com/data/Lenoblite.shtml
# Leogangīts http://www.mindat.org/min-26518.html http://www.webmineral.com/data/Leogangite.shtml
# Leonīts http://www.mindat.org/min-2377.html http://www.webmineral.com/data/Leonite.shtml
# Lepersonīts-(Gd) http://www.mindat.org/min-2378.html http://www.webmineral.com/data/Lepersonnite-%28Gd%29.shtml
# Lephenelmīts-Zn http://www.mindat.org/min-26521.html http://www.webmineral.com/data/Lepkhenelmite-Zn.shtml
# Lepidokrokīts http://www.mindat.org/min-2379.html http://www.webmineral.com/data/Lepidocrocite.shtml
# Lepidolīts http://www.mindat.org/min-2380.html http://www.webmineral.com/data/Lepidolite.shtml
# Lessingīts-(Ce)http://www.mindat.org/min-7152.html http://www.webmineral.com/data/Lessingite-%28Ce%29.shtml
# Lesukīts http://www.mindat.org/min-7153.html http://www.webmineral.com/data/Lesukite.shtml
# Letovicīts http://www.mindat.org/min-2382.html http://www.webmineral.com/data/Letovicite.shtml
# Leviklodīts http://www.mindat.org/min-2387.html http://www.webmineral.com/data/L%E9vyclaudite.shtml
# Levinsonīts-(Y) http://www.mindat.org/min-7024.html http://www.webmineral.com/data/Levinsonite-%28Y%29.shtml
# Levistonīts http://www.mindat.org/min-7156.html http://www.webmineral.com/data/Lewistonite.shtml
# Levizīts http://www.mindat.org/min-2389.html http://www.webmineral.com/data/Lewisite.shtml
# Levīns-Ca http://www.mindat.org/min-7154.html http://www.webmineral.com/data/Levyne-Ca.shtml
# Levīns-Na http://www.mindat.org/min-7155.html http://www.webmineral.com/data/Levyne-Na.shtml
# Lēnerīts http://www.mindat.org/min-2367.html http://www.webmineral.com/data/Lehnerite.shtml
# Lēveīts http://www.mindat.org/min-2463.html http://www.webmineral.com/data/L%F6weite.shtml
# Liandratīts http://www.mindat.org/min-2391.html http://www.webmineral.com/data/Liandratite.shtml
# Liberīts http://www.mindat.org/min-2393.html http://www.webmineral.com/data/Liberite.shtml
# Libetenīts http://www.mindat.org/min-2394.html http://www.webmineral.com/data/Libethenite.shtml
# Lidikoatīts http://www.mindat.org/min-2395.html http://www.webmineral.com/data/Liddicoatite.shtml
# Likazīts http://www.mindat.org/min-2399.html http://www.webmineral.com/data/Likasite.shtml
# Lilianīts http://www.mindat.org/min-2400.html http://www.webmineral.com/data/Lillianite.shtml
# Linarīts http://www.mindat.org/min-2403.html http://www.webmineral.com/data/Linarite.shtml
# Lindakerīts http://www.mindat.org/min-2404.html http://www.webmineral.com/data/Lindackerite.shtml
# Lindbergīts http://www.mindat.org/min-26578.html http://www.webmineral.com/data/Lindbergite.shtml
# Lindgrenīts http://www.mindat.org/min-2405.html http://www.webmineral.com/data/Lindgrenite.shtml
# Lindkvistīts http://www.mindat.org/min-2406.html http://www.webmineral.com/data/Lindqvistite.shtml
# Lindslejīts http://www.mindat.org/min-2407.html http://www.webmineral.com/data/Lindsleyite.shtml
# Lindstromīts http://www.mindat.org/min-2408.html http://www.webmineral.com/data/Lindstr%F6mite.shtml
# Lineburgīts http://www.mindat.org/min-2458.html http://www.webmineral.com/data/L%FCneburgite.shtml
# Linnaeīts http://www.mindat.org/min-2409.html http://www.webmineral.com/data/Linnaeite.shtml
# Lintizīts http://www.mindat.org/min-2410.html http://www.webmineral.com/data/Lintisite.shtml
# Lionsīts http://www.mindat.org/min-2464.html http://www.webmineral.com/data/Lyonsite.shtml
# Liotīts http://www.mindat.org/min-2411.html http://www.webmineral.com/data/Liottite.shtml
# Lipskombīts http://www.mindat.org/min-2412.html http://www.webmineral.com/data/Lipscombite.shtml
# Lirokonīts http://www.mindat.org/min-2413.html http://www.webmineral.com/data/Liroconite.shtml
# Liskeardīts http://www.mindat.org/min-2416.html http://www.webmineral.com/data/Liskeardite.shtml
# Lišiženīts http://www.mindat.org/min-2415.html http://www.webmineral.com/data/Lishizhenite.shtml
# Litidionīts http://www.mindat.org/min-2422.html http://www.webmineral.com/data/Litidionite.shtml
# Litiofilīts http://www.mindat.org/min-2418.html http://www.webmineral.com/data/Lithiophilite.shtml
# Litioforīts http://www.mindat.org/min-2419.html http://www.webmineral.com/data/Lithiophorite.shtml
# Litiofosfāts http://www.mindat.org/min-2420.html http://www.webmineral.com/data/Lithiophosphate.shtml
# Litiomarsturīts http://www.mindat.org/min-2417.html http://www.webmineral.com/data/Lithiomarsturite.shtml
# Litiotantīts http://www.mindat.org/min-2390.html http://www.webmineral.com/data/Lithiotantite.shtml
# Litiovodžinīts http://www.mindat.org/min-2392.html http://www.webmineral.com/data/Lithiowodginite.shtml
# Litozīts http://www.mindat.org/min-2421.html http://www.webmineral.com/data/Lithosite.shtml
# Liveingīts http://www.mindat.org/min-2423.html http://www.webmineral.com/data/Liveingite.shtml
# Livingstonīts http://www.mindat.org/min-2424.html http://www.webmineral.com/data/Livingstonite.shtml
# Lizardīts http://www.mindat.org/min-2425.html http://www.webmineral.com/data/Lizardite.shtml
# Lizetīts http://www.mindat.org/min-2414.html http://www.webmineral.com/data/Lisetite.shtml
# Lībauīts http://www.mindat.org/min-2396.html http://www.webmineral.com/data/Liebauite.shtml
# Lībenbergīts http://www.mindat.org/min-2397.html http://www.webmineral.com/data/Liebenbergite.shtml
# Lībigīts http://www.mindat.org/min-2398.html http://www.webmineral.com/data/Liebigite.shtml
# Līdhilīts http://www.mindat.org/min-2361.html http://www.webmineral.com/data/Leadhillite.shtml
# Līkeīts http://www.mindat.org/min-2362.html http://www.webmineral.com/data/Leakeite.shtml
# Lokaīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2427.html http://www.webmineral.com/data/Lokkaite-%28Y%29.shtml
# Lomonosovīts http://www.mindat.org/min-2428.html http://www.webmineral.com/data/Lomonosovite.shtml
# Londonīts http://www.mindat.org/min-7082.html http://www.webmineral.com/data/Londonite.shtml
# Lonekrīkīts http://www.mindat.org/min-2430.html http://www.webmineral.com/data/Lonecreekite.shtml
# Longbanīts http://www.mindat.org/min-2319.html http://www.webmineral.com/data/L%E5ngbanite.shtml
# Lonsdaleīts http://www.mindat.org/min-2431.html http://www.webmineral.com/data/Lonsdaleite.shtml
# Loparīts-(Ce)http://www.mindat.org/min-2432.html http://www.webmineral.com/data/Loparite-%28Ce%29.shtml
# Lopezīts http://www.mindat.org/min-2433.html http://www.webmineral.com/data/Lopezite.shtml
# Lorandīts http://www.mindat.org/min-2434.html http://www.webmineral.com/data/Lorandite.shtml
# Loranskīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2435.html http://www.webmineral.com/data/Loranskite-%28Y%29.shtml
# Lorenzenīts http://www.mindat.org/min-2436.html http://www.webmineral.com/data/Lorenzenite.shtml
# Lotārmeijerīts http://www.mindat.org/min-2439.html http://www.webmineral.com/data/Lotharmeyerite.shtml
# Louderbakīts http://www.mindat.org/min-7157.html http://www.webmineral.com/data/Louderbackite.shtml
# Loudonīts http://www.mindat.org/min-2440.html http://www.webmineral.com/data/Loudounite.shtml
# Loflinīts http://www.mindat.org/min-2441.html http://www.webmineral.com/data/Loughlinite.shtml
# Lourensvalsīts http://www.mindat.org/min-2442.html http://www.webmineral.com/data/Lourenswalsite.shtml
# Lousonbauerīts http://www.mindat.org/min-2352.html http://www.webmineral.com/data/Lawsonbauerite.shtml
# Lousonīts http://www.mindat.org/min-2353.html http://www.webmineral.com/data/Lawsonite.shtml
# Lovenīts http://www.mindat.org/min-2462.html http://www.webmineral.com/data/L%E5venite.shtml
# Lovdarīts http://www.mindat.org/min-2443.html http://www.webmineral.com/data/Lovdarite.shtml
# Loveringīts http://www.mindat.org/min-2444.html http://www.webmineral.com/data/Loveringite.shtml
# Lovozerīts http://www.mindat.org/min-2445.html http://www.webmineral.com/data/Lovozerite.shtml
# Lozeijīts http://www.mindat.org/min-2438.html http://www.webmineral.com/data/Loseyite.shtml
# Luanheīts http://www.mindat.org/min-2447.html http://www.webmineral.com/data/Luanheite.shtml
# Luberoīts http://www.mindat.org/min-2448.html http://www.webmineral.com/data/Luberoite.shtml
# Ludenīts http://www.mindat.org/min-2450.html http://www.webmineral.com/data/Luddenite.shtml
# Ludlamīts http://www.mindat.org/min-2452.html http://www.webmineral.com/data/Ludlamite.shtml
# Ludlokīts http://www.mindat.org/min-2453.html http://www.webmineral.com/data/Ludlockite.shtml
# Ludvigīts http://www.mindat.org/min-2454.html http://www.webmineral.com/data/Ludwigite.shtml
# Ludžibaīts http://www.mindat.org/min-2451.html http://www.webmineral.com/data/Ludjibaite.shtml
# Luešīts http://www.mindat.org/min-2455.html http://www.webmineral.com/data/Lueshite.shtml
# Lueteīts http://www.mindat.org/min-2456.html http://www.webmineral.com/data/Luetheite.shtml
# Lukasīts-(Ce)http://www.mindat.org/min-2449.html http://www.webmineral.com/data/Lucasite-%28Ce%29.shtml
# Lukečangīts-(Ce)http://www.mindat.org/min-7159.html http://www.webmineral.com/data/Lukechangite-%28Ce%29.shtml
# Lukranīts http://www.mindat.org/min-11010.html http://www.webmineral.com/data/Lukrahnite.shtml
# Lulzacīts http://www.mindat.org/min-7058.html http://www.webmineral.com/data/Lulzacite.shtml
# Lunidžianlaīts http://www.mindat.org/min-2459.html http://www.webmineral.com/data/Lunijianlaite.shtml
# Lunokīts http://www.mindat.org/min-2457.html http://www.webmineral.com/data/Lun%27okite.shtml
# Luzonīts http://www.mindat.org/min-2461.html http://www.webmineral.com/data/Luzonite.shtml

Ļ


# Ļeņingradīts http://www.mindat.org/min-2374.html http://www.webmineral.com/data/Leningradite.shtml
# Ļermontovīts http://www.mindat.org/min-2381.html http://www.webmineral.com/data/Lermontovite.shtml
# Ļisicinīts http://www.mindat.org/min-10316.html http://www.webmineral.com/data/Lisitsynite.shtml
# Ļitvinskīts http://www.mindat.org/min-11437.html http://www.webmineral.com/data/Litvinskite.shtml

Ieteicam apmeklēt


Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem

Ārējās saites


http://www.mindat.org/index.php mindat.org - Minerālu datu bāze (angliski)
http://webmineral.com/Alphabetical_Listing.shtml webmineral.com (angliski)
Kategorija:Mineraloģija
Kategorija:Ģeoloģisko jēdzienu uzskaitījumi

Minerālu uzskaitījums no M līdz P

Pēdējoreiz atjaunots 2006. gada 15. septembrī.
Nav iespējams sastādīt precīzu un nekļūdīgu "pasaules minerālu sarakstu". Ar jaunu minerālu reģistrāciju, aprakstīšanu un nosaukumu došanu nodarbojas Starptautiskā Mineraloģijas asociācija. Tomēr pirms 1959. gada atklātie minerāli nav izgājuši mūsdienās pieņemto oficiālo nosaukuma došanas procedūru - kopš šī laika daļa no šiem agrāk atklātajiem minerāliem ir apstiprināti kā atsevišķi minerāli, toties citi vairs netiek uzskatīti par atsevišķu minerāla veidu. Šajā sarakstā iekļauti dažādi minerālu nosaukumi - gan tie, kas apstiprināti pēc 1959. gada, gan arī agrāk aprakstītie minerāli, par kuriem joprojām pastāv uzskats, ka tie ir atsevišķi minerāli. Ja Jūs šeit neatrodat kādu literatūras avotā minētu minerālu, tas visdrīzāk ir ieguvis citu nosaukumu, sadalīts vairākos minerālos vai atzīts par neesošu.
Tā kā šis saraksta izmērs pārsniedz ērta Vikipēdijas saraksta izmērus, tas sadalīts alfabēta grupās. Minerāli ir grupēti pēc nosaukumiem sekojošā veidā:
Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem - M-P - Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem.
Minerāli sakārtoti pēc to nosaukumiem latviešu valodas alfabēta secībā.

M


# Mačatškijīts http://www.mindat.org/min-2510.html http://www.webmineral.com/data/Machatschkiite.shtml
# Madokīts http://www.mindat.org/min-2517.html http://www.webmineral.com/data/Madocite.shtml
# Magadijīts http://www.mindat.org/show.php?id=2530 http://www.webmineral.com/data/Magadiite.shtml
# Magbasīts http://www.mindat.org/min-2531.html http://www.webmineral.com/data/Magbasite.shtml
# Maghagendorfīts http://www.mindat.org/min-2532.html http://www.webmineral.com/data/Maghagendorfite.shtml
# Maghemīts http://www.mindat.org/min-2533.html http://www.webmineral.com/data/Maghemite.shtml
# Magnezīts http://www.mindat.org/min-2482.html http://www.webmineral.com/data/Magnesite.shtml
# Magnetīts http://www.mindat.org/min-2538.html http://www.webmineral.com/data/Magnetite.shtml
# Magnetoplumbīts http://www.mindat.org/min-2539.html http://www.webmineral.com/data/Magnetoplumbite.shtml
# Magnēzioaksinīts http://www.mindat.org/min-2490.html http://www.webmineral.com/data/Magnesio-axinite.shtml
# Magnēzioarfvedsonīts http://www.mindat.org/min-2537.html http://www.webmineral.com/data/Magnesio-arfvedsonite.shtml
# Magnēzioaubertīts http://www.mindat.org/min-2521.html http://www.webmineral.com/data/Magnesioaubertite.shtml
# Magnēziodjumortjerīts http://www.mindat.org/min-2473.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiodumortierite.shtml
# Magnēzioferīts http://www.mindat.org/min-2501.html http://www.webmineral.com/data/Magnesioferrite.shtml
# Magnēziofoitīts http://www.mindat.org/min-7162.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiofoitite.shtml
# Magnēziohastingsīts http://www.mindat.org/min-2483.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiohastingsite.shtml
# Magnēziohēgbomīts-2N2S http://www.mindat.org/min-11450.html http://www.webmineral.com/data/Magnesioh%F6gbomite-2N2S.shtml
# Magnēziohēgbomīts-2N3S http://www.mindat.org/min-11448.html http://www.webmineral.com/data/Magnesioh%F6gbomite-2N3S.shtml
# Magnēziohēgbomīts-6N6S http://www.mindat.org/min-11447.html http://www.webmineral.com/data/Magnesioh%F6gbomite-6N6S.shtml
# Magnēziohloritoīds http://www.mindat.org/min-2497.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiochloritoid.shtml
# Magnēziohromīts http://www.mindat.org/min-2493.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiochromite.shtml
# Magnēziohulzīts http://www.mindat.org/min-2498.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiohulsite.shtml
# Magnēziokarpolīts http://www.mindat.org/min-2500.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiocarpholite.shtml
# Magnēziokatoforīts http://www.mindat.org/min-7163.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiokatophorite.shtml
# Magnēziokolumbīts http://www.mindat.org/min-2541.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiocolumbite.shtml
# Magnēziokulsonīts http://www.mindat.org/min-2476.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiocoulsonite.shtml
# Magnēzionigerīts-2N1S http://www.mindat.org/min-11446.html http://www.webmineral.com/data/Magnesionigerite-2N1S.shtml
# Magnēzionigerīts-6N6S http://www.mindat.org/min-11445.html http://www.webmineral.com/data/Magnesionigerite-6N6S.shtml
# Magnēzioragmānis http://www.mindat.org/min-2524.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiohornblende.shtml
# Magnēziosadanagaīts http://www.mindat.org/min-2484.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiosadanagaite.shtml
# Magnēziostavrolīts http://www.mindat.org/min-2479.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiostaurolite.shtml
# Magnēziotaafeīts-2N’2S http://www.mindat.org/min-3863.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiotaaffeite-2N%922S.shtml
# Magnēziotaafeīts-6N’3S http://www.mindat.org/min-2816.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiotaaffeite-6N%923S.shtml
# Magnēziotantalīts http://www.mindat.org/min-11465.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiotantalite.shtml
# Magnēziotaramīts http://www.mindat.org/min-2525.html http://www.webmineral.com/data/Magnesiotaramite.shtml
# Magnija astrofillīts http://www.mindat.org/min-2487.html http://www.webmineral.com/data/Magnesium%20Astrophyllite.shtml
# Magnija hlorofenicīts http://www.mindat.org/min-2499.html http://www.webmineral.com/data/Magnesium-chlorophoenicite.shtml
# Magnija zipeīts http://www.mindat.org/min-2474.html http://www.webmineral.com/data/Magnesium-Zippeite.shtml
# Magnolīts http://www.mindat.org/min-2542.html http://www.webmineral.com/data/Magnolite.shtml
# Magnusonīts http://www.mindat.org/min-2543.html http://www.webmineral.com/data/Magnussonite.shtml
# Maijenīts http://www.mindat.org/min-2606.html http://www.webmineral.com/data/Mayenite.shtml
# Maijingīts http://www.mindat.org/min-7172.html http://www.webmineral.com/data/Mayingite.shtml
# Majakīts http://www.mindat.org/min-2545.html http://www.webmineral.com/data/Majakite.shtml
# Majorīts http://www.mindat.org/min-2546.html http://www.webmineral.com/data/Majorite.shtml
# Makallisterīts http://www.mindat.org/min-2609.html http://www.webmineral.com/data/Mcallisterite.shtml
# Makalpineīts http://www.mindat.org/min-7173.html http://www.webmineral.com/data/Mcalpineite.shtml
# Makaolaijīts http://www.mindat.org/min-2505.html http://www.webmineral.com/data/Macaulayite.shtml
# Makaročkinīts http://www.mindat.org/min-2547.html http://www.webmineral.com/data/Makarochkinite.shtml
# Makatīts http://www.mindat.org/min-2548.html http://www.webmineral.com/data/Makatite.shtml
# Makauslanīts http://www.mindat.org/min-2610.html http://www.webmineral.com/data/Mcauslanite.shtml
# Makbirneijīts http://www.mindat.org/min-2611.html http://www.webmineral.com/data/Mcbirneyite.shtml
# Makdonaldīts http://www.mindat.org/min-2506.html http://www.webmineral.com/data/Macdonaldite.shtml
# Makfallīts http://www.mindat.org/min-2508.html http://www.webmineral.com/data/Macfallite.shtml
# Makfērsonīts http://www.mindat.org/min-2513.html http://www.webmineral.com/data/Macphersonite.shtml
# Makgillīts http://www.mindat.org/min-2613.html http://www.webmineral.com/data/McGillite.shtml
# Makginesīts http://www.mindat.org/min-2615.html http://www.webmineral.com/data/McGuinnessite.shtml
# Makgovernīts http://www.mindat.org/min-2614.html http://www.webmineral.com/data/Mcgovernite.shtml
# Makkajīts http://www.mindat.org/min-2511.html http://www.webmineral.com/data/Mackayite.shtml
# Makkelvejīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2617.html http://www.webmineral.com/data/Mckelveyite-%28Y%29.shtml
# Makkinavīts http://www.mindat.org/min-2512.html http://www.webmineral.com/data/Mackinawite.shtml
# Makkinstrijīts http://www.mindat.org/min-2619.html http://www.webmineral.com/data/Mckinstryite.shtml
# Makkonellīts http://www.mindat.org/min-2612.html http://www.webmineral.com/data/McConnellite.shtml
# Makkrillisīts http://www.mindat.org/min-7174.html http://www.webmineral.com/data/Mccrillisite.shtml
# Makkvartīts http://www.mindat.org/min-2514.html http://www.webmineral.com/data/Macquartite.shtml
# Maknīrīts http://www.mindat.org/min-2620.html http://www.webmineral.com/data/Mcnearite.shtml
# Makovickijīts http://www.mindat.org/min-2549.html http://www.webmineral.com/data/Makovickyite.shtml
# Maksvelīts http://www.mindat.org/min-2605.html http://www.webmineral.com/data/Maxwellite.shtml
# Maķedonīts http://www.mindat.org/min-2507.html http://www.webmineral.com/data/Macedonite.shtml
# Malahīts http://www.mindat.org/min-2550.html http://www.webmineral.com/data/Malachite.shtml
# Malajaīts http://www.mindat.org/min-2552.html http://www.webmineral.com/data/Malayaite.shtml
# Malanīts http://www.mindat.org/min-2551.html http://www.webmineral.com/data/Malanite.shtml
# Maldonīts http://www.mindat.org/min-2553.html http://www.webmineral.com/data/Maldonite.shtml
# Malinkoīts http://www.mindat.org/min-10317.html http://www.webmineral.com/data/Malinkoite.shtml
# Malladrīts http://www.mindat.org/min-2554.html http://www.webmineral.com/data/Malladrite.shtml
# Mallardīts http://www.mindat.org/min-2555.html http://www.webmineral.com/data/Mallardite.shtml
# Mallestigīts http://www.mindat.org/min-7020.html http://www.webmineral.com/data/Mallestigite.shtml
# Maļejevīts http://www.mindat.org/min-25698.html http://www.webmineral.com/data/Maleevite.shtml
# Mamutīts http://www.mindat.org/min-2556.html http://www.webmineral.com/data/Mammothite.shtml
# Manaksīts http://www.mindat.org/min-2558.html http://www.webmineral.com/data/Manaksite.shtml
# Manandonīts http://www.mindat.org/min-2559.html http://www.webmineral.com/data/Manandonite.shtml
# Manaseīts http://www.mindat.org/min-2560.html http://www.webmineral.com/data/Manasseite.shtml
# Mandarinoīts http://www.mindat.org/min-2561.html http://www.webmineral.com/data/Mandarinoite.shtml
# Mandžiroīts http://www.mindat.org/min-2566.html http://www.webmineral.com/data/Manjiroite.shtml
# Manganīts http://www.mindat.org/min-2519.html http://www.webmineral.com/data/Manganite.shtml
# Manganogrunerīts http://www.mindat.org/min-7168.html http://www.webmineral.com/data/Manganogrunerite.shtml
# Manganohomjakovīts http://www.mindat.org/min-7169.html http://www.webmineral.com/data/Manganokhomyakovite.shtml
# Manganohromīts http://www.mindat.org/min-2475.html http://www.webmineral.com/data/Manganochromite.shtml
# Manganokolumbīts http://www.mindat.org/min-2520.html http://www.webmineral.com/data/Manganocolumbite.shtml
# Manganokumingtonīts http://www.mindat.org/min-7167.html http://www.webmineral.com/data/Manganocummingtonite.shtml
# Manganolangbeinīts http://www.mindat.org/min-2485.html http://www.webmineral.com/data/Manganolangbeinite.shtml
# Manganonaujakasīts http://www.mindat.org/min-7097.html http://www.webmineral.com/data/Manganonaujakasite.shtml
# Manganonordīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-7170.html http://www.webmineral.com/data/Manganonordite-%28Ce%29.shtml
# Manganosegelerīts http://www.mindat.org/min-2471.html http://www.webmineral.com/data/Manganosegelerite.shtml
# Manganostibīts http://www.mindat.org/min-2528.html http://www.webmineral.com/data/Manganostibite.shtml
# Manganotantalīts http://www.mindat.org/min-2522.html http://www.webmineral.com/data/Manganotantalite.shtml
# Manganotapiolīts http://www.mindat.org/min-2523.html http://www.webmineral.com/data/Manganotapiolite.shtml
# Manganotihīts http://www.mindat.org/min-2529.html http://www.webmineral.com/data/Manganotychite.shtml
# Manganozīts http://www.mindat.org/min-2503.html http://www.webmineral.com/data/Manganosite.shtml
# Mangāna hērnesīts http://www.mindat.org/min-2495.html http://www.webmineral.com/data/Manganese-h%F6rnesite.shtml
# Mangānaksinīts http://www.mindat.org/min-2502.html http://www.webmineral.com/data/Manganaxinite.shtml
# Mangānarsīts http://www.mindat.org/min-2468.html http://www.webmineral.com/data/Manganarsite.shtml
# Mangānbebingtonīts http://www.mindat.org/min-2494.html http://www.webmineral.com/data/Manganbabingtonite.shtml
# Mangānbeljankinīts http://www.mindat.org/min-2492.html http://www.webmineral.com/data/Manganbelyankinite.shtml
# Mangānbercelijīts http://www.mindat.org/min-2480.html http://www.webmineral.com/data/Manganberzeliite.shtml
# Mangāngordonīts http://www.mindat.org/min-2469.html http://www.webmineral.com/data/Mangangordonite.shtml
# Mangānhumīts http://www.mindat.org/min-2470.html http://www.webmineral.com/data/Manganhumite.shtml
# Mangānlotarmeijerīts http://www.mindat.org/min-11206.html http://www.webmineral.com/data/Manganlotharmeyerite.shtml
# Mangānpirosmalīts http://www.mindat.org/min-2491.html http://www.webmineral.com/data/Manganpyrosmalite.shtml
# Mangānvesuvianīts http://www.mindat.org/min-11475.html http://www.webmineral.com/data/Manganvesuvianite.shtml
# Mannardīts http://www.mindat.org/min-2567.html http://www.webmineral.com/data/Mannardite.shtml
# Mansfīldīts http://www.mindat.org/min-2568.html http://www.webmineral.com/data/Mansfieldite.shtml
# Mantienneīts http://www.mindat.org/min-2569.html http://www.webmineral.com/data/Mantienneite.shtml
# Mapimīts http://www.mindat.org/min-2570.html http://www.webmineral.com/data/Mapimite.shtml
# Marekotīts http://www.mindat.org/min-27152.html http://www.webmineral.com/data/Marecottite.shtml
# Margaritazīts http://www.mindat.org/min-2572.html http://www.webmineral.com/data/Margaritasite.shtml
# Margarīts http://www.mindat.org/min-2573.html http://www.webmineral.com/data/Margarite.shtml
# Margarosanīts http://www.mindat.org/min-2574.html http://www.webmineral.com/data/Margarosanite.shtml
# Marialīts http://www.mindat.org/min-2575.html http://www.webmineral.com/data/Marialite.shtml
# Maričīts http://www.mindat.org/min-2576.html http://www.webmineral.com/data/Mari%26%23263%3Bite.shtml
# Marikopaīts http://www.mindat.org/min-2577.html http://www.webmineral.com/data/Maricopaite.shtml
# Marinellīts http://www.mindat.org/min-25638.html http://www.webmineral.com/data/Marinellite.shtml
# Markazīts http://www.mindat.org/min-2571.html http://www.webmineral.com/data/Marcasite.shtml
# Marokīts http://www.mindat.org/min-2578.html http://www.webmineral.com/data/Marokite.shtml
# Marrīts http://www.mindat.org/min-2579.html http://www.webmineral.com/data/Marrite.shtml
# Marsturīts http://www.mindat.org/min-2581.html http://www.webmineral.com/data/Marsturite.shtml
# Maršīts http://www.mindat.org/min-2580.html http://www.webmineral.com/data/Marshite.shtml
# Martozīts http://www.mindat.org/min-2582.html http://www.webmineral.com/data/Marthozite.shtml
# Marumoīts http://www.mindat.org/min-26404.html http://www.webmineral.com/data/Marumoite.shtml
# Maskaņīts http://www.mindat.org/min-2584.html http://www.webmineral.com/data/Mascagnite.shtml
# Maslovīts http://www.mindat.org/min-2585.html http://www.webmineral.com/data/Maslovite.shtml
# Masuidžīts http://www.mindat.org/min-2589.html http://www.webmineral.com/data/Masuyite.shtml
# Masutomilīts http://www.mindat.org/min-2588.html http://www.webmineral.com/data/Masutomilite.shtml
# Matagamīts http://www.mindat.org/min-2595.html http://www.webmineral.com/data/Mattagamite.shtml
# Mateucīts http://www.mindat.org/min-2596.html http://www.webmineral.com/data/Matteuccite.shtml
# Mathedleīts http://www.mindat.org/min-2597.html http://www.webmineral.com/data/Mattheddleite.shtml
# Matiasīts http://www.mindat.org/min-2591.html http://www.webmineral.com/data/Mathiasite.shtml
# Matildīts http://www.mindat.org/min-2592.html http://www.webmineral.com/data/Matildite.shtml
# Matlokīts http://www.mindat.org/min-2593.html http://www.webmineral.com/data/Matlockite.shtml
# Matraīts http://www.mindat.org/min-2594.html http://www.webmineral.com/data/Matraite.shtml
# Matulaīts http://www.mindat.org/min-2598.html http://www.webmineral.com/data/Matulaite.shtml
# Mausonīts http://www.mindat.org/min-2604.html http://www.webmineral.com/data/Mawsonite.shtml
# Mavbijīts http://www.mindat.org/min-2603.html http://www.webmineral.com/data/Mawbyite.shtml
# Mazetijīts http://www.mindat.org/min-27205.html http://www.webmineral.com/data/Mazzettiite.shtml
# Mazīts-(Mg) http://www.mindat.org/min-2607.html http://www.webmineral.com/data/Mazzite-Mg.shtml
# Mālmudīts http://www.mindat.org/min-2544.html http://www.webmineral.com/data/Mahlmoodite.shtml
# Mānertīts http://www.mindat.org/min-7165.html http://www.webmineral.com/data/Mahnertite.shtml
# Mbobomkulīts http://www.mindat.org/min-2608.html http://www.webmineral.com/data/Mbobomkulite.shtml
# Medaīts http://www.mindat.org/min-2624.html http://www.webmineral.com/data/Medaite.shtml
# Megaciklīts http://www.mindat.org/min-2626.html http://www.webmineral.com/data/Megacyclite.shtml
# Megakalsilīts http://www.mindat.org/min-10655.html http://www.webmineral.com/data/Megakalsilite.shtml
# Meijerhoferīts http://www.mindat.org/min-2699.html http://www.webmineral.com/data/Meyerhofferite.shtml
# Meijonīts http://www.mindat.org/min-2627.html http://www.webmineral.com/data/Meionite.shtml
# Meiksnerīts http://www.mindat.org/min-2628.html http://www.webmineral.com/data/Meixnerite.shtml
# Meimacīts http://www.mindat.org/min-2700.html http://www.webmineral.com/data/Meymacite.shtml
# Mekinenīts http://www.mindat.org/min-2732.html http://www.webmineral.com/data/M%E4kinenite.shtml
# Melanocerīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-2629.html http://www.webmineral.com/data/Melanocerite-%28Ce%29.shtml
# Melanoflogīts http://www.mindat.org/min-2630.html http://www.webmineral.com/data/Melanophlogite.shtml
# Melanostibīts http://www.mindat.org/min-2631.html http://www.webmineral.com/data/Melanostibite.shtml
# Melanotallīts http://www.mindat.org/min-2623.html http://www.webmineral.com/data/Melanothallite.shtml
# Melanotekīts http://www.mindat.org/min-2632.html http://www.webmineral.com/data/Melanotekite.shtml
# Melanovanadīts http://www.mindat.org/min-2622.html http://www.webmineral.com/data/Melanovanadite.shtml
# Melanterīts http://www.mindat.org/min-2633.html http://www.webmineral.com/data/Melanterite.shtml
# Melifanīts http://www.mindat.org/min-2636.html http://www.webmineral.com/data/Meliphanite.shtml
# Melilīts http://www.mindat.org/min-2635.html http://www.webmineral.com/data/Melilite.shtml
# Melkovīts http://www.mindat.org/min-2637.html http://www.webmineral.com/data/Melkovite.shtml
# Melondžozefīts http://www.mindat.org/min-2640.html http://www.webmineral.com/data/M%E9lonjosephite.shtml
# Melonīts http://www.mindat.org/min-2639.html http://www.webmineral.com/data/Melonite.shtml
# Mendipīts http://www.mindat.org/min-2641.html http://www.webmineral.com/data/Mendipite.shtml
# Mendozavilīts http://www.mindat.org/min-2642.html http://www.webmineral.com/data/Mendozavilite.shtml
# Mendozīts http://www.mindat.org/min-2643.html http://www.webmineral.com/data/Mendozite.shtml
# Meneghinīts http://www.mindat.org/min-2644.html http://www.webmineral.com/data/Meneghinite.shtml
# Merkallīts http://www.mindat.org/min-2646.html http://www.webmineral.com/data/Mercallite.shtml
# Mereheadīts http://www.mindat.org/min-2648.html http://www.webmineral.com/data/Mereheadite.shtml
# Mereiterīts http://www.mindat.org/min-2649.html http://www.webmineral.com/data/Mereiterite.shtml
# Merenskijīts http://www.mindat.org/min-2650.html http://www.webmineral.com/data/Merenskyite.shtml
# Merlinoīts http://www.mindat.org/min-2651.html http://www.webmineral.com/data/Merlinoite.shtml
# Merrihueīts http://www.mindat.org/min-2652.html http://www.webmineral.com/data/Merrihueite.shtml
# Mertieīts-I http://www.mindat.org/min-2654.html http://www.webmineral.com/data/Mertieite-I.shtml
# Mertieīts-II http://www.mindat.org/min-2655.html http://www.webmineral.com/data/Mertieite-II.shtml
# Mervinīts http://www.mindat.org/min-2656.html http://www.webmineral.com/data/Merwinite.shtml
# Meselīts http://www.mindat.org/min-2658.html http://www.webmineral.com/data/Messelite.shtml
# Mesolīts http://www.mindat.org/min-2657.html http://www.webmineral.com/data/Mesolite.shtml
# Metaankoleīts http://www.mindat.org/min-2661.html http://www.webmineral.com/data/Meta-ankoleite.shtml
# Metaberillīts http://www.mindat.org/min-11441.html http://www.webmineral.com/data/Metaberyllite.shtml
# Metaborīts http://www.mindat.org/min-2668.html http://www.webmineral.com/data/Metaborite.shtml
# Metaceinerīts http://www.mindat.org/min-2698.html http://www.webmineral.com/data/Metazeunerite.shtml
# Metacellerīts http://www.mindat.org/min-2697.html http://www.webmineral.com/data/Metazellerite.shtml
# Metacinobrs http://www.mindat.org/min-2670.html http://www.webmineral.com/data/Metacinnabar.shtml
# Metadelrioīts http://www.mindat.org/min-2671.html http://www.webmineral.com/data/Metadelrioite.shtml
# Metaheinričīts http://www.mindat.org/min-2673.html http://www.webmineral.com/data/Metaheinrichite.shtml
# Metahjūvetīts http://www.mindat.org/min-2674.html http://www.webmineral.com/data/Metahewettite.shtml
# Metahohmanīts http://www.mindat.org/min-2675.html http://www.webmineral.com/data/Metahohmannite.shtml
# Metakalciouranoīts http://www.mindat.org/min-2669.html http://www.webmineral.com/data/Metacalciouranoite.shtml
# Metakālerīts http://www.mindat.org/min-2676.html http://www.webmineral.com/data/Metakahlerite.shtml
# Metakētigīts http://www.mindat.org/min-2678.html http://www.webmineral.com/data/Metak%F6ttigite.shtml
# Metakirhheimerīts http://www.mindat.org/min-2677.html http://www.webmineral.com/data/Metakirchheimerite.shtml
# Metalodevīts http://www.mindat.org/min-2679.html http://www.webmineral.com/data/Metalodevite.shtml
# Metamunirīts http://www.mindat.org/min-2680.html http://www.webmineral.com/data/Metamunirite.shtml
# Metanovačekīts http://www.mindat.org/min-2681.html http://www.webmineral.com/data/Metanov%E1%26%23269%3Bekite.shtml
# Metaotunīts http://www.mindat.org/min-2662.html http://www.webmineral.com/data/Meta-autunite.shtml
# Metarosīts http://www.mindat.org/min-2682.html http://www.webmineral.com/data/Metarossite.shtml
# Metasideronatrīts http://www.mindat.org/min-2685.html http://www.webmineral.com/data/Metasideronatrite.shtml
# Metastibnīts http://www.mindat.org/min-2686.html http://www.webmineral.com/data/Metastibnite.shtml
# Metasvicerīts http://www.mindat.org/min-2688.html http://www.webmineral.com/data/Metaswitzerite.shtml
# Metašoderīts http://www.mindat.org/min-2683.html http://www.webmineral.com/data/Metaschoderite.shtml
# Metašoepīts http://www.mindat.org/min-2684.html http://www.webmineral.com/data/Metaschoepite.shtml
# Metašudīts http://www.mindat.org/min-2687.html http://www.webmineral.com/data/Metastudtite.shtml
# Metatjujamunīts http://www.mindat.org/min-2690.html http://www.webmineral.com/data/Metatyuyamunite.shtml
# Metatorbernīts http://www.mindat.org/min-2689.html http://www.webmineral.com/data/Metatorbernite.shtml
# Metauranopilīts http://www.mindat.org/min-2666.html http://www.webmineral.com/data/Meta-uranopilite.shtml
# Metavandendrīsšeīts http://www.mindat.org/min-2691.html http://www.webmineral.com/data/Metavandendriesscheite.shtml
# Metavanmērsšeīts http://www.mindat.org/min-2692.html http://www.webmineral.com/data/Metavanmeersscheite.shtml
# Metavanuralīts http://www.mindat.org/min-2693.html http://www.webmineral.com/data/Metavanuralite.shtml
# Metavariscīts http://www.mindat.org/min-2694.html http://www.webmineral.com/data/Metavariscite.shtml
# Metavivianīts http://www.mindat.org/min-2695.html http://www.webmineral.com/data/Metavivianite.shtml
# Metavoksīts http://www.mindat.org/min-2621.html http://www.webmineral.com/data/Metavauxite.shtml
# Metavoltīns http://www.mindat.org/min-2696.html http://www.webmineral.com/data/Metavoltine.shtml
# Metjūrodžersīts http://www.mindat.org/min-2590.html http://www.webmineral.com/data/Mathewrogersite.shtml
# Meurigīts http://www.mindat.org/min-7178.html http://www.webmineral.com/data/Meurigite.shtml
# Mgrijīts http://www.mindat.org/min-2701.html http://www.webmineral.com/data/Mgriite.shtml
# Miasīts http://www.mindat.org/min-7250.html http://www.webmineral.com/data/Miassite.shtml
# Mičejelsenīts http://www.mindat.org/min-10390.html http://www.webmineral.com/data/Micheelsenite.shtml
# Mičenerīts http://www.mindat.org/min-2703.html http://www.webmineral.com/data/Michenerite.shtml
# Miharaīts http://www.mindat.org/min-2708.html http://www.webmineral.com/data/Miharaite.shtml
# Mijersīts http://www.mindat.org/min-2707.html http://www.webmineral.com/data/Miersite.shtml
# Mikasaīts http://www.mindat.org/min-2709.html http://www.webmineral.com/data/Mikasaite.shtml
# Mikeīts http://www.mindat.org/min-2803.html http://www.webmineral.com/data/M%FCckeite.shtml
# Mikroklīns http://www.mindat.org/min-2704.html http://www.webmineral.com/data/Microcline.shtml
# Mikrolīts http://www.mindat.org/min-2705.html http://www.webmineral.com/data/Microlite.shtml
# Mikrosommīts http://www.mindat.org/min-2706.html http://www.webmineral.com/data/Microsommite.shtml
# Miksīts http://www.mindat.org/min-2730.html http://www.webmineral.com/data/Mixite.shtml
# Milarīts http://www.mindat.org/min-2710.html http://www.webmineral.com/data/Milarite.shtml
# Millerīts http://www.mindat.org/min-2711.html http://www.webmineral.com/data/Millerite.shtml
# Millisīts http://www.mindat.org/min-2712.html http://www.webmineral.com/data/Millisite.shtml
# Millosevičīts http://www.mindat.org/min-2713.html http://www.webmineral.com/data/Millosevichite.shtml
# Mimetīts http://www.mindat.org/min-2714.html http://www.webmineral.com/data/Mimetite.shtml
# Minamijīts http://www.mindat.org/min-2715.html http://www.webmineral.com/data/Minamiite.shtml
# Minasragrīts http://www.mindat.org/min-2717.html http://www.webmineral.com/data/Minasragrite.shtml
# Minasžeraisīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2716.html http://www.webmineral.com/data/Minasgeraisite-%28Y%29.shtml
# Minehillīts http://www.mindat.org/min-2719.html http://www.webmineral.com/data/Minehillite.shtml
# Minejevīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2718.html http://www.webmineral.com/data/Mineevite-%28Y%29.shtml
# Minesotaīts http://www.mindat.org/min-2722.html http://www.webmineral.com/data/Minnesotaite.shtml
# Mingucīts http://www.mindat.org/min-2720.html http://www.webmineral.com/data/Minguzzite.shtml
# Minjulīts http://www.mindat.org/min-2724.html http://www.webmineral.com/data/Minyulite.shtml
# Minrekordīts http://www.mindat.org/min-2723.html http://www.webmineral.com/data/Minrecordite.shtml
# Mirabilīts http://www.mindat.org/min-2725.html http://www.webmineral.com/data/Mirabilite.shtml
# Mitridatīts http://www.mindat.org/min-2728.html http://www.webmineral.com/data/Mitridatite.shtml
# Mitrjajevaīts http://www.mindat.org/min-7179.html http://www.webmineral.com/data/Mitryaevaite.shtml
# Mitšerličīts http://www.mindat.org/min-2729.html http://www.webmineral.com/data/Mitscherlichite.shtml
# Mizenīts http://www.mindat.org/min-2726.html http://www.webmineral.com/data/Misenite.shtml
# Mizerīts http://www.mindat.org/min-2727.html http://www.webmineral.com/data/Miserite.shtml
# Mīnijs http://www.mindat.org/min-2721.html http://www.webmineral.com/data/Minium.shtml
# Mocartīts http://www.mindat.org/min-2799.html http://www.webmineral.com/data/Mozartite.shtml
# Moderīts http://www.mindat.org/min-2738.html http://www.webmineral.com/data/Modderite.shtml
# Moganīts http://www.mindat.org/min-2739.html http://www.webmineral.com/data/Moganite.shtml
# Mohīts http://www.mindat.org/min-2741.html http://www.webmineral.com/data/Mohite.shtml
# Mohrīts http://www.mindat.org/min-2742.html http://www.webmineral.com/data/Mohrite.shtml
# Moidīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2798.html http://www.webmineral.com/data/Moydite-%28Y%29.shtml
# Moisanīts http://www.mindat.org/min-2743.html http://www.webmineral.com/data/Moissanite.shtml
# Moktesumīts http://www.mindat.org/min-2737.html http://www.webmineral.com/data/Moctezumite.shtml
# Molibdenīts http://www.mindat.org/min-2746.html http://www.webmineral.com/data/Molybdenite.shtml
# Molibdīts http://www.mindat.org/min-2748.html http://www.webmineral.com/data/Molybdite.shtml
# Molibdofillīts http://www.mindat.org/min-2735.html http://www.webmineral.com/data/Molybdophyllite.shtml
# Molibdofornacīts http://www.mindat.org/min-2734.html http://www.webmineral.com/data/Molybdofornacite.shtml
# Molibdomenīts http://www.mindat.org/min-2733.html http://www.webmineral.com/data/Molybdomenite.shtml
# Molizīts http://www.mindat.org/min-2749.html http://www.webmineral.com/data/Molysite.shtml
# Moluranīts http://www.mindat.org/min-2744.html http://www.webmineral.com/data/Moluranite.shtml
# Monacīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-2751.html http://www.webmineral.com/data/Monazite-%28Ce%29.shtml
# Monacīts-(La) http://www.mindat.org/min-2752.html http://www.webmineral.com/data/Monazite-%28La%29.shtml
# Monacīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-2753.html http://www.webmineral.com/data/Monazite-%28Nd%29.shtml
# Monacīts-(Sm) http://www.mindat.org/min-11438.html http://www.webmineral.com/data/Monazite-%28Sm%29.shtml
# Mončeīts http://www.mindat.org/min-2754.html http://www.webmineral.com/data/Moncheite.shtml
# Monetīts http://www.mindat.org/min-2755.html http://www.webmineral.com/data/Monetite.shtml
# Mongolīts http://www.mindat.org/min-2756.html http://www.webmineral.com/data/Mongolite.shtml
# Monimolīts http://www.mindat.org/min-2757.html http://www.webmineral.com/data/Monimolite.shtml
# Monohidrokalcīts http://www.mindat.org/min-2758.html http://www.webmineral.com/data/Monohydrocalcite.shtml
# Montanīts http://www.mindat.org/min-2760.html http://www.webmineral.com/data/Montanite.shtml
# Montbraijīts http://www.mindat.org/min-2761.html http://www.webmineral.com/data/Montbrayite.shtml
# Montebrazīts http://www.mindat.org/min-2763.html http://www.webmineral.com/data/Montebrasite.shtml
# Monteponīts http://www.mindat.org/min-2764.html http://www.webmineral.com/data/Monteponite.shtml
# Monteregianīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2765.html http://www.webmineral.com/data/Monteregianite-%28Y%29.shtml
# Montesommaīts http://www.mindat.org/min-2766.html http://www.webmineral.com/data/Montesommaite.shtml
# Montgomerijīts http://www.mindat.org/min-2767.html http://www.webmineral.com/data/Montgomeryite.shtml
# Montičellīts http://www.mindat.org/min-2768.html http://www.webmineral.com/data/Monticellite.shtml
# Montmorillonīts http://www.mindat.org/min-2821.html http://www.webmineral.com/data/Montmorillonite.shtml
# Montroidīts http://www.mindat.org/min-2771.html http://www.webmineral.com/data/Montroydite.shtml
# Montrojalīts http://www.mindat.org/min-2770.html http://www.webmineral.com/data/Montroyalite.shtml
# Montrozeīts http://www.mindat.org/min-2769.html http://www.webmineral.com/data/Montroseite.shtml
# Mopungīts http://www.mindat.org/min-2777.html http://www.webmineral.com/data/Mopungite.shtml
# Moraesīts http://www.mindat.org/min-2778.html http://www.webmineral.com/data/Moraesite.shtml
# Mordenīts http://www.mindat.org/min-2779.html http://www.webmineral.com/data/Mordenite.shtml
# Morenozīts http://www.mindat.org/min-2782.html http://www.webmineral.com/data/Morenosite.shtml
# Morimotoīts http://www.mindat.org/min-2784.html http://www.webmineral.com/data/Morimotoite.shtml
# Morozevičīts http://www.mindat.org/min-7183.html http://www.webmineral.com/data/Morozeviczite.shtml
# Mošelandsbergīts http://www.mindat.org/min-2789.html http://www.webmineral.com/data/Moschellandsbergite.shtml
# Motanaīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-10798.html http://www.webmineral.com/data/Mottanaite-%28Ce%29.shtml
# Motramīts http://www.mindat.org/min-2792.html http://www.webmineral.com/data/Mottramite.shtml
# Motukoreaīts http://www.mindat.org/min-2793.html http://www.webmineral.com/data/Motukoreaite.shtml
# Mounanaīts http://www.mindat.org/min-2794.html http://www.webmineral.com/data/Mounanaite.shtml
# Mountainīts http://www.mindat.org/min-2795.html http://www.webmineral.com/data/Mountainite.shtml
# Mountkeithīts http://www.mindat.org/min-2796.html http://www.webmineral.com/data/Mountkeithite.shtml
# Mourīts http://www.mindat.org/min-2797.html http://www.webmineral.com/data/Mourite.shtml
# Mozgovaīts http://www.mindat.org/min-7066.html http://www.webmineral.com/data/Mozgovaite.shtml
# Mpororoīts http://www.mindat.org/min-2800.html http://www.webmineral.com/data/Mpororoite.shtml
# Mrazekīts http://www.mindat.org/min-2801.html http://www.webmineral.com/data/Mr%E1zekite.shtml
# Mrozeīts http://www.mindat.org/min-2802.html http://www.webmineral.com/data/Mroseite.shtml
# Muirīts http://www.mindat.org/min-2804.html http://www.webmineral.com/data/Muirite.shtml
# Mukhinīts http://www.mindat.org/min-2805.html http://www.webmineral.com/data/Mukhinite.shtml
# Mullīts http://www.mindat.org/min-2806.html http://www.webmineral.com/data/Mullite.shtml
# Mummeīts http://www.mindat.org/min-2807.html http://www.webmineral.com/data/Mummeite.shtml
# Mundīts http://www.mindat.org/min-2808.html http://www.webmineral.com/data/Mundite.shtml
# Mundrabillaīts http://www.mindat.org/min-2809.html http://www.webmineral.com/data/Mundrabillaite.shtml
# Munirīts http://www.mindat.org/min-2810.html http://www.webmineral.com/data/Munirite.shtml
# Murataīts http://www.mindat.org/min-2811.html http://www.webmineral.com/data/Murataite.shtml
# Murdočīts http://www.mindat.org/min-2812.html http://www.webmineral.com/data/Murdochite.shtml
# Murmanīts http://www.mindat.org/min-2813.html http://www.webmineral.com/data/Murmanite.shtml
# Muromontīts http://www.mindat.org/min-9255.html
# Murunskīts http://www.mindat.org/min-2814.html http://www.webmineral.com/data/Murunskite.shtml
# Muskoksīts http://www.mindat.org/min-2818.html http://www.webmineral.com/data/Muskoxite.shtml
# Muskovīts http://www.mindat.org/min-2815.html http://www.webmineral.com/data/Muscovite.shtml
# Mušistonīts http://www.mindat.org/min-2817.html http://www.webmineral.com/data/Mushistonite.shtml
# Muthmannīts http://www.mindat.org/min-2819.html http://www.webmineral.com/data/Muthmannite.shtml
# Mutinaīts http://www.mindat.org/min-7184.html http://www.webmineral.com/data/Mutinaite.shtml
# Muzeumīts http://www.mindat.org/min-26575.html http://www.webmineral.com/data/Museumite.shtml
# Mūihoekīts http://www.mindat.org/min-2772.html http://www.webmineral.com/data/Mooihoekite.shtml
# Mūluīts http://www.mindat.org/min-2773.html http://www.webmineral.com/data/Moolooite.shtml
# Mūreīts http://www.mindat.org/min-2775.html http://www.webmineral.com/data/Mooreite.shtml
# Mūrhouzeīts http://www.mindat.org/min-2776.html http://www.webmineral.com/data/Moorhouseite.shtml

N


# Nabafīts http://www.mindat.org/min-2822.html http://www.webmineral.com/data/Nabaphite.shtml
# Nabalamprofillīts http://www.mindat.org/min-26672.html http://www.webmineral.com/data/Nabalamprophyllite.shtml
# Nabesīts http://www.mindat.org/min-11439.html http://www.webmineral.com/data/Nabesite.shtml
# Nabiasīts http://www.mindat.org/min-7185.html http://www.webmineral.com/data/Nabiasite.shtml
# Nabokoīts http://www.mindat.org/min-2823.html http://www.webmineral.com/data/Nabokoite.shtml
# Nadorīts http://www.mindat.org/min-2827.html http://www.webmineral.com/data/Nadorite.shtml
# Nafertizīts http://www.mindat.org/min-7186.html http://www.webmineral.com/data/Nafertisite.shtml
# Nagašimalīts http://www.mindat.org/min-2828.html http://www.webmineral.com/data/Nagashimalite.shtml
# Nagelšmitīts http://www.mindat.org/min-2829.html http://www.webmineral.com/data/Nagelschmidtite.shtml
# Nagiagīts http://www.mindat.org/min-2830.html http://www.webmineral.com/data/Nagyagite.shtml
# Nahkolīts http://www.mindat.org/min-2831.html http://www.webmineral.com/data/Nahcolite.shtml
# Nahpoīts http://www.mindat.org/min-2832.html http://www.webmineral.com/data/Nahpoite.shtml
# Nakafīts http://www.mindat.org/min-2824.html http://www.webmineral.com/data/Nacaphite.shtml
# Nakareniobsīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-2825.html http://www.webmineral.com/data/Nacareniobsite-%28Ce%29.shtml
# Nakaurijīts http://www.mindat.org/min-2948.html http://www.webmineral.com/data/Nakauriite.shtml
# Nakomarovīts http://www.mindat.org/min-2946.html http://www.webmineral.com/data/Na-komarovite.shtml
# Nakrīts http://www.mindat.org/min-2826.html http://www.webmineral.com/data/Nacrite.shtml
# Naldretīts http://www.mindat.org/min-27202.html http://www.webmineral.com/data/Naldrettite.shtml
# Nalipoīts http://www.mindat.org/min-2833.html http://www.webmineral.com/data/Nalipoite.shtml
# Namansilīts http://www.mindat.org/min-2834.html http://www.webmineral.com/data/Namansilite.shtml
# Nambulīts http://www.mindat.org/min-2835.html http://www.webmineral.com/data/Nambulite.shtml
# Namibīts http://www.mindat.org/min-2836.html http://www.webmineral.com/data/Namibite.shtml
# Namuvīts http://www.mindat.org/min-2837.html http://www.webmineral.com/data/Namuwite.shtml
# Nanlingīts http://www.mindat.org/min-2838.html http://www.webmineral.com/data/Nanlingite.shtml
# Nanpingīts http://www.mindat.org/min-2839.html http://www.webmineral.com/data/Nanpingite.shtml
# Nantokīts http://www.mindat.org/min-2840.html http://www.webmineral.com/data/Nantokite.shtml
# Narsarsukīts http://www.mindat.org/min-2841.html http://www.webmineral.com/data/Narsarsukite.shtml
# Nasinīts http://www.mindat.org/min-2842.html http://www.webmineral.com/data/Nasinite.shtml
# Nasledovīts http://www.mindat.org/min-2843.html http://www.webmineral.com/data/Nasledovite.shtml
# Nasonīts http://www.mindat.org/min-2844.html http://www.webmineral.com/data/Nasonite.shtml
# Nastrofīts http://www.mindat.org/min-2845.html http://www.webmineral.com/data/Nastrophite.shtml
# Natalijīts http://www.mindat.org/min-2846.html http://www.webmineral.com/data/Natalyite.shtml
# Natanīts http://www.mindat.org/min-2847.html http://www.webmineral.com/data/Natanite.shtml
# Natizīts http://www.mindat.org/min-2848.html http://www.webmineral.com/data/Natisite.shtml
# Natrīts http://www.mindat.org/min-2849.html http://www.webmineral.com/data/Natrite.shtml
# Natroalunīts http://www.mindat.org/min-2850.html http://www.webmineral.com/data/Natroalunite.shtml
# Natroapofillīts http://www.mindat.org/min-2851.html http://www.webmineral.com/data/Natroapophyllite.shtml
# Natrobistantīts http://www.mindat.org/min-2852.html http://www.webmineral.com/data/Natrobistantite.shtml
# Natrodufrenīts http://www.mindat.org/min-2854.html http://www.webmineral.com/data/Natrodufrenite.shtml
# Natrofairčildīts http://www.mindat.org/min-2855.html http://www.webmineral.com/data/Natrofairchildite.shtml
# Natrofilīts http://www.mindat.org/min-2861.html http://www.webmineral.com/data/Natrophilite.shtml
# Natrofosfāts http://www.mindat.org/min-2862.html http://www.webmineral.com/data/Natrophosphate.shtml
# Natroglaukocerinīts http://www.mindat.org/min-10812.html http://www.webmineral.com/data/Natroglaucocerinite.shtml
# Natrohalcīts http://www.mindat.org/min-2853.html http://www.webmineral.com/data/Natrochalcite.shtml
# Natrojarosīts http://www.mindat.org/min-2856.html http://www.webmineral.com/data/Natrojarosite.shtml
# Natroksalāts http://www.mindat.org/min-7187.html http://www.webmineral.com/data/Natroxalate.shtml
# Natrolemoinīts http://www.mindat.org/min-11005.html http://www.webmineral.com/data/Natrolemoynite.shtml
# Natrolīts http://www.mindat.org/min-2947.html http://www.webmineral.com/data/Natrolite.shtml
# Natromontebrazīts http://www.mindat.org/min-2857.html http://www.webmineral.com/data/Natromontebrasite.shtml
# Natronambulīts http://www.mindat.org/min-2859.html http://www.webmineral.com/data/Natronambulite.shtml
# Natroniobīts http://www.mindat.org/min-2860.html http://www.webmineral.com/data/Natroniobite.shtml
# Natrons http://www.mindat.org/min-2858.html http://www.webmineral.com/data/Natron.shtml
# Natrosilīts http://www.mindat.org/min-2863.html http://www.webmineral.com/data/Natrosilite.shtml
# Natrotantīts http://www.mindat.org/min-2864.html http://www.webmineral.com/data/Natrotantite.shtml
# Naujakasīts http://www.mindat.org/min-2865.html http://www.webmineral.com/data/Naujakasite.shtml
# Navajoīts http://www.mindat.org/min-2867.html http://www.webmineral.com/data/Navajoite.shtml
# Nātrija antofillīts http://www.mindat.org/min-7301.html http://www.webmineral.com/data/Sodicanthophyllite.shtml
# Nātrija boltvudīts http://www.mindat.org/min-3692.html http://www.webmineral.com/data/Sodium-Boltwoodite.shtml
# Nātrija farmakosiderīts http://www.mindat.org/min-3695.html http://www.webmineral.com/data/Sodium%20Pharmacosiderite.shtml
# Nātrija feriklinoferoholmkvistīts http://www.mindat.org/min-7302.html http://www.webmineral.com/data/Sodic-ferri-clinoferroholmquistite.shtml
# Nātrija feripedricīts http://www.mindat.org/min-10406.html http://www.webmineral.com/data/Sodic-ferri-pedrizite.shtml
# Nātrija feroantofilīts http://www.mindat.org/min-7303.html http://www.webmineral.com/data/Sodic-ferro-anthophyllite.shtml
# Nātrija ferogedrīts http://www.mindat.org/min-7304.html http://www.webmineral.com/data/Sodic-ferrogedrite.shtml
# Nātrija gedrīts http://www.mindat.org/min-7305.html http://www.webmineral.com/data/Sodicgedrite.shtml
# Nātrija zipeīts http://www.mindat.org/min-3694.html http://www.webmineral.com/data/Sodium-Zippeite.shtml
# Nčvaningīts http://www.mindat.org/min-2868.html http://www.webmineral.com/data/N%92chwaningite.shtml
# Nealīts http://www.mindat.org/min-2869.html http://www.webmineral.com/data/Nealite.shtml
# Nefedovīts http://www.mindat.org/min-2870.html http://www.webmineral.com/data/Nefedovite.shtml
# Nefelīns http://www.mindat.org/min-2880.html http://www.webmineral.com/data/Nepheline.shtml
# Neiborīts http://www.mindat.org/min-2871.html http://www.webmineral.com/data/Neighborite.shtml
# Neijīts http://www.mindat.org/min-2888.html http://www.webmineral.com/data/Neyite.shtml
# Nekoīts http://www.mindat.org/min-2872.html http://www.webmineral.com/data/Nekoite.shtml
# Nekrasovīts http://www.mindat.org/min-2873.html http://www.webmineral.com/data/Nekrasovite.shtml
# Nelenīts http://www.mindat.org/min-2874.html http://www.webmineral.com/data/Nelenite.shtml
# Neltnerīts http://www.mindat.org/min-2875.html http://www.webmineral.com/data/Neltnerite.shtml
# Nenadkevičīts http://www.mindat.org/min-2877.html http://www.webmineral.com/data/Nenadkevichite.shtml
# Neotocīts http://www.mindat.org/min-2879.html http://www.webmineral.com/data/Neotocite.shtml
# Nepovīts http://www.mindat.org/min-2882.html http://www.webmineral.com/data/N%E9pouite.shtml
# Nepskoeīts http://www.mindat.org/min-7189.html http://www.webmineral.com/data/Nepskoeite.shtml
# Neptunīts http://www.mindat.org/min-2883.html http://www.webmineral.com/data/Neptunite.shtml
# Neskevāraīts-(Fe) http://www.mindat.org/min-25590.html http://www.webmineral.com/data/Neskevaaraite-Fe.shtml
# Neskvehonīts http://www.mindat.org/min-2885.html http://www.webmineral.com/data/Nesquehonite.shtml
# Nevadaīts http://www.mindat.org/min-25696.html http://www.webmineral.com/data/Nevadaite.shtml
# Nežilovīts http://www.mindat.org/min-7190.html http://www.webmineral.com/data/Ne%9Eilovite.shtml
# Niahīts http://www.mindat.org/min-2893.html http://www.webmineral.com/data/Niahite.shtml
# Nierīts http://www.mindat.org/min-7193.html http://www.webmineral.com/data/Nierite.shtml
# Nifontovīts http://www.mindat.org/min-2902.html http://www.webmineral.com/data/Nifontovite.shtml
# Niglijīts http://www.mindat.org/min-2904.html http://www.webmineral.com/data/Niggliite.shtml
# Nihromīts http://www.mindat.org/min-2894.html http://www.webmineral.com/data/Nichromite.shtml
# Nijerereīts http://www.mindat.org/min-2945.html http://www.webmineral.com/data/Nyerereite.shtml
# Nijigataīts http://www.mindat.org/min-11460.html http://www.webmineral.com/data/Niigataite.shtml
# Nikelīns http://www.mindat.org/min-2901.html http://www.webmineral.com/data/Nickeline.shtml
# Nikeničīts http://www.mindat.org/min-2900.html http://www.webmineral.com/data/Nickenichite.shtml
# Nikišerīts http://www.mindat.org/min-10934.html http://www.webmineral.com/data/Nikischerite.shtml
# Niķelis http://www.mindat.org/min-2895.html http://www.webmineral.com/data/Nickel.shtml
# Niķeļalumīts http://www.mindat.org/min-2899.html http://www.webmineral.com/data/Nickelalumite.shtml
# Niķeļbišofīts http://www.mindat.org/min-2892.html http://www.webmineral.com/data/Nickelbischofite.shtml
# Niķeļfosfīds http://www.mindat.org/min-7191.html http://www.webmineral.com/data/Nickelphosphide.shtml
# Niķeļheksahidrīts http://www.mindat.org/min-2889.html http://www.webmineral.com/data/Nickelhexahydrite.shtml
# Niķeļlotārmeijerīts http://www.mindat.org/min-11004.html http://www.webmineral.com/data/Nickellotharmeyerite.shtml
# Niķeļostinīts http://www.mindat.org/min-2891.html http://www.webmineral.com/data/Nickelaustinite.shtml
# Niķeļskuterudīts http://www.mindat.org/min-2897.html http://www.webmineral.com/data/Nickel-Skutterudite.shtml
# Niķeļšnēbergīts http://www.mindat.org/min-11379.html http://www.webmineral.com/data/Nickelschneebergite.shtml
# Niķeļzipeīts http://www.mindat.org/min-2898.html http://www.webmineral.com/data/Nickel-zippeite.shtml
# Nimīts http://www.mindat.org/min-2905.html http://www.webmineral.com/data/Nimite.shtml
# Ningijoīts http://www.mindat.org/min-2906.html http://www.webmineral.com/data/Ningyoite.shtml
# Niningerīts http://www.mindat.org/min-2907.html http://www.webmineral.com/data/Niningerite.shtml
# Niobofillīts http://www.mindat.org/min-2911.html http://www.webmineral.com/data/Niobophyllite.shtml
# Niobokarbīds http://www.mindat.org/min-7196.html http://www.webmineral.com/data/Niobocarbide.shtml
# Niobokupletskīts http://www.mindat.org/min-7098.html http://www.webmineral.com/data/Niobokupletskite.shtml
# Niokalīts http://www.mindat.org/min-2913.html http://www.webmineral.com/data/Niocalite.shtml
# Nisbīts http://www.mindat.org/min-2914.html http://www.webmineral.com/data/Nisbite.shtml
# Nisonīts http://www.mindat.org/min-2915.html http://www.webmineral.com/data/Nissonite.shtml
# Nitratīns http://www.mindat.org/min-2916.html http://www.webmineral.com/data/Nitratine.shtml
# Nitrobarīts http://www.mindat.org/min-2918.html http://www.webmineral.com/data/Nitrobarite.shtml
# Nitrokalcīts http://www.mindat.org/min-2919.html http://www.webmineral.com/data/Nitrocalcite.shtml
# Nitromagnezīts http://www.mindat.org/min-2920.html http://www.webmineral.com/data/Nitromagnesite.shtml
# Nīdermairīts http://www.mindat.org/min-7192.html http://www.webmineral.com/data/Niedermayrite.shtml
# Nobleīts http://www.mindat.org/min-7197.html http://www.webmineral.com/data/Nobleite.shtml
# Noelbensonīts http://www.mindat.org/min-2923.html http://www.webmineral.com/data/No%E9lbensonite.shtml
# Noištetelīts http://www.mindat.org/min-11011.html http://www.webmineral.com/data/Neust%E4dtelite.shtml
# Nolanīts http://www.mindat.org/min-2922.html http://www.webmineral.com/data/Nolanite.shtml
# Nontronīts http://www.mindat.org/min-2924.html http://www.webmineral.com/data/Nontronite.shtml
# Norbergīts http://www.mindat.org/min-2925.html http://www.webmineral.com/data/Norbergite.shtml
# Nordenšoldīns http://www.mindat.org/min-2926.html http://www.webmineral.com/data/Nordenski%F6ldine.shtml
# Nordīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-2928.html http://www.webmineral.com/data/Nordite-%28Ce%29.shtml
# Nordīts-(La) http://www.mindat.org/min-2929.html http://www.webmineral.com/data/Nordite-%28La%29.shtml
# Nordstrandīts http://www.mindat.org/min-2930.html http://www.webmineral.com/data/Nordstrandite.shtml
# Nordstrēmīts http://www.mindat.org/min-2931.html http://www.webmineral.com/data/Nordstr%F6mite.shtml
# Norišīts http://www.mindat.org/min-2933.html http://www.webmineral.com/data/Norrishite.shtml
# Norsetīts http://www.mindat.org/min-2934.html http://www.webmineral.com/data/Norsethite.shtml
# Nortupīts http://www.mindat.org/min-2935.html http://www.webmineral.com/data/Northupite.shtml
# Nozeāns http://www.mindat.org/min-2936.html http://www.webmineral.com/data/Nosean.shtml
# Novačekīts http://www.mindat.org/min-2937.html http://www.webmineral.com/data/Nov%E1%26%23269%3Bekite.shtml
# Novakijīts http://www.mindat.org/min-2939.html http://www.webmineral.com/data/Nowackiite.shtml
# Novakīts http://www.mindat.org/min-2938.html http://www.webmineral.com/data/Novakite.shtml
# Novgorodovaīts http://www.mindat.org/min-11432.html http://www.webmineral.com/data/Novgorodovaite.shtml
# Nsutīts http://www.mindat.org/min-2940.html http://www.webmineral.com/data/Nsutite.shtml
# Nufieldīts http://www.mindat.org/min-2941.html http://www.webmineral.com/data/Nuffieldite.shtml
# Nukundamīts http://www.mindat.org/min-2942.html http://www.webmineral.com/data/Nukundamite.shtml
# Nullaginīts http://www.mindat.org/min-2943.html http://www.webmineral.com/data/Nullaginite.shtml

Ņ


# Ņevskīts http://www.mindat.org/min-2886.html http://www.webmineral.com/data/Nevskite.shtml
# Ņūberijīts http://www.mindat.org/min-2887.html http://www.webmineral.com/data/Newberyite.shtml

O


# Obojerīts http://www.mindat.org/min-3055.html http://www.webmineral.com/data/Oboyerite.shtml
# Obradovicīts http://www.mindat.org/min-2952.html http://www.webmineral.com/data/Obradovicite.shtml
# Odanielīts http://www.mindat.org/min-2949.html http://www.webmineral.com/data/O%27Danielite.shtml
# Odincovīts http://www.mindat.org/min-7200.html http://www.webmineral.com/data/Odintsovite.shtml
# Odinīts http://www.mindat.org/min-2957.html http://www.webmineral.com/data/Odinite.shtml
# Odžuelaīts http://www.mindat.org/min-2965.html http://www.webmineral.com/data/Ojuelaite.shtml
# Oenīts http://www.mindat.org/min-7201.html http://www.webmineral.com/data/Oenite.shtml
# Ofretīts http://www.mindat.org/min-2960.html http://www.webmineral.com/data/Offr%E9tite.shtml
# Ogdensburgīts http://www.mindat.org/min-2962.html http://www.webmineral.com/data/Ogdensburgite.shtml
# Ohmilīts http://www.mindat.org/min-2963.html http://www.webmineral.com/data/Ohmilite.shtml
# Ohotskīts http://www.mindat.org/min-2968.html http://www.webmineral.com/data/Okhotskite.shtml
# Oijelīts http://www.mindat.org/min-3053.html http://www.webmineral.com/data/Oyelite.shtml
# Okajamalīts http://www.mindat.org/min-7202.html http://www.webmineral.com/data/Okayamalite.shtml
# Okanoganīts-(Y) http://www.mindat.org/min-2966.html http://www.webmineral.com/data/Okanoganite-%28Y%29.shtml
# Okenīts http://www.mindat.org/min-2967.html http://www.webmineral.com/data/Okenite.shtml
# Okermanīts http://www.mindat.org/min-70.html http://www.webmineral.com/data/%C5kermanite.shtml
# Oksamīts http://www.mindat.org/min-3050.html http://www.webmineral.com/data/Oxammite.shtml
# Oldhamīts http://www.mindat.org/min-2970.html http://www.webmineral.com/data/Oldhamite.shtml
# Olenīts http://www.mindat.org/min-2972.html http://www.webmineral.com/data/Olenite.shtml
# Olgīts http://www.mindat.org/min-2973.html http://www.webmineral.com/data/Olgite.shtml
# Olimpīts http://www.mindat.org/min-2989.html http://www.webmineral.com/data/Olympite.shtml
# Olivenīts http://www.mindat.org/min-2981.html http://www.webmineral.com/data/Olivenite.shtml
# Olmsteadīts http://www.mindat.org/min-2986.html http://www.webmineral.com/data/Olmsteadite.shtml
# Olšanskijīts http://www.mindat.org/min-2988.html http://www.webmineral.com/data/Olshanskyite.shtml
# Olzaherīts http://www.mindat.org/min-2987.html http://www.webmineral.com/data/Olsacherite.shtml
# Oļekminskīts http://www.mindat.org/min-2971.html http://www.webmineral.com/data/Olekminskite.shtml
# Oļhonskīts http://www.mindat.org/min-2985.html http://www.webmineral.com/data/Olkhonskite.shtml
# Omeijīts http://www.mindat.org/min-2990.html http://www.webmineral.com/data/Omeiite.shtml
# Omfacīts http://www.mindat.org/min-2991.html http://www.webmineral.com/data/Omphacite.shtml
# Ominelīts http://www.mindat.org/min-10796.html http://www.webmineral.com/data/Ominelite.shtml
# Oneilīts http://www.mindat.org/min-7205.html http://www.webmineral.com/data/Oneillite.shtml
# Onoratoīts http://www.mindat.org/min-2997.html http://www.webmineral.com/data/Onoratoite.shtml
# Opāls http://www.mindat.org/min-3004.html http://www.webmineral.com/data/Opal.shtml
# Orcelīts http://www.mindat.org/min-3012.html http://www.webmineral.com/data/Orcelite.shtml
# Ordonezīts http://www.mindat.org/min-3014.html http://www.webmineral.com/data/Ordonezite.shtml
# Oregonīts http://www.mindat.org/min-3015.html http://www.webmineral.com/data/Oregonite.shtml
# Orfeīts http://www.mindat.org/min-3020.html http://www.webmineral.com/data/Orpheite.shtml
# Orickīts http://www.mindat.org/min-3016.html http://www.webmineral.com/data/Orickite.shtml
# Orientīts http://www.mindat.org/min-3017.html http://www.webmineral.com/data/Orientite.shtml
# Orlandijīts http://www.mindat.org/min-7056.html http://www.webmineral.com/data/Orlandiite.shtml
# Orlimanīts http://www.mindat.org/min-3019.html http://www.webmineral.com/data/Orlymanite.shtml
# Orpiments http://www.mindat.org/min-3021.html http://www.webmineral.com/data/Orpiment.shtml
# Oršalīts http://www.mindat.org/min-3022.html http://www.webmineral.com/data/Orschallite.shtml
# Ortobrannerīts http://www.mindat.org/min-3023.html http://www.webmineral.com/data/Orthobrannerite.shtml
# Ortoeriksonīts http://www.mindat.org/min-3027.html http://www.webmineral.com/data/Orthoericssonite.shtml
# Ortohrizotils http://www.mindat.org/min-3025.html http://www.webmineral.com/data/Orthochrysotile.shtml
# Ortoklazs http://www.mindat.org/min-3026.html http://www.webmineral.com/data/Orthoclase.shtml
# Ortominasragrīts http://www.mindat.org/min-11007.html http://www.webmineral.com/data/Orthominasragrite.shtml
# Ortopinakiolīts http://www.mindat.org/min-3030.html http://www.webmineral.com/data/Orthopinakiolite.shtml
# Ortoserpierīts http://www.mindat.org/min-3031.html http://www.webmineral.com/data/Orthoserpierite.shtml
# Ortošamozīts http://www.mindat.org/min-3024.html http://www.webmineral.com/data/Orthochamosite.shtml
# Ortovalpurgīts http://www.mindat.org/min-3032.html http://www.webmineral.com/data/Orthowalpurgite.shtml
# Ortožoakvinīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3029.html http://www.webmineral.com/data/Orthojoaquinite-%28Ce%29.shtml
# Ortožoakvinīts-(La) http://www.mindat.org/min-10392.html http://www.webmineral.com/data/Orthojoaquinite-%28La%29.shtml
# Osarizavaīts http://www.mindat.org/min-3033.html http://www.webmineral.com/data/Osarizawaite.shtml
# Osarsīts http://www.mindat.org/min-3034.html http://www.webmineral.com/data/Osarsite.shtml
# Osbornīts http://www.mindat.org/min-3035.html http://www.webmineral.com/data/Osbornite.shtml
# Osmijs http://www.mindat.org/min-3037.html http://www.webmineral.com/data/Osmium.shtml
# Osterbosčīts http://www.mindat.org/min-3002.html http://www.webmineral.com/data/Oosterboschite.shtml
# Ostinīts http://www.mindat.org/min-432.html http://www.webmineral.com/data/Austinite.shtml
# Osumilīts http://www.mindat.org/min-3039.html http://www.webmineral.com/data/Osumilite.shtml
# Osumilīts-(Mg) http://www.mindat.org/min-3038.html http://www.webmineral.com/data/Osumilite-%28Mg%29.shtml
# Osvaldpētersīts http://www.mindat.org/min-10997.html http://www.webmineral.com/data/Oswaldpeetersite.shtml
# Otavīts http://www.mindat.org/min-3040.html http://www.webmineral.com/data/Otavite.shtml
# Otdžisumeīts http://www.mindat.org/min-3041.html http://www.webmineral.com/data/Otjisumeite.shtml
# Otemanīts http://www.mindat.org/min-3042.html http://www.webmineral.com/data/Ottemannite.shtml
# Otrelīts http://www.mindat.org/min-3043.html http://www.webmineral.com/data/Ottrelite.shtml
# Otunīts http://www.mindat.org/min-433.html http://www.webmineral.com/data/Autunite.shtml
# Otvaijīts http://www.mindat.org/min-3044.html http://www.webmineral.com/data/Otwayite.shtml
# Ouraijīts http://www.mindat.org/min-3046.html http://www.webmineral.com/data/Ourayite.shtml
# Oursinīts http://www.mindat.org/min-3047.html http://www.webmineral.com/data/Oursinite.shtml
# Ovamboīts http://www.mindat.org/min-26581.html http://www.webmineral.com/data/Ovamboite.shtml
# Ovensīts http://www.mindat.org/min-7211.html http://www.webmineral.com/data/Owensite.shtml
# Overīts http://www.mindat.org/min-3048.html http://www.webmineral.com/data/Overite.shtml
# Ovihējīts http://www.mindat.org/min-3049.html http://www.webmineral.com/data/Owyheeite.shtml

P


# Pabstīts http://www.mindat.org/min-3057.html http://www.webmineral.com/data/Pabstite.shtml
# Paceīts http://www.mindat.org/min-10918.html http://www.webmineral.com/data/Paceite.shtml
# Paderaīts http://www.mindat.org/min-3059.html http://www.webmineral.com/data/Paderaite.shtml
# Padmaīts http://www.mindat.org/min-3060.html http://www.webmineral.com/data/Padmaite.shtml
# Paganoīts http://www.mindat.org/min-7104.html http://www.webmineral.com/data/Paganoite.shtml
# Pahasapaīts http://www.mindat.org/min-3062.html http://www.webmineral.com/data/Pahasapaite.shtml
# Pahnolīts http://www.mindat.org/min-3058.html http://www.webmineral.com/data/Pachnolite.shtml
# Painīts http://www.mindat.org/min-3063.html http://www.webmineral.com/data/Painite.shtml
# Paksīts http://www.mindat.org/min-3137.html http://www.webmineral.com/data/Paxite.shtml
# Palarstanīds http://www.mindat.org/min-3064.html http://www.webmineral.com/data/Palarstanide.shtml
# Palenzonaīts http://www.mindat.org/min-3065.html http://www.webmineral.com/data/Palenzonaite.shtml
# Palermoīts http://www.mindat.org/min-3066.html http://www.webmineral.com/data/Palermoite.shtml
# Paligorskīts http://www.mindat.org/min-3072.html http://www.webmineral.com/data/Palygorskite.shtml
# Pallādijs http://www.mindat.org/min-3067.html http://www.webmineral.com/data/Palladium.shtml
# Pallādoarsenīds http://www.mindat.org/min-3068.html http://www.webmineral.com/data/Palladoarsenide.shtml
# Pallādobismutarsenīds http://www.mindat.org/min-3069.html http://www.webmineral.com/data/Palladobismutharsenide.shtml
# Pallādodimīts http://www.mindat.org/min-7214.html http://www.webmineral.com/data/Palladodymite.shtml
# Pallādseīts http://www.mindat.org/min-3070.html http://www.webmineral.com/data/Palladseite.shtml
# Palmierīts http://www.mindat.org/min-3071.html http://www.webmineral.com/data/Palmierite.shtml
# Panaskveiraīts http://www.mindat.org/min-3073.html http://www.webmineral.com/data/Panasqueiraite.shtml
# Panetīts http://www.mindat.org/min-3074.html http://www.webmineral.com/data/Panethite.shtml
# Panunzīts http://www.mindat.org/min-3075.html http://www.webmineral.com/data/Panunzite.shtml
# Paolovīts http://www.mindat.org/min-3076.html http://www.webmineral.com/data/Paolovite.shtml
# Papagoīts http://www.mindat.org/min-3077.html http://www.webmineral.com/data/Papagoite.shtml
# Parabariomikrolīts http://www.mindat.org/min-3079.html http://www.webmineral.com/data/Parabariomicrolite.shtml
# Parabrandīts http://www.mindat.org/min-3080.html http://www.webmineral.com/data/Parabrandtite.shtml
# Parabutlerīts http://www.mindat.org/min-3081.html http://www.webmineral.com/data/Parabutlerite.shtml
# Paracelziāns http://www.mindat.org/min-3082.html http://www.webmineral.com/data/Paracelsian.shtml
# Paradamīts http://www.mindat.org/min-3086.html http://www.webmineral.com/data/Paradamite.shtml
# Paradokrasīts http://www.mindat.org/min-3087.html http://www.webmineral.com/data/Paradocrasite.shtml
# Paradžeimsonīts http://www.mindat.org/min-3093.html http://www.webmineral.com/data/Parajamesonite.shtml
# Parafransoletīts http://www.mindat.org/min-3089.html http://www.webmineral.com/data/Parafransoletite.shtml
# Paragonīts http://www.mindat.org/min-3090.html http://www.webmineral.com/data/Paragonite.shtml
# Paraguanahuatīts http://www.mindat.org/min-3091.html http://www.webmineral.com/data/Paraguanajuatite.shtml
# Parahinīts http://www.mindat.org/min-3095.html http://www.webmineral.com/data/Parakhinite.shtml
# Parahopeīts http://www.mindat.org/min-3092.html http://www.webmineral.com/data/Parahopeite.shtml
# Parahrizotils http://www.mindat.org/min-3083.html http://www.webmineral.com/data/Parachrysotile.shtml
# Parakeldišīts http://www.mindat.org/min-3094.html http://www.webmineral.com/data/Parakeldyshite.shtml
# Parakokvimbīts http://www.mindat.org/min-3084.html http://www.webmineral.com/data/Paracoquimbite.shtml
# Parakostibīts http://www.mindat.org/min-3085.html http://www.webmineral.com/data/Paracostibite.shtml
# Paralaurionīts http://www.mindat.org/min-3096.html http://www.webmineral.com/data/Paralaurionite.shtml
# Paralstonīts http://www.mindat.org/min-3097.html http://www.webmineral.com/data/Paralstonite.shtml
# Paramelakonīts http://www.mindat.org/min-3098.html http://www.webmineral.com/data/Paramelaconite.shtml
# Paramendozavilīts http://www.mindat.org/min-3099.html http://www.webmineral.com/data/Paramendozavilite.shtml
# Paramontrozeīts http://www.mindat.org/min-3100.html http://www.webmineral.com/data/Paramontroseite.shtml
# Paranatizīts http://www.mindat.org/min-3101.html http://www.webmineral.com/data/Paranatisite.shtml
# Paranatrolīts http://www.mindat.org/min-3102.html http://www.webmineral.com/data/Paranatrolite.shtml
# Paranijīts-(Y) http://www.mindat.org/min-7215.html http://www.webmineral.com/data/Paraniite-%28Y%29.shtml
# Paraotvaijīts http://www.mindat.org/min-3104.html http://www.webmineral.com/data/Paraotwayite.shtml
# Parapjerotīts http://www.mindat.org/min-3105.html http://www.webmineral.com/data/Parapierrotite.shtml
# Pararammelsbergīts http://www.mindat.org/min-3106.html http://www.webmineral.com/data/Pararammelsbergite.shtml
# Pararealgārs http://www.mindat.org/min-3107.html http://www.webmineral.com/data/Pararealgar.shtml
# Pararobertsīts http://www.mindat.org/min-3108.html http://www.webmineral.com/data/Pararobertsite.shtml
# Pararsenolamprīts http://www.mindat.org/min-10994.html http://www.webmineral.com/data/Pararsenolamprite.shtml
# Parasibirskīts http://www.mindat.org/min-7217.html http://www.webmineral.com/data/Parasibirskite.shtml
# Parasimplesīts http://www.mindat.org/min-3114.html http://www.webmineral.com/data/Parasymplesite.shtml
# Paraskorodīts http://www.mindat.org/min-7216.html http://www.webmineral.com/data/Parascorodite.shtml
# Paraspurīts http://www.mindat.org/min-3112.html http://www.webmineral.com/data/Paraspurrite.shtml
# Parašahnerīts http://www.mindat.org/min-3109.html http://www.webmineral.com/data/Paraschachnerite.shtml
# Parašoepīts http://www.mindat.org/min-3110.html http://www.webmineral.com/data/Paraschoepite.shtml
# Parašolcīts http://www.mindat.org/min-3111.html http://www.webmineral.com/data/Parascholzite.shtml
# Paratakamīts http://www.mindat.org/min-3115.html http://www.webmineral.com/data/Paratacamite.shtml
# Paratelurīts http://www.mindat.org/min-3116.html http://www.webmineral.com/data/Paratellurite.shtml
# Paraumbīts http://www.mindat.org/min-3117.html http://www.webmineral.com/data/Paraumbite.shtml
# Paravoksīts http://www.mindat.org/min-3118.html http://www.webmineral.com/data/Paravauxite.shtml
# Paravinogradovīts http://www.mindat.org/min-25599.html http://www.webmineral.com/data/Paravinogradovite.shtml
# Pargasīts http://www.mindat.org/min-3119.html http://www.webmineral.com/data/Pargasite.shtml
# Parizīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3120.html http://www.webmineral.com/data/Parisite-%28Ce%29.shtml
# Parizīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-3121.html http://www.webmineral.com/data/Parisite-%28Nd%29.shtml
# Parkinsonīts http://www.mindat.org/min-3123.html http://www.webmineral.com/data/Parkinsonite.shtml
# Parnavīts http://www.mindat.org/min-3124.html http://www.webmineral.com/data/Parnauite.shtml
# Parsetensīts http://www.mindat.org/min-3125.html http://www.webmineral.com/data/Parsettensite.shtml
# Parsonsīts http://www.mindat.org/min-3126.html http://www.webmineral.com/data/Parsonsite.shtml
# Parteīts http://www.mindat.org/min-3127.html http://www.webmineral.com/data/Partheite.shtml
# Partcīts http://www.mindat.org/min-3128.html http://www.webmineral.com/data/Partzite.shtml
# Parvelīts http://www.mindat.org/min-3129.html http://www.webmineral.com/data/Parwelite.shtml
# Parvovinčīts http://www.mindat.org/min-25680.html http://www.webmineral.com/data/Parvowinchite.shtml
# Paskoīts http://www.mindat.org/min-3130.html http://www.webmineral.com/data/Pascoite.shtml
# Patronīts http://www.mindat.org/min-3131.html http://www.webmineral.com/data/Patronite.shtml
# Paulingīts-Ca http://www.mindat.org/min-7218.html http://www.webmineral.com/data/Paulingite-Ca.shtml
# Paulingīts-K http://www.mindat.org/min-7219.html http://www.webmineral.com/data/Paulingite-K.shtml
# Pautovīts http://www.mindat.org/min-27200.html http://www.webmineral.com/data/Pautovite.shtml
# Pavonīts http://www.mindat.org/min-3136.html http://www.webmineral.com/data/Pavonite.shtml
# Pārīts http://www.mindat.org/min-26454.html http://www.webmineral.com/data/Paarite.shtml
# Pārkerīts http://www.mindat.org/min-3122.html http://www.webmineral.com/data/Parkerite.shtml
# Pecotaīts http://www.mindat.org/min-25652.html http://www.webmineral.com/data/Pezzottaite.shtml
# Peislejīts http://www.mindat.org/min-3143.html http://www.webmineral.com/data/Peisleyite.shtml
# Pekoīts http://www.mindat.org/min-3144.html http://www.webmineral.com/data/Pekoite.shtml
# Pekoraīts http://www.mindat.org/min-3139.html http://www.webmineral.com/data/Pecoraite.shtml
# Pekovīts http://www.mindat.org/min-25700.html http://www.webmineral.com/data/Pekovite.shtml
# Pektolīts http://www.mindat.org/min-3141.html http://www.webmineral.com/data/Pectolite.shtml
# Pellijīts http://www.mindat.org/min-3145.html http://www.webmineral.com/data/Pellyite.shtml
# Pelouksīts http://www.mindat.org/min-25602.html http://www.webmineral.com/data/Pellouxite.shtml
# Penfīldīts http://www.mindat.org/min-3146.html http://www.webmineral.com/data/Penfieldite.shtml
# Penikizīts http://www.mindat.org/min-3148.html http://www.webmineral.com/data/Penikisite.shtml
# Penkvilksīts http://www.mindat.org/min-3149.html http://www.webmineral.com/data/Penkvilksite.shtml
# Pennantīts http://www.mindat.org/min-3150.html http://www.webmineral.com/data/Pennantite.shtml
# Penobskvizīts http://www.mindat.org/min-7223.html http://www.webmineral.com/data/Penobsquisite.shtml
# Penrozeīts http://www.mindat.org/min-3151.html http://www.webmineral.com/data/Penroseite.shtml
# Pentagonīts http://www.mindat.org/min-3152.html http://www.webmineral.com/data/Pentagonite.shtml
# Pentahidrīts http://www.mindat.org/min-3153.html http://www.webmineral.com/data/Pentahydrite.shtml
# Pentahidroborīts http://www.mindat.org/min-3154.html http://www.webmineral.com/data/Pentahydroborite.shtml
# Pentlandīts http://www.mindat.org/min-3155.html http://www.webmineral.com/data/Pentlandite.shtml
# Penžinīts http://www.mindat.org/min-3156.html http://www.webmineral.com/data/Penzhinite.shtml
# Peprosijīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3157.html http://www.webmineral.com/data/Peprossiite-%28Ce%29.shtml
# Percevīts http://www.mindat.org/min-25644.html http://www.webmineral.com/data/Pertsevite.shtml
# Peretajīts http://www.mindat.org/min-3159.html http://www.webmineral.com/data/Peretaite.shtml
# Perhamīts http://www.mindat.org/min-3160.html http://www.webmineral.com/data/Perhamite.shtml
# Perijīts http://www.mindat.org/min-3170.html http://www.webmineral.com/data/Perryite.shtml
# Periklazs http://www.mindat.org/min-3161.html http://www.webmineral.com/data/Periclase.shtml
# Perīts http://www.mindat.org/min-3162.html http://www.webmineral.com/data/Perite.shtml
# Perjerīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3168.html http://www.webmineral.com/data/Perrierite-%28Ce%29.shtml
# Perklevejīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-11464.html http://www.webmineral.com/data/Percleveite-%28Ce%29.shtml
# Perlialīts http://www.mindat.org/min-3163.html http://www.webmineral.com/data/Perlialite.shtml
# Perlofīts http://www.mindat.org/min-3164.html http://www.webmineral.com/data/Perloffite.shtml
# Permingeatīts http://www.mindat.org/min-3165.html http://www.webmineral.com/data/Permingeatite.shtml
# Peroltīts http://www.mindat.org/min-3167.html http://www.webmineral.com/data/Perraultite.shtml
# Peroudīts http://www.mindat.org/min-3169.html http://www.webmineral.com/data/Perroudite.shtml
# Perovskīts http://www.mindat.org/min-3166.html http://www.webmineral.com/data/Perovskite.shtml
# Petalīts http://www.mindat.org/min-3171.html http://www.webmineral.com/data/Petalite.shtml
# Petarazīts http://www.mindat.org/min-3172.html http://www.webmineral.com/data/Petarasite.shtml
# Petedunnīts http://www.mindat.org/min-3173.html http://www.webmineral.com/data/Petedunnite.shtml
# Peterbeilisīts http://www.mindat.org/min-7226.html http://www.webmineral.com/data/Peterbaylissite.shtml
# Peterdīts http://www.mindat.org/min-7099.html http://www.webmineral.com/data/Petterdite.shtml
# Petersenīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3174.html http://www.webmineral.com/data/Petersenite-%28Ce%29.shtml
# Petersīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3175.html http://www.webmineral.com/data/Petersite-%28Y%29.shtml
# Peteviljamsīts http://www.mindat.org/min-26522.html http://www.webmineral.com/data/Petewilliamsite.shtml
# Petitžeanīts http://www.mindat.org/min-3329.html http://www.webmineral.com/data/Petitjeanite.shtml
# Petrovicīts http://www.mindat.org/min-3176.html http://www.webmineral.com/data/Petrovicite.shtml
# Petrovskaīts http://www.mindat.org/min-3177.html http://www.webmineral.com/data/Petrovskaite.shtml
# Petrukīts http://www.mindat.org/min-3178.html http://www.webmineral.com/data/Petrukite.shtml
# Petšekīts http://www.mindat.org/min-3179.html http://www.webmineral.com/data/Petscheckite.shtml
# Petzīts http://www.mindat.org/min-3180.html http://www.webmineral.com/data/Petzite.shtml
# Pēkūnenīts http://www.mindat.org/min-3226.html http://www.webmineral.com/data/P%E4%E4kk%F6nenite.shtml
# Pigeonīts http://www.mindat.org/min-3210.html http://www.webmineral.com/data/Pigeonite.shtml
# Pijipīts http://www.mindat.org/min-3225.html http://www.webmineral.com/data/Piypite.shtml
# Pikeringīts http://www.mindat.org/min-3204.html http://www.webmineral.com/data/Pickeringite.shtml
# Pikotpaulīts http://www.mindat.org/min-3205.html http://www.webmineral.com/data/Picotpaulite.shtml
# Pikrofarmakolīts http://www.mindat.org/min-3207.html http://www.webmineral.com/data/Picropharmacolite.shtml
# Pikromerīts http://www.mindat.org/min-3206.html http://www.webmineral.com/data/Picromerite.shtml
# Pillaīts http://www.mindat.org/min-10318.html http://www.webmineral.com/data/Pillaite.shtml
# Pilzenīts http://www.mindat.org/min-3213.html http://www.webmineral.com/data/Pilsenite.shtml
# Pimelīts http://www.mindat.org/min-7236.html http://www.webmineral.com/data/Pimelite.shtml
# Pinakiolīts http://www.mindat.org/min-3214.html http://www.webmineral.com/data/Pinakiolite.shtml
# Pinalīts http://www.mindat.org/min-3215.html http://www.webmineral.com/data/Pinalite.shtml
# Pinčīts http://www.mindat.org/min-3216.html http://www.webmineral.com/data/Pinchite.shtml
# Pingvīts http://www.mindat.org/min-7237.html http://www.webmineral.com/data/Pingguite.shtml
# Pinnoīts http://www.mindat.org/min-3217.html http://www.webmineral.com/data/Pinnoite.shtml
# Pintadoīts http://www.mindat.org/min-3218.html http://www.webmineral.com/data/Pintadoite.shtml
# Pirargirīts http://www.mindat.org/min-3313.html http://www.webmineral.com/data/Pyrargyrite.shtml
# Piretīts http://www.mindat.org/min-7238.html http://www.webmineral.com/data/Piretite.shtml
# Pirhotīts http://www.mindat.org/min-3328.html http://www.webmineral.com/data/Pyrrhotite.shtml
# Pirīts http://www.mindat.org/min-3314.html http://www.webmineral.com/data/Pyrite.shtml
# Pirkvitazīts http://www.mindat.org/min-3219.html http://www.webmineral.com/data/Pirquitasite.shtml
# Piroaurīts http://www.mindat.org/min-3330.html http://www.webmineral.com/data/Pyroaurite.shtml
# Pirobelonīts http://www.mindat.org/min-3315.html http://www.webmineral.com/data/Pyrobelonite.shtml
# Pirofanīts http://www.mindat.org/min-3322.html http://www.webmineral.com/data/Pyrophanite.shtml
# Pirofillīts http://www.mindat.org/min-3323.html http://www.webmineral.com/data/Pyrophyllite.shtml
# Pirohlors http://www.mindat.org/min-3316.html http://www.webmineral.com/data/Pyrochlore.shtml
# Pirohroīts http://www.mindat.org/min-3317.html http://www.webmineral.com/data/Pyrochroite.shtml
# Piroksferoīts http://www.mindat.org/min-3326.html http://www.webmineral.com/data/Pyroxferroite.shtml
# Piroksmangīts http://www.mindat.org/min-3327.html http://www.webmineral.com/data/Pyroxmangite.shtml
# Piroluzīts http://www.mindat.org/min-3318.html http://www.webmineral.com/data/Pyrolusite.shtml
# Pirops http://www.mindat.org/min-3321.html http://www.webmineral.com/data/Pyrope.shtml
# Pirsonīts http://www.mindat.org/min-3220.html http://www.webmineral.com/data/Pirssonite.shtml
# Pīrseīts http://www.mindat.org/min-3138.html http://www.webmineral.com/data/Pearceite.shtml
# Pjatenkoīts-(Y) http://www.mindat.org/min-7259.html http://www.webmineral.com/data/Pyatenkoite-%28Y%29.shtml
# Pjemontīts http://www.mindat.org/min-3208.html http://www.webmineral.com/data/Piemontite.shtml
# Pjerotīts http://www.mindat.org/min-3209.html http://www.webmineral.com/data/Pierrotite.shtml
# Plagionīts http://www.mindat.org/min-3232.html http://www.webmineral.com/data/Plagionite.shtml
# Plaifairīts http://www.mindat.org/min-3239.html http://www.webmineral.com/data/Playfairite.shtml
# Planerīts http://www.mindat.org/min-3234.html http://www.webmineral.com/data/Planerite.shtml
# Planšeīts http://www.mindat.org/min-3233.html http://www.webmineral.com/data/Planch%E9ite.shtml
# Platarsīts http://www.mindat.org/min-3235.html http://www.webmineral.com/data/Platarsite.shtml
# Platīns http://www.mindat.org/min-3236.html http://www.webmineral.com/data/Platinum.shtml
# Platnerīts http://www.mindat.org/min-3237.html http://www.webmineral.com/data/Plattnerite.shtml
# Plombierīts http://www.mindat.org/min-3242.html http://www.webmineral.com/data/Plombi%E8rite.shtml
# Plumbobetafīts http://www.mindat.org/min-3245.html
http://www.webmineral.com/data/Plumbobetafite.shtml
# Plumbocumīts http://www.mindat.org/min-3230.html http://www.webmineral.com/data/Plumbotsumite.shtml
# Plumboferīts http://www.mindat.org/min-3246.html http://www.webmineral.com/data/Plumboferrite.shtml
# Plumbogumīts http://www.mindat.org/min-3247.html http://www.webmineral.com/data/Plumbogummite.shtml
# Plumbojarozīts http://www.mindat.org/min-3248.html http://www.webmineral.com/data/Plumbojarosite.shtml
# Plumbomikrolīts http://www.mindat.org/min-3241.html http://www.webmineral.com/data/Plumbomicrolite.shtml
# Plumbonakrīts http://www.mindat.org/min-3229.html http://www.webmineral.com/data/Plumbonacrite.shtml
# Plumbopalladinīts http://www.mindat.org/min-3240.html http://www.webmineral.com/data/Plumbopalladinite.shtml
# Plumbopirohlors http://www.mindat.org/min-3228.html http://www.webmineral.com/data/Plumbopyrochlore.shtml
# Plumbotelurīts http://www.mindat.org/min-3227.html http://www.webmineral.com/data/Plumbotellurite.shtml
# Poitevinīts http://www.mindat.org/min-3249.html http://www.webmineral.com/data/Poitevinite.shtml
# Pojarkovīts http://www.mindat.org/min-3276.html http://www.webmineral.com/data/Poyarkovite.shtml
# Pokrovskīts http://www.mindat.org/min-3250.html http://www.webmineral.com/data/Pokrovskite.shtml
# Polarīts http://www.mindat.org/min-3251.html http://www.webmineral.com/data/Polarite.shtml
# Poldervārtīts http://www.mindat.org/min-3252.html http://www.webmineral.com/data/Poldervaartite.shtml
# Polhemusīts http://www.mindat.org/min-3253.html http://www.webmineral.com/data/Polhemusite.shtml
# Polibazīts http://www.mindat.org/min-3256.html http://www.webmineral.com/data/Polybasite.shtml
# Polidimīts http://www.mindat.org/min-3258.html http://www.webmineral.com/data/Polydymite.shtml
# Polifīts http://www.mindat.org/min-3262.html http://www.webmineral.com/data/Polyphite.shtml
# Polihalīts http://www.mindat.org/min-3259.html http://www.webmineral.com/data/Polyhalite.shtml
# Polikrāzs-(Y) http://www.mindat.org/min-3257.html http://www.webmineral.com/data/Polycrase-%28Y%29.shtml
# Polilitionīts http://www.mindat.org/min-3260.html http://www.webmineral.com/data/Polylithionite.shtml
# Polkanovīts http://www.mindat.org/min-7240.html http://www.webmineral.com/data/Polkanovite.shtml
# Polkellerīts http://www.mindat.org/min-3133.html http://www.webmineral.com/data/Paulkellerite.shtml
# Polkerrīts http://www.mindat.org/min-3134.html http://www.webmineral.com/data/Paulkerrite.shtml
# Polkovicīts http://www.mindat.org/min-3254.html http://www.webmineral.com/data/Polkovicite.shtml
# Pollucīts http://www.mindat.org/min-3255.html http://www.webmineral.com/data/Pollucite.shtml
# Polmūreīts http://www.mindat.org/min-3135.html http://www.webmineral.com/data/Paulmooreite.shtml
# Poļakovīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-10397.html http://www.webmineral.com/data/Polyakovite-%28Ce%29.shtml
# Ponomarevīts http://www.mindat.org/min-3263.html http://www.webmineral.com/data/Ponomarevite.shtml
# Portlandīts http://www.mindat.org/min-3264.html http://www.webmineral.com/data/Portlandite.shtml
# Potarīts http://www.mindat.org/min-3266.html http://www.webmineral.com/data/Potarite.shtml
# Potosijīts http://www.mindat.org/min-3269.html http://www.webmineral.com/data/Potosiite.shtml
# Potsīts http://www.mindat.org/min-3270.html http://www.webmineral.com/data/Pottsite.shtml
# Poudreteīts http://www.mindat.org/min-3272.html http://www.webmineral.com/data/Poudretteite.shtml
# Pougīts http://www.mindat.org/min-3273.html http://www.webmineral.com/data/Poughite.shtml
# Povellīts http://www.mindat.org/min-3275.html http://www.webmineral.com/data/Powellite.shtml
# Povondraīts http://www.mindat.org/min-3274.html http://www.webmineral.com/data/Povondraite.shtml
# Pozņakīts http://www.mindat.org/min-3265.html http://www.webmineral.com/data/Posnjakite.shtml
# Praiderīts http://www.mindat.org/min-3282.html http://www.webmineral.com/data/Priderite.shtml
# Praiseīts http://www.mindat.org/min-3281.html http://www.webmineral.com/data/Priceite.shtml
# Preisverkīts http://www.mindat.org/min-3279.html http://www.webmineral.com/data/Preiswerkite.shtml
# Preizingerīts http://www.mindat.org/min-3278.html http://www.webmineral.com/data/Preisingerite.shtml
# Preobraženskīts http://www.mindat.org/min-3280.html http://www.webmineral.com/data/Preobrazhenskite.shtml
# Pretulīts http://www.mindat.org/min-7251.html http://www.webmineral.com/data/Pretulite.shtml
# Prēnīts http://www.mindat.org/min-3277.html http://www.webmineral.com/data/Prehnite.shtml
# Pringleīts http://www.mindat.org/min-3283.html http://www.webmineral.com/data/Pringleite.shtml
# Prizmatīns http://www.mindat.org/min-7252.html http://www.webmineral.com/data/Prismatine.shtml
# Probertīts http://www.mindat.org/min-3285.html http://www.webmineral.com/data/Probertite.shtml
# Prosperīts http://www.mindat.org/min-3288.html http://www.webmineral.com/data/Prosperite.shtml
# Protasīts http://www.mindat.org/min-3289.html http://www.webmineral.com/data/Protasite.shtml
# Protoanthofillīts http://www.mindat.org/min-11477.html http://www.webmineral.com/data/Protoanthophyllite.shtml
# Protoferoantofilīts http://www.mindat.org/min-7254.html http://www.webmineral.com/data/Protoferro-anthophyllite.shtml
# Protomanganoferoantofilīts http://www.mindat.org/min-7256.html http://www.webmineral.com/data/Protomangano-ferro-anthophyllite.shtml
# Proudīts http://www.mindat.org/min-3293.html http://www.webmineral.com/data/Proudite.shtml
# Prustīts http://www.mindat.org/min-3294.html http://www.webmineral.com/data/Proustite.shtml
# Prževaļskīts http://www.mindat.org/min-3295.html http://www.webmineral.com/data/Przhevalskite.shtml
# Pseidoboleīts http://www.mindat.org/min-3301.html http://www.webmineral.com/data/Pseudoboleite.shtml
# Pseidobrūkīts http://www.mindat.org/min-3302.html http://www.webmineral.com/data/Pseudobrookite.shtml
# Pseidograndrīfīts http://www.mindat.org/min-3298.html http://www.webmineral.com/data/Pseudograndreefite.shtml
# Pseidokotunnīts http://www.mindat.org/min-3303.html http://www.webmineral.com/data/Pseudocotunnite.shtml
# Pseidolaueīts http://www.mindat.org/min-3297.html http://www.webmineral.com/data/Pseudolaueite.shtml
# Pseidomalahīts http://www.mindat.org/min-3299.html http://www.webmineral.com/data/Pseudomalachite.shtml
# Pseidootunīts http://www.mindat.org/min-3300.html http://www.webmineral.com/data/Pseudo-autunite.shtml
# Pseidorutils http://www.mindat.org/min-3296.html http://www.webmineral.com/data/Pseudorutile.shtml
# Pseidosinhalīts http://www.mindat.org/min-7257.html http://www.webmineral.com/data/Pseudosinhalite.shtml
# Pucīts http://www.mindat.org/min-26707.html http://www.webmineral.com/data/Putzite.shtml
# Pumpellijīts-(Fe2+) http://www.mindat.org/min-3307.html http://www.webmineral.com/data/Pumpellyite-%28Fe2%2B%29.shtml
# Pumpellijīts-(Fe3+) http://www.mindat.org/min-3308.html http://www.webmineral.com/data/Pumpellyite-%28Fe3%2B%29.shtml
# Pumpellijīts-(Mg) http://www.mindat.org/min-3309.html http://www.webmineral.com/data/Pumpellyite-%28Mg%29.shtml
# Purpurīts http://www.mindat.org/min-3311.html http://www.webmineral.com/data/Purpurite.shtml
# Puščarovskīts http://www.mindat.org/min-7258.html http://www.webmineral.com/data/Pushcharovskite.shtml
# Putoranīts http://www.mindat.org/min-3312.html http://www.webmineral.com/data/Putoranite.shtml
# Pūbaīts http://www.mindat.org/min-3271.html http://www.webmineral.com/data/Poubaite.shtml
# P-Vīčīts http://www.mindat.org/min-3056.html http://www.webmineral.com/data/P-Veatchite.shtml

Ieteicam apmeklēt


Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem

Ārējās saites


http://www.mindat.org/index.php mindat.org - Minerālu datu bāze (angliski)
http://webmineral.com/Alphabetical_Listing.shtml webmineral.com (angliski)
Kategorija:Mineraloģija
Kategorija:Ģeoloģisko jēdzienu uzskaitījumi

Minerālu uzskaitījums no R līdz S

Pēdējoreiz atjaunots 2006. gada 15. septembrī.
Nav iespējams sastādīt precīzu un nekļūdīgu "pasaules minerālu sarakstu". Ar jaunu minerālu reģistrāciju, aprakstīšanu un nosaukumu došanu nodarbojas Starptautiskā Mineraloģijas asociācija. Tomēr pirms 1959. gada atklātie minerāli nav izgājuši mūsdienās pieņemto oficiālo nosaukuma došanas procedūru - kopš šī laika daļa no šiem agrāk atklātajiem minerāliem ir apstiprināti kā atsevišķi minerāli, toties citi vairs netiek uzskatīti par atsevišķu minerāla veidu. Šajā sarakstā iekļauti dažādi minerālu nosaukumi - gan tie, kas apstiprināti pēc 1959. gada, gan arī agrāk aprakstītie minerāli, par kuriem joprojām pastāv uzskats, ka tie ir atsevišķi minerāli. Ja Jūs šeit neatrodat kādu literatūras avotā minētu minerālu, tas visdrīzāk ir ieguvis citu nosaukumu, sadalīts vairākos minerālos vai atzīts par neesošu.
Tā kā šis saraksta izmērs pārsniedz ērta Vikipēdijas saraksta izmērus, tas sadalīts alfabēta grupās. Minerāli ir grupēti pēc nosaukumiem sekojošā veidā:
Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem - R-S - Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem.
Minerāli sakārtoti pēc to nosaukumiem latviešu valodas alfabēta secībā.

R


# Rabdofans-(Ce) http://www.mindat.org/min-3397.html http://www.webmineral.com/data/Rhabdophane-%28Ce%29.shtml
# Rabdofans-(La) http://www.mindat.org/min-3398.html http://www.webmineral.com/data/Rhabdophane-%28La%29.shtml
# Rabdofans-(Nd) http://www.mindat.org/min-3399.html http://www.webmineral.com/data/Rhabdophane-%28Nd%29.shtml
# Rabejacīts http://www.mindat.org/min-3348.html http://www.webmineral.com/data/Rabejacite.shtml
# Rabitīts http://www.mindat.org/min-3347.html http://www.webmineral.com/data/Rabbittite.shtml
# Radakrišnaīts http://www.mindat.org/min-3349.html http://www.webmineral.com/data/Radhakrishnaite.shtml
# Radkeīts http://www.mindat.org/min-3350.html http://www.webmineral.com/data/Radtkeite.shtml
# Radovanīts http://www.mindat.org/min-11132.html http://www.webmineral.com/data/Radovanite.shtml
# Radžīts http://www.mindat.org/min-3353.html http://www.webmineral.com/data/Rajite.shtml
# Ragvinīts http://www.mindat.org/min-3351.html http://www.webmineral.com/data/Raguinite.shtml
# Raidžīts http://www.mindat.org/min-3374.html http://www.webmineral.com/data/Rayite.shtml
# Rajīts http://www.mindat.org/min-3352.html http://www.webmineral.com/data/Raite.shtml
# Ralstonīts http://www.mindat.org/min-3354.html http://www.webmineral.com/data/Ralstonite.shtml
# Rambergīts http://www.mindat.org/min-7268.html http://www.webmineral.com/data/Rambergite.shtml
# Ramdorīts http://www.mindat.org/min-3355.html http://www.webmineral.com/data/Ramdohrite.shtml
# Rameauīts http://www.mindat.org/min-3356.html http://www.webmineral.com/data/Rameauite.shtml
# Rammelsbergīts http://www.mindat.org/min-3357.html http://www.webmineral.com/data/Rammelsbergite.shtml
# Ramsbekīts http://www.mindat.org/min-3358.html http://www.webmineral.com/data/Ramsbeckite.shtml
# Ranciejīts http://www.mindat.org/min-3360.html http://www.webmineral.com/data/Ranci%E9ite.shtml
# Rankačīts http://www.mindat.org/min-3361.html http://www.webmineral.com/data/Rankachite.shtml
# Rankamaīts http://www.mindat.org/min-3362.html http://www.webmineral.com/data/Rankamaite.shtml
# Rankinīts http://www.mindat.org/min-3363.html http://www.webmineral.com/data/Rankinite.shtml
# Ransomīts http://www.mindat.org/min-3364.html http://www.webmineral.com/data/Ransomite.shtml
# Ranunkulīts http://www.mindat.org/min-3365.html http://www.webmineral.com/data/Ranunculite.shtml
# Rapidkrīkīts http://www.mindat.org/min-3366.html http://www.webmineral.com/data/Rapidcreekite.shtml
# Rapoldīts http://www.mindat.org/min-7044.html http://www.webmineral.com/data/Rappoldite.shtml
# Rascvetajevīts http://www.mindat.org/min-26586.html http://www.webmineral.com/data/Rastsvetaevite.shtml
# Raslakīts http://www.mindat.org/min-25687.html http://www.webmineral.com/data/Raslakite.shtml
# Raspīts http://www.mindat.org/min-3368.html http://www.webmineral.com/data/Raspite.shtml
# Rasvumīts http://www.mindat.org/min-3369.html http://www.webmineral.com/data/Rasvumite.shtml
# Ratīts http://www.mindat.org/min-3370.html http://www.webmineral.com/data/Rathite.shtml
# Rauentalīts http://www.mindat.org/min-3371.html http://www.webmineral.com/data/Rauenthalite.shtml
# Rauvīts http://www.mindat.org/min-3372.html http://www.webmineral.com/data/Rauvite.shtml
# Ravatīts http://www.mindat.org/min-3373.html http://www.webmineral.com/data/Ravatite.shtml
# Rādeīts http://www.mindat.org/min-7018.html http://www.webmineral.com/data/Raadeite.shtml
# Realgars http://www.mindat.org/min-3375.html http://www.webmineral.com/data/Realgar.shtml
# Reblingīts http://www.mindat.org/min-3436.html http://www.webmineral.com/data/Roeblingite.shtml
# Rebulīts http://www.mindat.org/min-3376.html http://www.webmineral.com/data/Rebulite.shtml
# Recians-(Ce) http://www.mindat.org/min-3392.html http://www.webmineral.com/data/Retzian-%28Ce%29.shtml
# Recians-(La) http://www.mindat.org/min-3393.html http://www.webmineral.com/data/Retzian-%28La%29.shtml
# Recians-(Nd) http://www.mindat.org/min-3394.html http://www.webmineral.com/data/Retzian-%28Nd%29.shtml
# Redgillīts http://www.mindat.org/min-10349.html http://www.webmineral.com/data/Redgillite.shtml
# Redingīts http://www.mindat.org/min-3378.html http://www.webmineral.com/data/Reddingite.shtml
# Redingtonīts http://www.mindat.org/min-3379.html http://www.webmineral.com/data/Redingtonite.shtml
# Redledgeīts http://www.mindat.org/min-3380.html http://www.webmineral.com/data/Redledgeite.shtml
# Refikīts http://www.mindat.org/min-3384.html http://www.webmineral.com/data/Refikite.shtml
# Reidīts http://www.mindat.org/min-11467.html http://www.webmineral.com/data/Reidite.shtml
# Reihenbahīts http://www.mindat.org/min-3385.html http://www.webmineral.com/data/Reichenbachite.shtml
# Reijerīts http://www.mindat.org/min-3396.html http://www.webmineral.com/data/Reyerite.shtml
# Reinerīts http://www.mindat.org/min-3386.html http://www.webmineral.com/data/Reinerite.shtml
# Reinhardbraunsīts http://www.mindat.org/min-3387.html http://www.webmineral.com/data/Reinhardbraunsite.shtml
# Rentgenīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3429.html http://www.webmineral.com/data/R%F6ntgenite-%28Ce%29.shtml
# Rektorīts http://www.mindat.org/min-3377.html http://www.webmineral.com/data/Rectorite.shtml
# Remondīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3388.html http://www.webmineral.com/data/Remondite-%28Ce%29.shtml
# Remondīts-(La) http://www.mindat.org/min-11012.html http://www.webmineral.com/data/Remondite-%28La%29.shtml
# Rengeīts http://www.mindat.org/min-7063.html http://www.webmineral.com/data/Rengeite.shtml
# Renjerīts http://www.mindat.org/min-3389.html http://www.webmineral.com/data/Renierite.shtml
# Repiaīts http://www.mindat.org/min-3390.html http://www.webmineral.com/data/Reppiaite.shtml
# Retgersīts http://www.mindat.org/min-3489.html http://www.webmineral.com/data/Retgersite.shtml
# Revdīts http://www.mindat.org/min-3395.html http://www.webmineral.com/data/Revdite.shtml
# Rezerfordīns http://www.mindat.org/min-3484.html http://www.webmineral.com/data/Rutherfordine.shtml
# Rēderīts http://www.mindat.org/min-3437.html http://www.webmineral.com/data/Roedderite.shtml
# Ribeīts http://www.mindat.org/min-3411.html http://www.webmineral.com/data/Ribbeite.shtml
# Ričelīts http://www.mindat.org/min-3413.html http://www.webmineral.com/data/Richellite.shtml
# Ričetīts http://www.mindat.org/min-3415.html http://www.webmineral.com/data/Richetite.shtml
# Rihelsdorfīts http://www.mindat.org/min-3414.html http://www.webmineral.com/data/Richelsdorfite.shtml
# Rihterīts http://www.mindat.org/min-3416.html http://www.webmineral.com/data/Richterite.shtml
# Rikardīts http://www.mindat.org/min-3417.html http://www.webmineral.com/data/Rickardite.shtml
# Rilandīts http://www.mindat.org/min-3419.html http://www.webmineral.com/data/Rilandite.shtml
# Rimkorolgīts http://www.mindat.org/min-3420.html http://www.webmineral.com/data/Rimkorolgite.shtml
# Rinersonīts http://www.mindat.org/min-3488.html http://www.webmineral.com/data/Rynersonite.shtml
# Ringvudīts http://www.mindat.org/min-3421.html http://www.webmineral.com/data/Ringwoodite.shtml
# Rinkīts http://www.mindat.org/min-3422.html http://www.webmineral.com/data/Rinkite.shtml
# Rinmanīts http://www.mindat.org/min-10734.html http://www.webmineral.com/data/Rinmanite.shtml
# Riomarinaīts http://www.mindat.org/min-27210.html http://www.webmineral.com/data/Riomarinaite.shtml
# Ritmanīts http://www.mindat.org/min-3425.html http://www.webmineral.com/data/Rittmannite.shtml
# Rivadavīts http://www.mindat.org/min-3426.html http://www.webmineral.com/data/Rivadavite.shtml
# Riversideīts http://www.mindat.org/min-3427.html http://www.webmineral.com/data/Riversideite.shtml
# Rībekīts http://www.mindat.org/min-3418.html http://www.webmineral.com/data/Riebeckite.shtml
# Rīderīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3381.html http://www.webmineral.com/data/Reederite-%28Y%29.shtml
# Rīdmergnerīts http://www.mindat.org/min-3382.html http://www.webmineral.com/data/Reedmergnerite.shtml
# Rīvezīts http://www.mindat.org/min-3383.html http://www.webmineral.com/data/Reevesite.shtml
# Roaldīts http://www.mindat.org/min-3430.html http://www.webmineral.com/data/Roaldite.shtml
# Robertsīts http://www.mindat.org/min-3431.html http://www.webmineral.com/data/Robertsite.shtml
# Robinsonīts http://www.mindat.org/min-3432.html http://www.webmineral.com/data/Robinsonite.shtml
# Rodalkvilarīts http://www.mindat.org/min-3435.html http://www.webmineral.com/data/Rodalquilarite.shtml
# Rodarsenīds http://www.mindat.org/min-7270.html http://www.webmineral.com/data/Rhodarsenide.shtml
# Rodezīts http://www.mindat.org/min-3403.html http://www.webmineral.com/data/Rhodesite.shtml
# Rodijs http://www.mindat.org/min-3404.html http://www.webmineral.com/data/Rhodium.shtml
# Rodizīts http://www.mindat.org/min-3405.html http://www.webmineral.com/data/Rhodizite.shtml
# Rodohrozīts http://www.mindat.org/min-3406.html http://www.webmineral.com/data/Rhodochrosite.shtml
# Rodolicoīts http://www.mindat.org/min-7271.html http://www.webmineral.com/data/Rodolicoite.shtml
# Rodonīts http://www.mindat.org/min-3407.html http://www.webmineral.com/data/Rhodonite.shtml
# Rodostannīts http://www.mindat.org/min-3408.html http://www.webmineral.com/data/Rhodostannite.shtml
# Rodplumzīts http://www.mindat.org/min-3409.html http://www.webmineral.com/data/Rhodplumsite.shtml
# Rogianīts http://www.mindat.org/min-3438.html http://www.webmineral.com/data/Roggianite.shtml
# Rohaīts http://www.mindat.org/min-3439.html http://www.webmineral.com/data/Rohaite.shtml
# Rokbridžeīts http://www.mindat.org/min-3433.html http://www.webmineral.com/data/Rockbridgeite.shtml
# Roksbijīts http://www.mindat.org/min-3468.html http://www.webmineral.com/data/Roxbyite.shtml
# Rokvezīts http://www.mindat.org/min-3445.html http://www.webmineral.com/data/Roquesite.shtml
# Romanešīts http://www.mindat.org/min-3441.html http://www.webmineral.com/data/Roman%E8chite.shtml
# Romaršīts http://www.mindat.org/min-3442.html http://www.webmineral.com/data/Romarchite.shtml
# Romboklazs http://www.mindat.org/min-3410.html http://www.webmineral.com/data/Rhomboclase.shtml
# Romeīts http://www.mindat.org/min-3443.html http://www.webmineral.com/data/Rom%E9ite.shtml
# Romerīts http://www.mindat.org/min-3428.html http://www.webmineral.com/data/R%F6merite.shtml
# Rondorfīts http://www.mindat.org/min-25682.html http://www.webmineral.com/data/Rondorfite.shtml
# Ronneburgīts http://www.mindat.org/min-11000.html http://www.webmineral.com/data/Ronneburgite.shtml
# Rorizīts http://www.mindat.org/min-3446.html http://www.webmineral.com/data/Rorisite.shtml
# Rosickijīts http://www.mindat.org/min-3458.html http://www.webmineral.com/data/Rosickyite.shtml
# Roskoelīts http://www.mindat.org/min-3449.html http://www.webmineral.com/data/Roscoelite.shtml
# Roslerīts http://www.mindat.org/min-3470.html http://www.webmineral.com/data/R%F6sslerite.shtml
# Rosmanīts http://www.mindat.org/min-7275.html http://www.webmineral.com/data/Rossmanite.shtml
# Rossīts http://www.mindat.org/min-3460.html http://www.webmineral.com/data/Rossite.shtml
# Rostīts http://www.mindat.org/min-3461.html http://www.webmineral.com/data/Rostite.shtml
# Rošerīts http://www.mindat.org/min-3448.html http://www.webmineral.com/data/Roscherite.shtml
# Rošhinīts http://www.mindat.org/min-3457.html http://www.webmineral.com/data/Roshchinite.shtml
# Rošinīts http://www.mindat.org/min-10928.html http://www.webmineral.com/data/Roschinite.shtml
# Rouaīts http://www.mindat.org/min-10588.html http://www.webmineral.com/data/Rouaite.shtml
# Roubaultīts http://www.mindat.org/min-3462.html http://www.webmineral.com/data/Roubaultite.shtml
# Roukselīts http://www.mindat.org/min-26393.html http://www.webmineral.com/data/Rouxelite.shtml
# Roulandīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3467.html http://www.webmineral.com/data/Rowlandite-%28Y%29.shtml
# Routierīts http://www.mindat.org/min-3464.html http://www.webmineral.com/data/Routhierite.shtml
# Rouvileīts http://www.mindat.org/min-3465.html http://www.webmineral.com/data/Rouvilleite.shtml
# Rouzeīts http://www.mindat.org/min-3463.html http://www.webmineral.com/data/Rouseite.shtml
# Roveīts http://www.mindat.org/min-3466.html http://www.webmineral.com/data/Roweite.shtml
# Rozazīts http://www.mindat.org/min-3447.html http://www.webmineral.com/data/Rosasite.shtml
# Rozelīts http://www.mindat.org/min-3450.html http://www.webmineral.com/data/Roselite.shtml
# Rozemarijīts http://www.mindat.org/min-3452.html http://www.webmineral.com/data/Rosemaryite.shtml
# Rozenbergīts http://www.mindat.org/min-3453.html http://www.webmineral.com/data/Rosenbergite.shtml
# Rozenbušīts http://www.mindat.org/min-3454.html http://www.webmineral.com/data/Rosenbuschite.shtml
# Rozenhānīts http://www.mindat.org/min-3455.html http://www.webmineral.com/data/Rosenhahnite.shtml
# Rozenīts http://www.mindat.org/min-3469.html http://www.webmineral.com/data/Rozenite.shtml
# Roziaīts http://www.mindat.org/min-7274.html http://www.webmineral.com/data/Rosiaite.shtml
# Ruarsīts http://www.mindat.org/min-3471.html http://www.webmineral.com/data/Ruarsite.shtml
# Rubiklīns http://www.mindat.org/min-7276.html http://www.webmineral.com/data/Rubicline.shtml
# Rudenkīts http://www.mindat.org/min-26665.html http://www.webmineral.com/data/Rudenkoite.shtml
# Ruitenbergīts http://www.mindat.org/min-3475.html http://www.webmineral.com/data/Ruitenbergite.shtml
# Ruizīts http://www.mindat.org/min-3476.html http://www.webmineral.com/data/Ruizite.shtml
# Ruklidžeīts http://www.mindat.org/min-3474.html http://www.webmineral.com/data/Rucklidgeite.shtml
# Rusakovīts http://www.mindat.org/min-3477.html http://www.webmineral.com/data/Rusakovite.shtml
# Rusellīts http://www.mindat.org/min-3478.html http://www.webmineral.com/data/Russellite.shtml
# Rustenburgīts http://www.mindat.org/min-3479.html http://www.webmineral.com/data/Rustenburgite.shtml
# Rustumīts http://www.mindat.org/min-3480.html http://www.webmineral.com/data/Rustumite.shtml
# Rutēnarsenīts http://www.mindat.org/min-3481.html http://www.webmineral.com/data/Ruthenarsenite.shtml
# Rutēnijs http://www.mindat.org/min-3483.html http://www.webmineral.com/data/Ruthenium.shtml
# Rutēniridosmīns http://www.mindat.org/min-3482.html http://www.webmineral.com/data/Rutheniridosmine.shtml
# Rutils http://www.mindat.org/min-3486.html http://www.webmineral.com/data/Rutile.shtml
# Rūzveltīts http://www.mindat.org/min-3444.html http://www.webmineral.com/data/Rooseveltite.shtml

S


# Sabatierīts http://www.mindat.org/min-3492.html http://www.webmineral.com/data/Sabatierite.shtml
# Sabellijīts http://www.mindat.org/min-3493.html http://www.webmineral.com/data/Sabelliite.shtml
# Sabieīts http://www.mindat.org/min-3494.html http://www.webmineral.com/data/Sabieite.shtml
# Sabinaīts http://www.mindat.org/min-3495.html http://www.webmineral.com/data/Sabinaite.shtml
# Sabugalīts http://www.mindat.org/min-3496.html http://www.webmineral.com/data/Sabugalite.shtml
# Sadanagaīts http://www.mindat.org/min-3499.html http://www.webmineral.com/data/Sadanagaite.shtml
# Sadberijīts http://www.mindat.org/min-3819.html http://www.webmineral.com/data/Sudburyite.shtml
# Sadlebakīts http://www.mindat.org/min-7277.html http://www.webmineral.com/data/Saddlebackite.shtml
# Safirīns http://www.mindat.org/min-3531.html http://www.webmineral.com/data/Sapphirine.shtml
# Sahaīts http://www.mindat.org/min-3504.html http://www.webmineral.com/data/Sakhaite.shtml
# Sahamalīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3501.html http://www.webmineral.com/data/Sahamalite-%28Ce%29.shtml
# Saharovaīts http://www.mindat.org/min-3505.html http://www.webmineral.com/data/Sakharovaite.shtml
# Sailaufīts http://www.mindat.org/min-27258.html http://www.webmineral.com/data/Sailaufite.shtml
# Sainfeldīts http://www.mindat.org/min-3503.html http://www.webmineral.com/data/Sainfeldite.shtml
# Sairīts http://www.mindat.org/min-3545.html http://www.webmineral.com/data/Sayrite.shtml
# Sakrofanīts http://www.mindat.org/min-3498.html http://www.webmineral.com/data/Sacrofanite.shtml
# Sakuraijīts http://www.mindat.org/min-3506.html http://www.webmineral.com/data/Sakuraiite.shtml
# Saleejīts http://www.mindat.org/min-3508.html http://www.webmineral.com/data/Sal%E9eite.shtml
# Salesīts http://www.mindat.org/min-3509.html http://www.webmineral.com/data/Salesite.shtml
# Saliotīts http://www.mindat.org/min-3510.html http://www.webmineral.com/data/Saliotite.shtml
# Salpetris http://www.mindat.org/min-2917.html http://www.webmineral.com/data/Nitre.shtml
# Samarskīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3512.html http://www.webmineral.com/data/Samarskite-%28Y%29.shtml
# Samfoulerīts http://www.mindat.org/min-3513.html http://www.webmineral.com/data/Samfowlerite.shtml
# Sampleīts http://www.mindat.org/min-3515.html http://www.webmineral.com/data/Sampleite.shtml
# Samsonīts http://www.mindat.org/min-3516.html http://www.webmineral.com/data/Samsonite.shtml
# Samuelsonīts http://www.mindat.org/min-3517.html http://www.webmineral.com/data/Samuelsonite.shtml
# Sanbornīts http://www.mindat.org/min-3518.html http://www.webmineral.com/data/Sanbornite.shtml
# Sanderīts http://www.mindat.org/min-3519.html http://www.webmineral.com/data/Sanderite.shtml
# Saneroīts http://www.mindat.org/min-3520.html http://www.webmineral.com/data/Saneroite.shtml
# Sanidīns http://www.mindat.org/min-3521.html http://www.webmineral.com/data/Sanidine.shtml
# Sanhuanīts http://www.mindat.org/min-3522.html http://www.webmineral.com/data/Sanjuanite.shtml
# Sanmartinīts http://www.mindat.org/min-3523.html http://www.webmineral.com/data/Sanmartinite.shtml
# Santabarbaraīts http://www.mindat.org/min-11436.html http://www.webmineral.com/data/Santabarbaraite.shtml
# Santafeīts http://www.mindat.org/min-3525.html http://www.webmineral.com/data/Santafeite.shtml
# Santaklaraīts http://www.mindat.org/min-3524.html http://www.webmineral.com/data/Santaclaraite.shtml
# Santanaīts http://www.mindat.org/min-3526.html http://www.webmineral.com/data/Santanaite.shtml
# Santīts http://www.mindat.org/min-3527.html http://www.webmineral.com/data/Santite.shtml
# Saponīts http://www.mindat.org/min-3528.html http://www.webmineral.com/data/Saponite.shtml
# Sarabauīts http://www.mindat.org/min-3532.html http://www.webmineral.com/data/Sarabauite.shtml
# Sariarkīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3538.html http://www.webmineral.com/data/Saryarkite-%28Y%29.shtml
# Sarkinīts http://www.mindat.org/min-3535.html http://www.webmineral.com/data/Sarkinite.shtml
# Sarkolīts http://www.mindat.org/min-3533.html http://www.webmineral.com/data/Sarcolite.shtml
# Sarkopsīds http://www.mindat.org/min-3534.html http://www.webmineral.com/data/Sarcopside.shtml
# Sarmjentīts http://www.mindat.org/min-3536.html http://www.webmineral.com/data/Sarmientite.shtml
# Sartorīts http://www.mindat.org/min-3537.html http://www.webmineral.com/data/Sartorite.shtml
# Sasaīts http://www.mindat.org/min-3539.html http://www.webmineral.com/data/Sasaite.shtml
# Saseksīts http://www.mindat.org/min-3834.html http://www.webmineral.com/data/Sussexite.shtml
# Sasolīts http://www.mindat.org/min-3540.html http://www.webmineral.com/data/Sassolite.shtml
# Saterlijīts http://www.mindat.org/min-3543.html http://www.webmineral.com/data/Satterlyite.shtml
# Satimolīts http://www.mindat.org/min-3541.html http://www.webmineral.com/data/Satimolite.shtml
# Satpaevīts http://www.mindat.org/min-3542.html http://www.webmineral.com/data/Satpaevite.shtml
# Saukonīts http://www.mindat.org/min-3544.html http://www.webmineral.com/data/Sauconite.shtml
# Sazikinaīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3547.html http://www.webmineral.com/data/Sazykinaite-%28Y%29.shtml
# Sažinīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3546.html http://www.webmineral.com/data/Sazhinite-%28Ce%29.shtml
# Sborgīts http://www.mindat.org/min-3548.html http://www.webmineral.com/data/Sborgite.shtml
# Searlezīts http://www.mindat.org/min-3600.html http://www.webmineral.com/data/Searlesite.shtml
# Sebaīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-923.html http://www.webmineral.com/data/Cebaite-%28Ce%29.shtml
# Sebaīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-6851.html http://www.webmineral.com/data/Cebaite-%28Nd%29.shtml
# Sebolīts http://www.mindat.org/min-924.html http://www.webmineral.com/data/Cebollite.shtml
# Sedovīts http://www.mindat.org/min-3602.html http://www.webmineral.com/data/Sedovite.shtml
# Segelerīts http://www.mindat.org/min-3605.html http://www.webmineral.com/data/Segelerite.shtml
# Segnitīts http://www.mindat.org/min-3606.html http://www.webmineral.com/data/Segnitite.shtml
# Seidozerīts http://www.mindat.org/min-3607.html http://www.webmineral.com/data/Seidozerite.shtml
# Seinajokīts http://www.mindat.org/min-3608.html http://www.webmineral.com/data/Sein%E4jokite.shtml
# Sekaninaīts http://www.mindat.org/min-3609.html http://www.webmineral.com/data/Sekaninaite.shtml
# Selenostefanīts http://www.mindat.org/min-3612.html http://www.webmineral.com/data/Selenostephanite.shtml
# Selēns http://www.mindat.org/min-3611.html http://www.webmineral.com/data/Selenium.shtml
# Seligmanīts http://www.mindat.org/min-3613.html http://www.webmineral.com/data/Seligmannite.shtml
# Sellaīts http://www.mindat.org/min-3614.html http://www.webmineral.com/data/Sellaite.shtml
# Selvinīts http://www.mindat.org/min-7287.html http://www.webmineral.com/data/Selwynite.shtml
# Semsejīts http://www.mindat.org/min-3616.html http://www.webmineral.com/data/Semseyite.shtml
# Senaīts http://www.mindat.org/min-3617.html http://www.webmineral.com/data/Senaite.shtml
# Senarmontīts http://www.mindat.org/min-3618.html http://www.webmineral.com/data/Senarmontite.shtml
# Senegalīts http://www.mindat.org/min-3619.html http://www.webmineral.com/data/Senegalite.shtml
# Sengierīts http://www.mindat.org/min-3620.html http://www.webmineral.com/data/Sengierite.shtml
# Sepiolīts http://www.mindat.org/min-3621.html http://www.webmineral.com/data/Sepiolite.shtml
# Serandīts http://www.mindat.org/min-3622.html http://www.webmineral.com/data/S%E9randite.shtml
# Serendibīts http://www.mindat.org/min-3623.html http://www.webmineral.com/data/Serendibite.shtml
# Sergejevīts http://www.mindat.org/min-3624.html http://www.webmineral.com/data/Sergeevite.shtml
# Serpierīts http://www.mindat.org/min-3625.html http://www.webmineral.com/data/Serpierite.shtml
# Servantīts http://www.mindat.org/min-936.html http://www.webmineral.com/data/Cervantite.shtml
# Serveleīts http://www.mindat.org/min-937.html http://www.webmineral.com/data/Cervelleite.shtml
# Sevardīts http://www.mindat.org/min-11128.html http://www.webmineral.com/data/Sewardite.shtml
# Sērs http://www.mindat.org/min-3826.html http://www.webmineral.com/data/Sulphur.shtml
# Sfalerīts http://www.mindat.org/min-3727.html http://www.webmineral.com/data/Sphalerite.shtml
# Sfeniscidīts http://www.mindat.org/min-3728.html http://www.webmineral.com/data/Spheniscidite.shtml
# Sferoberandīts http://www.mindat.org/min-11337.html http://www.webmineral.com/data/Sphaerobertrandite.shtml
# Sferobismoīts http://www.mindat.org/min-7308.html http://www.webmineral.com/data/Sphaerobismoite.shtml
# Sferokobaltīts http://www.mindat.org/min-3726.html http://www.webmineral.com/data/Spherocobaltite.shtml
# Sibirskīts http://www.mindat.org/min-3644.html http://www.webmineral.com/data/Sibirskite.shtml
# Siderazots http://www.mindat.org/min-3646.html http://www.webmineral.com/data/Siderazot.shtml
# Siderīts http://www.mindat.org/min-3647.html http://www.webmineral.com/data/Siderite.shtml
# Siderofillīts http://www.mindat.org/min-3651.html http://www.webmineral.com/data/Siderophyllite.shtml
# Sideronatrīts http://www.mindat.org/min-3650.html http://www.webmineral.com/data/Sideronatrite.shtml
# Siderotils http://www.mindat.org/min-3643.html http://www.webmineral.com/data/Siderotil.shtml
# Sidorenkīts http://www.mindat.org/min-3653.html http://www.webmineral.com/data/Sidorenkite.shtml
# Sidpītersīts http://www.mindat.org/min-7293.html http://www.webmineral.com/data/Sidpietersite.shtml
# Sidvilīts http://www.mindat.org/min-3654.html http://www.webmineral.com/data/Sidwillite.shtml
# Sigloīts http://www.mindat.org/min-3657.html http://www.webmineral.com/data/Sigloite.shtml
# Silhidrīts http://www.mindat.org/min-3658.html http://www.webmineral.com/data/Silhydrite.shtml
# Silinaīts http://www.mindat.org/min-3661.html http://www.webmineral.com/data/Silinaite.shtml
# Silīcijs http://www.mindat.org/min-3659.html http://www.webmineral.com/data/Silicon.shtml
# Sillenīts http://www.mindat.org/min-3663.html http://www.webmineral.com/data/Sill%E9nite.shtml
# Sillimanīts http://www.mindat.org/min-3662.html http://www.webmineral.com/data/Sillimanite.shtml
# Silvanīts http://www.mindat.org/min-3849.html http://www.webmineral.com/data/Sylvanite.shtml
# Silvialīts http://www.mindat.org/min-7296.html http://www.webmineral.com/data/Silvialite.shtml
# Silvīts http://www.mindat.org/min-3850.html http://www.webmineral.com/data/Sylvite.shtml
# Simesīts http://www.mindat.org/min-11033.html http://www.webmineral.com/data/Symesite.shtml
# Simferīts http://www.mindat.org/min-3665.html http://www.webmineral.com/data/Simferite.shtml
# Simonelīts http://www.mindat.org/min-3666.html http://www.webmineral.com/data/Simonellite.shtml
# Simonīts http://www.mindat.org/min-3667.html http://www.webmineral.com/data/Simonite.shtml
# Simonkoleīts http://www.mindat.org/min-3668.html http://www.webmineral.com/data/Simonkolleite.shtml
# Simonsīts http://www.mindat.org/min-7297.html http://www.webmineral.com/data/Simmonsite.shtml
# Simplesīts http://www.mindat.org/min-3851.html http://www.webmineral.com/data/Symplesite.shtml
# Simplotīts http://www.mindat.org/min-3669.html http://www.webmineral.com/data/Simplotite.shtml
# Simpsonīts http://www.mindat.org/min-3670.html http://www.webmineral.com/data/Simpsonite.shtml
# Sinadelfīts http://www.mindat.org/min-3852.html http://www.webmineral.com/data/Synadelphite.shtml
# Singenīts http://www.mindat.org/min-3856.html http://www.webmineral.com/data/Syngenite.shtml
# Sinhalīts http://www.mindat.org/min-3672.html http://www.webmineral.com/data/Sinhalite.shtml
# Sinhizīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3853.html http://www.webmineral.com/data/Synchysite-%28Ce%29.shtml
# Sinhizīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-3854.html http://www.webmineral.com/data/Synchysite-%28Nd%29.shtml
# Sinhizīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3855.html http://www.webmineral.com/data/Synchysite-%28Y%29.shtml
# Sinkankasīts http://www.mindat.org/min-3674.html http://www.webmineral.com/data/Sinkankasite.shtml
# Sinkozīts http://www.mindat.org/min-3671.html http://www.webmineral.com/data/Sincosite.shtml
# Sinnerīts http://www.mindat.org/min-3675.html http://www.webmineral.com/data/Sinnerite.shtml
# Sinoīts http://www.mindat.org/min-3676.html http://www.webmineral.com/data/Sinoite.shtml
# Sitinakīts http://www.mindat.org/min-3677.html http://www.webmineral.com/data/Sitinakite.shtml
# Sinžarīts http://www.mindat.org/min-3673.html http://www.webmineral.com/data/Sinjarite.shtml
# Sjaņdžiangīts http://www.mindat.org/min-4334.html http://www.webmineral.com/data/Xiangjiangite.shtml
# Sjerrabrankaīts http://www.mindat.org/min-7288.html http://www.webmineral.com/data/Serrabrancaite.shtml
# Sjogrenīts http://www.mindat.org/min-3678.html http://www.webmineral.com/data/Sj%F6grenite.shtml
# Skačīts http://www.mindat.org/min-3549.html http://www.webmineral.com/data/Scacchite.shtml
# Skainijīts http://www.mindat.org/min-7016.html http://www.webmineral.com/data/Scainiite.shtml
# Skandiobabingtonīts http://www.mindat.org/min-7278.html http://www.webmineral.com/data/Scandiobabingtonite.shtml
# Skarbroīts http://www.mindat.org/min-3551.html http://www.webmineral.com/data/Scarbroite.shtml
# Skavtīts http://www.mindat.org/min-3552.html http://www.webmineral.com/data/Scawtite.shtml
# Skērgardīts http://www.mindat.org/min-26980.html http://www.webmineral.com/data/Skaergaardite.shtml
# Skinnerīts http://www.mindat.org/min-3679.html http://www.webmineral.com/data/Skinnerite.shtml
# Skipenīts http://www.mindat.org/min-3680.html http://www.webmineral.com/data/Skippenite.shtml
# Sklarīts http://www.mindat.org/min-3593.html http://www.webmineral.com/data/Sclarite.shtml
# Sklodovskīts http://www.mindat.org/min-3681.html http://www.webmineral.com/data/Sklodowskite.shtml
# Skolecīts http://www.mindat.org/min-3594.html http://www.webmineral.com/data/Scolecite.shtml
# Skorcalīts http://www.mindat.org/min-3596.html http://www.webmineral.com/data/Scorzalite.shtml
# Skorodīts http://www.mindat.org/min-3595.html http://webmineral.com/data/Scorodite.shtml
# Skotlandīts http://www.mindat.org/min-3597.html http://www.webmineral.com/data/Scotlandite.shtml
# Skrutinijīts http://www.mindat.org/min-3598.html http://www.webmineral.com/data/Scrutinyite.shtml
# Skuterudīts http://www.mindat.org/min-3682.html http://www.webmineral.com/data/Skutterudite.shtml
# Slavikīts http://www.mindat.org/min-3683.html http://www.webmineral.com/data/Slavikite.shtml
# Slavsonīts http://www.mindat.org/min-3684.html http://www.webmineral.com/data/Slawsonite.shtml
# Smirnīts http://www.mindat.org/min-3686.html http://www.webmineral.com/data/Smirnite.shtml
# Smitīts http://www.mindat.org/min-3687.html http://www.webmineral.com/data/Smithite.shtml
# Smitīts (Smythite) http://www.mindat.org/min-3691.html http://www.webmineral.com/data/Smythite.shtml
# Smitsonīts http://www.mindat.org/min-3688.html http://www.webmineral.com/data/Smithsonite.shtml
# Smoļjaņinovīts http://www.mindat.org/min-7298.html http://www.webmineral.com/data/Smolianinovite.shtml
# Smrkovecīts http://www.mindat.org/min-7299.html http://www.webmineral.com/data/Smrkovecite.shtml
# Soboļevīts http://www.mindat.org/min-3699.html http://www.webmineral.com/data/Sobolevite.shtml
# Soboļevskīts http://www.mindat.org/min-3700.html http://www.webmineral.com/data/Sobolevskite.shtml
# Sodalīts http://www.mindat.org/min-3701.html http://www.webmineral.com/data/Sodalite.shtml
# Sodijīts http://www.mindat.org/min-3702.html http://www.webmineral.com/data/Soddyite.shtml
# Sofijīts http://www.mindat.org/min-3707.html http://www.webmineral.com/data/Sofiite.shtml
# Sogdianīts http://www.mindat.org/min-3708.html http://www.webmineral.com/data/Sogdianite.shtml
# Solongoīts http://www.mindat.org/min-3710.html http://www.webmineral.com/data/Solongoite.shtml
# Sonolīts http://www.mindat.org/min-3711.html http://www.webmineral.com/data/Sonolite.shtml
# Sonoraīts http://www.mindat.org/min-3712.html http://www.webmineral.com/data/Sonoraite.shtml
# Sopčeīts http://www.mindat.org/min-3713.html http://www.webmineral.com/data/Sopcheite.shtml
# Sorbijīts http://www.mindat.org/min-3715.html http://www.webmineral.com/data/Sorbyite.shtml
# Sorensenīts http://www.mindat.org/min-3716.html http://www.webmineral.com/data/S%F8rensenite.shtml
# Sorozīts http://www.mindat.org/min-7307.html http://www.webmineral.com/data/Sorosite.shtml
# Sosedkoīts http://www.mindat.org/min-3717.html http://www.webmineral.com/data/Sosedkoite.shtml
# Spadaīts http://www.mindat.org/min-3720.html http://www.webmineral.com/data/Spadaite.shtml
# Spangolīts http://www.mindat.org/min-3721.html http://www.webmineral.com/data/Spangolite.shtml
# Spenserīts http://www.mindat.org/min-3722.html http://www.webmineral.com/data/Spencerite.shtml
# Sperilīts http://www.mindat.org/min-3723.html http://www.webmineral.com/data/Sperrylite.shtml
# Spertinijīts http://www.mindat.org/min-3724.html http://www.webmineral.com/data/Spertiniite.shtml
# Spesartīns http://www.mindat.org/min-3725.html http://www.webmineral.com/data/Spessartine.shtml
# Spionkopīts http://www.mindat.org/min-3730.html http://www.webmineral.com/data/Spionkopite.shtml
# Spirofīts http://www.mindat.org/min-3731.html http://www.webmineral.com/data/Spiroffite.shtml
# Spodiozīts http://www.mindat.org/min-3732.html http://www.webmineral.com/data/Spodiosite.shtml
# Spodumens http://www.mindat.org/min-3733.html http://www.webmineral.com/data/Spodumene.shtml
# Sprigīts http://www.mindat.org/min-25685.html http://www.webmineral.com/data/Spriggite.shtml
# Springkrīkīts http://www.mindat.org/min-7061.html http://www.webmineral.com/data/Springcreekite.shtml
# Spurīts http://www.mindat.org/min-3734.html http://www.webmineral.com/data/Spurrite.shtml
# Srebrodoļskīts http://www.mindat.org/min-3736.html http://www.webmineral.com/data/Srebrodolskite.shtml
# Sredgoldīts http://www.mindat.org/min-3952.html http://www.webmineral.com/data/Threadgoldite.shtml
# Stalderīts http://www.mindat.org/min-3744.html http://www.webmineral.com/data/Stalderite.shtml
# Stanekīts http://www.mindat.org/min-7310.html http://www.webmineral.com/data/Stanekite.shtml
# Stannīts http://www.mindat.org/min-3747.html http://www.webmineral.com/data/Stannite.shtml
# Stannoidīts http://www.mindat.org/min-3748.html http://www.webmineral.com/data/Stannoidite.shtml
# Stannomikrolīts http://www.mindat.org/min-3749.html http://www.webmineral.com/data/Stannomicrolite.shtml
# Stannopalladinīts http://www.mindat.org/min-3750.html http://www.webmineral.com/data/Stannopalladinite.shtml
# Starkeijīts http://www.mindat.org/min-3752.html http://www.webmineral.com/data/Starkeyite.shtml
# Stavrolīts http://www.mindat.org/min-3753.html http://www.webmineral.com/data/Staurolite.shtml
# Steacijīts http://www.mindat.org/min-3754.html http://www.webmineral.com/data/Steacyite.shtml
# Stefanīts http://www.mindat.org/min-3764.html http://www.webmineral.com/data/Stephanite.shtml
# Steigerīts http://www.mindat.org/min-3759.html http://www.webmineral.com/data/Steigerite.shtml
# Stellerīts http://www.mindat.org/min-3760.html http://www.webmineral.com/data/Stellerite.shtml
# Stenfildīts http://www.mindat.org/min-3745.html http://www.webmineral.com/data/Stanfieldite.shtml
# Stenhugarīts http://www.mindat.org/min-3761.html http://www.webmineral.com/data/Stenhuggarite.shtml
# Stenlejīts http://www.mindat.org/min-3746.html http://www.webmineral.com/data/Stanleyite.shtml
# Stenonīts http://www.mindat.org/min-3762.html http://www.webmineral.com/data/Stenonite.shtml
# Stenstrupīns-(Ce) http://www.mindat.org/min-3756.html http://www.webmineral.com/data/Steenstrupine-%28Ce%29.shtml
# Stepanovīts http://www.mindat.org/min-3763.html http://www.webmineral.com/data/Stepanovite.shtml
# Sterkorīts http://www.mindat.org/min-3765.html http://www.webmineral.com/data/Stercorite.shtml
# Sterlinghillīts http://www.mindat.org/min-3766.html http://www.webmineral.com/data/Sterlinghillite.shtml
# Sternbergīts http://www.mindat.org/min-3767.html http://www.webmineral.com/data/Sternbergite.shtml
# Sterrijīts http://www.mindat.org/min-3768.html http://www.webmineral.com/data/Sterryite.shtml
# Stetefeldīts http://www.mindat.org/min-3769.html http://www.webmineral.com/data/Stetefeldtite.shtml
# Stevensīts http://www.mindat.org/min-3770.html http://www.webmineral.com/data/Stevensite.shtml
# Stjuartīts http://www.mindat.org/min-3772.html http://www.webmineral.com/data/Stewartite.shtml
# Stibarsēns http://www.mindat.org/min-3775.html http://www.webmineral.com/data/Stibarsen.shtml
# Stibikonīts http://www.mindat.org/min-3776.html http://www.webmineral.com/data/Stibiconite.shtml
# Stibiobetafīts http://www.mindat.org/min-3777.html http://www.webmineral.com/data/Stibiobetafite.shtml
# Stibiokolumbīts http://www.mindat.org/min-3778.html http://www.webmineral.com/data/Stibiocolumbite.shtml
# Stibiokoluzīts http://www.mindat.org/min-3779.html http://www.webmineral.com/data/Stibiocolusite.shtml
# Stibiomikrolīts http://www.mindat.org/min-3738.html http://www.webmineral.com/data/Stibiomicrolite.shtml
# Stibiopalladinīts http://www.mindat.org/min-3758.html http://www.webmineral.com/data/Stibiopalladinite.shtml
# Stibiotantalīts http://www.mindat.org/min-3739.html http://www.webmineral.com/data/Stibiotantalite.shtml
# Stibivanīts http://www.mindat.org/min-3781.html http://www.webmineral.com/data/Stibivanite.shtml
# Stibnīts http://www.mindat.org/min-3782.html http://www.webmineral.com/data/Stibnite.shtml
# Stihtīts http://www.mindat.org/min-3784.html http://www.webmineral.com/data/Stichtite.shtml
# Stilbīts-Ca http://www.mindat.org/min-7313.html http://www.webmineral.com/data/Stilbite-Ca.shtml
# Stilbīts-Na http://www.mindat.org/min-7314.html http://www.webmineral.com/data/Stilbite-Na.shtml
# Stilleīts http://www.mindat.org/min-3786.html http://www.webmineral.com/data/Stilleite.shtml
# Stillvaterīts http://www.mindat.org/min-3787.html http://www.webmineral.com/data/Stillwaterite.shtml
# Stillvelīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3788.html http://www.webmineral.com/data/Stillwellite-%28Ce%29.shtml
# Stilpnomelāns http://www.mindat.org/min-3789.html http://www.webmineral.com/data/Stilpnomelane.shtml
# Stistaīts http://www.mindat.org/min-3791.html http://www.webmineral.com/data/Stistaite.shtml
# Stišovīts http://www.mindat.org/min-3790.html http://www.webmineral.com/data/Stishovite.shtml
# Stoiberīts http://www.mindat.org/min-3792.html http://www.webmineral.com/data/Stoiberite.shtml
# Stokesīts http://www.mindat.org/min-3793.html http://www.webmineral.com/data/Stokesite.shtml
# Stolcīts http://www.mindat.org/min-3794.html http://www.webmineral.com/data/Stolzite.shtml
# Stopanijīts http://www.mindat.org/min-7315.html http://www.webmineral.com/data/Stoppaniite.shtml
# Stotīts http://www.mindat.org/min-3795.html http://www.webmineral.com/data/Stottite.shtml
# Stracekīts http://www.mindat.org/min-3796.html http://www.webmineral.com/data/Straczekite.shtml
# Strahovīts http://www.mindat.org/min-3797.html http://www.webmineral.com/data/Strakhovite.shtml
# Stranskijīts http://www.mindat.org/min-3798.html http://www.webmineral.com/data/Stranskiite.shtml
# Strašimirīts http://www.mindat.org/min-3799.html http://www.webmineral.com/data/Strashimirite.shtml
# Strelkinīts http://www.mindat.org/min-3800.html http://www.webmineral.com/data/Strelkinite.shtml
# Strengīts http://www.mindat.org/min-3801.html http://www.webmineral.com/data/Strengite.shtml
# Stretlingīts http://www.mindat.org/min-3809.html http://www.webmineral.com/data/Str%E4tlingite.shtml
# Stringhamīts http://www.mindat.org/min-3802.html http://www.webmineral.com/data/Stringhamite.shtml
# Stromeijerīts http://www.mindat.org/min-3803.html http://www.webmineral.com/data/Stromeyerite.shtml
# Stronalsīts http://www.mindat.org/min-3804.html http://www.webmineral.com/data/Stronalsite.shtml
# Stroncianīts http://www.mindat.org/min-3805.html http://www.webmineral.com/data/Strontianite.shtml
# Stroncija apatīts http://www.mindat.org/min-3757.html http://www.webmineral.com/data/Strontium-Apatite.shtml
# Stroncioborīts http://www.mindat.org/min-3807.html http://www.webmineral.com/data/Strontioborite.shtml
# Stronciočevkinīts http://www.mindat.org/min-3808.html http://www.webmineral.com/data/Strontiochevkinite.shtml
# Stronciodreserīts http://www.mindat.org/min-3774.html http://www.webmineral.com/data/Strontiodresserite.shtml
# Stroncioginorīts http://www.mindat.org/min-3741.html http://www.webmineral.com/data/Strontioginorite.shtml
# Stronciomelāns http://www.mindat.org/min-7317.html http://www.webmineral.com/data/Strontiomelane.shtml
# Stronciopirohlors http://www.mindat.org/min-3743.html http://www.webmineral.com/data/Strontiopyrochlore.shtml
# Stronciopjemontīts http://www.mindat.org/min-3773.html http://www.webmineral.com/data/Strontiopiemontite.shtml
# Stronciovitlokīts http://www.mindat.org/min-3742.html http://www.webmineral.com/data/Strontiowhitlockite.shtml
# Stronciožoakinīts http://www.mindat.org/min-3740.html http://www.webmineral.com/data/Strontiojoaquinite.shtml
# Struncīts http://www.mindat.org/min-3810.html http://www.webmineral.com/data/Strunzite.shtml
# Struvīts http://www.mindat.org/min-3811.html http://www.webmineral.com/data/Struvite.shtml
# Studenicīts http://www.mindat.org/min-3814.html http://www.webmineral.com/data/Studenitsite.shtml
# Studtīts http://www.mindat.org/min-3815.html http://www.webmineral.com/data/Studtite.shtml
# Stumpflīts http://www.mindat.org/min-3816.html http://www.webmineral.com/data/Stumpflite.shtml
# Sturmanīts http://www.mindat.org/min-3817.html http://www.webmineral.com/data/Sturmanite.shtml
# Sturtīts http://www.mindat.org/min-7319.html http://www.webmineral.com/data/Sturtite.shtml
# Suanīts http://www.mindat.org/min-3818.html http://www.webmineral.com/data/Suanite.shtml
# Sucekīts http://www.mindat.org/min-3718.html http://www.webmineral.com/data/Soucekite.shtml
# Sudrabs http://www.mindat.org/min-3664.html http://www.webmineral.com/data/Silver.shtml
# Sudoīts http://www.mindat.org/min-3820.html http://www.webmineral.com/data/Sudoite.shtml
# Sudovikovīts http://www.mindat.org/min-7321.html http://www.webmineral.com/data/Sudovikovite.shtml
# Suesīts http://www.mindat.org/min-3821.html http://www.webmineral.com/data/Suessite.shtml
# Sugilīts http://www.mindat.org/min-3822.html http://www.webmineral.com/data/Sugilite.shtml
# Sulfocumoīts http://www.mindat.org/min-3825.html http://www.webmineral.com/data/Sulphotsumoite.shtml
# Sulfohalīts http://www.mindat.org/min-3824.html http://www.webmineral.com/data/Sulphohalite.shtml
# Sulvanīts http://www.mindat.org/min-3827.html http://www.webmineral.com/data/Sulvanite.shtml
# Sundiusīts http://www.mindat.org/min-3828.html http://www.webmineral.com/data/Sundiusite.shtml
# Suolunīts http://www.mindat.org/min-3829.html http://www.webmineral.com/data/Suolunite.shtml
# Suredaīts http://www.mindat.org/min-7322.html http://www.webmineral.com/data/Suredaite.shtml
# Surinamīts http://www.mindat.org/min-3830.html http://www.webmineral.com/data/Surinamite.shtml
# Surīts http://www.mindat.org/min-3831.html http://www.webmineral.com/data/Surite.shtml
# Sursasīts http://www.mindat.org/min-3832.html http://www.webmineral.com/data/Sursassite.shtml
# Suzalīts http://www.mindat.org/min-3719.html http://www.webmineral.com/data/Souzalite.shtml
# Suzanīts http://www.mindat.org/min-3833.html http://www.webmineral.com/data/Susannite.shtml
# Suzukijīts http://www.mindat.org/min-3835.html http://www.webmineral.com/data/Suzukiite.shtml
# Svaknoīts http://www.mindat.org/min-3842.html http://www.webmineral.com/data/Swaknoite.shtml
# Svamboīts http://www.mindat.org/min-3843.html http://www.webmineral.com/data/Swamboite.shtml
# Svanbergīts http://www.mindat.org/min-3837.html http://www.webmineral.com/data/Svanbergite.shtml
# Svarcīts http://www.mindat.org/min-3844.html http://www.webmineral.com/data/Swartzite.shtml
# Svābīts http://www.mindat.org/min-3836.html http://www.webmineral.com/data/Svabite.shtml
# Svedenborgīts http://www.mindat.org/min-3845.html http://www.webmineral.com/data/Swedenborgite.shtml
# Svejīts http://www.mindat.org/min-3838.html http://www.webmineral.com/data/Sveite.shtml
# Svenekīts http://www.mindat.org/min-7076.html http://www.webmineral.com/data/Svenekite.shtml
# Sverigejīts http://www.mindat.org/min-3839.html http://www.webmineral.com/data/Sverigeite.shtml
# Svicerīts http://www.mindat.org/min-3848.html http://www.webmineral.com/data/Switzerite.shtml
# Svina amalgama http://www.mindat.org/min-2360.html http://www.webmineral.com/data/Leadamalgam.shtml
# Svina oksīds (minerāls) http://www.mindat.org/min-2587.html http://www.webmineral.com/data/Massicot.shtml
# Svinefordīts http://www.mindat.org/min-3847.html http://www.webmineral.com/data/Swinefordite.shtml
# Svins http://www.mindat.org/min-2358.html http://www.webmineral.com/data/Lead.shtml
# Svītīts http://www.mindat.org/min-3846.html http://www.webmineral.com/data/Sweetite.shtml
# Svjatoslavīts http://www.mindat.org/min-3840.html http://www.webmineral.com/data/Svyatoslavite.shtml
# Svjažinīts http://www.mindat.org/min-3841.html http://www.webmineral.com/data/Svyazhinite.shtml

Ieteicam apmeklēt


Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Š-Ž burtiem

Ārējās saites


http://www.mindat.org/index.php mindat.org - Minerālu datu bāze (angliski)
http://webmineral.com/Alphabetical_Listing.shtml webmineral.com (angliski)
Kategorija:Mineraloģija
Kategorija:Ģeoloģisko jēdzienu uzskaitījumi

Minerālu uzskaitījums no Š līdz Ž

Pēdējoreiz atjaunots 2006. gada 15. septembrī.
Nav iespējams sastādīt precīzu un nekļūdīgu "pasaules minerālu sarakstu". Ar jaunu minerālu reģistrāciju, aprakstīšanu un nosaukumu došanu nodarbojas Starptautiskā Mineraloģijas asociācija. Tomēr pirms 1959. gada atklātie minerāli nav izgājuši mūsdienās pieņemto oficiālo nosaukuma došanas procedūru - kopš šī laika daļa no šiem agrāk atklātajiem minerāliem ir apstiprināti kā atsevišķi minerāli, toties citi vairs netiek uzskatīti par atsevišķu minerāla veidu. Šajā sarakstā iekļauti dažādi minerālu nosaukumi - gan tie, kas apstiprināti pēc 1959. gada, gan arī agrāk aprakstītie minerāli, par kuriem joprojām pastāv uzskats, ka tie ir atsevišķi minerāli. Ja Jūs šeit neatrodat kādu literatūras avotā minētu minerālu, tas visdrīzāk ir ieguvis citu nosaukumu, sadalīts vairākos minerālos vai atzīts par neesošu.
Tā kā šis saraksta izmērs pārsniedz ērta Vikipēdijas saraksta izmērus, tas sadalīts alfabēta grupās. Minerāli ir grupēti pēc nosaukumiem sekojošā veidā:
Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem - Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem - Š-Ž.
Minerāli sakārtoti pēc to nosaukumiem latviešu valodas alfabēta secībā.

Š


# Šabaīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-3626.html http://www.webmineral.com/data/Shabaite-%28Nd%29.shtml
# Šabazīts-Ca http://www.mindat.org/min-6854.html http://www.webmineral.com/data/Chabazite-Ca.shtml
# Šabazīts-K http://www.mindat.org/min-6855.html http://www.webmineral.com/data/Chabazite-K.shtml
# Šabazīts-Na http://www.mindat.org/min-6856.html http://www.webmineral.com/data/Chabazite-Na.shtml
# Šabazīts-Sr http://www.mindat.org/min-6857.html http://www.webmineral.com/data/Chabazite-Sr.shtml
# Šabinīts http://www.mindat.org/min-3627.html http://www.webmineral.com/data/Shabynite.shtml
# Šaburneīts http://www.mindat.org/min-957.html http://www.webmineral.com/data/Chabourneite.shtml
# Šadlunīts http://www.mindat.org/min-3628.html http://www.webmineral.com/data/Shadlunite.shtml
# Šafarzikīts http://www.mindat.org/min-3554.html http://www.webmineral.com/data/Schafarzikite.shtml
# Šafranovskīts http://www.mindat.org/min-3629.html http://www.webmineral.com/data/Shafranovskite.shtml
# Šahnerīts http://www.mindat.org/min-3553.html http://www.webmineral.com/data/Schachnerite.shtml
# Šahovīts http://www.mindat.org/min-3630.html http://www.webmineral.com/data/Shakhovite.shtml
# Šaibelijīts http://www.mindat.org/min-3857.html http://www.webmineral.com/data/Szaibelyite.shtml
# Šaijesīts http://www.mindat.org/min-974.html http://www.webmineral.com/data/Chayesite.shtml
# Šairerīts http://www.mindat.org/min-3555.html http://www.webmineral.com/data/Schairerite.shtml
# Šallerīts http://www.mindat.org/min-3557.html http://www.webmineral.com/data/Schallerite.shtml
# Šameanīts http://www.mindat.org/min-965.html http://www.webmineral.com/data/Cham%E9anite.shtml
# Šamozīts http://www.mindat.org/min-967.html http://www.webmineral.com/data/Chamosite.shtml
# Šandīts http://www.mindat.org/min-3631.html http://www.webmineral.com/data/Shandite.shtml
# Šannonīts http://www.mindat.org/min-3632.html http://www.webmineral.com/data/Shannonite.shtml
# Šantalīts http://www.mindat.org/min-969.html http://www.webmineral.com/data/Chantalite.shtml
# Šapbahīts http://www.mindat.org/min-3558.html http://www.webmineral.com/data/Schapbachite.shtml
# Šarpīts http://www.mindat.org/min-3633.html http://www.webmineral.com/data/Sharpite.shtml
# Šaurteīts http://www.mindat.org/min-3559.html http://www.webmineral.com/data/Schaurteite.shtml
# Šatukīts http://www.mindat.org/min-3634.html http://www.webmineral.com/data/Shattuckite.shtml
# Ščerbakovīts http://www.mindat.org/min-3635.html http://www.webmineral.com/data/Shcherbakovite.shtml
# Ščerbinaīts http://www.mindat.org/min-3636.html http://www.webmineral.com/data/Shcherbinaite.shtml
# Šeldrikīts http://www.mindat.org/min-7289.html http://www.webmineral.com/data/Sheldrickite.shtml
# Šeniksīts http://www.mindat.org/min-3862.html http://www.webmineral.com/data/Szenicsite.shtml
# Šerls http://www.mindat.org/min-3578.html http://www.webmineral.com/data/Schorl.shtml
# Šertelīts http://www.mindat.org/min-3564.html http://www.webmineral.com/data/Schertelite.shtml
# Šēferīts http://www.mindat.org/min-7279.html http://www.webmineral.com/data/Sch%E4ferite.shtml
# Šēlīts http://www.mindat.org/min-3560.html http://www.webmineral.com/data/Scheelite.shtml
# Šēnflīzīts http://www.mindat.org/min-3573.html http://www.webmineral.com/data/Schoenfliesite.shtml
# Šērvudīts http://www.mindat.org/min-3637.html http://www.webmineral.com/data/Sherwoodite.shtml
# Šiavinatoīts http://www.mindat.org/min-7110.html http://www.webmineral.com/data/Schiavinatoite.shtml
# Šibkovīts http://www.mindat.org/min-7290.html http://www.webmineral.com/data/Shibkovite.shtml
# Šigaīts http://www.mindat.org/min-3638.html http://www.webmineral.com/data/Shigaite.shtml
# Šimanskijīts http://www.mindat.org/min-3860.html http://www.webmineral.com/data/Szymanskiite.shtml
# Šimikīts http://www.mindat.org/min-3858.html http://www.webmineral.com/data/Szmikite.shtml
# Širmerīts http://www.mindat.org/min-3567.html http://www.webmineral.com/data/Schirmerite.shtml
# Široksinīts http://www.mindat.org/min-11435.html http://www.webmineral.com/data/Shirokshinite.shtml
# Širozulīts http://www.mindat.org/min-11466.html http://www.webmineral.com/data/Shirozulite.shtml
# Šīfelinīts http://www.mindat.org/min-3566.html http://www.webmineral.com/data/Schieffelinite.shtml
# Škatulkalīts http://www.mindat.org/min-7291.html http://www.webmineral.com/data/Shkatulkalite.shtml
# Šlemaīts http://www.mindat.org/min-25688.html http://www.webmineral.com/data/Schlemaite.shtml
# Šlēgelīts http://www.mindat.org/min-26667.html http://www.webmineral.com/data/Schlegelite.shtml
# Šlosmaherīts http://www.mindat.org/min-3568.html http://www.webmineral.com/data/Schlossmacherite.shtml
# Šmiterīts http://www.mindat.org/min-3570.html http://www.webmineral.com/data/Schmitterite.shtml
# Šmīderīts http://www.mindat.org/min-3569.html http://www.webmineral.com/data/Schmiederite.shtml
# Šneiderhonīts http://www.mindat.org/min-3571.html http://www.webmineral.com/data/Schneiderh%F6hnite.shtml
# Šnēbergīts http://www.mindat.org/min-11378.html http://www.webmineral.com/data/Schneebergite.shtml
# Šoderīts http://www.mindat.org/min-3572.html http://www.webmineral.com/data/Schoderite.shtml
# Šoepīts http://www.mindat.org/min-3574.html http://www.webmineral.com/data/Schoepite.shtml
# Šolcīts http://www.mindat.org/min-3576.html http://www.webmineral.com/data/Scholzite.shtml
# Šollhornīts http://www.mindat.org/min-3861.html http://www.webmineral.com/data/Sch%F6llhornite.shtml
# Šomiokīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3639.html http://www.webmineral.com/data/Shomiokite-%28Y%29.shtml
# Šomolnokīts http://www.mindat.org/min-3859.html http://www.webmineral.com/data/Szomolnokite.shtml
# Šonerīts http://www.mindat.org/min-3577.html http://www.webmineral.com/data/Schoonerite.shtml
# Šortīts http://www.mindat.org/min-3640.html http://www.webmineral.com/data/Shortite.shtml
# Špinelis http://www.mindat.org/min-3729.html http://www.webmineral.com/data/Spinel.shtml
# Šreibersīts http://www.mindat.org/min-3582.html http://www.webmineral.com/data/Schreibersite.shtml
# Šreijerīts http://www.mindat.org/min-3583.html http://www.webmineral.com/data/Schreyerite.shtml
# Šrilankīts http://www.mindat.org/min-3737.html http://www.webmineral.com/data/Srilankite.shtml
# Šrokingerīts http://www.mindat.org/min-3584.html http://www.webmineral.com/data/Schr%F6ckingerite.shtml
# Štrokajīts http://www.mindat.org/min-7323.html http://www.webmineral.com/data/Sztrokayite.shtml
# Šuanfengīts http://www.mindat.org/min-7292.html http://www.webmineral.com/data/Shuangfengite.shtml
# Šubnelīts http://www.mindat.org/min-3586.html http://www.webmineral.com/data/Schubnelite.shtml
# Šubņikovīts http://www.mindat.org/min-3641.html http://www.webmineral.com/data/Shubnikovite.shtml
# Šueteīts http://www.mindat.org/min-3587.html http://www.webmineral.com/data/Schuetteite.shtml
# Šuilingīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-3588.html http://www.webmineral.com/data/Schuilingite-%28Nd%29.shtml
# Šuiskīts http://www.mindat.org/min-3642.html http://www.webmineral.com/data/Shuiskite.shtml
# Šulenbergīts http://www.mindat.org/min-3589.html http://www.webmineral.com/data/Schulenbergite.shtml
# Šultenīts http://www.mindat.org/min-3590.html http://www.webmineral.com/data/Schultenite.shtml
# Šūmaherīts http://www.mindat.org/min-3591.html http://www.webmineral.com/data/Schumacherite.shtml
# Švarcembergīts http://www.mindat.org/min-3592.html http://www.webmineral.com/data/Schwartzembergite.shtml
# Švertmanīts http://www.mindat.org/min-7281.html http://www.webmineral.com/data/Schwertmannite.shtml

T


# Tadeujīts http://www.mindat.org/min-3929.html http://www.webmineral.com/data/Thadeuite.shtml
# Tadžikīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3866.html http://www.webmineral.com/data/Tadzhikite-%28Ce%29.shtml
# Tadžikīts-(Y) http://www.mindat.org/min-7324.html http://www.webmineral.com/data/Tadzhikite-%28Y%29.shtml
# Taenīts http://www.mindat.org/min-3868.html http://www.webmineral.com/data/Taenite.shtml
# Taharanīts http://www.mindat.org/min-3864.html http://www.webmineral.com/data/Tacharanite.shtml
# Tahihidrīts http://www.mindat.org/min-3865.html http://www.webmineral.com/data/Tachyhydrite.shtml
# Taikanīts http://www.mindat.org/min-3869.html http://www.webmineral.com/data/Taikanite.shtml
# Taimirīts http://www.mindat.org/min-3870.html http://www.webmineral.com/data/Taimyrite.shtml
# Tainiolīts http://www.mindat.org/min-7325.html http://www.webmineral.com/data/Tainiolite.shtml
# Takanelīts http://www.mindat.org/min-3871.html http://www.webmineral.com/data/Takanelite.shtml
# Takedaīts http://www.mindat.org/min-3872.html http://www.webmineral.com/data/Takedaite.shtml
# Takeučijīts http://www.mindat.org/min-3873.html http://www.webmineral.com/data/Takeuchiite.shtml
# Takovīts http://www.mindat.org/min-3874.html http://www.webmineral.com/data/Takovite.shtml
# Talenīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3931.html http://www.webmineral.com/data/Thalenite-%28Y%29.shtml
# Talfenizīts http://www.mindat.org/min-3932.html http://www.webmineral.com/data/Thalfenisite.shtml
# Talks http://www.mindat.org/min-3875.html http://www.webmineral.com/data/Talc.shtml
# Talkuzīts http://www.mindat.org/min-3930.html http://www.webmineral.com/data/Thalcusite.shtml
# Talmesīts http://www.mindat.org/min-3876.html http://www.webmineral.com/data/Talmessite.shtml
# Talnahīts http://www.mindat.org/min-3877.html http://www.webmineral.com/data/Talnakhite.shtml
# Tamaīts http://www.mindat.org/min-7080.html http://www.webmineral.com/data/Tamaite.shtml
# Tamarugīts http://www.mindat.org/min-3878.html http://www.webmineral.com/data/Tamarugite.shtml
# Tanejamalīts http://www.mindat.org/min-3880.html http://www.webmineral.com/data/Taneyamalite.shtml
# Tankoīts http://www.mindat.org/min-3879.html http://www.webmineral.com/data/Tancoite.shtml
# Tantalīts http://www.mindat.org/min-3882.html http://www.webmineral.com/data/Tantalite.shtml
# Tantālešinīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3881.html http://www.webmineral.com/data/Tantalaeschynite-%28Y%29.shtml
# Tantālkarbīds http://www.mindat.org/min-7327.html http://www.webmineral.com/data/Tantalcarbide.shtml
# Tanteuksenīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3883.html http://www.webmineral.com/data/Tanteuxenite-%28Y%29.shtml
# Tantīts http://www.mindat.org/min-3884.html http://www.webmineral.com/data/Tantite.shtml
# Taramelīts http://www.mindat.org/min-3888.html http://www.webmineral.com/data/Taramellite.shtml
# Taramīts http://www.mindat.org/min-3889.html http://www.webmineral.com/data/Taramite.shtml
# Taranakīts http://www.mindat.org/min-3890.html http://www.webmineral.com/data/Taranakite.shtml
# Tarapakaīts http://www.mindat.org/min-3891.html http://www.webmineral.com/data/Tarapacaite.shtml
# Tarbutīts http://www.mindat.org/min-3892.html http://www.webmineral.com/data/Tarbuttite.shtml
# Tarkianīts http://www.mindat.org/min-25693.html http://www.webmineral.com/data/Tarkianite.shtml
# Tasekvīts http://www.mindat.org/min-26453.html http://www.webmineral.com/data/Taseqite.shtml
# Tatarskīts http://www.mindat.org/min-3894.html http://www.webmineral.com/data/Tatarskite.shtml
# Tatjanaīts http://www.mindat.org/min-7013.html http://www.webmineral.com/data/Tatyanaite.shtml
# Tausonīts http://www.mindat.org/min-3895.html http://www.webmineral.com/data/Tausonite.shtml
# Tavorīts http://www.mindat.org/min-3896.html http://www.webmineral.com/data/Tavorite.shtml
# Taumazīts http://www.mindat.org/min-3933.html http://www.webmineral.com/data/Thaumasite.shtml
# Tazheranīts http://www.mindat.org/min-3897.html http://www.webmineral.com/data/Tazheranite.shtml
# Tealīts http://www.mindat.org/min-3900.html http://www.webmineral.com/data/Teallite.shtml
# Tedhadlejīts http://www.mindat.org/min-10654.html http://www.webmineral.com/data/Tedhadleyite.shtml
# Tefroīts http://www.mindat.org/min-3913.html http://www.webmineral.com/data/Tephroite.shtml
# Tegengrenīts http://www.mindat.org/min-7072.html http://www.webmineral.com/data/Tegengrenite.shtml
# Teineīts http://www.mindat.org/min-3902.html http://www.webmineral.com/data/Teineite.shtml
# Teizīts http://www.mindat.org/min-3934.html http://www.webmineral.com/data/Theisite.shtml
# Tejepleīts http://www.mindat.org/min-3901.html http://www.webmineral.com/data/Teepleite.shtml
# Telargpalīts http://www.mindat.org/min-3903.html http://www.webmineral.com/data/Telargpalite.shtml
# Telurīts http://www.mindat.org/min-3905.html http://www.webmineral.com/data/Tellurite.shtml
# Telurobismutīts http://www.mindat.org/min-3907.html http://www.webmineral.com/data/Tellurobismuthite.shtml
# Telurohaučekornīts http://www.mindat.org/min-3898.html http://www.webmineral.com/data/Tellurohauchecornite.shtml
# Teluroņevskīts http://www.mindat.org/min-7726.html http://www.webmineral.com/data/Telluronevskite.shtml
# Teluropalladinīts http://www.mindat.org/min-3899.html http://www.webmineral.com/data/Telluropalladinite.shtml
# Telūrantimons http://www.mindat.org/min-3904.html http://www.webmineral.com/data/Tellurantimony.shtml
# Telūrs http://www.mindat.org/min-3906.html http://www.webmineral.com/data/Tellurium.shtml
# Teļjušenkoīts http://www.mindat.org/min-25600.html http://www.webmineral.com/data/Telyushenkoite.shtml
# Temagamīts http://www.mindat.org/min-3908.html http://www.webmineral.com/data/Temagamite.shtml
# Tenardīts http://www.mindat.org/min-3935.html http://www.webmineral.com/data/Thenardite.shtml
# Tengčongīts http://www.mindat.org/min-3909.html http://www.webmineral.com/data/Tengchongite.shtml
# Tennantīts http://www.mindat.org/min-3911.html http://www.webmineral.com/data/Tennantite.shtml
# Tenorīts http://www.mindat.org/min-3912.html http://www.webmineral.com/data/Tenorite.shtml
# Tenžerīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3910.html http://www.webmineral.com/data/Tengerite-%28Y%29.shtml
# Teofrastīts http://www.mindat.org/min-3936.html http://www.webmineral.com/data/Theophrastite.shtml
# Teoparacelzīts http://www.mindat.org/min-10589.html http://www.webmineral.com/data/Theoparacelsite.shtml
# Terčīts http://www.mindat.org/min-3916.html http://www.webmineral.com/data/Tertschite.shtml
# Terēzmagnanīts http://www.mindat.org/min-3937.html http://www.webmineral.com/data/Theresmagnanite.shtml
# Terlinguaīts http://www.mindat.org/min-3914.html http://www.webmineral.com/data/Terlinguaite.shtml
# Termonatrīts http://www.mindat.org/min-3938.html http://www.webmineral.com/data/Thermonatrite.shtml
# Ternezīts http://www.mindat.org/min-7330.html http://www.webmineral.com/data/Ternesite.shtml
# Ternovīts http://www.mindat.org/min-7331.html http://www.webmineral.com/data/Ternovite.shtml
# Terranovaīts http://www.mindat.org/min-7332.html http://www.webmineral.com/data/Terranovaite.shtml
# Terskīts http://www.mindat.org/min-3915.html http://www.webmineral.com/data/Terskite.shtml
# Terugīts http://www.mindat.org/min-3917.html http://www.webmineral.com/data/Teruggite.shtml
# Testibiopaladīts http://www.mindat.org/min-3919.html http://www.webmineral.com/data/Testibiopalladite.shtml
# Tešemaherīts http://www.mindat.org/min-3918.html http://www.webmineral.com/data/Teschemacherite.shtml
# Tetraaurikuprīds http://www.mindat.org/min-3920.html http://www.webmineral.com/data/Tetra-auricupride.shtml
# Tetradimīts http://www.mindat.org/min-3921.html http://www.webmineral.com/data/Tetradymite.shtml
# Tetraferoplatīns http://www.mindat.org/min-3923.html http://www.webmineral.com/data/Tetraferroplatinum.shtml
# Tetrahedrīts http://www.mindat.org/min-3924.html http://www.webmineral.com/data/Tetrahedrite.shtml
# Tetrarūzveltīts http://www.mindat.org/min-3926.html http://www.webmineral.com/data/Tetrarooseveltite.shtml
# Tetrataenīts http://www.mindat.org/min-3927.html http://www.webmineral.com/data/Tetrataenite.shtml
# Tetravikmanīts http://www.mindat.org/min-3928.html http://www.webmineral.com/data/Tetrawickmanite.shtml
# Tērnebēmīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-3998.html http://www.webmineral.com/data/T%F6rnebohmite-%28Ce%29.shtml
# Tērnebēmīts-(La) http://www.mindat.org/min-3999.html http://www.webmineral.com/data/T%F6rnebohmite-%28La%29.shtml
# Tihīts http://www.mindat.org/min-4068.html http://www.webmineral.com/data/Tychite.shtml
# Tihoņenkovīts http://www.mindat.org/min-3961.html http://www.webmineral.com/data/Tikhonenkovite.shtml
# Tijemanīts http://www.mindat.org/min-3957.html http://www.webmineral.com/data/Tiemannite.shtml
# Tijenšanīts http://www.mindat.org/min-3958.html http://www.webmineral.com/data/Tienshanite.shtml
# Tijetaīts http://www.mindat.org/min-3959.html http://www.webmineral.com/data/Tiettaite.shtml
# Tilasīts http://www.mindat.org/min-3962.html http://www.webmineral.com/data/Tilasite.shtml
# Tillejīts http://www.mindat.org/min-3964.html http://www.webmineral.com/data/Tilleyite.shtml
# Tinaksīts http://www.mindat.org/min-3966.html http://www.webmineral.com/data/Tinaksite.shtml
# Tincenīts http://www.mindat.org/min-3972.html http://www.webmineral.com/data/Tinzenite.shtml
# Tinkalconīts http://www.mindat.org/min-3967.html http://www.webmineral.com/data/Tincalconite.shtml
# Tinsleīts http://www.mindat.org/min-3969.html http://www.webmineral.com/data/Tinsleyite.shtml
# Tinticīts http://www.mindat.org/min-3970.html http://www.webmineral.com/data/Tinticite.shtml
# Tintinaīts http://www.mindat.org/min-3971.html http://www.webmineral.com/data/Tintinaite.shtml
# Tiptopīts http://www.mindat.org/min-3973.html http://www.webmineral.com/data/Tiptopite.shtml
# Tiragaloīts http://www.mindat.org/min-3974.html http://www.webmineral.com/data/Tiragalloite.shtml
# Tireckīts http://www.mindat.org/min-4069.html http://www.webmineral.com/data/Tyretskite.shtml
# Tirelīts http://www.mindat.org/min-4071.html http://www.webmineral.com/data/Tyrrellite.shtml
# Tirkīzs http://www.mindat.org/min-4060.html http://www.webmineral.com/data/Turquoise.shtml
# Tirolīts http://www.mindat.org/min-4070.html http://www.webmineral.com/data/Tyrolite.shtml
# Tišendorfīts http://www.mindat.org/min-11112.html http://www.webmineral.com/data/Tischendorfite.shtml
# Titanīts http://www.mindat.org/min-3977.html http://www.webmineral.com/data/Titanite.shtml
# Titanovodžinīts http://www.mindat.org/min-3979.html http://www.webmineral.com/data/Titanowodginite.shtml
# Titāntaramelīts http://www.mindat.org/min-3980.html http://www.webmineral.com/data/Titantaramellite.shtml
# Tivanīts http://www.mindat.org/min-3981.html http://www.webmineral.com/data/Tivanite.shtml
# Tizinalīts http://www.mindat.org/min-3976.html http://www.webmineral.com/data/Tisinalite.shtml
# Tjujamunīts http://www.mindat.org/min-4072.html http://www.webmineral.com/data/Tyuyamunite.shtml
# Tlalocīts http://www.mindat.org/min-3982.html http://www.webmineral.com/data/Tlalocite.shtml
# Tlapalīts http://www.mindat.org/min-3983.html http://www.webmineral.com/data/Tlapallite.shtml
# Tobelīts http://www.mindat.org/min-3984.html http://www.webmineral.com/data/Tobelite.shtml
# Tobermorīts http://www.mindat.org/min-3985.html http://www.webmineral.com/data/Tobermorite.shtml
# Točilinīts http://www.mindat.org/min-3986.html http://www.webmineral.com/data/Tochilinite.shtml
# Todorokīts http://www.mindat.org/min-3988.html http://www.webmineral.com/data/Todorokite.shtml
# Tojohaīts http://www.mindat.org/min-4004.html http://www.webmineral.com/data/Toyohaite.shtml
# Tokijoīts http://www.mindat.org/min-25633.html http://www.webmineral.com/data/Tokyoite.shtml
# Tokoīts http://www.mindat.org/min-3989.html http://www.webmineral.com/data/Tokkoite.shtml
# Tolbahīts http://www.mindat.org/min-3990.html http://www.webmineral.com/data/Tolbachite.shtml
# Tolovkīts http://www.mindat.org/min-3991.html http://www.webmineral.com/data/Tolovkite.shtml
# Tomasklārkīts-(Y) http://www.mindat.org/min-7336.html http://www.webmineral.com/data/Thomasclarkite-%28Y%29.shtml
# Tombartīts-(Y) http://www.mindat.org/min-3992.html http://www.webmineral.com/data/Tombarthite-%28Y%29.shtml
# Tometzekīts http://www.mindat.org/min-3939.html http://www.webmineral.com/data/Thometzekite.shtml
# Tomičīts http://www.mindat.org/min-3993.html http://www.webmineral.com/data/Tomichite.shtml
# Tomsenolīts http://www.mindat.org/min-3940.html http://www.webmineral.com/data/Thomsenolite.shtml
# Tomsonīts-Ca http://www.mindat.org/min-3941.html http://www.webmineral.com/data/Thomsonite-Ca.shtml
# Tongbaīts http://www.mindat.org/min-3994.html http://www.webmineral.com/data/Tongbaite.shtml
# Topāzs http://www.mindat.org/min-3996.html http://www.webmineral.com/data/Topaz.shtml
# Torbastnazīts http://www.mindat.org/min-3942.html http://www.webmineral.com/data/Thorbastnasite.shtml
# Torbernīts http://www.mindat.org/min-3997.html http://webmineral.com/data/Torbernite.shtml
# Toreaulīts http://www.mindat.org/min-3943.html http://www.webmineral.com/data/Thoreaulite.shtml
# Torianīts http://www.mindat.org/min-3944.html http://www.webmineral.com/data/Thorianite.shtml
# Torikozīts http://www.mindat.org/min-3945.html http://www.webmineral.com/data/Thorikosite.shtml
# Torīts http://www.mindat.org/min-3946.html http://www.webmineral.com/data/Thorite.shtml
# Tornasīts http://www.mindat.org/min-3947.html http://www.webmineral.com/data/Thornasite.shtml
# Torogumīts http://www.mindat.org/min-3948.html http://www.webmineral.com/data/Thorogummite.shtml
# Torostīnstrupīns http://www.mindat.org/min-3949.html http://www.webmineral.com/data/Thorosteenstrupine.shtml
# Torreijīts http://www.mindat.org/min-4000.html http://www.webmineral.com/data/Torreyite.shtml
# Tortveitīts http://www.mindat.org/min-3950.html http://www.webmineral.com/data/Thortveitite.shtml
# Torutīts http://www.mindat.org/min-3951.html http://www.webmineral.com/data/Thorutite.shtml
# Toskanīts http://www.mindat.org/min-4061.html http://www.webmineral.com/data/Tuscanite.shtml
# Tosudīts http://www.mindat.org/min-4001.html http://www.webmineral.com/data/Tosudite.shtml
# Tounkīts http://www.mindat.org/min-4002.html http://www.webmineral.com/data/Tounkite.shtml
# Trabzonīts http://www.mindat.org/min-4005.html http://www.webmineral.com/data/Trabzonite.shtml
# Trankvilitijīts http://www.mindat.org/min-4006.html http://www.webmineral.com/data/Tranquillityite.shtml
# Traskīts http://www.mindat.org/min-4007.html http://www.webmineral.com/data/Traskite.shtml
# Tratnerīts http://www.mindat.org/min-26354.html http://www.webmineral.com/data/Trattnerite.shtml
# Trehmanīts http://www.mindat.org/min-4009.html http://www.webmineral.com/data/Trechmannite.shtml
# Trembatīts http://www.mindat.org/min-4010.html http://www.webmineral.com/data/Trembathite.shtml
# Tremolīts http://www.mindat.org/min-4011.html http://www.webmineral.com/data/Tremolite.shtml
# Trevorīts http://www.mindat.org/min-4012.html http://www.webmineral.com/data/Trevorite.shtml
# Trezurīts http://www.mindat.org/min-4008.html http://www.webmineral.com/data/Treasurite.shtml
# Triangulīts http://www.mindat.org/min-4014.html http://www.webmineral.com/data/Triangulite.shtml
# Tridimīts http://www.mindat.org/min-4015.html http://www.webmineral.com/data/Tridymite.shtml
# Trifilīts http://www.mindat.org/min-4020.html http://www.webmineral.com/data/Triphylite.shtml
# Trigonīts http://www.mindat.org/min-4016.html http://www.webmineral.com/data/Trigonite.shtml
# Trikalsilīts http://www.mindat.org/min-4017.html http://www.webmineral.com/data/Trikalsilite.shtml
# Trilitionīts http://www.mindat.org/min-7341.html http://www.webmineral.com/data/Trilithionite.shtml
# Trimerīts http://www.mindat.org/min-4018.html http://www.webmineral.com/data/Trimerite.shtml
# Trimonsīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4019.html http://www.webmineral.com/data/Trimounsite-%28Y%29.shtml
# Tripkeīts http://www.mindat.org/min-4023.html http://www.webmineral.com/data/Trippkeite.shtml
# Triplīts http://www.mindat.org/min-4021.html http://www.webmineral.com/data/Triplite.shtml
# Triploidīts http://www.mindat.org/min-4022.html http://www.webmineral.com/data/Triploidite.shtml
# Tripuhijīts http://www.mindat.org/min-4024.html http://www.webmineral.com/data/Tripuhyite.shtml
# Tristramīts http://www.mindat.org/min-4025.html http://www.webmineral.com/data/Tristramite.shtml
# Tritomīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-4026.html http://www.webmineral.com/data/Tritomite-%28Ce%29.shtml
# Tritomīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4027.html http://www.webmineral.com/data/Tritomite-%28Y%29.shtml
# Trogtalīts http://www.mindat.org/min-4028.html http://www.webmineral.com/data/Trogtalite.shtml
# Trolleīts http://www.mindat.org/min-4030.html http://www.webmineral.com/data/Trolleite.shtml
# Trona http://www.mindat.org/min-4031.html http://www.webmineral.com/data/Trona.shtml
# Truskotīts http://www.mindat.org/min-4033.html http://www.webmineral.com/data/Truscottite.shtml
# Tucekīts http://www.mindat.org/min-4042.html http://www.webmineral.com/data/Tucekite.shtml
# Tugarinovīts http://www.mindat.org/min-4043.html http://www.webmineral.com/data/Tugarinovite.shtml
# Tugtupīts http://www.mindat.org/min-4044.html http://www.webmineral.com/data/Tugtupite.shtml
# Tuhualīts http://www.mindat.org/min-4045.html http://www.webmineral.com/data/Tuhualite.shtml
# Tujīts http://www.mindat.org/min-25637.html http://www.webmineral.com/data/Tuite.shtml
# Tulamejenīts http://www.mindat.org/min-4046.html http://www.webmineral.com/data/Tulameenite.shtml
# Tuliokīts http://www.mindat.org/min-4047.html http://www.webmineral.com/data/Tuliokite.shtml
# Tumčaīts http://www.mindat.org/min-7102.html http://www.webmineral.com/data/Tumchaite.shtml
# Tundrīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-4048.html http://www.webmineral.com/data/Tundrite-%28Ce%29.shtml
# Tundrīts-(Nd) http://www.mindat.org/min-4049.html http://www.webmineral.com/data/Tundrite-%28Nd%29.shtml
# Tunelīts http://www.mindat.org/min-4050.html http://www.webmineral.com/data/Tunellite.shtml
# Tungstenīts http://www.mindat.org/min-4051.html http://www.webmineral.com/data/Tungstenite.shtml
# Tungstibīts http://www.mindat.org/min-4052.html http://www.webmineral.com/data/Tungstibite.shtml
# Tungstīts http://www.mindat.org/min-4054.html http://www.webmineral.com/data/Tungstite.shtml
# Tungusīts http://www.mindat.org/min-4055.html http://www.webmineral.com/data/Tungusite.shtml
# Tunisīts http://www.mindat.org/min-4056.html http://www.webmineral.com/data/Tunisite.shtml
# Tupersuaciaīts http://www.mindat.org/min-4057.html http://www.webmineral.com/data/Tuperssuatsiaite.shtml
# Turanīts http://www.mindat.org/min-4058.html http://www.webmineral.com/data/Turanite.shtml
# Turkestanīts http://www.mindat.org/min-7345.html http://www.webmineral.com/data/Turkestanite.shtml
# Turneaureīts http://www.mindat.org/min-4059.html http://www.webmineral.com/data/Turneaureite.shtml
# Turtmanīts http://www.mindat.org/min-11090.html http://www.webmineral.com/data/Turtmannite.shtml
# Tusionīts http://www.mindat.org/min-4062.html http://www.webmineral.com/data/Tusionite.shtml
# Tuzlaīts http://www.mindat.org/min-4063.html http://www.webmineral.com/data/Tuzlaite.shtml
# Tūleīts http://www.mindat.org/min-3995.html http://www.webmineral.com/data/Tooeleite.shtml
# Tvalhrelidzeīts http://www.mindat.org/min-4064.html http://www.webmineral.com/data/Tvalchrelidzeite.shtml
# Tvedalīts http://www.mindat.org/min-4065.html http://www.webmineral.com/data/Tvedalite.shtml
# Tvedilīts http://www.mindat.org/min-11118.html http://www.webmineral.com/data/Tweddillite.shtml
# Tveitīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4066.html http://www.webmineral.com/data/Tveitite-%28Y%29.shtml
# Tvinnīts http://www.mindat.org/min-4067.html http://www.webmineral.com/data/Twinnite.shtml

U


# Učučakuaīts http://www.mindat.org/min-4075.html http://www.webmineral.com/data/Uchucchacuaite.shtml
# Uitenbogārdīts http://www.mindat.org/min-4127.html http://www.webmineral.com/data/Uytenbogaardtite.shtml
# Uklonskovīts http://www.mindat.org/min-4084.html http://www.webmineral.com/data/Uklonskovite.shtml
# Uleksīts http://www.mindat.org/min-4085.html http://www.webmineral.com/data/Ulexite.shtml
# Ulmanīts http://www.mindat.org/min-4086.html http://www.webmineral.com/data/Ullmannite.shtml
# Ulrihīts http://www.mindat.org/min-4088.html http://www.webmineral.com/data/Ulrichite.shtml
# Ulvošpinelis http://www.mindat.org/min-4089.html http://www.webmineral.com/data/Ulv%F6spinel.shtml
# Umangīts http://www.mindat.org/min-4090.html http://www.webmineral.com/data/Umangite.shtml
# Umbīts http://www.mindat.org/min-4091.html http://www.webmineral.com/data/Umbite.shtml
# Umbozerīts http://www.mindat.org/min-4092.html http://www.webmineral.com/data/Umbozerite.shtml
# Umohoīts http://www.mindat.org/min-4093.html http://www.webmineral.com/data/Umohoite.shtml
# Ungaretijīts http://www.mindat.org/min-4094.html http://www.webmineral.com/data/Ungarettiite.shtml
# Ungemahīts http://www.mindat.org/min-4095.html http://www.webmineral.com/data/Ungemachite.shtml
# Upalīts http://www.mindat.org/min-4096.html http://www.webmineral.com/data/Upalite.shtml
# Uralolīts http://www.mindat.org/min-4099.html http://www.webmineral.com/data/Uralolite.shtml
# Uramfīts http://www.mindat.org/min-4100.html http://www.webmineral.com/data/Uramphite.shtml
# Uraninīts http://www.mindat.org/min-4102.html http://www.webmineral.com/data/Uraninite.shtml
# Uranocirkīts http://www.mindat.org/min-4105.html http://www.webmineral.com/data/Uranocircite.shtml
# Uranofans http://www.mindat.org/min-4107.html http://www.webmineral.com/data/Uranophane.shtml
# Uranofans-beta http://www.mindat.org/min-4106.html http://www.webmineral.com/data/Uranophane-beta.shtml
# Uranopilīts http://www.mindat.org/min-4108.html http://www.webmineral.com/data/Uranopilite.shtml
# Uranopolikrāze http://www.mindat.org/min-4109.html http://www.webmineral.com/data/Uranopolycrase.shtml
# Uranosilīts http://www.mindat.org/min-4110.html http://www.webmineral.com/data/Uranosilite.shtml
# Uranospatīts http://www.mindat.org/min-4111.html http://www.webmineral.com/data/Uranospathite.shtml
# Uranotungstīts http://www.mindat.org/min-4115.html http://www.webmineral.com/data/Uranotungstite.shtml
# Urālborīts http://www.mindat.org/min-4097.html http://www.webmineral.com/data/Uralborite.shtml
# Urānkalcarīts http://www.mindat.org/min-4101.html http://www.webmineral.com/data/Urancalcarite.shtml
# Urānmikrolīts http://www.mindat.org/min-4103.html http://www.webmineral.com/data/Uranmicrolite.shtml
# Urānpirohlors http://www.mindat.org/min-4116.html http://www.webmineral.com/data/Uranpyrochlore.shtml
# Uricīts http://www.mindat.org/min-4118.html http://www.webmineral.com/data/Uricite.shtml
# Ursilīts http://www.mindat.org/min-4119.html http://www.webmineral.com/data/Ursilite.shtml
# Urusovīts http://www.mindat.org/min-7070.html http://www.webmineral.com/data/Urusovite.shtml
# Urvancevīts http://www.mindat.org/min-4120.html http://www.webmineral.com/data/Urvantsevite.shtml
# Usingīts http://www.mindat.org/min-4122.html http://www.webmineral.com/data/Ussingite.shtml
# Usonīts http://www.mindat.org/min-7347.html http://www.webmineral.com/data/Usonite.shtml
# Ustarasīts http://www.mindat.org/min-4123.html http://www.webmineral.com/data/Ustarasite.shtml
# Uškovīts http://www.mindat.org/min-4129.html http://www.webmineral.com/data/Ushkovite.shtml
# Uvanīts http://www.mindat.org/min-4124.html http://www.webmineral.com/data/Uvanite.shtml
# Uvarovīts http://www.mindat.org/min-4125.html http://www.webmineral.com/data/Uvarovite.shtml
# Uvīts http://www.mindat.org/min-4126.html http://www.webmineral.com/data/Uvite.shtml
# Uzonīts http://www.mindat.org/min-4128.html http://www.webmineral.com/data/Uzonite.shtml
# Uzovīts http://www.mindat.org/min-4121.html http://www.webmineral.com/data/Usovite.shtml

V


# Vadalīts http://www.mindat.org/min-4226.html http://www.webmineral.com/data/Wadalite.shtml
# Vadeīts http://www.mindat.org/min-4227.html http://www.webmineral.com/data/Wadeite.shtml
# Vadslejīts http://www.mindat.org/min-4228.html http://www.webmineral.com/data/Wadsleyite.shtml
# Vaesīts http://www.mindat.org/min-4133.html http://www.webmineral.com/data/Vaesite.shtml
# Vaidakīts http://www.mindat.org/min-7053.html http://www.webmineral.com/data/Vajdakite.shtml
# Vaidenmanīts http://www.mindat.org/min-4285.html http://www.webmineral.com/data/Widenmannite.shtml
# Vailandīts http://www.mindat.org/min-4252.html http://www.webmineral.com/data/Waylandite.shtml
# Vairakīts http://www.mindat.org/min-4230.html http://www.webmineral.com/data/Wairakite.shtml
# Vairauīts http://www.mindat.org/min-4231.html http://www.webmineral.com/data/Wairauite.shtml
# Vaitmanīts http://www.mindat.org/min-4287.html http://www.webmineral.com/data/Wightmanite.shtml
# Vakabajašilīts http://www.mindat.org/min-4232.html http://www.webmineral.com/data/Wakabayashilite.shtml
# Valentaīts http://www.mindat.org/min-4235.html http://www.webmineral.com/data/Walentaite.shtml
# Valentinīts http://www.mindat.org/min-4135.html http://www.webmineral.com/data/Valentinite.shtml
# Valfordīts http://www.mindat.org/min-7360.html http://www.webmineral.com/data/Walfordite.shtml
# Valisīts http://www.mindat.org/min-4236.html http://www.webmineral.com/data/Wallisite.shtml
# Valkildelīts http://www.mindat.org/min-4237.html http://www.webmineral.com/data/Wallkilldellite.shtml
# Valkildelīts-(Fe) http://www.mindat.org/min-7361.html http://www.webmineral.com/data/Wallkilldellite-%28Fe%29.shtml
# Vallerijīts http://www.mindat.org/min-4136.html http://www.webmineral.com/data/Valleriite.shtml
# Valstromīts http://www.mindat.org/min-4239.html http://www.webmineral.com/data/Walstromite.shtml
# Valtierīts http://www.mindat.org/min-4240.html http://www.webmineral.com/data/Walthierite.shtml
# Vanadinīts http://www.mindat.org/min-4139.html http://www.webmineral.com/data/Vanadinite.shtml
# Vanadiokarpolīts http://www.mindat.org/min-26774.html http://www.webmineral.com/data/Vanadiocarpholite.shtml
# Vanādijdravīts http://www.mindat.org/min-10380.html http://www.webmineral.com/data/Vanadiumdravite.shtml
# Vanadomalajīts http://www.mindat.org/min-7349.html http://www.webmineral.com/data/Vanadomalayaite.shtml
# Vanalīts http://www.mindat.org/min-4143.html http://www.webmineral.com/data/Vanalite.shtml
# Vandenbrandeīts http://www.mindat.org/min-4144.html http://www.webmineral.com/data/Vandenbrandeite.shtml
# Vandendrīsšeīts http://www.mindat.org/min-4145.html http://www.webmineral.com/data/Vandendriesscheite.shtml
# Vanmēršeīts http://www.mindat.org/min-4147.html http://www.webmineral.com/data/Vanmeersscheite.shtml
# Vanoksīts http://www.mindat.org/min-4149.html http://www.webmineral.com/data/Vanoxite.shtml
# Vantaselīts http://www.mindat.org/min-4150.html http://www.webmineral.com/data/Vantasselite.shtml
# Vanthofīts http://www.mindat.org/min-4151.html http://www.webmineral.com/data/Vanthoffite.shtml
# Vanuralīts http://www.mindat.org/min-4152.html http://www.webmineral.com/data/Vanuralite.shtml
# Vardīts http://www.mindat.org/min-4242.html http://www.webmineral.com/data/Wardite.shtml
# Vardsmitīts http://www.mindat.org/min-4243.html http://www.webmineral.com/data/Wardsmithite.shtml
# Varenesīts http://www.mindat.org/min-4155.html http://www.webmineral.com/data/Varennesite.shtml
# Varikānīts http://www.mindat.org/min-4244.html http://www.webmineral.com/data/Warikahnite.shtml
# Variscīts http://www.mindat.org/min-4156.html http://www.webmineral.com/data/Variscite.shtml
# Varš http://www.mindat.org/min-1209.html http://www.webmineral.com/data/Copper.shtml
# Varulīts http://www.mindat.org/min-4158.html http://www.webmineral.com/data/Varulite.shtml
# Varvikīts http://www.mindat.org/min-4245.html http://www.webmineral.com/data/Warwickite.shtml
# Vasilīts http://www.mindat.org/min-4160.html http://www.webmineral.com/data/Vasilite.shtml
# Vasiļjevīts http://www.mindat.org/min-25677.html http://www.webmineral.com/data/Vasilyevite.shtml
# Vašegijīts http://www.mindat.org/min-4159.html http://www.webmineral.com/data/Vashegyite.shtml
# Vatanabejīts http://www.mindat.org/min-4246.html http://www.webmineral.com/data/Watanabeite.shtml
# Vatatsumijīts http://www.mindat.org/min-11461.html http://www.webmineral.com/data/Watatsumiite.shtml
# Vaterīts http://www.mindat.org/min-4161.html http://www.webmineral.com/data/Vaterite.shtml
# Vatersīts http://www.mindat.org/min-4248.html http://www.webmineral.com/data/Wattersite.shtml
# Vatevillīts http://www.mindat.org/min-4249.html http://www.webmineral.com/data/Wattevillite.shtml
# Vatkinsonīts http://www.mindat.org/min-4247.html http://www.webmineral.com/data/Watkinsonite.shtml
# Vavaijandaīts http://www.mindat.org/min-4251.html http://www.webmineral.com/data/Wawayandaite.shtml
# Vavelīts http://www.mindat.org/min-4250.html http://www.webmineral.com/data/Wavellite.shtml
# Vāgnerīts http://www.mindat.org/min-4229.html http://www.webmineral.com/data/Wagnerite.shtml
# Vedelīts http://www.mindat.org/min-4254.html http://www.webmineral.com/data/Weddellite.shtml
# Vegšaiderīts http://www.mindat.org/min-4256.html http://www.webmineral.com/data/Wegscheiderite.shtml
# Veibulīts http://www.mindat.org/min-4257.html http://www.webmineral.com/data/Weibullite.shtml
# Veikfīldīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-4233.html http://www.webmineral.com/data/Wakefieldite-%28Ce%29.shtml
# Veikfīldīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4234.html http://www.webmineral.com/data/Wakefieldite-%28Y%29.shtml
# Veilīts http://www.mindat.org/min-4259.html http://www.webmineral.com/data/Weilite.shtml
# Veinebeneīts http://www.mindat.org/min-4260.html http://www.webmineral.com/data/Weinebeneite.shtml
# Veisbergīts http://www.mindat.org/min-4262.html http://www.webmineral.com/data/Weissbergite.shtml
# Veisīts http://www.mindat.org/min-4263.html http://www.webmineral.com/data/Weissite.shtml
# Veišanīts http://www.mindat.org/min-4261.html http://www.webmineral.com/data/Weishanite.shtml
# Vejenīts http://www.mindat.org/min-4167.html http://www.webmineral.com/data/Veenite.shtml
# Velikīts http://www.mindat.org/min-4168.html http://www.webmineral.com/data/Velikite.shtml
# Velinīts http://www.mindat.org/min-4264.html http://www.webmineral.com/data/Welinite.shtml
# Veloganīts http://www.mindat.org/min-4266.html http://www.webmineral.com/data/Weloganite.shtml
# Velsīts http://www.mindat.org/min-4265.html http://www.webmineral.com/data/Wellsite.shtml
# Velšīts http://www.mindat.org/min-4267.html http://www.webmineral.com/data/Welshite.shtml
# Vendvilsonīts http://www.mindat.org/min-4268.html http://www.webmineral.com/data/Wendwilsonite.shtml
# Venkīts http://www.mindat.org/min-4269.html http://www.webmineral.com/data/Wenkite.shtml
# Verbejekīts http://www.mindat.org/min-25640.html http://www.webmineral.com/data/Verbeekite.shtml
# Verdingīts http://www.mindat.org/min-4270.html http://www.webmineral.com/data/Werdingite.shtml
# Vergasovaīts http://www.mindat.org/min-7352.html http://www.webmineral.com/data/Vergasovaite.shtml
# Verijīts http://www.mindat.org/min-4275.html http://www.webmineral.com/data/Wherryite.shtml
# Vermikulīts http://www.mindat.org/min-4170.html http://www.webmineral.com/data/Vermiculite.shtml
# Vermlandīts http://www.mindat.org/min-4271.html http://www.webmineral.com/data/Wermlandite.shtml
# Vernadīts http://www.mindat.org/min-4171.html http://www.webmineral.com/data/Vernadite.shtml
# Verplankīts http://www.mindat.org/min-4172.html http://www.webmineral.com/data/Verplanckite.shtml
# Versiliaīts http://www.mindat.org/min-4173.html http://www.webmineral.com/data/Versiliaite.shtml
# Vertumnīts http://www.mindat.org/min-4174.html http://www.webmineral.com/data/Vertumnite.shtml
# Vescelijīts http://www.mindat.org/min-4176.html http://www.webmineral.com/data/Veszelyite.shtml
# Veselsīts http://www.mindat.org/min-7364.html http://www.webmineral.com/data/Wesselsite.shtml
# Vesiņiejīts http://www.mindat.org/min-4175.html http://www.webmineral.com/data/V%E9signi%E9ite.shtml
# Vesterveldīts http://www.mindat.org/min-4273.html http://www.webmineral.com/data/Westerveldite.shtml
# Vestmanlandīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-26372.html http://www.webmineral.com/data/V%E4stmanlandite-%28Ce%29.shtml
# Vevelīts http://www.mindat.org/min-4276.html http://www.webmineral.com/data/Whewellite.shtml
# Vezuvianīts http://www.mindat.org/min-4223.html http://www.webmineral.com/data/Vesuvianite.shtml
# Vēberīts http://www.mindat.org/min-4253.html http://www.webmineral.com/data/Weberite.shtml
# Viaeneīts http://www.mindat.org/min-7353.html http://www.webmineral.com/data/Viaeneite.shtml
# Viartīts http://www.mindat.org/min-4319.html http://www.webmineral.com/data/Wyartite.shtml
# Vičeprūfīts http://www.mindat.org/min-4320.html http://www.webmineral.com/data/Wycheproofite.shtml
# Vidžiemūltalīts http://www.mindat.org/min-4286.html http://www.webmineral.com/data/Widgiemoolthalite.shtml
# Vigezīts http://www.mindat.org/min-4177.html http://www.webmineral.com/data/Vigezzite.shtml
# Vihorlatīts http://www.mindat.org/min-7356.html http://www.webmineral.com/data/Vihorlatite.shtml
# Vijitaniemijīts http://www.mindat.org/min-4178.html http://www.webmineral.com/data/Viitaniemiite.shtml
# Vikanīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-7354.html http://www.webmineral.com/data/Vicanite-%28Ce%29.shtml
# Vikenburgīts http://www.mindat.org/min-4282.html http://www.webmineral.com/data/Wickenburgite.shtml
# Vikingīts http://www.mindat.org/min-4179.html http://www.webmineral.com/data/Vikingite.shtml
# Vikmanīts http://www.mindat.org/min-4283.html http://www.webmineral.com/data/Wickmanite.shtml
# Viksīts http://www.mindat.org/min-4284.html http://www.webmineral.com/data/Wicksite.shtml
# Vilhelmfīrlingīts http://www.mindat.org/min-4289.html http://www.webmineral.com/data/Wilhelmvierlingite.shtml
# Vilhelmkleinīts http://www.mindat.org/min-7365.html http://www.webmineral.com/data/Wilhelmkleinite.shtml
# Vilhelmramzaīts http://www.mindat.org/min-27204.html http://www.webmineral.com/data/Wilhelmramsayite.shtml
# Vilhendersonīts http://www.mindat.org/min-4294.html http://www.webmineral.com/data/Willhendersonite.shtml
# Viliejīts http://www.mindat.org/min-4321.html http://www.webmineral.com/data/Wyllieite.shtml
# Viljamīts http://www.mindat.org/min-4295.html http://www.webmineral.com/data/Willyamite.shtml
# Vilkinsonīts http://www.mindat.org/min-4290.html http://www.webmineral.com/data/Wilkinsonite.shtml
# Vilkmanīts http://www.mindat.org/min-4291.html http://www.webmineral.com/data/Wilkmanite.shtml
# Vilkoksīts http://www.mindat.org/min-4288.html http://www.webmineral.com/data/Wilcoxite.shtml
# Villemīts http://www.mindat.org/min-4292.html http://www.webmineral.com/data/Willemite.shtml
# Villemseīts http://www.mindat.org/min-4293.html http://www.webmineral.com/data/Willemseite.shtml
# Villiallenīts http://www.mindat.org/min-4182.html http://www.webmineral.com/data/Villyaellenite.shtml
# Villamaninīts http://www.mindat.org/min-4180.html http://www.webmineral.com/data/Villamaninite.shtml
# Villiaumīts http://www.mindat.org/min-4181.html http://www.webmineral.com/data/Villiaumite.shtml
# Viļujīts http://www.mindat.org/min-7367.html http://www.webmineral.com/data/Wiluite.shtml
# Vimzīts http://www.mindat.org/min-4183.html http://www.webmineral.com/data/Vimsite.shtml
# Vincentīts http://www.mindat.org/min-4184.html http://www.webmineral.com/data/Vincentite.shtml
# Vinčienīts http://www.mindat.org/min-4185.html http://www.webmineral.com/data/Vinciennite.shtml
# Vinčīts http://www.mindat.org/min-4296.html http://www.webmineral.com/data/Winchite.shtml
# Vinogradovīts http://www.mindat.org/min-4186.html http://www.webmineral.com/data/Vinogradovite.shtml
# Vinstenleīts http://www.mindat.org/min-4297.html http://www.webmineral.com/data/Winstanleyite.shtml
# Violarīts http://www.mindat.org/min-4187.html http://www.webmineral.com/data/Violarite.shtml
# Virgilīts http://www.mindat.org/min-4188.html http://www.webmineral.com/data/Virgilite.shtml
# Viseīts http://www.mindat.org/min-4189.html http://www.webmineral.com/data/Vis%E9ite.shtml
# Viserīts http://www.mindat.org/min-4298.html http://www.webmineral.com/data/Wiserite.shtml
# Vismirnovīts http://www.mindat.org/min-4191.html http://www.webmineral.com/data/Vismirnovite.shtml
# Visockīts http://www.mindat.org/min-4221.html http://www.webmineral.com/data/Vysotskite.shtml
# Vistepīts http://www.mindat.org/min-4192.html http://www.webmineral.com/data/Vistepite.shtml
# Višņevīts http://www.mindat.org/min-4190.html http://www.webmineral.com/data/Vishnevite.shtml
# Viteīts-(CaFeMg) http://www.mindat.org/min-4277.html http://www.webmineral.com/data/Whiteite-%28CaFeMg%29.shtml
# Viteīts-(CaMnMg) http://www.mindat.org/min-4278.html http://www.webmineral.com/data/Whiteite-%28CaMnMg%29.shtml
# Viteīts-(MnFeMg) http://www.mindat.org/min-4279.html http://www.webmineral.com/data/Whiteite-%28MnFeMg%29.shtml
# Viterīts http://www.mindat.org/min-4299.html http://www.webmineral.com/data/Witherite.shtml
# Vitimīts http://www.mindat.org/min-25601.html http://www.webmineral.com/data/Vitimite.shtml
# Vitišenīts http://www.mindat.org/min-4300.html http://www.webmineral.com/data/Wittichenite.shtml
# Vitīts http://www.mindat.org/min-4301.html http://www.webmineral.com/data/Wittite.shtml
# Vitlokīts http://www.mindat.org/min-4280.html http://www.webmineral.com/data/Whitlockite.shtml
# Vitmoreīts http://www.mindat.org/min-4281.html http://www.webmineral.com/data/Whitmoreite.shtml
# Vitusīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-4193.html http://www.webmineral.com/data/Vitusite-%28Ce%29.shtml
# Vivanīts http://www.mindat.org/min-4194.html http://www.webmineral.com/data/Vivianite.shtml
# Vīksīts http://www.mindat.org/min-4255.html http://www.webmineral.com/data/Weeksite.shtml
# Vītčīts http://www.mindat.org/min-4166.html http://www.webmineral.com/data/Veatchite.shtml
# Vītčīts-A http://www.mindat.org/min-4165.html http://www.webmineral.com/data/Veatchite-A.shtml
# Vītčīts-p http://www.mindat.org/min-7351.html http://www.webmineral.com/data/Veatchite-p.shtml
# Vītlejīts http://www.mindat.org/min-4274.html http://www.webmineral.com/data/Wheatleyite.shtml
# Vjačeslavīts http://www.mindat.org/min-4218.html http://www.webmineral.com/data/Vyacheslavite.shtml
# Vjalsovīts http://www.mindat.org/min-4219.html http://www.webmineral.com/data/Vyalsovite.shtml
# Vjunspahīts-(Y) http://www.mindat.org/min-4222.html http://www.webmineral.com/data/Vyuntspakhkite-%28Y%29.shtml
# Vladimirīts http://www.mindat.org/min-4195.html http://www.webmineral.com/data/Vladimirite.shtml
# Vlasovīts http://www.mindat.org/min-4196.html http://www.webmineral.com/data/Vlasovite.shtml
# Vlodavecīts http://www.mindat.org/min-7357.html http://www.webmineral.com/data/Vlodavetsite.shtml
# Vočtenīts http://www.mindat.org/min-4197.html http://www.webmineral.com/data/Vochtenite.shtml
# Vodžinīts http://www.mindat.org/min-4302.html http://www.webmineral.com/data/Wodginite.shtml
# Voganīts http://www.mindat.org/min-4162.html http://www.webmineral.com/data/Vaughanite.shtml
# Vogīts http://www.mindat.org/min-4198.html http://www.webmineral.com/data/Voggite.shtml
# Voglīts http://www.mindat.org/min-4199.html http://www.webmineral.com/data/Voglite.shtml
# Voksīts http://www.mindat.org/min-4164.html http://www.webmineral.com/data/Vauxite.shtml
# Vokvelinīts http://www.mindat.org/min-4163.html http://www.webmineral.com/data/Vauquelinite.shtml
# Volbortīts http://www.mindat.org/min-4200.html http://www.webmineral.com/data/Volborthite.shtml
# Volerīts http://www.mindat.org/min-4303.html http://www.webmineral.com/data/W%F6hlerite.shtml
# Volfeīts http://www.mindat.org/min-4304.html http://www.webmineral.com/data/Wolfeite.shtml
# Volinskīts http://www.mindat.org/min-4205.html http://www.webmineral.com/data/Volynskite.shtml
# Volkonskoīts http://www.mindat.org/min-4201.html http://www.webmineral.com/data/Volkonskoite.shtml
# Volkovskīts http://www.mindat.org/min-4202.html http://www.webmineral.com/data/Volkovskite.shtml
# Vollastonīts http://www.mindat.org/min-4323.html http://www.webmineral.com/data/Wollastonite.shtml
# Voltaīts http://www.mindat.org/min-4203.html http://www.webmineral.com/data/Voltaite.shtml
# Volzendorfīts http://www.mindat.org/min-4308.html http://www.webmineral.com/data/W%F6lsendorfite.shtml
# Vonbezingīts http://www.mindat.org/min-4206.html http://www.webmineral.com/data/Vonbezingite.shtml
# Vonezīts http://www.mindat.org/min-4309.html http://www.webmineral.com/data/Wonesite.shtml
# Vonsenīts http://www.mindat.org/min-4207.html http://www.webmineral.com/data/Vonsenite.shtml
# Vožminīts http://www.mindat.org/min-4210.html http://www.webmineral.com/data/Vozhminite.shtml
# Vrbaīts http://www.mindat.org/min-4211.html http://www.webmineral.com/data/Vrbaite.shtml
# Vroevolfeīts http://www.mindat.org/min-4315.html http://www.webmineral.com/data/Wroewolfeite.shtml
# Vuagnatīts http://www.mindat.org/min-4212.html http://www.webmineral.com/data/Vuagnatite.shtml
# Vulfenīts http://www.mindat.org/min-4322.html http://www.webmineral.com/data/Wulfenite.shtml
# Vulfingīts http://www.mindat.org/min-4317.html http://www.webmineral.com/data/W%FClfingite.shtml
# Vulkanīts http://www.mindat.org/min-4213.html http://www.webmineral.com/data/Vulcanite.shtml
# Vuonemīts http://www.mindat.org/min-4216.html http://www.webmineral.com/data/Vuonnemite.shtml
# Vuorelainenīts http://www.mindat.org/min-4217.html http://www.webmineral.com/data/Vuorelainenite.shtml
# Vuorijarvīts-K http://www.mindat.org/min-7359.html http://www.webmineral.com/data/Vuoriyarvite-K.shtml
# Vupatkijīts http://www.mindat.org/min-7372.html http://www.webmineral.com/data/Wupatkiite.shtml
# Vurcīts http://www.mindat.org/min-4318.html http://www.webmineral.com/data/Wurtzite.shtml
# Vustīts http://www.mindat.org/min-4316.html http://webmineral.com/data/Wustite.shtml
# Vūdalīts http://www.mindat.org/min-10319.html http://www.webmineral.com/data/Woodallite.shtml
# Vūdhauzeīts http://www.mindat.org/min-4311.html http://www.webmineral.com/data/Woodhouseite.shtml
# Vūdrufīts http://www.mindat.org/min-4312.html http://www.webmineral.com/data/Woodruffite.shtml
# Vūdvardīts http://www.mindat.org/min-4314.html http://www.webmineral.com/data/Woodwardite.shtml
# Vūldridžeīts http://www.mindat.org/min-7371.html http://www.webmineral.com/data/Wooldridgeite.shtml

Z


# Zabujelīts http://www.mindat.org/min-4380.html http://www.webmineral.com/data/Zabuyelite.shtml
# Zaharovīts http://www.mindat.org/min-4383.html http://www.webmineral.com/data/Zakharovite.shtml
# Zaherīts http://www.mindat.org/min-4381.html http://www.webmineral.com/data/Zaherite.shtml
# Zairīts http://www.mindat.org/min-4382.html http://www.webmineral.com/data/Zairite.shtml
# Zajacīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-7383.html http://www.webmineral.com/data/Zajacite-%28Ce%29.shtml
# Zakagnaīts http://www.mindat.org/min-10810.html http://www.webmineral.com/data/Zaccagnaite.shtml
# Zalcburgīts http://www.mindat.org/min-7680.html http://www.webmineral.com/data/Salzburgite.shtml
# Zaļesijīts http://www.mindat.org/min-7026.html http://www.webmineral.com/data/Z%E1les%EDite.shtml
# Zanazijīts http://www.mindat.org/min-4385.html http://www.webmineral.com/data/Zanazziite.shtml
# Zapatalīts http://www.mindat.org/min-4386.html http://www.webmineral.com/data/Zapatalite.shtml
# Zaratīts http://www.mindat.org/min-4388.html http://www.webmineral.com/data/Zaratite.shtml
# Zavarickīts http://www.mindat.org/min-4389.html http://www.webmineral.com/data/Zavaritskite.shtml
# Zālinīts http://www.mindat.org/min-3502.html http://www.webmineral.com/data/Sahlinite.shtml
# Zdenekīts http://www.mindat.org/min-7384.html http://www.webmineral.com/data/Zdenekite.shtml
# Zeamanīts http://www.mindat.org/min-3599.html http://www.webmineral.com/data/Seamanite.shtml
# Zederholmīts http://www.mindat.org/min-3601.html http://www.webmineral.com/data/Sederholmite.shtml
# Zeidīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-7284.html http://www.webmineral.com/data/Seidite-%28Ce%29.shtml
# Zeifertīts http://www.mindat.org/min-26715.html http://www.webmineral.com/data/Seifertite.shtml
# Zekcerīts http://www.mindat.org/min-4390.html http://www.webmineral.com/data/Zektzerite.shtml
# Zelts http://www.mindat.org/min-1720.html http://www.webmineral.com/data/Gold.shtml
# Zemannīts http://www.mindat.org/min-4392.html http://www.webmineral.com/data/Zemannite.shtml
# Zemkorīts http://www.mindat.org/min-4393.html http://www.webmineral.com/data/Zemkorite.shtml
# Zenzenīts http://www.mindat.org/min-4394.html http://www.webmineral.com/data/Zenzenite.shtml
# Zēligerīts http://www.mindat.org/min-3603.html http://www.webmineral.com/data/Seeligerite.shtml
# Zēlīts http://www.mindat.org/min-3604.html http://www.webmineral.com/data/Seelite.shtml
# Zigismundīts http://www.mindat.org/min-7294.html http://www.webmineral.com/data/Sigismundite.shtml
# Ziherīts http://www.mindat.org/min-11028.html http://www.webmineral.com/data/Sicherite.shtml
# Zikaīts http://www.mindat.org/min-4437.html http://www.webmineral.com/data/Zykaite.shtml
# Ziklerīts http://www.mindat.org/min-3645.html http://www.webmineral.com/data/Sicklerite.shtml
# Zimbabveīts http://www.mindat.org/min-4403.html http://www.webmineral.com/data/Zimbabweite.shtml
# Zipeīts http://www.mindat.org/min-4420.html http://www.webmineral.com/data/Zippeite.shtml
# Zīgenīts http://www.mindat.org/min-3655.html http://www.webmineral.com/data/Siegenite.shtml
# Zīleckijīts http://www.mindat.org/min-3656.html http://www.webmineral.com/data/Sieleckiite.shtml
# Zlatogorīts http://www.mindat.org/min-7387.html http://www.webmineral.com/data/Zlatogorite.shtml
# Znukalīts http://www.mindat.org/min-4428.html http://www.webmineral.com/data/Znucalite.shtml
# Zodacīts http://www.mindat.org/min-4429.html http://www.webmineral.com/data/Zodacite.shtml
# Zongeīts http://www.mindat.org/min-3709.html http://www.webmineral.com/data/S%F6hngeite.shtml
# Zorīts http://www.mindat.org/min-4431.html http://www.webmineral.com/data/Zorite.shtml
# Zoubekīts http://www.mindat.org/min-4432.html http://www.webmineral.com/data/Zoubekite.shtml
# Zusmanīts http://www.mindat.org/min-4434.html http://www.webmineral.com/data/Zussmanite.shtml
# Zvjagincevīts http://www.mindat.org/min-4435.html http://www.webmineral.com/data/Zvyagintsevite.shtml

Ž


# Žadeīts http://www.mindat.org/min-2062.html http://www.webmineral.com/data/Jadeite.shtml
# Žakdītrihīts http://www.mindat.org/min-26449.html http://www.webmineral.com/data/Jacquesdietrichite.shtml
# Žanghengīts http://www.mindat.org/min-4398.html http://www.webmineral.com/data/Zhanghengite.shtml
# Žarčikīts http://www.mindat.org/min-4399.html http://www.webmineral.com/data/Zharchikhite.shtml
# Žemčužnikovīts http://www.mindat.org/min-4400.html http://www.webmineral.com/data/Zhemchuzhnikovite.shtml
# Žoakinīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-2099.html http://www.webmineral.com/data/Joaquinite-%28Ce%29.shtml
# Žonghuacerīts-(Ce) http://www.mindat.org/min-4401.html http://www.webmineral.com/data/Zhonghuacerite-%28Ce%29.shtml
# Žuravskīts http://www.mindat.org/min-2118.html http://www.webmineral.com/data/Jouravskite.shtml

Ieteicam apmeklēt


Pasaules minerālu saraksts uz A-C burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Č-G burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz Ģ-J burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz K-Ļ burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz M-P burtiem
Pasaules minerālu saraksts uz R-S burtiem

Ārējās saites


http://www.mindat.org/index.php mindat.org - Minerālu datu bāze (angliski)
http://webmineral.com/Alphabetical_Listing.shtml webmineral.com (angliski)
Kategorija:Mineraloģija
Kategorija:Ģeoloģisko jēdzienu uzskaitījumi

Avia B-534

Attēls:Avia B534.jpg
Avia B-534 ir Čehoslovākija vienvietīgais iznīcinātājs, ko izmantoja 2. pasaules kara laikā.

Vēsture


1930. gadā Čehoslovākijas uzņēmums Avia, kas izvietojas Prāgas piepilsētā, uzaicina galvenā inženiera amatā Fraņčesks Hovotns. Viņa pirmais iznīcinātājs bija Avia B-34. Uzstādot uz šīs lidmašīnas dzinēju Hispano-Suiza 12Ycrs tika radīts prototips B-534. Pirmais lidojums notika 1933. gadā.
1937. gadā Cīrihes aviosalonā B-534 demonstrēja izcilu lidojuma sniegumu un ieguva vienu no labākā, tā laika iznīcinātāja, slavu. Šo reputāciju iznīcinātājs saglabāja līdz masveida Monoplāns parādīšanos lielvalstu bruņojumā.
1937. gadā, līdz Minhenes krīzei, B-534 jau ražoja trīs gadus. No 445 izgatavotajām lidmašīnām 300 nonāca Čehoslovākijas Gaisa spēkos.
Pēc Čehoslovākijas okupācijas 1939. gada martā vācieši nodeva daļu no rekvizētajiem B-534 Ungārijai un Bulgārijai, kur tie piedalījās naftas ieguves vietu aizsardzībā no Sabiedroto Bumbvedējs uzlidojumiem.

Modifikācijas


Pirmajai sērijveida modifikācijai B-534I bija koka propellers (prototipam metāla), atvērta pilota kabīne, divi Ložmetējs lidmašīnas korpusā un divi zemajā spārnā. Izgatavotas 47 lidmašīnas.
Modifikācijai B-534II visi ložmetēji atradās jau korpusa bliseros, kā arī tika uzstādīti Aviobumba zemspārnu turētāji. Izgatavotas 99 lidmašīnas.
Modifikācija B-543III bija aprīkota ar Plūdlīnija (gaisa plūsmai) riteņu aizsargiem un savadāku gaisa tveres atveri. Izgatavotas 46 lidmašīnas, tai skaitā piegādātās Grieķijai un Dienvidslāvijai.
Pēdējai modifikācijai, B-534IV, kabīne atkal tika uztaisīta slēgtā tipa. Izgatavotas 272 lidmašīnas. Šīs pašas modifikācijas lidmašīnas aprīkotas ar mazkalibra lielgabalu, kas tika izgatavotas 35 eksemplāros.

Tehniskie parametri


Kategorija:Avia
Kategorija:Iznīcinātāji
bg:Avia B-534
cs:Avia B-534
de:Avia B-534
en:Avia B-534
es:Avia B.534
fa:آویا بی-۵۳۴
fr:Avia B.534
it:Avia B-534
nl:Avia B-534
pl:Avia B-534
pt:Avia B.534
ru:Avia B.534
sk:Avia B-534
sv:Avia B.534
tr:Avia B-534
vi:Avia B-534

1994. gada Tour de France

1994. gada Tour de France bija 81. Tour de France daudzdienu velobrauciens, kurš notika no 1994. gada 2. līdz 24. jūlijam. Dalībniekiem bijā jāveic 3978 km un to viņi paveica ar vidējo ātrumu - 38,383 km/h. Šogad velobraucienā 4. reizi pēc kārtas uzvarēja spānis Migels Indureins. Tūre veiksmīgi startēja arī latvietis Pēteris Ugrumovs, kurš izcīnot uzvaras 18. un 19. posmā, kopvērtējumā izcīnija augsto 2. vietu.

Rezultāti


Attēls:Miguel Indurain.jpg.]]

Kopvērtējums

Punkti

Kalnu karaļa tituls

Labākais jaunais braucējs


Kategorija:1994. gads sportā
Kategorija:Tour de France
ar:سباق طواف فرنسا 1994
br:Tro Bro-C'hall war varc'h-houarn 1994
da:Tour de France 1994
de:Tour de France 1994
en:1994 Tour de France
es:Tour de Francia 1994
eu:1994ko Frantziako Tourra
fr:Tour de France 1994
hu:1994-es Tour de France
it:Tour de France 1994
ja:ツール・ド・フランス1994
nl:Ronde van Frankrijk 1994
no:Tour de France 1994
pl:Tour de France 1994
pt:Tour de France 1994
sl:Tour de France 1994
sv:Tour de France 1994
tr:1994 Fransa Bisiklet Turu

2006. gada Jaunais Vilnis


5. starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Jaunais Vilnis (konkurss)" norisinājās 2006. gads. gadā laikposmā no līdz . Konkursā piedalījās 16 dalībnieki no 14 valstīm. Konkurss norisinājās Dzintaru koncertzāle, Jūrmala. Latvija konkursā pārstāvēja Daugavpils Žanna Blagoveščenska. Konkursā uzvarēja Amerikas Savienotās Valstis pārstāve Anželīna La Rouza. bija īpaši Raimonda Paula jubilejai veltīts koncerts, kurā piedalījās slavenas estrādes zvaigznes. Allas Pugačovas simpātiju balvu ieguva Jukebox no Krievijas, Jūrmalas domes balvu ieguva Jūlija Valējeva, arī no Krievijas, bet skatītāju simpātijas izpelnījās "D-Side" no Īrijas. Šis konkurss ir arī pirmais, kurā pirmajās 3 vietās nav pārstāvju no Krievijas. Latvijas pārstāve Žanna Blagoveščenska ierindojās 7. vietā.

Rezultāti

Ārējās saites


http://www.newwavestars.com Konkursa mājaslapa
Kategorija:Jaunais vilnis
ru:Новая волна 2006

Abenakijīts-(Ce)


Abenakijīts-(Ce) (angliski ''Abenakiite-(Ce)'', nodēvēts minerāla atrašanas areālā dzīvojošās ''abenaki'' indiāņu cilts (pieder algonkini cilšu grupai) vārdā). Vāji radioaktīvs (663 Bq/g). Atrasts sodalīts sienīts. Satur 29,51% retzemju metāls.
Minerāls atklāts 1994. gadā.

Atradnes


Līdz šim atrasts viens 1 x 2 mm liels kristāls, atradne: Kanāda, Kvebeka, Rūvilas (''Rouville'') grāfiste, Mon Senhilēra, Pudretas (''Poudrette'') karjers.

Ārējās saites


http://www.mindat.org/min-2.html Mindat (angliski)
Kategorija:Minerāli
Kategorija:Vāji radioaktīvi minerāli
Kategorija:Cēriju saturoši minerāli
Kategorija:Lantānu saturoši minerāli
Kategorija:Neodīmu saturoši minerāli
Kategorija:Prazeodīmu saturoši minerāli
Kategorija:Samāriju saturoši minerāli
Kategorija:Toriju saturoši minerāli
Kategorija:Ciklosilikāti
cs:Abenakiit-(Ce)
en:Abenakiite-(Ce)
fa:ابناکیت
it:Abenakiite-(Ce)
la:Abenakiites-(Ce)
nl:Abenakiiet
pl:Abenakiit-(Ce)
pt:Abenakiíte-(Ce)
simple:Abenakiite-(Ce)
sk:Abenakiit-(Ce)

Nogaju orda

Nogaju orda (baškīru valoda ''Нуғай Урҙа'', kazahu valoda ''Ноғай Ордасы''; nosaukums no Zelta ordas karavadoņa Nogaja vārda) bija stepes nomadi valsts XV-XVI gs. (1440.-1634.). Galvaspilsēta Saraidžuka Jaikas upes lejtecē (tranzīta punkts Melnās jūras un Vidusāzijas tirdzniecībā). XVI gs. otrajā pusē valsts sašķēlās trijās mazākās ordās: Lielā Nogaju Orda, Mazā Nogaju Orda, Altiulas Orda.
Izveidojās, atšķeļoties no Zelta ordas XIV gs., Hans Edigeja laikā. Savu maksimumu Nogaju orda sasniedza XV gs. vidū Nuraddinhana (valdījis 1426.-1440.) laikā, aizņemot Piekaspiju un Volgas baseina teritoriju līdz pat Urāli kalniem. Hanu rezidence parasti atradās stepē, starp mūsdienu pilsētām Ufa un Orenburga. Sadalīta uluss, kuru katru hana vārdā pārvaldīja murzas.
Iedzīvotāji - mangiti, kungrati (XV gs. otrajā pusē sevi sāka dēvēt par ''nogajiem''), kipčaki, baškīri u.c. tjurki un mongoļi ciltis. Pamatnodarbošanās bija lopkopība, tirdzniecības karavānu apsardze, tranzīta tirdzniecība.
Lielā Nogaju Orda (starp Volga un Urāliem). Ismailhans 1554. gadā bija spiests sevi atzīt par Krievijas caristes vasali. 1577. gadā valsts galvaspilsētu Saraidžuku nopostīja Krievijas karaspēks. 1634. gadā Lielo Nogaju ordu iekaroja rietummongoļi (kalmiki), un tās atliekas pārcēlās uz Volgas labo krastu, kur uz laiku pievienojās Mazajai Nogaju Ordai. Daļa nogaju palika apdzīvot mūsdienu Kazahstānas teritoriju, kur no tiem izveidojās mūsdienu kazahi nācija.
Mazā Nogaju Orda (starp Volgu un Azovas jūra). Ordas dibinātājs Kazimurza (miris 1577.) Līdz XVIII gs. vidum bija Krimas hanistes un Osmaņu impērijas vasalis.

Literatūra


Сафаргалиев М. Г., Распад Золотой Орды. - Саранск, 1960

Ārējās saites


http://www.kyrgyz.ru/?page=298 Малая Ногайская Орда. Очерк истории.
http://tatar-bashkort.narod.ru/idel-ural/idel04.htm Ногайская Орда
http://www.hrono.info/land/nogaiord.html ХРОНОС - Ногайская Орда
http://tashlar.narod.ru/text/chervonnaya-nogay.htm Эпиграфика Ногайской степи. Рамазан Керейтов, Светлана Червонная
http://tashlar.narod.ru/text/aznakay-nogay.htm Заговорили камни времен Ногайской Орды. Г. Хисамиева
http://noghayel.info Ногайский информационный сервер
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/082/404.htm cultinfo.ru - Ногайская Орда
http://bse.sci-lib.com/article082404.html Ногайская Орда" в Большой Советской Энциклопедии
Kategorija:Bijušās monarhijas
Kategorija:Bijušās valstis Āzijā
Kategorija:Krievijas vēsture
Kategorija:Tjurki
az:Noqay Orda
ba:Нуғай Урҙа
ca:Horda de Nogai
cs:Nogajská horda
de:Nogaier-Horde
en:Nogai Horde
es:Horda de Nogái
fr:Horde Nogaï
hu:Nogaji Tatár Kánság
it:Orda Nogai
ja:ノガイ・オルダ
kk:Ноғай ордасы
lt:Nogajų Orda
mn:Ногайн Орд
pl:Orda Nogajska
pnb:نگوئے اردو
pt:Horda Nogai
ru:Ногайская Орда
tr:Nogay Orda
tt:Ногай Урдасы
uk:Ногайська орда
vi:Thị tộc Nogai
zh:諾蓋汗國